QUMAK [QMK] księga II

wszystko na temat spółek publicznych
22rene
Chorąży
Posty: 858
Rejestracja: 30 sty 2008 14:19

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: 22rene » 29 maja 2018 21:57

18:40 29/05/2018 QUMAK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 -czytamy

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wia ... 1-2018-qsr


marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 30 maja 2018 08:21

https://stooq.pl/n/?f=1237026

Qumak miał 0,27 mln zł zysku netto, 0,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r. (ISBnews)- Biznes 30 maj 2018, 7:58

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Qumak odnotował 0,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 0,56 mln zł wobec 3,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,52 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 69,26 mln zł rok wcześniej."Spadek przychodów był konsekwencją dostosowania portfela zamówień do obecnych możliwości realizacyjnych spółki. Trudna sytuacja w Grupie oraz ograniczone możliwości finansowania, spowodowały rezygnację z kontraktów kapitałochłonnych, wymagających istotnego finansowania (stąd ograniczenie przychodów w obszarze kontraktów infrastrukturalnych). Jednocześnie, nastąpiła zmiana polityki sprzedażowej oraz koncentracja na pozyskiwaniu kontraktów o mniejszej wartości, zapewniających stabilny przychód i zysk oraz przyszłościowych za jakie postrzegany jest miedzy innymi obszar outsourcingu. Efektem wdrożonej polityki jest stale rosnący udział przychodów z obszaru szeroko rozumianych usług outsourcingowych, który obecnie odpowiada za 38% przychodów grupy" - czytamy w raporcie.

Grupa zanotowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości 7,36 mln zł. Zwróciła uwagę na widoczny efekt wdrożonych działań restrukturyzacyjnych. Koszty sprzedaży spadły rok do roku o 50%, a koszty ogólnego zarządu o 15%. Zarząd podkreślił, że konsekwentnie realizuje kolejne działania naprawcze zapowiedziane w ogłoszonym w listopadzie ubiegłego roku Planie Naprawczym. W ramach tych działań przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia, oraz przemodelowano strukturę organizacyjną, zmniejszono koszty operacyjne (w tym koszty usług, działów wsparcia, koszty wynajmu powierzchni biurowych i floty samochodowej itp.),

podano także."Na pozostałe koszty operacyjne wpływ miała głównie kara umowna naliczona z tytułu opóźnień w realizacji zakończonego kontraktu w kwocie 1,8 mln zł oraz rozwiązanie rezerwy na 0,9 mln zł zawiązanej w 2014 roku w związku z karą nałożoną przez UOKiK w wyniku otrzymania korzystnego dla spółki wyroku sądu pierwszej instancji. Po dokonaniu analizy prawnej w tym ryzyka odwołania od ww. wyroku, zarząd oceniając wysoko szansę pozytywnego zakończenia sporu podjął decyzję o rozwiązaniu ww. rezerwy oraz.

Spółka w dalszym ciągu ponosi koszty realizowanych działań restrukturyzacyjnych (m.in. koszty wypowiedzeń pracowniczych, wypowiedzeń umów na usługi oraz koszty obsługi prawnej). W pozostałych przychodach *** głównie przychody z refaktur, ze sprzedaży środków trwałych oraz z dotacji (0,35 mln zł). W efekcie grupa po I kwartale 2018 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości niemal 0,6 mln zł oraz zysk netto w kwocie 0,27 mln zł.

Jest to pierwszy, po sześciu kwartałach z wynikiem ujemnym, kwartał zakończony zyskiem" - zaznaczono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,55 mln zł wobec 2,77 mln zł straty rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.(ISBnews)

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 30 maja 2018 09:58

Nie od razu Kraków zbudowano ale na przekór niedowiarkom straszących niby nawet kilkunastomilionową stratą w 1 kw mamy zysk netto 0,3 mln w 1 kw 2018 r

https://www.bankier.pl/wiadomosc/QUMAK- ... 92040.html

Niby jedna jaskółka ale nadlatują następne....

Oprócz pozyskanych zamówień o których wspomniano już w tym wątku komunikaty ESPI z ostatniego tygodnia

NOWY KONTRAKT kwota około 5,4 mln dotyczący świadczenia usług Help Desk
https://www.igpw.pl/komunikaty/raport/qumak/745921&s=b

mamy piątkowy komunikat

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 25 maja 2018 doszło do zawarcia umowy ramowej z dużą spółką działającą w sektorze elektroenergetycznym na świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego z zakresu informatyki, w szczególności udostępnianie pracowników zewnętrznych dla Service Desk i Serwisu IT.

Spółka szacuje że przychód z realizacji zleceń w ramach umowy w czasie jej trwania przekroczy 15 mln zł.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/QUMAK- ... 92278.html

Chyba optymistycznie można też zinterpretować cytat ze str 19 Raport Grupy Kapitałowej Qumak na temat danych niefinansowych w 2017 roku

Znaczna liczba pracowników nowo zatrudnionych wg. stanu na dzień 31.12.2017 roku wynikała z uruchomienia w ostatnich miesiącach roku sprawozdawczego dużego zespołu pracowników Service Desk świadczącego usługi dla klientów Spółki.

Mamy jeszcze informacje

http://www.drmg.gdansk.pl/pokaz_oglosze ... ie_id=5577

W powyższym zamówieniu kwota jest mniejsza więc spółka o tym raczej prawidłowo nie poinformowała rynku .Jednak dalej jest niewiadoma dlaczego spółka Qumak nic nie poinformowała o tych poniższych zamówieniach.Nawet jeśli spółka nie była liderem konsorcjum !!

Część nr: 3 UMOWĘ podpisano na prawie 12 milionów brutto z Konsorcjum w skład którego wchodzą dwie firmy MATIC -ul Puławska Warszawa oraz NASZ QUMAK

http://www.strazgraniczna.pl/pl/zamowie ... LiI17.html

czy

w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa 4 sztuk dziedzinowych serwerów bazodanowych dla OW NFZ” została wybrana oferta firmy:
Konsorcjum Firm :
Engave Services Sp. z o.o. Lider Konsorcjum
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa – Lider
Qumak S.A. Członek Konsorcjum
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Cena brutto: 11.057.700,00 zł

http://www.nfz.gov.pl/bip/zamowienia-pu ... ,6501.html

mieliśmy też dwa poniższe kontrakty każdy po 3 miliony info już stare bo z 16 listopada i 30 listopada o których spółka poinformowała

http://www.qumak.pl/osrodek-przetwarzan ... rmatyczna/

http://www.qumak.pl/qumak-usprawni-uniw ... -kielcach/

http://www.qumak.pl/qumak-rozbuduje-int ... -lublinie/

nie zapominajmy o dotacji prawie 6 milionów na pierwszy na świecie mobilny symulator handlingowy

http://www.qumak.pl/stworzymy-pierwszy- ... ndlingowy/

czy o ugodzie w sprawie projektu ISOK - grom z jasnego nieba się zbliża -może jeszcze w czerwcu bo zegar tyka i odwlekanie w czasie ugody powoduje coraz większe ryzyko nie dokończenia projektu w terminie co powoduje zwrot dotacji około ćwierć milarda

A co najważniejsze cytując słowa Zarządu z planu naprawczego

W wyniku zakończenia sporu ugoda ISOK Spółka spodziewa się uzyskania wpływów pozwalających istotnie zredukować odpis na należność utworzony w wysokości 23 mln zł i poprawić znacząco bilans gotówki

warto wspomnieć iż Giełdowa spółka Qumak podpisała porozumienie z Microsoft, którego celem jest wypracowanie wspólnej oferty na polskim rynku, łączącej produkty i usługi Microsoft oraz kompetencje Qumak w obszarach inteligentnych technologii chmurowych i cyberbezpieczeństwa. Obie firmy chcą w ten sposób wspierać transformację polskiej gospodarki, zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucji do cyfrowego modelu działania, opartego na wykorzystaniu innowacyjnych technologii.
http://www.qumak.pl/qumak-microsoft-two ... hmurowych/

zakończone zostały kontrakty nierentowne ,te co zostały to chyba już rentowne poniżej cytat z wypowiedzi z maja 2017 roku

Jednym z obszarów, z którym Qumak wiąże duże nadzieje jest outsourcing.
"Biznes outsourcingowy w tym roku szacujemy na co najmniej 70 mln zł przy ponad 10 proc. EBIT – zwrócę uwagę, że ta cześć biznesu jest warta więcej niż nasza obecna wycena na GPW" - powiedział Tomasz Laudy, prezes Qumaka.

