QUMAK [QMK] księga II

wszystko na temat spółek publicznych
marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 21 maja 2018 15:43

autor Pan Grzegorz Suteniec -dzisiejsze wydanie gazety Puls Biznesu

Zegar tyka nad ISOK-iem

ciekawe ilu z Państwa kupiło gazetę papierową lub wydanie internetowe np z ekiosku ?

System przeciwpowodziowy, na który wydano 267 mln zł, nie może doczekać się finału. Ryzyko zwrotu do unijnego budżetu blisko ćwierć miliarda złotych jest bardzo wysokie
Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), na który Polska otrzymała 232 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jest zgłoszony jako tzw. niefunkcjonujący, gdyż nie został zamknięty do końca 2015 r. Powodem opóźnienia jest poślizg w realizacji systemu informatycznego.

WAGA UGODY:

ISOK jest strategicznie ważnym projektem dla państwa, ale także dla Qumaka, którym od września kieruje Sławomir Połukord. Potwierdzenie ugody to jeden z warunków wejścia w życie listu intencyjnego Qumaka z grupą Euvic i jej z udziałowcami.
Szacowany na 300 mln zł projekt już pochłonął 266,9 mln zł. System realizował Qumak, a pierwotnie miał być gotowy do końca 2014 r. Po opóźnieniach, aneksach i wzajemnych pretensjach w czerwcu 2016 r. wykonawca i zamawiający weszli na drogę sądową. Pod koniec 2016 r. zamawiający, czyli Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), ogłosił przetarg na dokończenie systemu. Do tej pory nie został on rozstrzygnięty, a termin składania ofert był już przekładany 22 razy. Ostatecznie Qumak i zamawiający podjęli rozmowy. Gdy pod koniec 2017 r. został parafowany projekt ugody, zakładający ukończenie przez Qumaka systemu za wynagrodzenie 28 mln zł, wydawało się, że wszystko jest na drodze do szczęśliwego finału, tym bardziej, że była też zgoda na przedłużenie wykonania systemu do końca października tego roku. Niestety, ugoda do tej pory nie została podpisana.

Deadline deadlinów
Zapewne termin wdrożenia zostanie ponownie wydłużony, jednak nieprzekraczalna data, po której Polska będzie musiała zwrócić do unijnego budżetu 232 mln zł, to koniec marca 2019 r. Według informacji „PB”, urzędnicy związani z cyfryzacją powoli godzą się z myślą, że pieniądze trzeba będzie zwrócić.
— Obecnie pracujemy nad doprecyzowaniem kwestii formalnoprawnych przed ostatnim etapem projektu. Zakładamy, że ISOK zostanie ukończony zgodnie z terminem — informuje Daniel Kociołek, kierownik Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, następcy KZGW.
Proszony o doprecyzowanie, co oznacza „zgodnie z terminem”, stwierdził, że do końca roku. Z raportu z postępu prac nad ISOK na koniec I kw., który został przekazy Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, wynika, że od początku tego roku odbyło się około 20 spotkań zespołów projektowych w sprawie zakończenia wdrożenia, jednak nie odbyło się żadne spotkanie w sprawie podpisania ugody. Dopiero przed tygodniem odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie władz Qumaka z władzami Wód Polskich.
— Na spotkaniu poznaliśmy sposób, w jaki Wody Polskie chcą kontynuować projekt. Jesteśmy zadowoleni, że plan powstał, choć należy podkreślić, że upływający czas zwiększa ryzyko terminowego wykonania projektu. Sugerowaliśmy zamawiającemu przyspieszenie prac, co zresztą zamawiający rozważa — mówi Sławomir Połukord, prezes Qumaka.

Co z tą ugodą?
Projekt ugody był parafowany w grudniu. Dlaczego przez pięć miesięcy nie udało się go podpisać?
— Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej przeprowadzić ten proces. Nie możemy ujawniać szczegółów dotyczących negocjacji ze spółką Qumak ze względu na dobro projektu — mówi Daniel Kociołek.
Nie bez znaczenia jest zapewne fakt, że z początkiem roku beneficjent projektu — KZGW — zmienił się w Wody Polskie, co pociągnęło za sobą także zmianę władz tej instytucji.
— Przez kilka ostatnich miesięcy czekaliśmy na uzyskanie przez Wody Polskie koniecznych opinii związanych z ugodą, usprawiedliwiając opóźnienie wielością zmian personalnych i organizacyjnych u klienta. Z naszej perspektywy zasady wznowienia przedsięwzięcia są ustalone i jesteśmy gotowi do podpisania ugody i kontynuowania prac — mówi Sławomir Połukord. Qumak utrzymuje zespół i jest gotowy zakończyć wdrożenie systemu.
— Wszystkie działania przybliżają nas to do celu, którym — oprócz realizacji zadań wynikających z umowy i ugody — jest uniknięcie konieczności zwrotu do unijnego budżetu blisko ćwierć miliarda złotych. Jesteśmy przekonani, że Wody Polskie również mają poczucie ogromnej odpowiedzialności — mówi prezes Qumaka.

