Zależy czy to właśnie uznać za hazard czy nie, bo teraz już obowiązuje ta nowa ustawa przeciwhazardowa, której część przepisów wchodzi w życie z dniem 1 lipca. To też może mieć przełożenie na kwestie ...