Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 55, 56, 57  Następny
PZU [PZU] cz. IV
Powrót do góry Post
Wysłany: Pią, 09 Cze 2017, 14:52
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA (49/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

09.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 49/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (''Spółka'', ''PZU SA'') informuje, iż w dniu
8 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (''Skarb Państwa''), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki - zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych - żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku (''Zwyczajne Walne Zgromadzenie'') dodatkowych punktów w brzmieniu:

''1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.
2. Zmiany Statutu Spółki.
3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.''

wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.

Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez dodanie do niego ww. punktów, wobec czego dotychczasowy pkt 18 porządku obrad został oznaczony numerem 21, zaś sprawy wnioskowane przez Skarb Państwa umieszczono kolejno w pkt 18, 19 i 20.

W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2016 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2016 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2016 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2016 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2016 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.
19. Zmiany Statutu Spółki.
20. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd PZU SA przekazuje przedmiotowy wniosek Skarbu Państwa wraz z projektami uchwał.
_________________
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu Smile
Powrót do góry Post
Wysłany: Pon, 12 Cze 2017, 17:54
PALI SIE, CZY CO??

POSPEICH TO WSKAZANY PODOBNO PRZY LAPANIU PCHEL I PRZY BIEGUNCE

A TU PATRZ PAN

Raport bieżący 50/2017

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (''PZU SA'', ''Spółka'') informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 13 czerwca 2017 roku Panią Małgorzatę Sadurską w skład Zarządu PZU SA i powierzyła jej pełnienie funkcji Członka Zarządu PZU SA.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji był rok 2016.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu PZU SA:

Pani Małgorzata Sadurska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Od 2002 do 2005 roku była Członkiem Zarządu Powiatu Puławskiego. Zajmowała się głównie sprawami społecznymi. W latach 2005-2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencji). Pracowała w komisjach ds. Unii Europejskiej, Spraw Wewnętrznych, Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, w której przez dwie kadencje była wiceprzewodniczącą Komisji. Była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2007 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. pracy i polityki społecznej. 7 sierpnia 2015 roku została powołana na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP, które piastowała do dnia 12 czerwca 2017 roku.
_________________
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu Smile
Powrót do góry Post
Wysłany: Pon, 12 Cze 2017, 21:47
Miało być lepiej niż za SLD, PO a jest ... co raz gorzej. Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
_________________
korekta
Powrót do góry Post
Wysłany: Pon, 12 Cze 2017, 23:04
Brawo PIS = dojna zmiana !
Najważniejsze żeby starczyło na misiewiczów, różne sadurskie, piotrowiczów i dopłaty dla rydzyka. na luksusowe limuzyny dla "elyty" !
Polaki to ciemniaki, bo daja sie doic bandzie cfaniaków i kolesi z pisoskiej sekty !!
Powrót do góry Post
Wysłany: Wto, 13 Cze 2017, 15:03
Jak to powiedział Andrzej Duda
,, ojczyznę dojną racz nam zwrócić Panie"
Embarassed Embarassed
_________________
Zobacz macki PIS-owskiej ośmiornicy, nepotyzm i kolesiostwo !
http://misiewicze.pl/lista-misiewiczow
Powrót do góry Post komunistyczne szKODniki pogonimy!
Wysłany: Wto, 13 Cze 2017, 15:05
W związku z antypolskimi wpisami powyżej podaję nicki tej antypolskiej, lewackiej grupy na forum parkietu:
Myers, eryk7, KOSA7, tw "dostawca", AdmiralPiett, rjg66, koordynator1, Leslie_Nielsen, alkoita7, Szczupak_Gieldowy, muminek1, gruz, miki331, krieger, piterek75, wtomek, Pasterz, 0503, papuas08, kejcam1, Apacz, Amaltea, CROSS, paribus, c'est_la_vie, antysystem, sicario, tvnmaniak, longinus13, kristofc, michalso, Kapsel100, kud?aty, taj, Gulliwer, Notosru, sADAM, król jegomość, karpecik, herta, pryszczaty student, SCARECROW, Amigo10, Jezus, Axa-Xax
Powrót do góry Post Re: komunistyczne szKODniki pogonimy!
Wysłany: Wto, 13 Cze 2017, 15:48
Ctrl napisał:
W związku z antypolskimi wpisami powyżej podaję nicki tej antypolskiej, lewackiej grupy na forum parkietu:
Myers, eryk7, KOSA7, tw "dostawca", AdmiralPiett, rjg66, koordynator1, Leslie_Nielsen, alkoita7, Szczupak_Gieldowy, muminek1, gruz, miki331, krieger, piterek75, wtomek, Pasterz, 0503, papuas08, kejcam1, Apacz, Amaltea, CROSS, paribus, c'est_la_vie, antysystem, sicario, tvnmaniak, longinus13, kristofc, michalso, Kapsel100, kud?aty, taj, Gulliwer, Notosru, sADAM, król jegomość, karpecik, herta, pryszczaty student, SCARECROW, Amigo10, Jezus, Axa-Xax\

Mad Mad

;

Embarassed Embarassed
_________________
Zobacz macki PIS-owskiej ośmiornicy, nepotyzm i kolesiostwo !
http://misiewicze.pl/lista-misiewiczow
Powrót do góry Post
Wysłany: Wto, 13 Cze 2017, 15:51
1mati1 napisał:
Miało być lepiej niż za SLD, PO a jest ... co raz gorzej. Shocked Shocked Shocked Shocked ShockedMamy dość hipokryzji Prawa i Sprawiedliwości.
Politycy PiS obiecywali, że będą doceniać kompetencje, promować młodych i zerwą ze zwyczajem obsadzania stanowisk po znajomości. Kryteriami mianowania na stanowiska miały być profesjonalizm, umiejętności i zdolności. Jak jest naprawdę - każdy widzi