Czekając na audyt

Niestety, obecny harmonogram projektu, wielokrotnie aktualizowany, jest już ponownie nieaktualny. Zgodnie z zapisami ostatniego aneksu, tzw. kamień milowy w postaci map zagrożeń metrologicznych oraz innych miał być gotowy do końca kwietnia, ale jego realizacja uzależniona jest od odbioru systemu ISOK. Postęp w jego realizacji wynosi więc „0”. W raporcie z postępu prac, wśród działań minimalizujących ryzyko kolejnegoopóźnienia w uzyskaniu zakładanych wskaźników projektu, wymienione jest „zrównoleglenie prac i rozpoczęcie prac z odpowiednią rezerwą czasową”. Dotychczasowa opieszałość w podejmowaniu decyzji przeczy tej deklaracji. Wody Polskie, jako działania strategiczne, na obecnym etapie wymieniają „zewnętrzny audyt projektu przed podjęciem kolejnych decyzji”. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami — jeszcze się nie zaczął.

Obrazek


22rene
Chorąży
Posty: 828
Rejestracja: 30 sty 2008 14:19

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: 22rene » 21 maja 2018 16:29

NOWY KONTRAKT
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wia ... rupy-qumak
Przedmiotem umowy będzie świadczenie usług przez Qumak Professional Services w zakresie wsparcia użytkowników Zamawiającego i innych podmiotów z Grupy Vienna Insurance Group przez okres 3 lat, na zasadach i warunkach oraz w terminach zgodnych ze złożoną ofertą za wynagrodzeniem ruchomym w wysokości mogącej osiągnąć poziom 5,4 mln zł netto ( rocznie czy w ciągu 3 lat nie precyzyjnie napisali), przy czym szczegółowe warunki współpracy Strony określą w Umowie.

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 21 maja 2018 20:30

Raport bieżący nr 18 / 2018 Data sporządzenia: 2018-05-21 godz 19:01Skrócona nazwa emitenta QUMAK S.A.

Temat Informacja o złożeniu zawiadomienia o zamiarze koncentracji do UOKiK

Treść raportu: Zarząd Qumak S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż realizując postanowienia zawarte w drugim liście intencyjnym podpisanym przez Spółkę w dniu 4 kwietnia 2018 r. ze spółką pod firmą Euvic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (adres: ul. Przewozowa 32, 44 – 100 Gliwice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233192, posiadającej NIP: 9691411637, REGON: 240087133 (dalej jako: „EUVIC”) oraz wspólnikami EUVIC (o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.), w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie zamiaru koncentracji.
Zgłoszenie to jest jednym z elementów transakcji polegającej na wniesieniu do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym EUVIC na pokrycie akcji nowej emisji Spółki, w efekcie której Spółka przejmie kontrolę nad EUVIC, natomiast wspólnicy EUVIC obejmą akcje Spółki nowej emisji („Transakcja”), wskutek czego będą oni posiadali od 65% do 75% akcji Spółki.

O kolejnych krokach podejmowanych w ramach Transakcji, jak również o wyniku postępowania prowadzonego przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zgłoszonego zamiaru koncentracji Spółki oraz EUVIC, Spółka będzie informowała osobnymi raportami.

zródło informacji

https://www.bankier.pl/wiadomosc/QUMAK- ... 91015.html

22rene
Chorąży
Posty: 828
Rejestracja: 30 sty 2008 14:19

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: 22rene » 21 maja 2018 23:01

Zobaczymy jutro czy kolarze się zainteresują.?

Zarząd Qumak S.A. informuje, iż realizując postanowienia zawarte w drugim liście intencyjnym podpisanym przez Spółkę w dniu 4 kwietnia 2018 r. ze spółką pod firmą Euvic ( wtedy po tym liście kurs dojechał do 1,62 zł ) w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie zamiaru koncentracji.- jak będzie jutro po tej informacji .....i może już więcej nie powrócimy na te poziomy cenowe !

cornollio
Podporucznik
Posty: 15643
Rejestracja: 27 sty 2006 18:12
Lokalizacja: poznań

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: cornollio » 22 maja 2018 11:33

Coś nie ma powera na trwałem mocne wybicie... ale próby są... ;)

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 22 maja 2018 12:14

22 rene pytała Pani/Pan już chyba kilkakrotnie czy będzie przymus wezwania na akcje Qumaka -wcześniej nie miałem czasu odpowiedzieć dopiero dzisiaj na forum bankiera w odpowiedzi na jedno z pytań napisałem wpis który też tutaj upubliczniam.


Przejęcie spółki rodzi przymus wezwania a tutaj mamy odwrotne przejęcie Qumaka .Jedyną wątpliwością wymagającą interpretacji prawnej jest to iż Qumaka przejmuje 4 udziałowców Euvica i łącznie będą mieć od 65 do 75 % kapitału Qumaka. Jeśli założymy iż działają w Porozumieniu to jest przymus wezwania ,jeśli interpretacja prawna pozwoli przyjąć założenie iż nie działają w Porozumieniu wtedy brak przesłanek bo każdy z osobna nie przekroczy 33 % ale przy interpretacji iż należy traktować ich iż działają w Porozumieniu to muszą ogłosić wezwanie jeśli łącznie po objęciu nowych akcji będą mieć przykładowo 65 % to ogłaszają tylko wezwanie na brakujący 1 % akcji do 66 % ale jeśli będą mieć po objęciu akcji przekroczone 66 % to muszą ogłosić wezwanie na wszystkie pozostałe akcje z ceną minimalną wyliczoną na podstawie średniej ważonej obrotem z ostatniego 3 i 6 miesięcznego okresu z uwzględnieniem ceny transakcji jeśli kupowali akcje w ostatnim roku ,a przypomnę iż 16 czerwca poprzedniego roku Pan Wolny i jego Porozumienie pojawiło się w akcjonariacie Qumaka kupując akcje z GPW w cenie nawet powyżej 3 zł -dlatego jeśli musieliby ogłosić wezwanie to ta cena ich obligatoryjnie wiąże do 16 czerwca ,później już minął rok i tylko decyduje średnia ,oczywiście jeśli wymóg wezwania istnieje domniemanie Porozumienia osób przejmujących Qumaka

Obowiązek ogłoszenia „dużego wezwania”
Z odmienną sytuacją mamy natomiast do czynienia na tle obowiązku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 73 oraz 74 Ustawy. Literalne brzmienie ust. 1 każdej z przywołanych regulacji wskazuje, iż „obowiązki wezwaniowe” dotyczą sytuacji związanych z verba legis „przekroczeniem” 33 proc. lub 66 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej. Przez cytowane pojęcie należy – wobec braku szczególnej definicji ustawowej – rozumieć w istocie każdą sytuację, która prowadzi do zwiększenia udziału konkretnego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów spółki publicznej ponad jeden z ww. progów, a w konsekwencji również objęcie akcji nowej emisji (w odróżnieniu od wyraźnego wskazania w art. 72 Ustawy – „nabycie akcji spółki publicznej”). Co istotne, w przypadku objęcia akcji spółki publicznej w ilości powodującej przekroczenie którejś z ww. kw
alifikowanych wielkości, powstaje obowiązek następczego ogłoszenia wezwania. W świetle bowiem art. 73 ust. 2
Ustawy w przypadku, gdy przekroczenie progu 33 proc. ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku m.in. objęcia akcji nowej emisji spółki publicznej akcjonariusz obowiązany jest, w terminie trzech miesięcy od tego zdarzenia, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów albo zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 proc. ogólnej liczby głosów, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33 proc. ogólnej liczby głosów, odpowiednio
w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. Natomiast zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy analogicznie uregulowano sytuację podmiotu, który przekroczył próg 66 proc. ogólnej liczby głosów z zastrzeżeniem, iż w tym przypadku obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji dotyczy wszystkich pozostałych udziałowych papierów wartościowych spółki.

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 22 maja 2018 13:36

teraz czekamy na komunikat o WZA a będzie on na dniach gdyż jest on publikowany 26 dni przed datą WZA które zgodnie z przepisami musi się odbyć do końca czerwca ,w tym komunikacie powinno być wiele dodatkowych informacji związanych z fuzją z Euvic

źródło strona 18 w Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Qumak za 2017 r

Kolejno Zarząd zamierza:

dokonać wyceny udziałów 100% udziałów w Euvic, która będzie sporządzona przez biegłego rewidenta (działania rozpoczęte)

sporządzić wniosek do UOKiK dotyczący planowanej koncentracji rynku (działania rozpoczęte)

ustalić finalne warunki transakcji (w tym potwierdzić parytet na bazie dokonanej wyceny)

zwołać walne zgromadzenie podczas którego przedstawi akcjonariuszom warunki transakcji i zwrócić się do nich o zgodę na: podwyższenie kapitału zakładowego Qumak poprzez emisje składającą się z (i) emisji akcji serii M obejmowanych przez Wspólników Euvic w zamian za 100% udziałów w Euvic oraz z (ii) emisji akcji serii N opłaconych gotówkowo, mających zapewnić nowo powstałej grupie kapitał konieczny do restrukturyzacji kosztowej Qumak, w ywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, a także prowadzenia i rozwoju działalności.

teraz cytat źródło koniec strony 15 w Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Qumak za 2017 r

Zarząd Spółki QUMAK podjął rozmowy z akcjonariuszami znaczącymi Spółki, którzy wspierają proces dokapitalizowania wobec planu połączenia potencjałów biznesowych z Euvic Sp. z o.o. i objęcia przez Wspólników Euvic większościowego pakietu akcji. Akcjonariusze przekazali sugestie odnośnie struktury podwyższenia kapitału. Akcjonariusze wyrazili deklaracje wzięcia udziału i objęcia akcji w emisji sygnalizowanej w drugim liście intencyjnym, co pozwala z uzasadnieniem założyć, że emisja zostanie przeprowadzona z sukcesem i zakończy się pozyskaniem kapitału niezbędnego dla oddłużenia Spółki i kontynuacji jej działalności

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 22 maja 2018 17:22

Qumak będzie obsługiwał helpdesk Vienna Insurance Group Polska

Qumak Professional Services – spółka zależna Grupy Qumak – podpisała list intencyjny z Vienna Insurance Group Polska w sprawie prowadzenia usługi helpdesk dla ubezpieczyciela. Wartość 3-letniej obsługi to 5,4 mln zł netto.


Qumak Professional Services, spółka Grupy Qumak dedykowana usługom z szeroko pojętego outsourcingu IT, wygrał przetarg zorganizowany przez Vienna Insurance Group Polska na obsługę helpdesk dla ubezpieczyciela. Podpisany list jest wstępem do umowy, której wartość może wynieść 5,4 mln zł netto. Jej zakres obejmuje outsourcing IT w zakresie pierwszej linii wsparcia, pomocy zdalnej oraz wsparcia lokalnego.

– Qumak Professional Services działa zaledwie od kliku miesięcy, a już pozyskuje samodzielnie duże zlecenia, bo klienci dostrzegają obecny tam potencjał, doświadczenie i wszelkie konieczne kompetencje. Outsourcing IT jest dla nas w tej chwili bardzo ważnym segmentem działalności, który pozwala nam generować stały i przewidywalny strumień gotówki – tłumaczy Sławomir Połukord, prezes Qumak S.A.

Obszar usług profesjonalnych w Grupie Qumak rozwija się bardzo dynamicznie. W 2017 zatrudnienie w tym obszarze wzrosło o 100 osób, a poprzez centrum Call Center w Płocku oraz ogólnopolską, własną sieć serwisową, wsparcie techniczne i informatyczne otrzymuje obecnie około 25 mln klientów czołowych firm z sektorów telekomunikacyjnego, energetycznego czy przemysłowego.

– Jest on jednocześnie bardzo istotny z perspektywy planowanego połączenia Grupy Qumak z Grupą Euvic, bo w tym właśnie obszarze znajdziemy największe synergie – dodaje Sławomir Połukord.

link do źródła informacji http://www.qumak.pl/qumak-bedzie-obslug ... up-polska/

22rene
Chorąży
Posty: 828
Rejestracja: 30 sty 2008 14:19

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: 22rene » 22 maja 2018 21:25


marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 23 maja 2018 09:01

uzupełniając wątek związany z tym komunikatem mamy komentarz przedstawicieli spółki udostępniony depeszą agencji ISBnews oraz opublikowany na stronie spółki http://www.qumak.pl/qumak-euvic-kolejny ... olaczenia/ wypowiada się prezes Qumaka Pan Sławomir Połukord oraz Wojciech Wolny, prezes Euvic oraz znaczący aktualny akcjonariusz Qumaka i członek rady nadzorczej Qumaka

Obrazek

Qumak i Euvic: kolejny krok w drodze do połączenia

Qumak złożył do UOKiK wniosek o zgodę na połączenie. W wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów powstanie czołowa polska firma oferująca między innymi kompleksowy outsourcing kadry informatycznej.

Uzyskanie pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji jest niezbędne, aby doprowadzić do skutecznego połączenia obu grup kapitałowych.

– W ocenie zarządów Euvic i Qumak nie ma powodów, aby nie otrzymać zgody Urzędu. Konsolidacja na tak rozdrobnionym rynku, jak polski rynek IT, to raczej nieunikniona konieczność. Jesteśmy przekonani, że połączenie sił z Grupą Euvic pozwoli stworzyć duży, silny fundamentalnie podmiot o potencjale generowania regularnych zysków – mówi Sławomir Połukord, prezes Qumak S.A. – Po połączeniu będziemy mogli zaoferować najwyższej jakości kompetencje ponad 2,5 tys. specjalistów z różnych dziedzin IT, w tym szczególnie w takich obszarach jak wdrożenia informatyczne oraz zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania – zapowiada Sławomir Połukord.

Połączenie sił z Grupą Euvic pozwoli stworzyć duży, silny fundamentalnie podmiot o potencjale generowania regularnych zysków.

– Wciąż podkreślamy ogromny potencjał kapitału ludzkiego, który stanowi istotną wartość połączonego holdingu. Chcemy zbudować biznes niskokosztowy, zapewniający stabilne marże i umożliwiający elastyczne zarządzanie. Działamy na perspektywicznym, dynamicznie rozwijającym się rynku. Dzięki doskonałym wynikom finansowym Euvic i potencjałowi kompetencyjnemu Qumaka, holding, który powstanie po połączeniu, będzie efektywną i, przede wszystkim – rentowną organizacją, będącą wiarygodnym partnerem dla największych firm na rynku – zapowiada Wojciech Wolny, prezes Euvic.

Grupa Technologiczna Euvic, w skład której wchodzi 11 powiązanych kapitałowo spółek, jest jedyną w tej części Europy federacją spółek informatycznych. Przychody spółek grupy przekroczyły 250 mln zł, a EBIDA sięgnęła 32 mln zł w 2016 r. Grupa Euvic ma ponad 900 klientów na całym świecie, świadczy im usługi w zakresie: outsourcingu IT (w tym infrastruktury), tworzenia, rozwoju i testów oprogramowania, e-commerce, wdrażania rozwiązań wiodących producentów (m.in. w zakresie business intelligence, cloud computing, ERP), integracji aplikacji oraz IT help desk.

Zardzewiały
Sierżant sztabowy
Posty: 112
Rejestracja: 02 sty 2018 10:43

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: Zardzewiały » 23 maja 2018 09:05

Otrzymanie nakazu zapłaty zobowiązań Spółki wobec Oracle Polska Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Qumak S.A. (dalej jako Spółka) informuje iż w dniu 22 maja 2018 r. do Spółki wpłynął nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy z powództwa Oracle Polska Sp. z o.o. w Warszawie (dalej jako Powód) nakazujący Spółce zapłacić Powodowi kwotę 8.216.394,63 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także kosztami procesu i zastępstwa procesowego w kwocie łącznej 39.417,00 zł, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty. Spółce przysługuje możliwość wniesienia w tym terminie zarzutów od wydanego nakazu zapłaty. Przedmiotem roszczeń są zobowiązania Spółki wynikające z usług asysty technicznej świadczonych przez Powoda na rzecz klientów Spółki, zaliczone już w latach minionych do kosztów operacyjnych Spółki. Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z wierzycielami na temat restrukturyzacji swojego zadłużenia, w ramach których z sukcesami uzgadniane są harmonogramy spłaty zobowiązań dostosowane do planu działania Spółki w roku 2018 i latach kolejnych. Zarząd podejmuje również rozmowy z Oracle Polska w tej sprawie w celu doprowadzenia do wypracowania satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania oraz uzgodnienia sposobu spłaty zobowiązań. Nakaz zapłaty nie jest prawomocny. Spółka analizuje zasadność składania zarzutów oraz podjęcia innych działań prawnych celem ochrony interesów Spółki i jej akcjonariuszy. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. INFORMACJE O PODMIOCIE QUMAK Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) QUMAK S.A. Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Warszawa 02-305 (kod pocztowy) (miejscowość) Al. Jerozolimskie 136 (ulica) (numer) 022 5190800 022 5190833 (telefon) (fax) qumak@qumak.pl www.qumak.pl (e-mail) (www) 5240107036 012877260 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2018-05-23 Sławomir Połukord Prezes Zarządu Sławomir Połukord 2018-05-23 Bartosz Ćwikliński Wiceprezes Zarządu Bartosz Ćwikliński Źródło: ESPI

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 23 maja 2018 10:52

Witamy nową osobę Pan Zardzewiały - jeśli prześledzimy osoby nawet tylko od czasu do czasu piszące to jest ich tylko kilka tym bardziej witamy nową osobę .Co do komunikatu który Pan wkleił zachęcam do przeczytania przydługiego komentarza który może naświetli sytuację

To iż są zobowiązania do spłaty ,każdy czytający raporty roczne i kwartalne to widzi .To czy kasa jest w drodze zachęcam do przejrzenia innego wątku https://www.bankier.pl/forum/temat_qmk- ... 66555.html

i przeanalizowania załącznika do komunikatu z tego u góry wątku https://www.bankier.pl/static/att/emite ... 616282.pdf -CO ON ZNACZY iż emisję rozpoczęli czy go źle zinterpretowałem

30 mln które już spółka już pozyskała to według słów Pana Włodarczyka na jednym z NWZA to wtedy robili emisję tylko na tyle bo bank powiedział iż jak spełnią ten warunek to obiecał kredyt aby mogli bezstresowo prowadzić działalność ,na piśmie tego nie mieli a bank się rozmyślił pomimo iż spełnili warunek dokapitalizowania. Z tych 30 mln -spłacili cały faktoring jaki mieli było to około 18-20 mln .Teraz spółka Qumak prowadzi działalność bez kredytów ,dlatego trudno się rozwijać

Dlatego prezes Sławomir Połukord. Podkreśla, że spółka nie ma zadłużenia bankowego ani faktoringu, pozostaje jednak obsługa wierzytelności handlowych i zobowiązań serwisowych. Dlatego potrzebuje wsparcia akcjonariuszy. -cytat z http://www.parkiet.com/Technologie-i-IT ... restricted

Spółka wspomniane 30 mln dostała gdzieś koniec września ale mając na uwadze tą sytuację z bankiem 1 listopada zwołała NWZA -iż jednak potrzeba kasy i nowego dokapitalizowania ponownie 30 mln i tutaj zachęcam wszystkich do obejrzenia zapisu audio wideo z drugiej części bo po przerwie było kontynuowane.Dzisiaj pierwszy raz podaję tego linka - a sądząc po ilości wyświetleń zapewne sami nie oglądaliście

https://player.vimeo.com/video/250118910

To pozwoli mieć uproszczoną chronologie aby przejść dalej

Qumak szykuje się do emisji Najwięksi akcjonariusze raczej obejmą nowe akcje. Ruszyły też rozmowy z innymi funduszami. Wyglądają obiecująco – sygnalizuje prezes. Sławomir Połukord link http://www.parkiet.com/Technologie-i-IT ... restricted

DLACZEGO WTEDY NIE PRZEPROWADZILI EMISJI A MIELI ZGODĘ WALNEGO OD 4 STYCZNIA A KURS GIEŁDOWY BYŁ POWYŻEJ 2 ZŁ -CHYBA TYLKO DLATEGO IŻ TRUDNO BYŁOBY USPRAWIEDLIWIĆ EMISJĘ BEZ PRAWA POBORU PO 1 ZŁ

TERAZ CIEKAWY CYTAT z Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Qumak -cytat
Spółka QUMAK realizując uzgodnienia poczynione z Grupą Euvic prowadzi intensywne rozmowy ze swoimi wierzycielami w celu dostosowania harmonogramów spłaty zobowiązań do planu działania Spółki w roku 2018 i kolejnych. W tej chwili uzgodnieniami w różnej fazie zaawansowania (od podpisanych porozumień, poprzez uzgodnione i będące w trakcie formalizowania w formie dokumentów, do fazy prowadzenia uzgodnień) objęte są wierzytelności w kwocie 23 mln zł. Co bardzo ważne, prowadzone rozmowy pozwoliły również na otwarcie „nowych” linii kredytowych u aktualnych wierzycieli/dostawców. Negocjowane i uzgodnione już częściowo porozumienia z jednej strony oznaczają realne dla Spółki QUMAK harmonogramy spłat zobowiązań a z drugiej strony możliwość realizacji nowych kontraktów przy częściowym tylko angażowaniu własnych środków finansowych.Spółka QUMAK nie korzysta obecnie z kredytów Spółka cieszy się zaufaniem i ugruntowaną reputacją u swoich Klientów, którzy wysoko oceniają poziom świadczonych usług, doceniają doświadczenie i profesjonalizm we wszystkich obszarach działalności. W roku 2017 Spółka nie utraciła żadnego istotnego dla jej działania Klienta.

Oracle Polska Sp. z o.o widocznie wybrało inną drogę o czym świadczy dzisiejszy komunikat chyba aby mieć lepszą pozycję negocjacyjną .

emisje gotówkową Qumaka pomogą przeprowadzić akcjonariusze finansowi .Jest zainteresowanie takim planem.-twierdził niedawno Pan Wojciech Wolny w https://www.pb.pl/qumak-i-euvic-dogaduj ... tter.pb.pl

Qumak szykuje się do emisji Najwięksi akcjonariusze raczej obejmą nowe akcje. Ruszyły też rozmowy z innymi funduszami. Wyglądają obiecująco – sygnalizuje prezes. Sławomir Połukord link http://www.parkiet.com/Technologie-i-IT ... restricted

Proces planowanej fuzji aktywnie wspiera również Rada Nadzorcza Qumak.
– Z zadowoleniem obserwujemy działaniazarządu spółki zmierzające do przeprowadzenia fuzji z Euvic. Widzimy tu ogromną szansę na zaradzenie problemom Qumak, wydobycie jego potencjału i odbudowę wartości dla akcjonariuszy. Zarząd może liczyć nie tylko na pełne poparcie dla tej transakcji, ale również na aktywne zaangażowanie Rady w jej skuteczną realizację – mówi Wojciech Włodarczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Qumak S.A.

Strony chcą przeprowadzić wyżej opisaną transakcji do dnia 30.06.2018r.

teraz cytat źródło koniec strony 15 w Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Qumak za 2017 r

Zarząd Spółki QUMAK podjął rozmowy z akcjonariuszami znaczącymi Spółki, którzy wspierają proces dokapitalizowania wobec planu połączenia potencjałów biznesowych z Euvic Sp. z o.o. i objęcia przez Wspólników Euvic większościowego pakietu akcji. Akcjonariusze przekazali sugestie odnośnie struktury podwyższenia kapitału. Akcjonariusze wyrazili deklaracje wzięcia udziału i objęcia akcji w emisji sygnalizowanej w drugim liście intencyjnym, co pozwala z uzasadnieniem założyć, że emisja zostanie przeprowadzona z sukcesem i zakończy się pozyskaniem kapitału niezbędnego dla oddłużenia Spółki i kontynuacji jej działalności

Warto wspomnieć iż 29 maja spółka poda raport za 1 kwartał 2018 roku a może nawet kilka dni wcześniej zostaną podane wyniki wstępne

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 23 maja 2018 11:53

do wspomnianego komunikatu ustosunkowały się osoby reprezentujące spółkę Qumak Publikacja: 23.05.2018 10:12 w tekście autor Autor Katarzyna Kucharczyk dostępny na portalu gazety Parkiet a zapewne jutro będzie opublikowany w wydaniu papierowym http://www.parkiet.com/Technologie-i-IT ... racle.html

Qumak kontra Oracle

Giełdowa spółka dostała nakaz zapłaty 8,2 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatności. Co na to zarząd?

Nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Zgodnie z nim spółka ma zapłacić ponad 8,2 mln zł, a także koszty procesu i zastępstwa procesowego w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu. Przedmiotem roszczeń są zobowiązania spółki wynikające z tzw. usług asysty technicznej świadczonych przez Oracle na rzecz klientów Qumaka, zaliczone już w latach minionych do kosztów operacyjnych spółki.
Qumak podkreśla, że nakaz zapłaty nie jest prawomocny. Zarząd analizuje zasadność składania zarzutów oraz podjęcia innych działań prawnych celem ochrony interesów spółki i jej akcjonariuszy.

- Jak wielokrotnie wskazywaliśmy sytuacja finansowa Qumak jest obiektywnie trudna, jednak realizacja przygotowanego i szeroko komunikowanego do rynku planu połącznia z Euvic powinna ją w radykalnie i szybko poprawić. Od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z wierzycielami dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w kontekście tego planu. Wszystkie dotychczasowe uzgodnienia z wierzycielami kończyły się zawieraniem akceptowalnych dla stron porozumień, zakładam więc – biorąc pod uwagę wieloletnią, bliską współpracę z Oracle – że również i w tym przypadku uda nam się dopracować satysfakcjonujący dla obu stron kompromis – mówi, cytowany w komunikacie prezes Qumaka Sławomir Połukord.

Wtóruje mu Wojciech Wolny, prezes Euvica i członek rady nadzorczej Qumaka

- W ostatnim czasie spółka intensywnie przygotowuje się do emisji akcji, w tym emisji gotówkowej, będącej elementem planu połączenia Euvic z Qumak, w wyniku czego powstanie silny i perspektywiczny holding informatyczny. W ramach procesu zaplanowana jest również spłata zadłużenia Qumak - również tego, które wskazuje Oracle Polska - w sposób optymalny zarówno dla samej spółki, jak i jej wierzycieli – podkreśla.
Dodaje, że jest zaskoczony metodą, jaką Oracle Polska wybrał, żeby wywrzeć nacisk na spółkę. - Uważam, że to działanie jest nadmiarowe i niepotrzebne, a najlepszą drogą dla wszystkich będzie szybkie osiągniecie porozumienia bez angażowania w to sądu – mówi.

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 23 maja 2018 13:34

QUMAK jako jedyny złożył ofertę więc podpisanie umowy to formalność ,choć kwota tylko 441 840,60 zł ale zawsze coś

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Budowa sieci teleinformatycznej w Kunszcie Wodnym w Gdańsku - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerowej oraz telefonii IP – I/PN/114/2018/EP

źródło informacji http://www.drmg.gdansk.pl/pokaz_oglosze ... ie_id=5577

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 23 maja 2018 14:27

http://www.telko.in/sokik-uchylil-decyz ... e-kolejowa

W dniu 10 maja br. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję DOK-11/2014Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładającą kary pieniężne na firmy Thales Polska oraz Qumak SA za zawarcie „porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku dostaw systemów automatyki kolejowej”.
Prezes UOKiK 20 grudnia 2013 r. wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie zawarcia przez Thales oraz Qumak porozumienia polegającego na uzgodnieniu przez ww. przedsiębiorców warunków składanych ofert w zorganizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wybudowanie systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Okęcie – Radom oraz modernizację linii kolejowej na tym samym odcinku.
Postępowanie UOKiK miało na celu ustalenie, czy zachowania przedsiębiorców miały charakter antykonkurencyjny. W ramach postępowania wyjaśniającego analizowany był m.in. przebieg zorganizowanego przez PKP PLK postępowania. Prezes UOKiK uznał za praktykę ograniczającą konkurencję uzgodnienie przez Thales oraz Qumak warunków składanych ofert dla PKP PLK. Jednocześnie UOKiK nałożył na firmy kary pieniężne: 758,6 tys. zł na Thales Polska i 896 tys. zł na Qumak, oraz obciążył je kosztami postępowania.
Do zamawiającego wpłynęły cztery oferty: Konsorcjum Thales z ceną 316,7 mln zł (brutto), Konsorcjum Kombud z ceną 393 mln zł, Qumak-Sekom SA (obecnie Qumak SA) z ceną 410 mln zł oraz Bombardier Transportation (ZWUS) Polska z ceną 461 mln zł. Oferty złożone przez Konsorcjum Thales i Qumak były tożsame w zakresie: wykazu osób, które będą wykonywały przedmiotowe zamówienie, wykazu wykonanych przez wykonawcę zamówień w ciągu ostatnich 5 lat oraz wykazu urządzeń, służących do wykonania zamówienia. Zbieżność wynikała z faktu, że Thales przygotował dla Qumak komplet dokumentów, który posłużył do skonstruowania oferty, jako potencjalny podwykonawca, gdyby to Qumak wygrał postępowanie.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena brutto. 27 lutego 2012 r. komisja przetargowa wybrała Konsorcjum Thales na wykonawcę zamówienia, drugie miejsce zajęło Konsorcjum Kombud, które odwołało się od rozstrzygnięcia. Zwycięskie Konsorcjum Thales ostatecznie podpisało umowę z zamawiającym.
Nie znamy jeszcze sentencji decyzji SOKiK. Ponadto nie jest ona prawomocna, bo przysługuje od niej odwołanie do Sądu Apelacyjnego.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: blah8760, CFD, Lapto..p, Luxtorpeda i 2 gości