Rzućmy okiem na Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W punkcie I.R.3. czytamy, że „Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności członek zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce”.

Analizując działalność dodatkową Prezesa GPW zauważmy, że jej dodatkowa aktywność zawodowa to:
A) Dyrektor Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Ponadto jako pracownik SGH jest zobligowana do prowadzenia wykładów zarówno na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, badań naukowych, obronach prac magisterskich i licencjackich, obronach prac doktorskich, posiedzeniach Radny Naukowej Kolegium Ekonomiczno Społecznego, udziału w konferencjach.
B) Kierownik Podyplomowych Studiów Podyplomowych dla Analityków Bankowych, w tym prowadzenie wykładów na tych studiach,
C) Przewodniczącą Rady Nadzorczej KDPW (to wynika z zajmowanego stanowiska na GPW)
D) Redaktor naczelna czasopisma „Finanse”
E) Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk,
F) Członek Komitetu Badań Ekonomicznych NBP
G) Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie Finanse.
H) Członek Kapituły Konkursu Rynku Kapitałowego organizowanego przez KDPWCzy przy takim obciążeniu dodatkowym zajęciami jest jeszcze w stanie pełnić funkcję Prezesa GPW?