UNIBEP [UNI] księga I

wszystko na temat spółek publicznych
Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 04 kwie 2018 19:36

[2018-04-04 18:21:44] Warszawa (PAP) - Rada nadzorcza Unibepu zarekomendowała zarządowi rozpoczęcie analizy perspektyw działalności dla poszczególnych segmentów grupy kapitałowej - podała spółka w komunikacie.

"Zgodnie z rekomendacją rady nadzorczej zarząd spółki zobowiązany został do określenia oraz wskazania strategicznych kierunków rozwoju w przyszłości, poszczególnych obszarów działalności Grupy Kapitałowej Unibep z uwzględnieniem wyników finansowych, trendów rynkowych oraz makroekonomicznych, otoczenia regulacyjnego i rynkowego oraz indywidualnych perspektyw dla poszczególnych segmentów zaprezentowanych w opublikowanych w dniu 30 marca 2018 r. raportach rocznych za 2017 rok" - napisano.

Dodano, że na dzień podjęcia przez radę nadzorczą rekomendacji nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje lub ustalenia w zakresie przyszłej strategii działania i rozwoju grupy Unibep. (PAP Biznes)

kuc/ asa/


Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 05 kwie 2018 19:22

[2018-04-05 16:48:23] Warszawa (PAP) - Unibep zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Służewiec" umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w Warszawie - podał Unibep w komunikacie. Wynagrodzenie spółki za wykonanie inwestycji wynosi ok. 50 mln zł netto.

Przedmiotem umowy jest realizacja dwóch 11 – kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II kwartale 2018 r., a zakończenie dla budynku C – w III kwartale 2019 r. oraz budynku B – w IV kwartale 2019 r. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 05 kwie 2018 19:24

[2018-04-05 16:36:38] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2018

Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy J. Kaczmarskiego w Warszawie.

Zamawiającym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Służewiec" z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest realizacja dwóch 11 - kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek C i budynek B) z usługami w parterze wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym. W budynku C znajdą się 93 lokale mieszkalne, 5 lokali usługowych oraz 101 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Z kolei w budynku B zrealizowanych zostanie 68 lokali mieszkalnych, 4 lokale usługowe oraz 79 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Przedmiot Umowy obejmuje również realizację zieleńca. (Inwestycja)

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w II kwartale 2018 r., a zakończenie, odpowiednio dla budynku C - w III kwartale 2019 r. oraz budynku B - w IV kwartale 2019 r.

Wynagrodzenie Spółki za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 50 mln zł netto.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość tych kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 05 kwie 2018 19:26

[2018-04-05 14:33:49] Warszawa (PAP) - Unibep spodziewa się spadku marży brutto w segmencie generalnego wykonawstwa w 2018 roku do ok. 3 proc. - poinformował na konferencji wiceprezes ds. finansowych Sławomir Kiszycki. Zarząd oczekuje wyższych przychodów niż w roku ubiegłym i zamierza rekomendować wypłatę dywidendy.

"Marża w generalnym wykonawstwie w roku 2017 ukształtowała się na wysokości około 4,8 proc. Uważamy, że w roku 2018 w generalnym wykonawstwie będzie kształtowała się w granicach 3 proc." - powiedział podczas konferencji Sławomir Kiszycki.

"Na rok 2018 mamy podpisane kontrakty o wartości ponad 1,6 mld zł. Myślę, że portfel jeszcze wzrośnie w najbliższych tygodniach, więc wynika z tego, że sprzedaż roku 2018 będzie wyższa niż w roku poprzednim" - dodał prezes Leszek Gołąbiecki.

Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za 2017 rok.

"Myślimy, że w roku 2018 będzie rekomendacja wypłaty dywidendy, ale ciężko na tę chwilę jaka to będzie wysokość" - powiedział wiceprezes Kiszycki.

W minionym roku spółka wypłaciła 0,2 zł dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafiło 6,8 mln zł.

Unibep miał w 2017 roku 1,63 mld zł przychodów wobec 1,25 mld zł rok wcześniej. Zysk netto grupy spadł w tym czasie do 26,6 mln zł z 31,9 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że 64 proc. przychodów grupy to budownictwo kubaturowe na terenie Polski i za granicą. Za 12 proc. przychodów odpowiada budownictwo drogowe, za 13 proc. działalność deweloperska, a za 11 proc. budownictwo modułowe.

Unibep miał na koniec 2017 roku 165 mln zł gotówki i 82 mln zł zadłużenia.

W środę spółka podała, że rada nadzorcza zarekomendowała zarządowi rozpoczęcie analizy perspektyw działalności dla poszczególnych segmentów grupy kapitałowej.

Zarząd poinformował podczas konferencji, że chce wejść mocniej w budownictwo przemysłowe.

"Z uwagi na wzrost kosztów wykonawstwa i cen działek budownictwo mieszkaniowe nie będzie się cały czas tak szybko rozwijało, w związku z tym chcemy wejść trochę bardziej w segment budownictwa przemysłowego" - powiedział prezes Unibepu.

"Przechodzimy coraz bardziej na budownictwo przemysłowe, ale też biurowe czy hotelowe" - dodał. (PAP Biznes)

sar/ asa/

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 25 kwie 2018 21:37

[2018-04-25 19:52:58] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 21/2018

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie.

Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL, tj. EUROPEAN PROPERTY SPOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest realizacja w ramach etapu A trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz częścią usługową. W budynkach o wysokości od 5 do 7 kondygnacji nadziemnych znajdą się łącznie 303 lokale mieszkalne, 8 lokali usługowych oraz 312 miejsc parkingowych w garażu podziemnym (Inwestycja).

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w II kwartale 2018 r., a zakończenie, w I kwartale 2020 r.

Wynagrodzenie Spółki za wykonanie Inwestycji wynosi 65,0 mln zł netto.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w Umowie, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość tych kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent przypomina, iż jest to kolejna inwestycja realizowana na rzecz Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 27 kwie 2018 16:12

[2018-04-27 15:01:03] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 22/2018

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Woronicza w Warszawie.

Zamawiającym jest DANTEX spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest realizacja budynku mieszkalno - usługowego o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych, w którym znajdzie się 149 lokali mieszkalnych, 11 lokali usługowych oraz 171 miejsc postojowych w dwupoziomowym garażu podziemnym (Inwestycja).

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w II kwartale 2018 r., a zakończenie, w IV kwartale 2019 r.
Wynagrodzenie Spółki za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 42 mln zł netto.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Emitent lub w przypadku odstąpienia od Umowy, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent przypomina, iż jest to kolejna inwestycja realizowana na rzecz DANTEX.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 11 maja 2018 20:33

[2018-05-11 20:29:48] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 23/2018

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 11 maja 2018 r. umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum logistycznego z terminalem kontenerowym przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego w Łapach (Umowa).

Zamawiającym jest Kontrast Krzysztof Koc z siedzibą w Białymstoku (Zamawiający).

Przedmiotem Umowy jest realizacja budynku magazynowego z częściami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i transportową (Inwestycja).

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wyniesie ok. 25,0 mln zł netto.

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w II kwartale 2019 r.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, przy czym Umowa nie przewiduje limitu kar. W razie powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 15 maja 2018 21:52

[2018-05-15 21:42:26] Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki Unibepu w pierwszym kwartale 2018 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników.

Dane w mln zł

1Q2018
wyniki
kons.
różnica
r/r
q/q


Przychody
371,6
331,6
12,0%
40,2%
-33,4%
EBITDA
26,4
15,1
74,4%
260,5%
279,1%
EBIT
23,8
12,6
89,2%
381,8%
428,4%
zysk netto j.d.
18,1
9,9
83,0%
238,2%
452,3%


marża EBITDA
7,1%
4,6%
2,53
4,34
5,85
marża EBIT
6,4%
3,8%
2,61
4,55
5,61
marża netto
4,9%
3,0%
1,89
2,85
4,29

***Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus ... ferer=nse2. (PAP Biznes)

mj/

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 15 maja 2018 21:53

[2018-05-15 21:13:45] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.

w tys.
EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży
371 574
265 072
88 927
61 801
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
23 833
4 947
5 704
1 153
Zysk (strata) brutto
25 172
4 679
6 024
1 091
Zysk (strata) netto
18 885
5 316
4 520
1 239
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
18 116
5 356
4 336
1 249
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-135 417
-23 281
-32 409
-5 428
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-12 961
3 499
-3 102
816
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 906
-41 031
-695
-9 566
Przepływy pieniężne netto razem
-151 284
-60 813
-36 206
-14 178
Aktywa razem
952 808
1 002 583
226 401
240 376
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
679 442
744 979
161 445
178 613
Zobowiązania długoterminowe
129 842
118 109
30 852
28 317
Zobowiązania krótkoterminowe
549 600
626 870
130 593
150 296
Kapitał własny ogółem
273 366
257 604
64 956
61 762
Kapitał podstawowy
3 507
3 507
833
841
Liczba akcji (szt.)
34 070 634
34 070 634
34 070 634
34 070 634
Postawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR)
0,53
0,15
0,13
0,03
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR)
0,53
0,15
0,13
0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
7,89
7,45
1,87
1,79
JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży
280 633
266 486
67 163
62 131
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-335
9 177
-80
2 140
Zysk (strata) brutto
1 631
6 955
390
1 622
Zysk (strata) netto
1 058
5 077
253
1 184
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-105 691
-35 502
-25 295
-8 277
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
15 341
-151
3 671
-35
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
5 154
-12 714
1 234
-2 964
Przepływy pieniężne netto razem
-85 196
-48 367
-20 390
-11 277
Aktywa razem
803 298
825 829
190 875
197 998
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
589 119
609 584
139 983
146 152
Zobowiązania długoterminowe
108 817
103 028
25 856
24 702
Zobowiązania krótkoterminowe
480 301
506 555
114 126
121 450
Kapitał własny ogółem
214 179
216 245
50 892
51 846
Kapitał podstawowy
3 507
3 507
833
841
Liczba akcji (w szt.)
34 070 634
34 070 634
34 070 634
34 070 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR)
0,03
0,14
0,01
0,03
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki na akcję (w PLN/EUR)
0,03
0,14
0,01
0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
6,29
6,35
1,49
1,52

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 16 maja 2018 20:57

Unibep chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję za '17
PAP - Biznes
16 maj 2018, 20:41


16.05.2018, Warszawa (PAP) - Zarząd Unibepu rekomenduje, aby spółka wypłaciła z zysku za 2017 rok łącznie 5,1 mln zł dywidendy, czyli 0,15 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.
Pozostała część zysku, w kwocie 407,9 tys. zł, miałaby trafić na kapitał zapasowy spółki.
Jednocześnie Unibep poinformował, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych spółki nabytych w 7 lutego 2017 r. w celu ich umorzenia.
Proponowany dzień dywidendy to 25 czerwca, a jej wypłata miałaby nastąpić 9 lipca 2018 roku.
W 2017 roku akcjonariusze Unibepu zdecydowali o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 17 maja 2018 18:26

[2018-05-17 17:55:00] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 25/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Spółka), przy ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 ksh, zwołuje w trybie art. 402ą §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka przekazuje poniżej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Opis procedur uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@unibep.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania np. imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację), a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. jest zobowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki wza@unibep.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację), a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.
Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności, akcjonariusze będący osobami fizycznymi powinni przedstawić Spółce dokumenty potwierdzające ich tożsamość, np. dowód osobisty, paszport a podmioty inne niż osoby fizyczne powinny potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, przedstawiając aktualny odpis z właściwego rejestru.

Pełnomocnicy:

1. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, ponadto:

a) akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Zawiadomienie powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki wza@unibep.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis (skan w formacie PDF) dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki, lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis powinien być złożony Spółce. Do pełnomocnictwa muszą być dołączone kopie dowodów osobistych lub paszportów akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - aktualny odpis z właściwego rejestru określający sposób jego reprezentacji i kopie dowodów osobistych lub paszportów osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika (skan w formacie PDF);

b) zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa należy podać numer telefonu akcjonariusza oraz jego adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem;

c) powyższe zasady dotyczące udzielenia w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej;

2. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa). Osoby fizyczne powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość, np. dowód osobisty, paszport a podmioty inne niż osoby fizyczne powinny potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, przedstawiając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku ciągu pełnomocnictw należy przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwa do udzielenia kolejnych pełnomocnictw (np. odpisy z właściwych rejestrów, dokumenty tożsamości, kolejne pełnomocnictwa).

3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

5. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa; pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

7. Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej i pracownik spółki lub spółki zależnej mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

8. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady opisane powyżej.

9. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej/w tym wydrukowane w postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.

10. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem www.unibep.pl udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa.

11. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem www.unibep.pl udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza go zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego, wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi ten fakt zgłosić Przewodniczącemu obrad przed rozpoczęciem głosowania, w którym chciałby się nim posłużyć, a następnie doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się obywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, wykorzystanie formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika pozostaje do uznania Przewodniczącego.

12. Spółka nie jest zobowiązana do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na szesnaście (16) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień 28 maja 2018 r. ("Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 29 maja 2018 r. podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

1. były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 28 maja 2018 r.
oraz
2. wróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 29 maja 2018 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności akcjonariusz powinien okazać ważny dowód tożsamości. Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny dodatkowo okazać aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może żądać udokumentowania, że składający żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW) sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Domy Maklerskie). Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (KDPW) są wystawione przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Domy Maklerskie) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://unibep.pl/relacje-inwestorskie/w ... zenie.html
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.unibep.pl

Dokumenty przesyłane na adres e-mail Spółki: wza@unibep.pl powinny być przesyłane w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w formacie PDF. Projekty uchwał powinny być ponadto przesyłane w formacie MS Word.

Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 06 cze 2018 19:08

[2018-06-06 11:07:09] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 29/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. w godzinach popołudniowych otrzymał zawiadomienie od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (PKO OFE) reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną (Towarzystwo) o przekroczeniu - w wyniku rozliczenia w dniu 4 czerwca 2018 r. transakcji nabycia akcji Spółki w liczbie 346 489 sztuk (Transakcja) - progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że bezpośrednio przed dniem Transakcji, tj. na dzień 1 czerwca 2018 r. PKO OFE posiadał 1 752 267 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 1 752 267 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). W rezultacie Transakcji nabycia akcji Emitenta PKO OFE, na dzień 4 czerwca 2018 r. posiadał łącznie 2 098 756 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 5,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 2 098 756 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 5,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 12 cze 2018 21:45

Unibep wybuduje budynki mieszkalne w Norwegii za ok. 55,7 mln zł
PAP - Biznes
12 cze 2018, 20:30


12.06.2018, Warszawa (PAP) - Unibep zawarł umowę na wybudowanie w technologii modułowej siedmiu budynków w ramach inwestycji pod nazwą "Sjusjoen" w Ringsaker w Norwegii. Wartość umowy to ok. 124 mln NOK netto, co stanowi równowartość ok. 55,7 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz 7 budynków mieszkalnych o wysokości od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych z łącznie 86 lokalami mieszkalnymi.
Rozpoczęcie prac projektowych zostało ustalone na II kwartał 2018 r. Prace budowlane mają się zacząć w I kwartale 2019 roku i zakończyć w III kwartale 2020 roku. (PAP Biznes)

karkalis87
Starszy sierżant
Posty: 74
Rejestracja: 04 wrz 2017 20:02

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: karkalis87 » 13 cze 2018 01:03

Wygląda na tanią spółkę. Jakiś trup w szafie czy po prostu negatywny sentyment do budowlanki?

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: UNIBEP [UNI] księga I

Postautor: Tygrysek-Puma » 09 sie 2018 18:13

[2018-08-09 11:05:43] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 44/2018

Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2018 r. Konsorcjum firm: PORR S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum), UNIBEP S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Partner Projektowy) podpisało umowę (Umowa) na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Gen. F. Kleeberga - droga krajowa Nr 8 - droga wojewódzka Nr 676 - ul. Aleja Jana Pawła II w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8" (Inwestycja).

Zamawiającym jest: Miasto Białystok (Zamawiający).

Wynagrodzenie Konsorcjum z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 194,6 mln zł netto, z czego wynagrodzenie Emitenta stanowi ok. 114,7 mln zł netto.

Okres realizacji Inwestycji wynosi 22 miesiące od dnia podpisania Umowy.

Umowa zawiera postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz w przypadku naruszenia innych przewidzianych Umową obowiązków Konsorcjum, a także za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum, przy czym Umowa przewiduje limit kar ze wszystkich tytułów wynoszący 10 % Wynagrodzenia brutto. Jednocześnie Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe postanowienia umowne, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, czy też możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od typowych rozwiązań przyjmowanych w umowach tego typu.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości