Mam pytanie do osób zajmujących się księgowością w firmie, czy usługi ogrodnicze polegające na przycinaniu żywopłotu w firmie, koszenie trawników itd. można wciągnąć w koszty firmy?