NORTH COAST [NCT] cz. III

wszystko na temat spółek publicznych
autor111
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2373
Rejestracja: 11 paź 2013 17:42

Postautor: autor111 » 09 lut 2015 17:57

wykup coraz blizej :////


mar2
Sierżant sztabowy
Posty: 102
Rejestracja: 30 mar 2006 01:30

Postautor: mar2 » 18 lut 2015 08:22

dzisaj raport kto wybiera sie na walne a kto daje upowaznienie SII akcje po 9,99 wisza jest 300000tys rozumie ze wszystkie beda na walnym

MarcinPel
Starszy chorąży
Posty: 1253
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: MarcinPel » 18 lut 2015 12:15

Każdy może tylko ręczyć tylko za swoje akcje, moje akcje będą na NWZA

autor111
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2373
Rejestracja: 11 paź 2013 17:42

Postautor: autor111 » 18 lut 2015 18:08

Każdy może tylko ręczyć tylko za swoje akcje, moje akcje będą na NWZA

araport 3mln straty :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D

a mleko tanieje h :D :D :D :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

autor111
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2373
Rejestracja: 11 paź 2013 17:42

Postautor: autor111 » 18 lut 2015 18:10

Wyniki finansowe
2015-02-18 17:26 A A+ A+
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_Grupy_North_Coast_4Q2014.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie zł
data przekazania: 2015-02-18
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORTH COAST Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 8
(ulica) (numer)
022 7383150 022 7383159
(telefon) (fax)
biuro@northcoast.com.pl www.northcoast.com.pl
(e-mail) (www)
5260205055 010565527
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 181 336 173 620 43 286 41 230
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -434 -3 422 -104 -813
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 959 -4 873 -706 -1 157
IV. Zysk (strata) netto -3 340 -5 208 -797 -1 237
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -1 307 -2 559 -312 -608
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 707 1 523 1 362 362
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -830 -197 -198 -47
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 980 -1 142 -1 189 -271
IX. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -103 184 -25 44
X. Aktywa, razem 106 878 119 183 25 075 28 738
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 427 25 309 2 212 6 103
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 460 59 042 13 716 14 237
XIII. Kapitał własny jednostki dominującej 35 948 37 255 8 434 8 983
XIV. Kapitał podstawowy 640 640 150 154
XV. Liczba akcji (w szt.) * 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) ** -0,41 -0,80 -0,10 -0,19
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) ** 11,23 11,64 2,64 2,81
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 503 77 585 17 784 18 424
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 387 1 124 331 267
XX. Zysk (strata) brutto 1 203 562 287 133
XXI. Zysk (strata) netto 822 365 196 87
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 005 4 059 240 964
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -469 89 -112 21
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -557 -4 386 -133 -1 042
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -21 -238 -5 -56
XXVI. Aktywa, razem 80 689 81 936 18 931 19 757
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 510 26 579 5 750 6 409
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 127 266 30 64
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 23 012 24 792 5 399 5 978
XXX. Kapitał własny 56 179 55 357 13 180 13 348
XXXI. Kapitał zakładowy 640 640 150 154
XXXII. Liczba akcji (w szt.) * 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) ** 0,26 0,11 0,06 0,03
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **

autor111
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2373
Rejestracja: 11 paź 2013 17:42

Postautor: autor111 » 18 lut 2015 18:27

Wyniki finansowe
2015-02-18 17:26 A A+ A+
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_Grupy_North_Coast_4Q2014.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie zł
data przekazania: 2015-02-18
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORTH COAST Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 8
(ulica) (numer)
022 7383150 022 7383159
(telefon) (fax)
biuro@northcoast.com.pl www.northcoast.com.pl
(e-mail) (www)
5260205055 010565527
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 181 336 173 620 43 286 41 230
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -434 -3 422 -104 -813
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 959 -4 873 -706 -1 157
IV. Zysk (strata) netto -3 340 -5 208 -797 -1 237
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -1 307 -2 559 -312 -608
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 707 1 523 1 362 362
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -830 -197 -198 -47
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 980 -1 142 -1 189 -271
IX. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -103 184 -25 44
X. Aktywa, razem 106 878 119 183 25 075 28 738
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 427 25 309 2 212 6 103
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 460 59 042 13 716 14 237
XIII. Kapitał własny jednostki dominującej 35 948 37 255 8 434 8 983
XIV. Kapitał podstawowy 640 640 150 154
XV. Liczba akcji (w szt.) * 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) ** -0,41 -0,80 -0,10 -0,19
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) ** 11,23 11,64 2,64 2,81
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 503 77 585 17 784 18 424
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 387 1 124 331 267
XX. Zysk (strata) brutto 1 203 562 287 133
XXI. Zysk (strata) netto 822 365 196 87
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 005 4 059 240 964
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -469 89 -112 21
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -557 -4 386 -133 -1 042
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -21 -238 -5 -56
XXVI. Aktywa, razem 80 689 81 936 18 931 19 757
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 510 26 579 5 750 6 409
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 127 266 30 64
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 23 012 24 792 5 399 5 978
XXX. Kapitał własny 56 179 55 357 13 180 13 348
XXXI. Kapitał zakładowy 640 640 150 154
XXXII. Liczba akcji (w szt.) * 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) ** 0,26 0,11 0,06 0,03
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **

autor111
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2373
Rejestracja: 11 paź 2013 17:42

Postautor: autor111 » 18 lut 2015 20:00

Wyniki finansowe
2015-02-18 17:26 A A+ A+
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_Grupy_North_Coast_4Q2014.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie zł
data przekazania: 2015-02-18
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORTH COAST Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 8
(ulica) (numer)
022 7383150 022 7383159
(telefon) (fax)
biuro@northcoast.com.pl www.northcoast.com.pl
(e-mail) (www)
5260205055 010565527
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 181 336 173 620 43 286 41 230
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -434 -3 422 -104 -813
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 959 -4 873 -706 -1 157
IV. Zysk (strata) netto -3 340 -5 208 -797 -1 237
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -1 307 -2 559 -312 -608
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 707 1 523 1 362 362
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -830 -197 -198 -47
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 980 -1 142 -1 189 -271
IX. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -103 184 -25 44
X. Aktywa, razem 106 878 119 183 25 075 28 738
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 427 25 309 2 212 6 103
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 460 59 042 13 716 14 237
XIII. Kapitał własny jednostki dominującej 35 948 37 255 8 434 8 983
XIV. Kapitał podstawowy 640 640 150 154
XV. Liczba akcji (w szt.) * 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) ** -0,41 -0,80 -0,10 -0,19
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) ** 11,23 11,64 2,64 2,81
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 503 77 585 17 784 18 424
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 387 1 124 331 267
XX. Zysk (strata) brutto 1 203 562 287 133
XXI. Zysk (strata) netto 822 365 196 87
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 005 4 059 240 964
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -469 89 -112 21
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -557 -4 386 -133 -1 042
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -21 -238 -5 -56
XXVI. Aktywa, razem 80 689 81 936 18 931 19 757
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 510 26 579 5 750 6 409
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 127 266 30 64
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 23 012 24 792 5 399 5 978
XXX. Kapitał własny 56 179 55 357 13 180 13 348
XXXI. Kapitał zakładowy 640 640 150 154
XXXII. Liczba akcji (w szt.) * 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) ** 0,26 0,11 0,06 0,03
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **

MarcinPel
Starszy chorąży
Posty: 1253
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: MarcinPel » 19 lut 2015 12:50

mleko tanieje więc Latteria w IV kw już tylko 1mln straty a nie 5 mln jak rok temu

rok 2015 powinien być już chyba cały z efektem tańszego surowca

i naucz się czytać raporty - strata netto przypadająca na udziały akcjonariuszy spółki dominującej to tylko 1,3 mln zł - ta pozycja jest w tym przypadku istotna

do tego spore dodatnie przepływy operacyjne (wreszcie!) i obniżenie zadłużenia o ok 16 mln zł plus zapowiedziana dystrybucja produktów alival'a

to nie są złe informacje :-)

autor111
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2373
Rejestracja: 11 paź 2013 17:42

Postautor: autor111 » 20 lut 2015 21:26

Szkoda ze znikajacz gpw

autor111
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2373
Rejestracja: 11 paź 2013 17:42

Postautor: autor111 » 21 lut 2015 19:21

w pon wykup

MarcinPel
Starszy chorąży
Posty: 1253
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: MarcinPel » 23 lut 2015 12:48

zrozumiem jeśli masz 10 lat i nie rozumiesz różnicy między wezwaniem do sprzedaży akcji a przymusowym wykupem

autor111
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2373
Rejestracja: 11 paź 2013 17:42

Postautor: autor111 » 23 lut 2015 19:44

zrozumiem jeśli masz 10 lat i nie rozumiesz różnicy między wezwaniem do sprzedaży akcji a przymusowym wykupem
no i co jutro :D

mar2
Sierżant sztabowy
Posty: 102
Rejestracja: 30 mar 2006 01:30

Postautor: mar2 » 25 lut 2015 11:25

jest okolo 700,000 tys czyli 22% wszystkich akcji brawo

autor111
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2373
Rejestracja: 11 paź 2013 17:42

Postautor: autor111 » 25 lut 2015 20:49

jest okolo 700,000 tys czyli 22% wszystkich akcji brawo
bedzie co wyrzuc tak jak dzis hahahah

autor111
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2373
Rejestracja: 11 paź 2013 17:42

Postautor: autor111 » 26 lut 2015 16:18

Czas na zjazd po walnymm


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Aki, Lapto..p, Mr.chabovsky, Nowy incoqnito i 190 gości