http://www.parkiet.com/artykul/1488589-Czy-WIG-realizuje-znow-scenariusz--z-lat-2011-2012-.html

Niektórzy w tym ciężkim okresie dla rynku patrzą bardziej optymistycznie.