http://www.qumak.pl/qumak-duzym-kontrak ... j-policji/

http://www.qumak.pl/qumak-kolejnym-kont ... j-policji/

http://www.qumak.pl/qumak-zapewni-conta ... -operator/

http://www.qumak.pl/rozwiazania/outsour ... grupy-pge/

czy perełka współpracy kontrakt na czas nieokreślony nadal aktualny kontrakt z Orange (outsourcing specjalistów, wszystkie modele współpracy, mnogość profili)

http://www.qumak.pl/qumak-bedzie-zarzad ... -grupy-tp/

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Qumak- ... 06817.html

Zawarcie umowy z Urzędem Miasta Mysłowice
W dniu 7 sierpnia 2017 roku, Spółka zawarła umowę na zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego monitoringu miejskiego dla Urzędu Miasta Mysłowice. W ramach projektu Spółka zainstaluje 40 kamer w
28 lokalizacjach, co poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców i wesprze prace lokalnych służb mundurowych. Monitoring zapewni całodobową kontrolę miejskich dróg w Mysłowicach. Analizowane będą m.in. przyczyny kolizji, przypadki złego parkowania, czy szczególnie niebezpieczne sytuacje. Dzięki elementom monitoringu wjazdowo-wyjazdowego, służby drogowe będą mogły zidentyfikować tablice rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniach. Qumak S.A. zapewni również dwa mobilne punkty systemu, które pomogą utrzymać wysoki stopień bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych oraz
lokalizacjach pozbawionych stałych punktów monitorowania. Ponadto Spółka wykona ścianę wizyjną, która znajdzie się w centrum monitoringu, zlokalizowanym w nowej siedzibie mysłowickiej Straży Pożarnej. Ściana zostanie wyposażona w najnowszy sprzęt komputerowy, 4 połączone modułowo monitory oraz 3 dodatkowe stanowiska. Montaż 40 kamer monitoringu miejskiego to dopiero pierwszy etap inwestycji. Docelowo miasto Mysłowice planuje rozbudowę systemu do 100 kamer.
Wartość umowy to 4 748 278,00 zł brutto.

Umowa z Centrum Administracji Rządowej
Zawarta umowa ramowa dotyczy dostaw sprzętu komputerowego do ponad 50 jednostek administracji publicznej. W ramach kontraktu razem z pięcioma innymi wybranymi w postępowaniu podmiotami Spółka ma szansę dostarczyć ponad 6,2 tys. komputerów stacjonarnych, 4,3 tys. monitorów i blisko 2,7 tys. komputerów przenośnych. Zamówienia w ramach umowy będą mogły być składane w formie elektronicznej w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy ramowej. Ewentualne zamówienia Spółka będzie realizowała w konsorcjum z firmą Computex sp. z o. o. (lider konsorcjum).
Budżet administracji rządowej na zamówienia sprzętu to maksymalnie 34,2 mln zł netto, jednak zamówienia będą realizowana w trybie składania osobnych zapytań do wytypowanych w postępowaniu podmiotów.

Umowa z wiodącym dostawcą energii
W ramach zawartej 10 sierpnia umowy ramowej zamawiający może składać konsorcjantom zamówienia szczegółowe w obszarze IT. Zamówienia będą dotyczyć: udostępniania specjalistów IT, a także dostarczenia określonych produktów w obszarach: infrastruktury IT, systemów i urządzeń security, systemów
korporacyjnych oraz rozwoju i utrzymania systemów. Wszystkie usługi będą realizowane w modelu Fixed Price -
zakładającym oszacowanie ceny projektu z góry lub Time&Material -umożliwiającym udzielanie płatności za wykonaną dotychczas pracę, a co za tym idzie systematyczną weryfikację rozwoju projektu.Łączna wartość umowy to potencjalnie do 20 mln zł netto
(realizacja usług opierać się będzie na podstawie osobnych zapytań do wytypowanych w postępowaniu podmiotów).

To tylko część z kontraktów którą na szybko wkleiłem ze swoich wcześniejszych wpisów ,bo z braku czasu dalej nie szukam .

dlatego też pojawili się https://www.pb.pl/nowi-rozgrywajacy-w-qumaku-870374
Uzupełniając temat aktualnych kontraktów spółki Qumak których część podałem w cytowanym wpisie (zachęcając przy okazji do przeczytania cytowanego wpisu)

Nawiązano również współpracę z nowymi klientami takimi jak Stanley Black & Decker i ING Tech Poland - żródło informacji strona 17 raportu za 1 kw spółki Qumak

żródło informacji strona 49 raportu za 1 kw spółki Qumak mówi iż Na dzień publikacji sprawozdania backlog Spółki Qumak S.A. i jej spółek zależnych na lata 2018 i kolejne wynosi ok. 130 mln zł.-więc mamy wzrost w porównaniu do backlog jaki podali w raporcie rocznym

dodatkowo list intencyjny na świadczenie usług profesjonalnych przez spółkę z Grupy Qumak który dopiero przerodzi się w podpisany kontrakt 5,4 mln
https://www.igpw.pl/komunikaty/raport/qumak/745921&s=b
- w powyższej kwocie ok 130 mln backlog -raczej nie jest uwzględniony z tego powodu

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 30 maja 2018 12:08

Podpisanie ugody spowoduje odzyskanie przez Qumak środków zainwestowanych jego realizację a to spore kwoty bo koszty zostały już poniesione .W wyniku zakończenia sporu Spółka spodziewa się uzyskania wpływów pozwalających rozwiązać odpis na należność utworzony w wysokości 23 mln zł i poprawić znacząco bilans gotówki .Może jeszcze parę mln dołoży aby dokończyć to co mają ale pierwotnie ugoda wstępnie podpisanej zakładała wpływ do spółki za te prace kwoty 28 mln.

Na dokończenie projektu ISOK zostało coraz mniej czasu i ryzyko zwrotu do unijnego budżetu blisko ćwierć miliarda złotych jest bardzo wysokie - dlatego aby uniknąć zwrotu ćwierć miliarda JEST BARDZO DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO IŻ W CZERWCU BĘDZIE UGODA -wcześniej można było jeszcze rozważać wariant iż inna firma może dokończyć ISOK ale jeśli nie chcą zwracać ćwierć miliarda to tylko Qumak może się wyrobić czasowo gdyż ma większość prac zrobionych należy tylko dokonać poprawek aby spełnić oczekiwania zamawiającego.

Zakładamy, że ISOK zostanie ukończony zgodnie z terminem — informuje Daniel Kociołek, kierownik Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, następcy KZGW.
Proszony o doprecyzowanie, co oznacza „zgodnie z terminem”, stwierdził, że do końca roku.-cytat z majowego artykułu w Pulsie Biznesu

termin do końca roku mówi o ukończeniu w tym terminie projektu ISOK -więc aby to się spełniło ugoda i rozpoczęcie prac musi być kilka miesięcy wcześniej -dlatego ugoda w czerwcu

już wcześniej o terminie czerwcowym mówił na konferencji Przemysław Daca -Prezes Wód Polskich / ostatnie pytanie pod koniec video z dwoma czy trzema uzupełniającymi pytaniami -warto odsłuchać

https://www.facebook.com/MGMiZS/videos/ ... 810251006/

około 11 maja odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie władz Qumaka z władzami Wód Polskich.
— Na spotkaniu poznaliśmy sposób, w jaki Wody Polskie chcą kontynuować projekt. Jesteśmy zadowoleni, że plan powstał, choć należy podkreślić, że upływający czas zwiększa ryzyko terminowego wykonania projektu. Sugerowaliśmy zamawiającemu przyspieszenie prac, co zresztą zamawiający rozważa — mówi Sławomir Połukord, prezes Qumaka.
Z naszej perspektywy zasady wznowienia przedsięwzięcia są ustalone i jesteśmy gotowi do podpisania ugody i kontynuowania prac — mówi Sławomir Połukord. Qumak utrzymuje zespół i jest gotowy zakończyć wdrożenie systemu.
— Wszystkie działania przybliżają nas to do celu, którym — oprócz realizacji zadań wynikających z umowy i ugody — jest uniknięcie konieczności zwrotu do unijnego budżetu blisko ćwierć miliarda złotych. Jesteśmy przekonani, że Wody Polskie również mają poczucie ogromnej odpowiedzialności — mówi prezes Qumaka.
Nie możemy ujawniać szczegółów dotyczących negocjacji ze spółką Qumak ze względu na dobro projektu — mówi Daniel Kociołek.z Wody Polskie

żródło informacji powyższej to Pulsu Biznesu https://www.pb.pl/zegar-tyka-nad-isok-iem-929931

czy oprócz wspomianego artykule w Pulsie Biznesu spotkania data około 11 maja było również inne -nie posiadam takiej wiedzy jednak w wczorajszym raporcie kwartalnym Qumaka na str 42 emitent pisze iż cytat

Strony nadal prowadzą rozmowy w celu ugodowego zakończenia sporu.

więc podtrzymuję tezę iż ugoda w czerwcu ?

kokos
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 243
Rejestracja: 24 lip 2017 12:14

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: kokos » 30 maja 2018 12:23

brac brac,
bo lada dzien bedzie +50% zarobku
tylko tak se piszę . ... to tak z nudów .
a może się trafi 100-1000% zysku.

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 30 maja 2018 15:32

Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny

Projekt Budowy Krajowego Punktu Dostępowego przygotowany i wdrożony przez spółkę Qumak dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został nagrodzony w IX edycji konkursu LIDER ITS 2018. Na gali konkursowej przedstawiciele GDDKiA odebrali statuetkę za wdrożenie usługi Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu w kategorii „Najlepsze wdrożenie zrealizowane przez sektor publiczny”.
Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce – przede wszystkim nowatorskich i efektywnych produktów, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury.
Jest to ogromne wyróżnienie również dla nas, jako wykonawcy tego projektu. Dzięki wzorowej współpracy z Zamawiającym na wszystkich etapach jego realizacji, udało nam się stworzyć wyjątkowe i nowatorskie rozwiązanie. Cieszymy się wspólnie z GDDKiA i gratulujemy tak prestiżowej nagrody – powiedział Sławomir Połukord, prezes Qumak S.A.
Krajowy Punkt Dostępowy jest platformą integracji podmiotów publicznych oraz komercyjnych w zakresie dostępu do informacji o warunkach ruchu na drogach. System zapewnia sprawną wymianę danych o ruchu drogowym pomiędzy zarządcami dróg, służbami ratowniczymi oraz mediami. Platforma umożliwia przekazywanie kierowcom rzetelnych i sprawdzonych informacji w czasie rzeczywistym m.in. o utrudnieniach na drogach (takich jak trudne warunki atmosferyczne, wypadki drogowe czy remonty), zwiększając bezpieczeństwo jazdy. Jest to niewątpliwie krok milowy w tworzeniu zaawansowanego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem integrującego wszystkie podmioty zarządzające transportem drogowym oraz użytkowników dróg.
Rozwiązanie KPD wykorzystuje najnowocześniejsze trendy w technologiach informatycznych – rozwiązania chmurowe z pełnym dostępem do danych przy zachowaniu ich bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami RODO). Użyty w rozwiązaniu protokół DATEX 2, będący europejskim standardem dla systemów ITS, ujednolica sposób informowania o zdarzeniach na drodze zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.
Krajowy Punkt Dostępowy jest finansowany z europejskich projektów CROCODILE oraz CROCODILE 2, których celem jest zapewnienie współpracy pomiędzy krajowymi punktami dostępowymi budowanymi w różnych państwach Unii.

Warto dodać iż w przygotowaniu jest też Krajowy System Zarządzania Ruchem, czyli największa inwestycja branży ITS w Polsce do 2023 r. KSZR będzie podłączony do KPD i ma być dla kierowców, państwowych służb i dla biznesu skarbnicą wiedzy o tym, co się dzieje na drogach krajowych. Tylko na pierwszy etap GDDKiA otrzymała 123 mln euro dofinansowania w ramach unijnego programu CEF.
– Pierwszy etap KSZR obejmie do 2020 r. ponad tysiąc kilometrów dróg. Obecnie rozpatrujemy dokumentację do wyboru konsultanta inżyniera kontraktu. Potem przyjdzie kolej na wybór wykonawców wdrożenia KSZR. To nie będzie jedno postępowanie ani jedno wdrożenie, lecz seria mniejszych i zintegrowanych ze sobą działań. System będzie się rozwijał na zasadzie modułowej. W harmonogramie założono, że pierwsze wdrożenia będą miały miejsce w 2018 i 2019 r. – zapowiedział Jan Krynicki.


http://www.qumak.pl/najlepsze-wdrozenie ... publiczny/

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 01 cze 2018 11:41

2018/05/30 Przedstawiciele firm z Tajwanu z wizytą handlowo -biznesową w Warszawie

W rozmowach uczestniczyły przedstawiciele Asseco, największy integrator systemów w Polsce, ABC Data, drugi co do wielkości sprzęt komputerowy, oprogramowanie i elektronika użytkowa, oraz Polkomtel, czwarta co do wielkości firma telekomunikacyjna. Lug, główny producent oświetlenia, PESA, największy producent pojazdów szynowych, URSUS, producent autobusów elektrycznych i Sabur, europejska firma zajmująca się automatyką i oprogramowaniem.

Delegacja odwiedziła również następnego dnia firmy T-matic Systems, największego polskiego operatora telewizji satelitarnej Cyfrowy Polsat, oraz polskiego integratora systemów informatycznych spółkę Qumak

żródło informacji https://info.taiwantrade.com/biznews/%E ... 82916.html

p/s mam alert w Google na słowo Qumak jako ciekawostka i nie należy wyciągać daleko idących wniosków bo chyba bardziej chcieli sprzedawać promując swoje rozwiązania ale to tylko moje wnioski

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 03 cze 2018 10:08

Zarząd wiedział iż potrzeba kasy choć spółka nie ma kredytów czy wypuszczonych obligacji to należy uporać się z balastem zobowiązań dla dostawców a przede wszystkim kasa pozwala lepiej się rozwijać pozyskując nowe zamówienia Dlatego zwołano NWZA a 4 stycznia 2018 r spółka już miała zgodę na emisję 30 mln akcji po cenie emisyjnej którą ustali zarząd uwzględniając kurs giełdowy w momencie przeprowadzania emisji .4 stycznia kurs gpw był po 2 zl 20 groszy ,ogólnie średni kurs miesiąca stycznia to 1 zł 77 groszy DLACZEGO WTEDY NIE PRZEPROWADZALI EMISJI

Autor: ~PAN_SCHOLKE [188.146.32.*] wtedy 2018-01-17 napisał -czy miał racje ??

JUTRO sprzedaje qumaka poszła farba ustawiona praca coller master qumak ma być trzymany BARDZO ALE TO BARDZO NISKO

Czy już teraz może być kurs uwolniony oczywiście jeśli na jakiejkolwiek uwięzi był ,przecież niby działa prawo popytu i podaży.

dziś zarząd pisze Uwzględniając kurs notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ostatnim okresie, jak również panującą na rynkach kapitałowych koniunkturę, sytuację finansową Spółki perspektywy jej rozwoju oraz oczekiwania inwestorów, Zarząd Spółki przedstawia niniejszym propozycję ceny emisyjnej Akcji Serii M oraz Akcji Serii N w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą jedną Akcję Serii M oraz za każdą jedną Akcję Serii N.

mamy 220 mln akcji za aport Euvic wyceniony przez biegłych na 220 mln oraz 35 mln akcji opłaconych gotówka czyli łącznie z już aktualnymi akcjami będzie 295 mln akcji oraz Zarząd jest upoważniony do emisji w przyszłości do czerwiec 2019 r max 15 mln akcji metodą tzw Warranty subskrypcyjne -oczywiście może nic nie wyemitować lub część lub max 15 mln -cena będzie ustalona w przyszłości

Należy pochwalić zarząd który zarezerwował przywilej objęcia akcji po 1 zł również dla leszczy drobnych akcjonariuszy w ilości 100 osób -warunek należy mieć akcje i je zarejestrować na walne -pytanie czy należy być na wza czy wystarczy zarejestrować akcje aby móc je kupić po 1 zł z ograniczeniem iż za każde 100 zarejestrowanych akcji możemy nabyć 88 szt /w uproszczeniu szczegóły w projekcie uchwały / jeśli osób będzie więcej niż 100 wtedy decyduje ilość posiadanych akcji jako kryterium wyboru tych 100 osób

Wychodząc z założenia ugody ISOK już wcześniej zastanawiałem się czy nie lepiej byłoby aby poszła emisja 35 mln akcji bo spółka potrzebuje kasy ale bez połączenia z Euvic czyli emisji aportowej-ale na to nie mamy wpływu. Ogólnie przy obu wariantach czekam cierpliwie na dalszy rozwój sytuacji aż słowa zarządu iż akcje Qumaka ponownie staną się cennym aktywem w portfelu

Pozostaje mieć nadzieje iż w modzie na wycofywanie z gpw mamy ipo Euvica i tutaj należy zaznaczyć iż udziałowcy Euvica przy tym specyficznym IPO nie keszują się a nawet ewentualnie jeszcze dorzucą trochę keszu jeśli również w emisji gotówkowej wezmą udział a cały swój dorobek życiowy zamieniają na akcje Qumaka Wiele spółek nie chce wchodzić na GPW bo teraz GPW nie jest modna i wycena na takiej gpw przy braku inwestorów często jest poniżej wartości godziwej .Euwic tego się nie boi a przecież w przyszłości udziałowcy Euvica zapewne zechcą część udziałów spółki która powstanie po połączeniu Euvica i Qumaka zamienić na gotówkę a zostawiając sobie np 51% i przy takim scenariuszu jeśli kurs na gpw w przyszłości powinien być taki aby zachęcić ewentualnych kupujących i aby udziałowcy mogli zrealizować godziwe zyski ,inaczej ten scenariusz przejęcia Qumaka i poświęcona kasa i czas na jego realizacje nie miałby sensu .Ja doczekam tych czasów ,większość z Państwa raczej nie bo sprzeda szybciej akcje. Dlatego po zakończeniu tej operacji przejęcia Qumaka nowym głównym akcjonariuszom szczególnie będzie zależało na wysokiej wycenie na GPW nawet gdyby ona przejściowo nie odzwierciedlała aktualnej sytuacji w nowo powstałej spółce choć liczy się przyszłość .

przy odpowiednim zarządzaniu w tej branży można znacznie zwiększać i przychody i zyski rok do roku na co sam w przyszłości liczę .
Wprowadzenie pracowniczych programów kapitałowych (PPK), będących elementem III filara w systemie emerytalnym, może nastąpić od 2019 roku To nawet przy konserwatywnych założeniach od 2019 roku ma szanse wprowadzić na rynek kilkanaście dodatkowych miliardów złotych - QUMAK a może już EUVIC/ zmiana nazwy/ -będzie mieć na tyle dużą kapitalizacje iż będzie beneficjentem tej napływającej kasy na rynek , warto mieć akcje spółek które wtedy zarządzający tą kasą będą kupować i myslę iż Qumak będzie jedną z nich wcześniej może spółka wejdzie do MIDWIG co również może się przełożyć na zakupy akcji co do wskażnika c/z to bardzo wiele spółek ma powyżej 50 np 11bit ponad 300 a są spółki które są notowane po jeszcze wyższych c/z analizując c/z w branży to są spółki które mają 10 ale też giełda wycenia np comarch c/z ma 40 ,wasko ma 25 c/z a comp ma c/z na 186 ,może też w przyszłości Qumak z Euviciem oprócz symulatorów które tworzą dojdzie do wniosku iz może warto spróbować stworzyć parę gier i zobaczyć jak im pójdzie a potencjał w informatykach połączone firmy mają duży.

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 03 cze 2018 16:02

Prawdą jest iż ugoda ISOK jest zdarzeniem jednorazowym jednak jeśli warunki nie ulegną zmianie to do spółki wpłynie 28 301 298,75 zł brutto ,i pozwoli to odzyskać przez Qumak środki już zainwestowane w jego realizację a to spore kwoty bo koszty zostały już poniesione ,rezerwy utworzone o czym pisałem w przydługim poprzednim wpisie .Produkt można powiedzieć mają gotowy należy tylko go poprawić aby spełniał wymagania zamawiającego .Oczywiście będzie może potrzeba aby ponieść jeszcze jakieś koszty np .może odnowienie licencji itp. Należałoby je oszacować ale przy wpływie ponad 28 mln można założyć wykazanie bardzo dużego zysku -jeśli do ugody dojdzie

— Obecnie pracujemy nad doprecyzowaniem kwestii formalnoprawnych przed ostatnim etapem projektu. Zakładamy, że ISOK zostanie ukończony zgodnie z terminem — informuje Daniel Kociołek, kierownik Wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, następcy KZGW.Proszony o doprecyzowanie, co oznacza „zgodnie z terminem”, stwierdził, że do końca roku

czyli jeśli wierzyć tym słowom to ugoda musi być znacznie szybciej aby mieć kilka miesięcy na jego ukończenie które ma być max do końca roku -dlatego ta ugoda będzie ujęta w wynikach Qumaka za 2018 rok -oczywiście jest to zdarzenie jednorazowe i główne profity zbiorą przyszli udziałowcy Euvic -posiadający 75 % po fuzji - im więcej akcji tym mniejsze znaczenie ugody w przeliczeniu na jedną akcje ale spowoduje to iż zysk Qumaka i Euvic już w 2018 roku znacznie przekroczy prognozę na 2020 rok

Warto wspomnieć iż Qumak sprzedał niedawno wszystkie udziały a miał ich 58 % spółki zależnej MAE -kupił wiceprezes który miał już 30 % udziałów MAE -należałoby zbadać czy dostali sprawiedliwą i godziwą cenę bo tylko 2,8 mln (choć nie podają czy to brutto czy netto) -wracając do tej transakcji to ciekawe na ile te udziały były w bilansie i może jest duże prawdopodobieństwo iż na tej transakcji jako zdarzenie jednorazowe też będzie zysk który wpłynie na wynik roczny razem z ewentualną ugodą Isok

Teraz należałoby założyć jakie będą zyski a może straty z podstawowej działalności Qumaka w 2 i 3 i 4 kwartale -analizując raport za 1 kw 2018 r -

żródło informacji strona 49 raportu za 1 kw spółki Qumak mówi iż Na dzień publikacji sprawozdania backlog Spółki Qumak S.A. i jej spółek zależnych na lata 2018 i kolejne wynosi ok. 130 mln zł.-więc mamy wzrost w porównaniu do backlog jaki podali w raporcie rocznym
mamy niedawną umowę komunikat 25 maja https://www.bankier.pl/wiadomosc/QUMAK- ... 92278.html z dużą spółką działającą w sektorze elektroenergetycznym na świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego z zakresu informatyki, w szczególności udostępnianie pracowników zewnętrznych dla Service Desk i Serwisu IT. Spółka szacuje że przychód z realizacji zleceń w ramach umowy w czasie jej trwania przekroczy 15 mln zł.

dodatkowo list intencyjny https://www.igpw.pl/komunikaty/raport/qumak/745921&s=b
na świadczenie usług profesjonalnych przez spółkę z Grupy Qumak który przerodzi się w podpisany kontrakt 5,4 mln - w powyższej kwocie ok 130 mln backlog -raczej nie jest uwzględniony z tego powodu

Nawiązano również współpracę z nowymi klientami takimi jak Stanley Black & Decker i ING Tech Poland - żródło informacji strona 17 raportu za 1 kw spółki Qumak

Dodatkowo z bardzo dużym prawdopodobieństwem wiem jakie kontrakty są w backloq 130 mln i jest bardzo duże prawdopodobieństwo iż skończyły się nierentowne głównie wieloletnie infrastrukturalne kontrakty które generowały straty.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej mamy w jednostkowym 3 ,56 mln a w skonsolidowanym 2 ,23 mln

Zwiększenie środków pieniężnych w jednostkowym o 2,15 mln do kwoty 8,25 mln a w skonsolidowanym do kwoty 8,28 mln

Zysk brutto na sprzedaży w jednostkowym 7,59 mln a w skonsolidowanym 7,36 mln rentowność sprzedaży (brutto) 22,0%

Zwrócić należy również uwagę na widoczny efekt wdrożonych działań restrukturyzacyjnych Koszty sprzedaży spadły rok do roku o 50% a koszty ogólnego zarządu o 15 % Zarząd konsekwentnie realizuje kolejne działania naprawcze zapowiedziane w ogłoszonym w listopadzie ubiegłego roku Planie Naprawczym Spółka w dalszym ciągu ponosi koszty realizowanych działań restrukturyzacyjnych (m.in. koszty wypowiedzeń pracowniczych, wypowiedzeń umów na usługi oraz koszty obsługi prawnej)
.

Zysk z działalności operacyjnej w jednostkowym to 1 ,858 mln a ZYSK NETTO 1,546 ,gorzej jest w skonsolidowanym zysk
z działalności operacyjnej w wysokości niemal 0,6 mln zł oraz zysk netto w kwocie 0,27 mln zł. Jest to pierwszy po sześciu kwartałach z wynikiem ujemnym, kwartał zakończony zyskiem

W skonsolidowanym mielibyśmy już w tym kwartale tak jak w jednostkowym około 1,5 -2 mln zysku gdyby nie wpływ na pozostałe koszty operacyjne kary umownej naliczona z tytułu opóźnień w realizacji zakończonego kontraktu w kwocie 1,8 mln zł - czy to była kara dla MAE która została sprzedana

Choć należy uczciwie przyznać iż rozwiązano rezerwę 0,9 mln zł zawiązanej w 2014 roku w związku z karą nałożoną przez UOKiK w wyniku otrzymania korzystnego dla Spółki wyroku sądu pierwszej instancji która pozytywnie wpłynęła na wynik.

Warto wspomnieć iż na dużą stratę w poprzednich latach miały wpływ utworzone Rezerwy na naprawy gwarancyjne dotyczące serwisowania zakończonych kontraktów w wysokości aktualnie 25,26 mln Nawet poprzedni audytor Deloitte miał zastrzeżenia co napisał w uwagach iz nie jest w stanie ocenić prawidłowości aż tak wysokich rezerw na naprawy gwarancyjne choć aktualny nowy audytor potwierdził prawidłowość ujętych założeń do tak wysokich rezerw .Moim skromnym zdaniem jest też szansa iż przesadzili z tak dużą kwotą tej rezerwy i w przyszłości część tego rozwiążą

Teraz pytanie ile na koniec tego roku zysku może mieć sam Qumak mając na uwadze ugoda ISOK to 20 mln czy mniej zysku oczywiście jeśli ugoda będzie ? i sprzedaż MAE - zysk 2 mln czy brak zysku na tej transakcji oraz zakładając np 4-6 mln zysku wypracowanego w łącznie w najbliższych 3 kw z działalności operacyjnej

Jeśli nastąpi połączenie to tak jak Pan Wolny twierdził iż Euvic w skonsolidowanym raporcie miał 15 mln zysku netto a w 2018 będzie jeszcze lepiej a jeśli założymy wzrost o 20 % to mamy 18 mln Euvica -dodatkowo Euvic ma wiele udziałów w zyskownych spółkach wchodzących w skład grupy Euvic gdzie Euvic ma pakiety po 20 -30 jak je dobrze wycenić.....

Bez tych zdarzeń jednorazowych ugoda ISOK zyski w 2019 mogą być mniejsze ale można je szacować według mnie już na ponad 30 mln netto a w 2020 może ponad 40 mln - jednak dopiero przyszłość to zweryfikuje

Paradoksalnie cennym aktywem przy takim połączeniu jest strata Qumaka którą można chyba tradycyjnie w ciągu 5 lat rozliczyć i nie płacić podatku co też ma wpływ na wynik .

Zarząd Spółki ponadto dokonał analizy aktywa podatku odroczonego. Zarząd zdecydował o przeszacowaniu tego aktywa, co zostanie zaprezentowane w sprawozdaniu w pozycji podatek dochodowy,dwa razy raz w raporcie rocznym o 8 mln a w raporcie za 2017 o kwotę 8,3 mln PLN. łącznie 16 ,3 mln teraz to aktywo jest zero zł Przecena aktywa nastąpiła z powodu braku realnej perspektywy rozliczenia tak dużego aktywa w najbliższym czasie. Zdaniem Zarządu osiąganie przez Spółkę zysku netto będzie uzasadniało ostrożny powrót do wykazywania aktywa w przyszłych okresach - a już niedługo będą musieli po połączeniu wykazać choć część ,może większość da się wykorzystać zanim minie 5 letni okres przedawnienia

aby nie było tak wesoło Qumak ma problemy płynnościowe

Zarząd wiedział iż potrzeba kasy choć spółka nie ma kredytów czy wypuszczonych obligacji to należy uporać się z balastem zobowiązań dla dostawców patrz nakaz zapłaty oracle a przede wszystkim kasa pozwala lepiej się rozwijać pozyskując nowe zamówienia Dlatego zwołano NWZA a 4 stycznia 2018 r spółka już miała zgodę na emisję 30 mln akcji po cenie emisyjnej którą ustali zarząd uwzględniając kurs giełdowy w momencie przeprowadzania emisji .4 stycznia kurs gpw był po 2 zl 20 groszy ,ogólnie średni kurs miesiąca stycznia to 1 zł 77 groszy DLACZEGO WTEDY NIE PRZEPROWADZALI EMISJI bo Euvic musiałby po gorszym przeliczniku zamienić aport

Emisja gotówkowa po to jest

- Jak wielokrotnie wskazywaliśmy sytuacja finansowa Qumak jest obiektywnie trudna, jednak realizacja przygotowanego i szeroko komunikowanego do rynku planu połącznia z Euvic powinna ją w radykalnie i szybko poprawić. Od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z wierzycielami dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w kontekście tego planu. Wszystkie dotychczasowe uzgodnienia z wierzycielami kończyły się zawieraniem akceptowalnych dla stron porozumień, zakładam więc – biorąc pod uwagę wieloletnią, bliską współpracę z Oracle – że również i w tym przypadku uda nam się dopracować satysfakcjonujący dla obu stron kompromis – mówi, cytowany w komunikacie prezes Qumaka Sławomir Połukord.

Wtóruje mu Wojciech Wolny, prezes Euvica i członek rady nadzorczej Qumaka

- W ostatnim czasie spółka intensywnie przygotowuje się do emisji akcji, w tym emisji gotówkowej, będącej elementem planu połączenia Euvic z Qumak, w wyniku czego powstanie silny i perspektywiczny holding informatyczny. W ramach procesu zaplanowana jest również spłata zadłużenia Qumak - również tego, które wskazuje Oracle Polska - w sposób optymalny zarówno dla samej spółki, jak i jej wierzycieli – podkreśla.
Dodaje, że jest zaskoczony metodą, jaką Oracle Polska wybrał, żeby wywrzeć nacisk na spółkę. - Uważam, że to działanie jest nadmiarowe i niepotrzebne, a najlepszą drogą dla wszystkich będzie szybkie osiągniecie porozumienia bez angażowania w to sądu – mówi.


TERAZ CIEKAWY CYTAT z Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Qumak -cytat
Spółka QUMAK realizując uzgodnienia poczynione z Grupą Euvic prowadzi intensywne rozmowy ze swoimi wierzycielami w celu dostosowania harmonogramów spłaty zobowiązań do planu działania Spółki w roku 2018 i kolejnych. W tej chwili uzgodnieniami w różnej fazie zaawansowania (od podpisanych porozumień, poprzez uzgodnione i będące w trakcie formalizowania w formie dokumentów, do fazy prowadzenia uzgodnień) objęte są wierzytelności w kwocie 23 mln zł. Co bardzo ważne, prowadzone rozmowy pozwoliły również na otwarcie „nowych” linii kredytowych u aktualnych wierzycieli/dostawców. Negocjowane i uzgodnione już częściowo porozumienia z jednej strony oznaczają realne dla Spółki QUMAK harmonogramy spłat zobowiązań a z drugiej strony możliwość realizacji nowych kontraktów przy częściowym tylko angażowaniu własnych środków finansowych.Spółka QUMAK nie korzysta obecnie z kredytów Spółka cieszy się zaufaniem i ugruntowaną reputacją u swoich Klientów, którzy wysoko oceniają poziom świadczonych usług, doceniają doświadczenie i profesjonalizm we wszystkich obszarach działalności. W roku 2017 Spółka nie utraciła żadnego istotnego dla jej działania Klienta.

Natomiast w raporcie kwartalnym zamiast kwoty 23 mln z cytatu u góry mamy cytat odbywają się również uzgodnienia z wierzycielami Spółki w celu dostosowania harmonogramów spłaty zobowiązań do planu działania Spółki w roku 2018 i kolejnych. W tej chwili uzgodnieniami w różnej fazie (od podpisanych porozumień, poprzez uzgodnione i będące w trakcie
formalizowania w formie dokumentów, do fazy prowadzenia uzgodnień) objęta jest znaczna część wierzytelności. -str 18 raportua na str 43raportu używają sformułowania objęta jest duża część istotnych wierzytelności Spółki.


Na koniec należy pochwalić zarząd który zarezerwował przywilej objęcia akcji po 1 zł również dla leszczy drobnych akcjonariuszy w ilości 100 osób -warunek należy mieć akcje lub je kupić tak aby móc je zarejestrować na walne -pytanie czy należy być na wza czy wystarczy zarejestrować akcje aby móc je kupić po 1 zł z ograniczeniem iż za każde 100 zarejestrowanych akcji możemy nabyć 88 szt /w uproszczeniu szczegóły w projekcie uchwały / jeśli osób będzie więcej niż 100 wtedy decyduje ilość posiadanych akcji jako kryterium wyboru tych 100 osób

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 03 cze 2018 23:26

nowe informacje w sprawie ugody ISOK -CZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO zawarcia UGODY ZNACZNIE WZROSŁO

http://krmc.mc.gov.pl/krm/tryb-obiegowy ... search=300

ZACHĘCAM DO PRZEANALIZOWANIA WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW Z POWYŻSZEGO LINKU I ODPOWIEDZIEĆ SOBIE CZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO UGODY WZROSŁO

data: 23 maja 2018 r.
znak sprawy:
DRC.II-0221.50.2018.JK

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z realizacji projektu informatycznego.
Szanowna Pani,przekazuję stanowisko MIiR do raportu za I kwartał 2018 r. z realizacji projektu informatycznego
pt.„Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”.

Uwaga do następującego zapisu: „Działanie o znaczeniu strategicznym na obecnym etapie zostało chwilowo wstrzymane
- zewnętrzny audyt projektu przed podjęciem kolejnych decyzji”.
IZ PO IG prosi o potwierdzenie, czy podjęcie decyzji o zawarciu ugody pomiędzy Beneficjentem a firmą Qumak S.A.
jest uzależnione od wyników audytu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz o przekazanie harmonogramu realizacji audytu

inne ministerstwo tj Ministrów do spraw Cyfryzacji również zwraca uwagę W pkt 10 wskazano, iż działanie o znaczeniu strategicznym na obecnym etapie zostało chwilowo wstrzymane, przed podjęciem kolejnych decyzji, z uwagi na zewnętrzny audyt projektu. Wyjaśnienia wymaga, czy przeprowadzenie audytu warunkuje decyzję o zawarciu ugody z Wykonawcą.

ODPOWIEDZ Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako organ nadzorujący PGWWP zaleciło wstrzymanie prac projektowych. Zgodnie z prowadzonymi ustaleniami i korespondencją z MGMiŻŚ - należy się spodziewać, że na podstawie wyników przeprowadzonych działań sprawdzających Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako organ nadzorujący PGWWP wyda opinię lub zalecenia w przedmiotowej sprawie.

inna uwaga tego samego ministerstwa Proszę o uzupełnienie raportu o wskazanie środków zaradczych podjętych przez Beneficjenta w celu oddania i odbioru Etapu V – Wdrożenie Systemu ISOK do dn. 27.07.2018 r., bez którego projekt nie będzie mógł zostać zrealizowany do dn. 31.10.2018 r.

ODPOWIEDZ W Raporcie zostały opisany postęp rzeczowy, który miał miejsce w I kwartale 2018 r.
Podjęcie prac z Wykonawcą przed podpisaniem Ugody, stanowi środek zaradczy mający na celu zakończenie prac w założonym terminie.Dodatkowe środki zaradcze podjęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jako organ nadzorujący PGWWP - podejmując działania zmierzające do przeprowadzenia audytu przedmiotowego projektu.

oraz zwraca uwagę na to iż Projekt zostanie uznany za zrealizowany/zakończony po przedstawieniu przez Beneficjenta
i zweryfikowaniu przez CPPC dokumentów potwierdzających osiągnięcie wszystkich produktów wynikających z porozumienia o dofinansowanie.Konsekwencją nieosiągnięcia wskaźników produktu oraz celu projektu zgodnie z zapisami porozumienia o dofinansowanie będzie utrata przyznanego dofinansowania, konieczność zwrotu środków do KE przez Polskę o wartości ok 195 mln zł, jak również zwrot odsetek od środków wypłaconych w ramach refundacji i zaliczki dla Partnerów będących niepaństwowymi jednostkami budżetowymi. W ramach projektu wypłacono zaliczki na łączną kwotę ok 52 mln zł oraz refundację w wysokości ok 6 mln zł (odsetki od wskazanych wyżej kwot szacuje się na ok 27 mln zł).

czyli jeśli nie będzie ugody z QUMAK DO ZWROTU DO KE BĘDZIE 280 MLN W TYM SAME ODSETKI 27 MLN A QUMAK PODPISAŁ WSTĘPNĄ UGODĘ NA 28 MLN - MAJĄ PROBLEM JAK BĘDĄ TO ZWRACAĆ POLECĄ GŁOWY

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 04 cze 2018 12:59

teraz czekamy na komunikat o WZA a będzie on na dniach gdyż jest on publikowany 26 dni przed datą WZA które zgodnie z przepisami musi się odbyć do końca czerwca ,w tym komunikacie powinno być wiele dodatkowych informacji związanych z fuzją z Euvic

źródło strona 18 w Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Qumak za 2017 r

Kolejno Zarząd zamierza:

dokonać wyceny udziałów 100% udziałów w Euvic, która będzie sporządzona przez biegłego rewidenta (działania rozpoczęte)

sporządzić wniosek do UOKiK dotyczący planowanej koncentracji rynku (działania rozpoczęte)

ustalić finalne warunki transakcji (w tym potwierdzić parytet na bazie dokonanej wyceny)

zwołać walne zgromadzenie podczas którego przedstawi akcjonariuszom warunki transakcji i zwrócić się do nich o zgodę na: podwyższenie kapitału zakładowego Qumak poprzez emisje składającą się z (i) emisji akcji serii M obejmowanych przez Wspólników Euvic w zamian za 100% udziałów w Euvic oraz z (ii) emisji akcji serii N opłaconych gotówkowo, mających zapewnić nowo powstałej grupie kapitał konieczny do restrukturyzacji kosztowej Qumak, w ywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, a także prowadzenia i rozwoju działalności.

teraz cytat źródło koniec strony 15 w Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Qumak za 2017 r

Zarząd Spółki QUMAK podjął rozmowy z akcjonariuszami znaczącymi Spółki, którzy wspierają proces dokapitalizowania wobec planu połączenia potencjałów biznesowych z Euvic Sp. z o.o. i objęcia przez Wspólników Euvic większościowego pakietu akcji. Akcjonariusze przekazali sugestie odnośnie struktury podwyższenia kapitału. Akcjonariusze wyrazili deklaracje wzięcia udziału i objęcia akcji w emisji sygnalizowanej w drugim liście intencyjnym, co pozwala z uzasadnieniem założyć, że emisja zostanie przeprowadzona z sukcesem i zakończy się pozyskaniem kapitału niezbędnego dla oddłużenia Spółki i kontynuacji jej działalności
pojawił się komunikat ESPI o zwołaniu WZA
http://www.qumak.pl/informacje-gieldowe ... ca-2018-r/
gdzie w nawiązaniu do opisanego u góry tekstu zarząd zwrócił się do akcjonariuszy o zgodę na fuzję z Euvic

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 04 cze 2018 15:32

Portfel zamówień Qumaka wynosi 130 mln zł

Informatyczna grupa po sześciu kwartałach strat zanotowała zyski. Qumak dąży do wzrostu przychodów z outsourcingu, który już teraz odpowiada za 38% sprzedaży.

W I kwartale 2018 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 33, 5 mln zł(-52% r/r). Spadek był konsekwencją dostosowania portfela zamówień do możliwości realizacyjnych. Trudna sytuacja oraz ograniczone możliwości finansowania, spowodowały rezygnację z kontraktów kapitałochłonnych, wymagających istotnego finansowania (ograniczenie przychodów w obszarze kontraktów infrastrukturalnych). Jednocześnie, nastąpiła zmiana polityki sprzedażowej oraz koncentracja na pozyskiwaniu kontraktów o mniejszej wartości, zapewniających stabilny przychód i zysk oraz przyszłościowych za jakie postrzegany jest miedzy innymi obszar outsourcingu. Efektem wdrożonej polityki jest stale rosnący udział przychodów z tego obszaru, który obecnie odpowiada za 38% przychodów grupy. Aktualny backlog na lata 2018 i kolejne wynosi około 130 mln zł.

Qumak wypracował w I kwartale zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 7,36 mln zł (3,73 mln zł rok wcześniej). Koszty sprzedaży spadły rok do roku o 50%, a koszty ogólnego zarządu o 15%.

- Zarząd konsekwentnie realizuje kolejne działania naprawcze zapowiedziane w ogłoszonym w listopadzie ubiegłego roku planie naprawczym. W ramach tych działań przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia, oraz przemodelowano strukturę organizacyjną, zmniejszono koszty operacyjne (w tym koszty usług, działów wsparcia, koszty wynajmu powierzchni biurowych i floty samochodowej itp.) - czytamy w raporcie finansowym.

W efekcie Qumak osiągnął zysk z działalności operacyjnej w wysokości niemal 0,6 mln zł oraz zysk netto w kwocie 0,27 mln zł. Jest to pierwszy, po sześciu kwartałach z wynikiem ujemnym, kwartał zakończony zyskiem.

Kluczowe dla dalszego rozwoju grupy ma być planowane połączenie ze spółką Euvic. Przedmiotem transakcji będzie objęcie przez wspólników Euvic większościowego pakietu akcji Qumak w zamian za 100% udziałów. Strony szacują, że ostateczna wartość 100% udziałów Euvic nie przekroczy 220 mln zł. Spółka chce również poprzez emisję gotówkową pozyskać kapitał niezbędny do stopniowego oddłużenia Qumak i do rozwoju działalności nowo powstałej grupy.

- Dzięki połączeniu zespołów, doświadczeń obu grup, ich kompetencji oraz referencji powstanie jedna z pięciu największych polskich firm świadczących profesjonalne usługi IT. Znaczne możliwości uzyskania synergii zarówno kosztowych, jak i przychodowych w połączeniu z lekką, elastyczną strukturą mają pozwolić osiągnąć holdingowi już w 2020 r. około 30 mln zysku przy rentowności zbliżonej do 7 proc. Docelowe 450 mln zł sprzedaży ma być w 75 proc. generowane na rynku komercyjnym, 25 proc. na publicznym. Zgodnie z planem jedna czwarta przychodów ma pochodzić ze sprzedaży usług za granicą. Dzięki obecnym projektom Euvic najbardziej znaczącym pionem biznesowym będzie Software Development Services, z udziałem w przychodach na poziomie 50 proc. oraz z 60 proc. udziałem w generowanej marży. Duży wpływ na zyskowność holdingu będzie miał eksport usług (35 proc. udział w zysku) - ocenia spółka w raporcie za I kwartał.

żródło tekstu https://akcjonariat.pl/start-aktualnosc ... mn_id=7713

22rene
Chorąży
Posty: 858
Rejestracja: 30 sty 2008 14:19

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: 22rene » 05 cze 2018 10:15

jak się pojawił list intencyjny 4 kwietnia po sesji /który mógł przecież nie przerodzić w w odwrotne przejecie Qumaka przez Euvic / 5 kwietnia mieliśmy chyba ponad 20 % wzrost jako reakcja przy dużym wolumenie ponad 509 tys akcji

Teraz jest wiadome iż list intencyjny się zrealizuje dzisiaj wolumen mamy do tej pory 66 szt akcji które zmieniło właściciela po kursie 1,12 zł !!!!!!!!!!

Qumak złożył do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wniosek o zgodę na połączenie. http://www.qumak.pl/qumak-euvic-kolejny ... olaczenia/
Zarząd Spółki QUMAK podjął rozmowy z akcjonariuszami znaczącymi Spółki, którzy wspierają proces dokapitalizowania wobec planu połączenia potencjałów biznesowych z Euvic Sp. z o.o. i objęcia przez Wspólników Euvic większościowego pakietu akcji. Akcjonariusze przekazali sugestie odnośnie struktury podwyższenia kapitału. Akcjonariusze wyrazili deklaracje wzięcia udziału i objęcia akcji w emisji sygnalizowanej w drugim liście intencyjnym, co pozwala z uzasadnieniem założyć, że emisja zostanie przeprowadzona z sukcesem i zakończy się pozyskaniem kapitału niezbędnego dla oddłużenia Spółki i kontynuacji jej działalności
cytat źródło koniec strony 15 w Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Qumak za 2017 r
Czytając dzisiejszy tekst w gazecie Parkiet o GetBack: co z tymi inwestorami? informacje wskazują, że niektóre rozmowy mogły być prowadzone, ale żadne deklaracje nie padły a w cytowanym tekście znaczący akcjonariusze Qumaka głównie fundusze deklaracje objęcia akcji Qumaka dały ....a drobni inwestorzy chyba już większość kasy przegrali i się tylko przyglądają ....czekamy na spekułę .....wtedy znowu będą takie wpisy nie Qumam dlaczego Qumak tak rośnie....

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 05 cze 2018 21:31

nowe informacje w sprawie ugody ISOK -CZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO zawarcia UGODY ZNACZNIE WZROSŁO

http://krmc.mc.gov.pl/krm/tryb-obiegowy ... search=300

ZACHĘCAM DO PRZEANALIZOWANIA WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW Z POWYŻSZEGO LINKU I ODPOWIEDZIEĆ SOBIE CZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO UGODY WZROSŁO

data: 23 maja 2018 r.
znak sprawy:
DRC.II-0221.50.2018.JK

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z realizacji projektu informatycznego.
Szanowna Pani,przekazuję stanowisko MIiR do raportu za I kwartał 2018 r. z realizacji projektu informatycznego
pt.„Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”.

Uwaga do następującego zapisu: „Działanie o znaczeniu strategicznym na obecnym etapie zostało chwilowo wstrzymane
- zewnętrzny audyt projektu przed podjęciem kolejnych decyzji”.
IZ PO IG prosi o potwierdzenie, czy podjęcie decyzji o zawarciu ugody pomiędzy Beneficjentem a firmą Qumak S.A.
jest uzależnione od wyników audytu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz o przekazanie harmonogramu realizacji audytu

inne ministerstwo tj Ministrów do spraw Cyfryzacji również zwraca uwagę W pkt 10 wskazano, iż działanie o znaczeniu strategicznym na obecnym etapie zostało chwilowo wstrzymane, przed podjęciem kolejnych decyzji, z uwagi na zewnętrzny audyt projektu. Wyjaśnienia wymaga, czy przeprowadzenie audytu warunkuje decyzję o zawarciu ugody z Wykonawcą.

ODPOWIEDZ Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako organ nadzorujący PGWWP zaleciło wstrzymanie prac projektowych. Zgodnie z prowadzonymi ustaleniami i korespondencją z MGMiŻŚ - należy się spodziewać, że na podstawie wyników przeprowadzonych działań sprawdzających Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako organ nadzorujący PGWWP wyda opinię lub zalecenia w przedmiotowej sprawie.

inna uwaga tego samego ministerstwa Proszę o uzupełnienie raportu o wskazanie środków zaradczych podjętych przez Beneficjenta w celu oddania i odbioru Etapu V – Wdrożenie Systemu ISOK do dn. 27.07.2018 r., bez którego projekt nie będzie mógł zostać zrealizowany do dn. 31.10.2018 r.

ODPOWIEDZ W Raporcie zostały opisany postęp rzeczowy, który miał miejsce w I kwartale 2018 r.
Podjęcie prac z Wykonawcą przed podpisaniem Ugody, stanowi środek zaradczy mający na celu zakończenie prac w założonym terminie.Dodatkowe środki zaradcze podjęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jako organ nadzorujący PGWWP - podejmując działania zmierzające do przeprowadzenia audytu przedmiotowego projektu.

oraz zwraca uwagę na to iż Projekt zostanie uznany za zrealizowany/zakończony po przedstawieniu przez Beneficjenta
i zweryfikowaniu przez CPPC dokumentów potwierdzających osiągnięcie wszystkich produktów wynikających z porozumienia o dofinansowanie.Konsekwencją nieosiągnięcia wskaźników produktu oraz celu projektu zgodnie z zapisami porozumienia o dofinansowanie będzie utrata przyznanego dofinansowania, konieczność zwrotu środków do KE przez Polskę o wartości ok 195 mln zł, jak również zwrot odsetek od środków wypłaconych w ramach refundacji i zaliczki dla Partnerów będących niepaństwowymi jednostkami budżetowymi. W ramach projektu wypłacono zaliczki na łączną kwotę ok 52 mln zł oraz refundację w wysokości ok 6 mln zł (odsetki od wskazanych wyżej kwot szacuje się na ok 27 mln zł).

czyli jeśli nie będzie ugody z QUMAK DO ZWROTU DO KE BĘDZIE 280 MLN W TYM SAME ODSETKI 27 MLN A QUMAK PODPISAŁ WSTĘPNĄ UGODĘ NA 28 MLN - MAJĄ PROBLEM JAK BĘDĄ TO ZWRACAĆ POLECĄ GŁOWY
Ciekawe ilu z Państwa pofatygowało się aby pootwierać załączniki.

http://krmc.mc.gov.pl/krm/tryb-obiegowy ... search=300

Sam treści zawartej w tych pismach nie będę komentował każdy może sobie pootwierać i wyciągnąć wnioski .Poniżej tekst ze str 3 z pliku Raport ISOK - nowa wersja. data 19 .maja 2017r

Przesunięcia terminów składania ofert w przetargu na wdrożenie ISOK wynikają z podjętych ROZMOW UGODOWYCH Z FIRMA QUMAK S.A w zakresie dotyczącym kwestii spornych

W kontekście realizowanych działań-ROZWAZANA JEST KONCEPCJA UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na wdrożenie produkcyjne systemu ISOK

w dniu 29 .12. 2017 r strony sporu parafowały uzgodniony projekt UGODY, zgodnie z którym maja zostać dokończone prace nad systemem ISOK przez spółkę QUMAK S.A

wypracowana przez strony UGODA zostala przekazana do PGRP

od początku roku odbyło sie ponad 20 spotkań projektowych z udziałem QUMAK S.A ,IMGW-PIB.PGW Wody Polskie

w obszarze IMGW-PIB zaprezentowane zostały docelowe wersje produktów GIS przygotowanych dla IMGW -PIB.Aplikacje sa gotowe do uruchomienia produkcyjnego .Wypracowany został zakres szkoleń niezbędnych do uruchomienia produkcyjnego pierwszego wydania

W obszarze Wod Polskich
Qumak S.A przygotował i zaprezentował makiety modułu spółek wodnych systemu SIGW
Qumak S.A przygotował i zaprezentował makietę modułu udostępnienia danych z SIGW
Qumak S.A przygotował i zaprezentował prototyp modułu decyzji i zgód wodno-prawnych systemu SIGW- skierowano aplikacje do prac deweloperskich
-wypracowano robocza architekturę rozwiązania oraz uzgodniono model danych
-rozpoczęto prace koncepcyjne nad zagadnieniem migracji danych
-rozpoczęto prace w zakresie realizacji szkolę dla użytkowników

w dniu 22 grudnia 2017 roku został podpisany aneks do dofinansowania projektu wydłużający czas realizacji projektu ISOK do 31 .października 2018 r

marek7
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 328
Rejestracja: 19 sie 2016 08:40

Re: QUMAK [QMK] księga II

Postautor: marek7 » 06 cze 2018 08:53

na potencjalne zagrożenie wydłużającej się procedury zawarcia ugody z wykonawca Qumak S.A przed Sadem Strony w czasie rozmów negocjacyjnych zobowiązały się do podjęcia prac nad systemem ISOK przed podpisaniem Ugody przed Sadem

powyższy cytat pochodzi z str 4 raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu ISOK za - IV kwartał 2017 r.). datowany 23 styczeń 2018 http://krmc.mc.gov.pl/krm/tryb-obiegowy ... h=24174173

Poniżej już mamy opisany 1 kwartał treści zawartej w tych pismach nie będę komentował każdy może sobie pootwierać i wyciągnąć wnioski .Poniżej tekst ze str 3 z pliku Raport ISOK - nowa wersja. data 19 .maja 2017r

Przesunięcia terminów składania ofert w przetargu na wdrożenie ISOK wynikają z podjętych ROZMOW UGODOWYCH Z FIRMA QUMAK S.A w zakresie dotyczącym kwestii spornych

W kontekście realizowanych działań-ROZWAZANA JEST KONCEPCJA UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na wdrożenie produkcyjne systemu ISOK

w dniu 29 .12. 2017 r strony sporu parafowały uzgodniony projekt UGODY, zgodnie z którym maja zostać dokończone prace nad systemem ISOK przez spółkę QUMAK S.A

wypracowana przez strony UGODA zostala przekazana do PGRP

od początku roku odbyło sie ponad 20 spotkań projektowych z udziałem QUMAK S.A ,IMGW-PIB.PGW Wody Polskie

w obszarze IMGW-PIB zaprezentowane zostały docelowe wersje produktów GIS przygotowanych dla IMGW -PIB.Aplikacje sa gotowe do uruchomienia produkcyjnego .Wypracowany został zakres szkoleń niezbędnych do uruchomienia produkcyjnego pierwszego wydania

W obszarze Wod Polskich
Qumak S.A przygotował i zaprezentował makiety modułu spółek wodnych systemu SIGW
Qumak S.A przygotował i zaprezentował makietę modułu udostępnienia danych z SIGW
Qumak S.A przygotował i zaprezentował prototyp modułu decyzji i zgód wodno-prawnych systemu SIGW- skierowano aplikacje do prac deweloperskich
-wypracowano robocza architekturę rozwiązania oraz uzgodniono model danych
-rozpoczęto prace koncepcyjne nad zagadnieniem migracji danych
-rozpoczęto prace w zakresie realizacji szkolę dla użytkowników

w dniu 22 grudnia 2017 roku został podpisany aneks do dofinansowania projektu wydłużający czas realizacji projektu ISOK do 31 .października 2018 r

ODPOWIEDZ W Raporcie zostały opisany postęp rzeczowy, który miał miejsce w I kwartale 2018 r.
Podjęcie prac z Wykonawcą przed podpisaniem Ugody, stanowi środek zaradczy mający na celu zakończenie prac w założonym terminie. - więc to zdanie w powiązaniu z pierwszym zdaniem z tego wpisu które jeszcze raz zacytuję

na potencjalne zagrożenie wydłużającej się procedury zawarcia ugody z wykonawca Qumak S.A przed Sadem Strony w czasie rozmów negocjacyjnych zobowiązały się do podjęcia prac nad systemem ISOK przed podpisaniem Ugody przed Sadem

jednak jak wynika z tych dokumentów Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jako organ nadzorujący PGWWP - zaleciło wstrzymanie prac projektowych podejmując działania zmierzające do przeprowadzenia audytu przedmiotowego projektu.Zgodnie z prowadzonymi ustaleniami i korespondencją z MGMiŻŚ - należy się spodziewać, że na podstawie wyników przeprowadzonych działań sprawdzających Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako organ nadzorujący PGWWP wyda opinię lub zalecenia w przedmiotowej sprawie.

w dokumentach są podane telefony jak ktoś ma dużo akcji zawsze można na podstawie prawa do dostępu do informacji publicznej podzwonić - ja jeden taki telefon wykonałem ,choć sugerowano abym napisał stosowne pismo ,jednak pomimo tego zawsze coś podczas tej rozmowy więcej się dowiedziałem co uświadczą mnie w przekonaniu iż ugoda będzie ,jednak inaczej wygląda wpływ 28 mln do spółki przy 40 mln akcji a już mniej atrakcyjnie po rozwodnieniu związanym z połączeniem z Euvic ale zawsze to 28 mln -za projekt do którego koszty były już poniesione w poprzednich latach ( oczywiście może jeszcze będzie potrzeba wydania kilku mln)

na wszystkich mobilizująco działa konieczność zwrotu środków do KE przez Polskę o wartości ok 195 mln zł, jak również zwrot odsetek od środków wypłaconych w ramach refundacji i zaliczki dla Partnerów będących niepaństwowymi jednostkami budżetowymi. W ramach projektu wypłacono zaliczki na łączną kwotę ok 52 mln zł oraz refundację w wysokości ok 6 mln zł (odsetki od wskazanych wyżej kwot szacuje się na ok 27 mln zł).razem okolo 280 mln

Wdrożenie Systemu ISOK do dn. 27.07.2018 r., bez którego projekt nie będzie mógł zostać zrealizowany do dn. 31.10.2018 r.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości