QUMAK [QMK] księga II

wszystko na temat spółek publicznych
marcinecki_69537
Porucznik
Posty: 31543
Rejestracja: 14 mar 2006 18:28
Lokalizacja: Gdanisko

QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marcinecki_69537 » 22 sie 2008 21:58



marcinecki_69537
Porucznik
Posty: 31543
Rejestracja: 14 mar 2006 18:28
Lokalizacja: Gdanisko

Postautor: marcinecki_69537 » 22 sie 2008 22:00

Qumak-Sekom realizuje University Business Park w Łodzi
Data: 2.08.2008

Qumak-Sekom podpisał umowę na kompleksowe wykonanie instalacji teletechnicznych w budynkach University Business Park w Łodzi. Wartość umowy podpisanej z generalnym wykonawcą inwestycji, firmą Strabag, to prawie 3 500 000 zł netto. Inwestorem jest spółka deweloperska Globe Trade Centre SA.

Zakres prac zawiera wykonanie instalacji bezpieczeństwa obejmujących systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru, oddymiania, detekcji CO i LPG. Dodatkowo obiekty zostaną wyposażone w systemy: kontroli dostępu, telewizji dozorowej i instalację teleinformatyczną. W budynkach zaprojektowano sieć domofonową i instalacje wspomagające obsługę osób niepełnosprawnych, np. system przyzywowy w toaletach.

„Traktujemy ten projekt, jako okazję do pogłębienia doświadczenia i naszych kompetencji w zakresie realizacji obiektów o szczególnych wymaganiach i standardzie.“ – deklaruje Jacek Nowiński, Dyrektor Handlowy w Qumak-Sekom SA. „ W budynkach wykonamy instalacje mające wspomagać w inteligentny sposób ich użytkowników oraz obsługę.“ - wyjaśnia J. Nowiński.

amatum
Sierżant sztabowy
Posty: 121
Rejestracja: 05 maja 2008 18:27

Postautor: amatum » 03 wrz 2008 17:35

:D
w poprzednich latach mój nick amatumm

-0poukh
Młodszy chorąży
Posty: 529
Rejestracja: 03 paź 2005 17:50
Lokalizacja: wawa

Postautor: -0poukh » 04 wrz 2008 18:03

QUMAK-SEKOM SA zawarcie znaczącej umowy
(2008-09-04 17:54:00)

QUMAK-SEKOM SA zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 58/2008
Zarząd Qumak-Sekom S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki
podpisany obustronnie egzemplarz umowy zawartej z SPS Construction Sp. z o.o. (dalej jako
Zamawiający) datowanej na 1.09.2008 roku.

Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych,
instalacji niskoprądowych, instalacji automatyki sterowania HVAC i IBMS dla zespołu budynków
biurowych Centrum Biurowe -etap C- faza II, położonych przy ulicy Chodkiewicza.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 14.430.070,74 zł netto.

Termin zakończenia robót ustalono na 30.06.2009 roku.

W odniesieniu do kar umowa przewiduje, iż Zamawiającemu przysługiwać będzie naliczanie kar w
wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót, podobnie
w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek oraz 0,2% wartości poszczególnego etapu robót za
każdy dzień opóźnienia w jego zakończeniu. Ponadto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Emitenta
naliczona zostanie kara w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego. Łączna wysokość kar nie
może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego. Naliczenie kar umownych nie wyklucza możliwości
dochodzenia przez strony odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary zastrzeżone w umowie.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów
własnych Emitenta.
Niniejsza umowa jest kolejną umową związaną z zadaniem inwestycyjnym Zespół budynków biurowych -
etap C - Harmony, dotyczącą kolejnej, II fazy realizacji tego projektu.
O poprzednich umowach Emitent informował raportami bieżącym nr 18/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 roku
oraz nr 18/2007/K z dnia 19 kwietnia 2007 roku, a o zawarciu aneksów do niej raportami bieżącymi nr
66/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku oraz nr 4/2008 z dnia 17 stycznia 2008 roku oraz nr 16/2008 z
dnia 19 lutego 2008 roku.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt.3

kom espi mln/


Źródło: PAP
Obrazek

norton
Podporucznik
Posty: 13027
Rejestracja: 24 sie 2007 18:34

Postautor: norton » 08 wrz 2008 17:13

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy ( 59 / 2008 )

Treść raportu:
Zarząd Qumak-Sekom S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu 8.09.2008 r. wpłynął do Spółki egzemplarz obustronnie podpisanej umowy pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a konsorcjum spółek Qumak-Sekom S.A., WOLA INFO S.A. oraz Marwokat Sp. z o.o. w imieniu których działa Emitent, datowanej na 5.09.2008 r. Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa serwisowa Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej (CWT) znajdującego się w Warszawie przy ulicy 17 Stycznia 23, między innymi w zakresie infrastruktury sieciowej, układu zasilania obiektu, klimatyzacji oraz wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, nagłośnienia i telewizji dozorowej, systemu BMS, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Całkowita wartość ryczałtowa umowy wynosi 11.200.000,00 zł netto i składa się na nią wynagrodzenie za wykonanie jednorazowego przeglądu systemów budynku CWT oraz miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywaną usługę w czasie trwania umowy. Umowa zawarta jest do dnia 6 lipca 2012 roku. Kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji zobowiązań dotyczących usuwania awarii CWT określono zależnie od rodzaju usterki na od 0,7% do 0,025% rocznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Odnośnie wykonania jednorazowego przeglądu systemów w budynku CWT, ustalono, iż w razie opóźnienia w jego wykonaniu, naliczane będą kary w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 10% całkowitej wartości umowy. Qumak-Sekom S.A. w konsorcjum z wyżej wymienionymi podmiotami realizował wcześniej umowę na dostawę i uruchomienie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej zawartą dnia 3 września 2005 r., opisaną w prospekcie emisyjnym Emitenta, a także rozbudowę CWT na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2006 r (raport bieżący nr 50/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.). Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość całym okresie jej trwania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Wiedza o wszystkim pochodzi od wszystkich.
Mahatma Gandhi

-0poukh
Młodszy chorąży
Posty: 529
Rejestracja: 03 paź 2005 17:50
Lokalizacja: wawa

Postautor: -0poukh » 08 wrz 2008 21:43

Konsorcjum Qumak-Sekom, Woli Info i Markwot ma umowę o wartości
11,2 mln zł

8.9.Warszawa (PAP) - Konsorcjum spółek Qumak-Sekom (lider
konsorcjum), Wola Info oraz Marwokat zawarło umowę z Komendantem
Głównym Straży Granicznej na obsługę serwisową Centralnego Węzła
Teleinformatycznego SG, o wartości 11,2 mln zł - poinformowała
spółka Wola Info w komunikacie.

"Przedmiotem niniejszej umowy jest obsługa serwisowa Centralnego
Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej (CWT) znajdującego się
w Warszawie przy ulicy 17 Stycznia 23, między innymi w zakresie
infrastruktury sieciowej, układu zasilania obiektu, klimatyzacji
oraz wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, nagłośnienia i
telewizji dozorowej, systemu BMS, sygnalizacji włamania i napadu
oraz kontroli dostępu" - podano w komunikacie.

"Całkowita wartość ryczałtowa umowy wynosi 11.200.000,00 zł netto
i składa się na nią wynagrodzenie za wykonanie jednorazowego
przeglądu systemów budynku CWT oraz miesięczne wynagrodzenie
ryczałtowe za wykonywaną usługę w czasie trwania umowy" - dodano.

Umowa zawarta jest do 6 lipca 2012 roku.

jtt/


Źródło: PAP
Obrazek

-0poukh
Młodszy chorąży
Posty: 529
Rejestracja: 03 paź 2005 17:50
Lokalizacja: wawa

Postautor: -0poukh » 12 wrz 2008 08:53

QUMAK-SEKOM SA zawarcie znaczącej umowy
(2008-09-12 08:20:00)

QUMAK-SEKOM SA zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 60/2008
Zarząd Qumak-Sekom S.A. (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2008 roku wpłynął do
Spółki podpisany obustronnie egzemplarz umowy zawartej z Warbud S.A. (dalej jako Zamawiający)
datowanej na 29.08.2008 r.

Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz
teletechnicznych i automatyki a także wykonanie i przebudowa sieci zewnętrznych elektrycznych i
teletechnicznych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 20.880.966,07 zł netto.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach a termin zakończenia prac w przypadku I etapu ustalono
na 23.10.2009 r. a w przypadku etapu II na 23.05.2010 r.

W odniesieniu do kar umowa przewiduje, iż Zamawiającemu przysługiwać będzie wypłacenie przez
Emitenta kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia za
każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu zakończenia prac, oraz 0,3% za każdy dzień
zwłoki w dotrzymaniu terminów pośrednich. Wysokość kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi wynosi 0,3% za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Emitenta z przyczyn od niego zależnych, zapłaci on karę w
wysokości 20% wartości umowy. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego od Emitenta odszkodowania za szkody w wysokości przewyższającej kary umowne z
wyłączeniem utraconych korzyści.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów
własnych Emitenta.

kom espi abs/


Źródło: PAP
Obrazek

-0poukh
Młodszy chorąży
Posty: 529
Rejestracja: 03 paź 2005 17:50
Lokalizacja: wawa

Postautor: -0poukh » 12 wrz 2008 15:13

Qumak-Sekom ma umowę na prace przy Centrum Kopernik wartą 20,88 mln zł


Warszawa, 11.09.2008 (ISB) - Spółka informatyczna Qumak-Sekom podpisała umowę z Warbudem na wykonanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych i automatyki w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, poinformowała firma w komunikacie w piątek. Zamawiającym jest Warbud, a wynagrodzenie zostało ustalone na 20,88 mln zł netto.

"Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych i automatyki a także wykonanie i przebudowa sieci zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Termin zakończenia pierwszego etapu ustalono na 23 października 2009 r. a drugiego - na 23 maja 2010 r.

Prezes Qumak-Sekom Paweł Jaguś zapowiedział pod koniec lipca, że spółka może we wrześniu podnieść prognozę finansową na 2008 rok, która zakłada obecnie osiągnięcie 250 mln zł przychodów, 15,5 mln zł zysku operacyjnego i 12,5 mln zł zysku netto.

Narastająco w I-II kw. 2008 roku spółka miała 5,16 mln zł zysku wobec 2,29 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 101,62 mln zł wobec 80,38 mln zł. (ISB)

mtd/tom
Obrazek

-0poukh
Młodszy chorąży
Posty: 529
Rejestracja: 03 paź 2005 17:50
Lokalizacja: wawa

Postautor: -0poukh » 12 wrz 2008 16:23

Qumak-Sekom niebawem może poinformować o kolejnych znaczących
(2008-09-12 15:52:00)

Qumak-Sekom niebawem może poinformować o kolejnych znaczących
umowach

12.9.Warszawa(PAP) - Qumak-Sekom spodziewa się, że niebawem może
przekazać informacje o kolejnych znaczących kontraktach. Spółka na
przełomie września i października może przyjrzeć się prognozom na
2008 r. - poinformował PAP wiceprezes informatycznej firmy
Aleksander Plata

"Ciągle jeszcze parę kontraktów czeka na podpisanie. Możliwe
jest, że o kolejnym dużym zleceniu poinformujemy już w przyszłym
tygodniu" - powiedział PAP Plata.

Wiceprezes nie wykluczył, że wartość zlecenia może być równie
wysoka jak w ostatnim kontrakcie podpisanym z Warbudem.

W piątek rano Qumak-Sekom poinformował o umowie zawartej z
Warbudem na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz
teletechnicznych i automatyki, a także wykonanie i przebudowę
sieci zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych w projekcie
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wartość kontraktu to 20,88 mln
zł.

Plata nie ujawnił wartości obecnego portfela zamówień Qumaka-
Sekom, gdyż jak stwierdził spółka jeszcze nie skończyła
podpisywania kontraktów.

W maju spółka podawała, że wartość jej portfela zamówień zbliża
się do 200 mln zł. Od tamtej pory podała komunikaty o umowach na
ponad 48 mln zł.

Qumak-Sekom na przełomie września i października podejmie decyzję
o ewentualnej korekcie prognoz na 2008 r.

"Myślę, że pod koniec września lub na początku października
możliwe jest podjęcie decyzji czy możliwe jest podniesienie
prognozy, czy zmieścimy się w 10 proc. odchylenia" - powiedział
wiceprezes.

Po dwóch pierwszych kwartałach 2008 r. Qumak-Sekom uzyskał
przychody w wysokości 101,62 mln zł, 6,52 mln zł zysku
operacyjnego i 5,16 mln zł zysku netto.

Prognoza Qumak-Sekom na 2008 r. przewiduje uzyskanie 250 mln zł
przychodów, 15,5 mln zł zysku operacyjnego i 12,5 mln zł zysku
netto. (PAP)
Obrazek

Edson.A

Postautor: Edson.A » 16 wrz 2008 18:50

To co ?
Atak na historyczne szczyty ?

yaad
Sierżant
Posty: 45
Rejestracja: 28 lut 2008 21:19

Postautor: yaad » 16 wrz 2008 22:22

Miłe informacje po urlopie bez netu w Chorwacji zastałem ;)
To jeszcze coś z dziś:
Data: 16.09.2008

Kolejne prawie 14 i pół miliona złotych otrzyma Qumak-Sekom za wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych i niskoprądowych, automatyki sterowania HVAC połączonej z systemem zarządzania budynkiem IBMS w kompleksie budynków Millennium Park (dawniej Harmony Office Center).


Umowa podpisana ze spółką SPS Construction Sp. z o.o. obejmuje realizację kompletnych systemów opartych na przemyślanych i sprawdzonych technologiach, takich producentów jak: Siemens, Honeywell, Reichle & De-Massari, Rittal czy Delta Power, które jako jedne z niewielu spełniły wyszukiwane wymagania Banku Millennium.

Termin zakończenia prac ustalono na sierpień 2009 roku.
„ – Sprawdziliśmy się przy realizacji pierwszej części tego projektu.” – cieszy się Wojciech Strusiński, Dyrektor Handlowy z Qumak-Sekom SA. – Poprzez realizację tak wymagających projektów cały czas poszerzamy nasze kompetencje i budujemy pozycję eksperta w zakresie instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwa serwerowni – dodaje W. Strusiński.


Źródło: http://www.qumak.pl/?page=news&newsid=112

-0poukh
Młodszy chorąży
Posty: 529
Rejestracja: 03 paź 2005 17:50
Lokalizacja: wawa

Postautor: -0poukh » 19 wrz 2008 16:08

Qumak-Sekom nie utworzy rezerw w związku z pozwem ZUS
(2008-09-19 16:04:00)

Qumak-Sekom nie utworzy rezerw w związku z pozwem ZUS

19.9.Warszawa (PAP) - Qumak-Sekom nie planuje utworzenia rezerw
ani korekty raportu finansowego za drugi kwartał z powodu pozwu
ZUS przeciwko spółce związanego z umową o wartości 24,1 mln zł,
która została zaksięgowana w wynikach drugiego kwartału -
poinformował w piątek PAP prezes Qumak-Sekom Paweł Jaguś.

"Nie będziemy tworzyć jakiekolwiek rezerw ani korygować raportu
za drugi kwartał" - powiedział PAP Jaguś.

Qumak-Sekom w połowie marca podpisał z ZUS-em umowę o wartości
24,1 mln zł brutto, której przedmiotem była dostawa, instalacja i
uruchomienie 44 zestawów sprzętu komputerowego. Spółka 18 września
poinformowała, że otrzymała odpis pozwu złożonego przez ZUS
przeciwko Qumak-Sekom, który dotyczy ustalenia nieistnienia
stosunku prawnego wynikającego z tej umowy.

Prezes Qumak-Sekom wskazuje, że podstawą pozwu złożonego przez
ZUS mógł być wcześniejszy wyrok sądu, w związku z pozwem Comarchu
na postępowanie przetargowe.

"Istota problemu polega na tym, że już po 1,5 miesiąca od
podpisania przez nas umowy, kiedy realizacja była w fazie
końcowej, sąd rozstrzygnął pozew Comarchu, który złożono powołując
się w nim na to, że w czasie rozstrzygania zamówienia został
popełniony błąd" - powiedział Jaguś.

"Sąd orzekł, że należy powtórzyć wybór oferenta. Wykonanie wyroku
nie było możliwe, ponieważ nie można powtórzyć procesu wyboru w
momencie, gdy złożone oferty straciły swoją ważności. A ważność
taką utraciły wszystkie złożone oferty. ZUS równocześnie poprosił
nas o możliwie maksymalne przyśpieszenie terminu zakończenia
umowy" - dodał.

"Pierwszy etap realizacji umowy został zakończony około 9 maja,
czyli przed rozprawą sądową, która odbyła się 26 maja, zaś transza
płatności za ten etap została zrealizowana około 23 czerwca. Etap
drugi zakończył się 9 czerwca, a płatność została zrealizowana 9
lipca. Następnie ZUS wystawił nam referencje potwierdzające
wykonanie umowy" - powiedział także.

W ocenie Jagusia pozew ZUS może wynikać z przyczyn czysto
proceduralnych.

"W pozwie, który dostaliśmy jest jedna istotna rzecz: ZUS nie
mógł wykonać wyroku sądu, ponieważ ustawa o zamówieniach
publicznych takiej sytuacji nie przewiduje, więc zwrócił się do
sądu, aby ustalić nieważność umowy" - powiedział.

Jego zdaniem, w całym postępowaniu Qumak-Seom nie popełnił błędu.

"Jestem zaskoczony decyzją prawnika ZUS-u, ponieważ na żadnym
etapie procesu Qumak-Sekom nie popełnił błędu, a nasza oferta była
tańsza od oferty Comarchu o około 10 mln zł. To roszczenie ze
strony ZUS spowoduje natychmiastowe wystąpienie przez nas o
odszkodowanie przewyższające wartość umowy.
W naszym zakresie nie
było tylko dostawy serwerów, ale także część usługowa, a nie da
się przecież odzyskać usługi" - powiedział.

Do czasu publikacji depeszy PAP nie otrzymała komentarza ZUS w
tej sprawie.

Po dwóch pierwszych kwartałach 2008 r. Qumak-Sekom uzyskał
przychody w wysokości 101,62 mln zł, 6,52 mln zł zysku
operacyjnego i 5,16 mln zł zysku netto.

Prognoza Qumak-Sekom na 2008 r. przewiduje uzyskanie 250 mln zł
przychodów, 15,5 mln zł zysku operacyjnego i 12,5 mln zł zysku
netto.

Jaguś poinformował, że sprawa ZUS nie powinna mieć wpływu na
tegoroczne prognozy.

Grzegorz Suteniec (PAP)

gsu/ jtt/


Źródło: PAP
Obrazek

-0poukh
Młodszy chorąży
Posty: 529
Rejestracja: 03 paź 2005 17:50
Lokalizacja: wawa

Postautor: -0poukh » 22 wrz 2008 16:57

ZUS wystąpił przeciwko Qumak-Sekom, aby rozwiać wątpliwości
(2008-09-22 16:39:00)

ZUS wystąpił przeciwko Qumak-Sekom, aby rozwiać wątpliwości
związane z wyrokiem sądu

22.9.Warszawa(PAP) - ZUS, który złożył przeciwko Qumakowi-Sekom
pozew w związku z umową o wartości 24,1 mln zł, postąpił tak aby
rozwiać wątpliwości wynikające z orzeczenia sądu, które było
sprzeczne z wcześniejszymi werdyktami arbitrów Krajowej Izby
Odwoławczej - poinformował ZUS w informacji prasowej przesłanej
PAP.

ZUS w połowie marca po wielomiesięcznym postępowaniu przetargowym
zawarł w trybie zamówień publicznych i wyczerpaniu trybu
odwoławczego umowę z Qumakiem-Sekom na dostawę, instalację i
uruchomienie 44 zestawów sprzętu komputerowego (m.in. serwery
aplikacyjno-bazodanowe, systemy pamięci masowej i oprogramowanie
systemowo-narzędziowe) dla jednostek organizacyjnych ZUS. Wartość
kontraktu wyniosła 24,1 mln zł brutto.

"Zanim umowa została zawarta, Krajowa Izba Odwoławcza przy
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w trzech postępowaniach
odwoławczych rozstrzygnęła je na korzyść Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Zatem po wydaniu orzeczeń przez Krajową Izbę
Odwoławczą, zgodnie z prawem zamówień publicznych ZUS zawarł umowę
z firmą Qumak - Sekom" - podał ZUS.

"W trakcie realizacji umowy Sąd Okręgowy w wyniku pozwu firmy
Comarch, jednego z oferentów, wydał orzeczenie sprzeczne z
orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej. Miało to miejsce nie tylko
po wyczerpaniu trybu odwoławczego, ale także już po nawiązaniu
przez strony stosunku prawnego. Orzeczenie sądu było więc
sprzeczne z werdyktem arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej" - dodano.

"W związku z powyższym ZUS zwrócił się do sądu, aby rozwiać
wszelkie wątpliwości" - napisano także.

Qumak-Sekom 18 września poinformował o otrzymaniu odpisu pozwu
złożonego przez ZUS przeciwko spółce, który dotyczy ustalenia
nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z tej umowy.

W ocenie przedstawicieli Qumak-Sekom w całym postępowaniu spółka
nie popełniła błędu i należycie wywiązała się z umowy. Prezes
firmy Paweł Jaguś informował, że Qumak-Sekom nie planuje
utworzenia rezerw ani korekty raportu finansowego za drugi kwartał
z powodu pozwu ZUS.(PAP)

gsu/ ana/


Źródło: PAP
Obrazek

yaad
Sierżant
Posty: 45
Rejestracja: 28 lut 2008 21:19

Postautor: yaad » 22 wrz 2008 19:22


Edson.A

Postautor: Edson.A » 24 wrz 2008 18:51

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2008
Data sporządzenia: 2008-09-24
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK-SEKOM S.A.
Temat
Realizacja Programu Motywacyjnego – emisja 250.000 sztuk Akcji serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Qumak-Sekom S.A. informuje, iż w dniu 24 września 2008 roku, działając na mocy postanowień § 3a Statutu Spółki oraz postanowień Uchwał Nr 19, 20 i 21 WZ Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr IV/27/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. i uchwał Zarządu z dnia 25 maja 2006 r., 23 sierpnia 2006 r. i 3 czerwca 2008 r., w związku z zarejestrowaniem przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2006 r., i w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki opisanego w Prospekcie Emisyjnym Akcji Qumak-Sekom S.A., podjął uchwałę w sprawie subskrypcji 250.000 akcji serii K spółki Qumak-Sekom SA

Zarząd dokonuje emisji 250.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K550001 do K800000 w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 1,00 zł. Emisja jest dokonywana na podstawie Memorandum Informacyjnego zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt. 7 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Akcje serii K emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.

Datę otwarcia subskrypcji ustalono na 29 września 2008 roku a datę zamknięcia na 7 października 2008 roku.

W związku z emisją 250.000 sztuk akcji serii K, po zamknięciu subskrypcji nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o łączną wartość nominalną: 250.000 zł, do kwoty 10.375.082,00 zł. Przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd złoży stosowne oświadczenia, o którym mowa w art. 310 par. 2 i 4 w związku z art. 431 par. 7 KSH.

Treść Memorandum Informacyjnego została opublikowana raportem bieżącym nr 36/2006 z dnia 27 października 2006 roku oraz jest dostępna na stronie internetowej Spółki: www.qumak.pl.

Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie art.56 ust.1 pkt.1 – informacja poufna


Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości