Ken Moelis - CEO Moelis & Co. w swojej wypowiedzi dla CNBC poruszył tematykę tzw. "technologicznej deflacji", czyli wpływu postępu technologicznego na obniżanie się ogólnego poziomu cen.

Idea koncepcji "technologicznej deflacji" polega na tym, że postęp technologiczny przyczynia się do obniżki cen czy to przez obniżenie kosztów produkcji, dostęp do nowych surowców czy zwiększenie przejrzystości cen (lepsza informacji o cenach dóbr na rynkach). Proces obniżania poziomu cen poprzez rozwój technologiczny doprowadza do sytuacji, w których poziom inflacji znajduje się poniżej celów inflacyjnych banków centralnych lub nawet do występowania deflacji. To z kolei skłania banki centralne do zmiany polityki.

Więcej: http://fxmag.pl/artykul/i/zyjemy-w-okresie-technologicznej-deflacji
_________________
fxmag.pl - profesjonalny magazyn i portal rynku Forex