Była szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy została członkiem zarządu PZU.
Embarassed Embarassed
_________________
Zobacz macki PIS-owskiej ośmiornicy, nepotyzm i kolesiostwo !
http://misiewicze.pl/lista-misiewiczow
Powrót do góry Post komunistyczne szKODniki pogonimy!
Wysłany: Wto, 13 Cze 2017, 15:51
W związku z antypolskimi wpisami powyżej podaję nicki tej antypolskiej, lewackiej grupy na forum parkietu:
Myers, eryk7, KOSA7, tw "dostawca", AdmiralPiett, rjg66, koordynator1, Leslie_Nielsen, alkoita7, Szczupak_Gieldowy, muminek1, gruz, miki331, krieger, piterek75, wtomek, Pasterz, 0503, papuas08, kejcam1, Apacz, Amaltea, CROSS, paribus, c'est_la_vie, antysystem, sicario, tvnmaniak, longinus13, kristofc, michalso, Kapsel100, kud?aty, taj, Gulliwer, Notosru, sADAM, król jegomość, karpecik, herta, pryszczaty student, SCARECROW, Amigo10, Jezus, Axa-Xax
Powrót do góry Post Re: komunistyczne szKODniki pogonimy!
Wysłany: Wto, 13 Cze 2017, 15:53
Ctrl napisał:
W związku z antypolskimi wpisami powyżej podaję nicki tej antypolskiej, lewackiej grupy na forum parkietu:
Myers, eryk7, KOSA7, tw "dostawca", AdmiralPiett, rjg66, koordynator1, Leslie_Nielsen, alkoita7, Szczupak_Gieldowy, muminek1, gruz, miki331, krieger, piterek75, wtomek, Pasterz, 0503, papuas08, kejcam1, Apacz, Amaltea, CROSS, paribus, c'est_la_vie, antysystem, sicario, tvnmaniak, longinus13, kristofc, michalso, Kapsel100, kud?aty, taj, Gulliwer, Notosru, sADAM, król jegomość, karpecik, herta, pryszczaty student, SCARECROW, Amigo10, Jezus, Axa-Xax
Rolling EyesTwisted Evil Twisted Evil


Exclamation


Idea Idea

Arrow

Twisted Evil Twisted Evil

Embarassed Embarassed Embarassed
_________________
Zobacz macki PIS-owskiej ośmiornicy, nepotyzm i kolesiostwo !
http://misiewicze.pl/lista-misiewiczow
Powrót do góry Post
Wysłany: Sro, 14 Cze 2017, 17:22

KIEDYS BYLO HASLO

" PRACUJAC DLA KRAJU, PRACUJESZ DLA SIEBIE"

TERAZ KRUPINSKI MOZE POWIEDZIEC O KUPNIE PEKAO SA

"KUPUJAC DLA KRAJU, KUPUJESZ DLA SIEBIE"

I ZOSTANIE PREZESEM PEKAO SA


Twisted Evil Laughing
_________________
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu Smile
Powrót do góry Post
Wysłany: Czw, 15 Cze 2017, 1:31
https://www.youtube.com/watch?v=3TC-fRuP1Lg
Powrót do góry Post Re: komunistyczne szKODniki pogonimy!
Wysłany: Wto, 20 Cze 2017, 0:26
W związku z antypolskimi wpisami powyżej podaję nicki tej antypolskiej, lewackiej grupy na forum parkietu:[/b]
Myers, eryk7, KOSA7, tw "dostawca", AdmiralPiett, rjg66, koordynator1, Leslie_Nielsen, alkoita7, Szczupak_Gieldowy, muminek1, gruz, miki331, krieger, piterek75, wtomek, Pasterz, 0503, papuas08, kejcam1, Apacz, Amaltea, CROSS, paribus, c'est_la_vie, antysystem, sicario, tvnmaniak, longinus13, kristofc, michalso, Kapsel100, kud?aty, taj, Gulliwer, Notosru, sADAM, król jegomość, karpecik, herta, pryszczaty student, SCARECROW, Amigo10, Jezus, Axa-XaxNa Sadurdojenie PZU sie nie godze wiec ja tez poprosze o dodanie do tej listy.
Powrót do góry Post
Wysłany: Sro, 21 Cze 2017, 9:32
Paweł Surówka, prezes PZU, poinformował, że PZU nie zamierza przejmować kolejnych banków.

Natomiast Alior chce rosnąć i dopuszcza możliwość dalszych przejęć. Jak mówił Surówka, możliwe są różne scenariusze. Gdyby w kraju pojawiły się możliwości przejęć i Alior byłby zainteresowany, to ''nie będziemy go zniechęcać''.
_________________
Nie mam kredytu w CHF i domagam sie uczciwosci !

Muzyka łagodzi obyczaje !!
Powrót do góry Post
Wysłany: Sro, 21 Cze 2017, 11:02
Neuter napisał:
Paweł Surówka, prezes PZU, poinformował, że PZU nie zamierza przejmować kolejnych banków.

Natomiast Alior chce rosnąć i dopuszcza możliwość dalszych przejęć. Jak mówił Surówka, możliwe są różne scenariusze. Gdyby w kraju pojawiły się możliwości przejęć i Alior byłby zainteresowany, to ''nie będziemy go zniechęcać''.


Surówka nie będzie miał nic do powiedzenia bo o takich rzeczach decyduje grupa pisowskich kolesiów z małym wodzem na czele
_________________
Zobacz macki PIS-owskiej ośmiornicy, nepotyzm i kolesiostwo !
http://misiewicze.pl/lista-misiewiczow
Wyświetl posty z ostatnich:  
Strona 56 z 57 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 55, 56, 57  Następny

Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)

Skocz do:  

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach