EASTSIDECAPITAL S.A. [ESC] cz.1 *New Connect*

wszystko na temat spółek publicznych
sephir
Podporucznik
Posty: 10099
Rejestracja: 04 mar 2007 01:57
Lokalizacja: K*TOWI*E
Kontakt:

EASTSIDECAPITAL S.A. [ESC] cz.1 *New Connect*

Postautor: sephir » 29 kwie 2010 21:20

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 2/2010
data dodania 2010-04-29 17:43:31
spółka EENERGO
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Spółki E-ENERGO S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 5.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 900.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.


Osoby reprezentujące spółkę:

* Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu
****************************************************************************************************
W związku z zmianami właścicielskimi:

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 lutego 2012 roku

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki E-ENERGO S.A. (PLEENRG00014) na EASTSIDECAPITAL S.A., począwszy od dnia 16 lutego 2012 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą ”EASTSIDE” i oznaczeniem „ESC”.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012 10:28 przez sephir, łącznie zmieniany 1 raz.
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
Obrazek
***


Bartekkk
Podporucznik
Posty: 19677
Rejestracja: 01 maja 2005 17:43

Postautor: Bartekkk » 29 kwie 2010 21:43

mam nadzieje ze po starej znajomosci Energo mi sprzeda pakieta po dobrej cenie w emisji prywatnej :shock: :lol: :twisted:
2017- 2020 hossa na misiach jak w 2005-2006 :)))) lecim w kosmos :O

Silent@Bob
Podporucznik
Posty: 13037
Rejestracja: 18 sty 2006 14:13

Postautor: Silent@Bob » 29 kwie 2010 21:45

2008-07-04 17:14

GPW nie chce E-Energo na NC

Zarząd giełdy w piątkowej uchwale wyraził sprzeciw w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki E-Energo - poinformowała GPW w komunikacie.
E-Energo to firma inwestycyjna lokującą aktywa w akcje głównie małych i średnich spółek.

E-Energo to druga firma, której nie dopuszczono do obrotu na NewConnect. Pod koniec grudnia 2007 r. zarząd giełdy sprzeciwił się wprowadzeniu na ten rynek internetowego biura podróży Holiday Planet


2008.07.07

Motywy
wyrażenia sprzeciwu przez Zarząd Giełdy
wobec wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
instrumentów finansowych spółki E – ENERGO S.A.


Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych, jeżeli uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu tego obrotu lub interesowi jego uczestników.

Zarząd Giełdy, rozpatrując wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki E-ENERGO S.A., dokonał oceny planów w zakresie działalności Emitenta m.in. z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu i ochrony interesów uczestników rynku. Na podstawie tej oceny należy stwierdzić, że działalność Emitenta polega przede wszystkim na inwestowaniu w akcje znajdujące się w obrocie na Głównym Rynku GPW, przez co składniki majątku Emitenta, jego wyniki finansowe i ogólna sytuacja gospodarcza, jak również prezentowane w dokumencie informacyjnym prognozy finansowe uzależnione są przede wszystkim od sytuacji na rynku giełdowym. W ocenie GPW, Emitent jest i zamierza być pasywnym inwestorem, nie uczestniczącym w rozwoju biznesu spółek portfelowych. Emitent deklaruje w dokumencie informacyjnym, że „działalność Emitenta koncentruje się głównie na inwestycjach private equity”. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, inwestycje typu private equity to inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące rozwojowi danej spółki, nowych produktów lub technologii, zwiększaniu kapitału obrotowego. Dokonywanie pasywnych inwestycji w stosunkowo niewielkie pakiety akcji spółek notowanych, znajdujących się już w zaawansowanym stadium rozwoju, nie może mieć, w opinii Zarządu Giełdy, wpływu na wzrost ich wartości. Zarząd Giełdy dostrzega zarazem i docenia pewien pozytywny wpływ na działalność spółek, których akcje byłyby przedmiotem transakcji dokonywanych przez Spółkę, tj. jako czynnika płynności, podnoszącego wymienność akcjonariatu i jego „dopasowywanie” do celów spółek giełdowych. Nie jest to jednak wystarczające dla wprowadzenia spółki o takim profilu działalności do obrotu na rynku NewConnect.
Ponadto, Zarząd Giełdy nawet przy zorientowaniu działalności spółki na nabywanie i zbywanie aktywów notowanych na rynku regulowanym, mógłby nie uważać tego za okoliczność przemawiającą przeciwko obecności spółki inwestującej na rynku NewConnect, gdyby taka działalność, de facto zbliżona do zamkniętego funduszu inwestycyjnego, była regulowana przez przepisy prawa reglamentujące jej prowadzenie.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy, kierując się troską o bezpieczeństwo obrotu na rynku NewConnect i interes jego uczestników, postanowił wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji spółki E-ENERGO S.A.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010 21:47 przez Silent@Bob, łącznie zmieniany 1 raz.

Silent@Bob
Podporucznik
Posty: 13037
Rejestracja: 18 sty 2006 14:13

Postautor: Silent@Bob » 29 kwie 2010 21:46

Czy to jest ta spółka co to ją miała wprowadzać na rynek Kanecelaria Pana Adama Rucińskiego i się nie udało za pierwszym razem?

Czy tym razem im się uda?

Od lipca 2008 roku upłynęło sporo czasu. Jeżeli ktoś "z ulicy" obejmował akcje to współczuję oczekiwania. Swoją drogą ile tych spółek, które przeprowadziły oferty i do tej pory nie zadebiutowały było w minionych kilku latach? Ja pamiętam SOVEREIGN CAPITAL, który starał się o wejście na GPW i firmę z Poznania, która oferuje program kosztorysujący SYKAL czy jakoś podobnie się nazywa, która starała się o wejście na NEW CONNECT, ale chyba dzięki głównemu akcjonariuszowi do tej pory na tym rynku nie zadebiutowała.

sephir
Podporucznik
Posty: 10099
Rejestracja: 04 mar 2007 01:57
Lokalizacja: K*TOWI*E
Kontakt:

Postautor: sephir » 30 kwie 2010 21:18

(...)
było parę takich kwiatków... 8)
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
Obrazek
***

krzysztof357
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2126
Rejestracja: 02 sty 2007 00:57

Postautor: krzysztof357 » 11 maja 2010 15:23

E-ENERGO SPÓŁKA AKCYJNA - Przystąpienie do systemu ESPI
11-05-2010, ostatnia aktualizacja 11-05-2010 15:16

RB_ASO:Przystąpienie do systemu ESPI
RAPORT BIEŻĄCY >>>
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2010
Data sporządzenia: 2010-05-11
Skrócona nazwa emitenta
E-ENERGO S.A.
Temat
Przystąpienie do systemu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zgodnie paragrafem 11 pkt 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarząd Spółki E-ENERGO S.A. informuje, że Spółka przystępuje do ESPI i od dnia dzisiejszego, tj. 11 maja 2010 r. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu, w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION) >>>

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-05-11 Krzysztof Konopka Prezes Zarządu

EMITENT

krzysztof357
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2126
Rejestracja: 02 sty 2007 00:57

Postautor: krzysztof357 » 31 maja 2010 21:01

http://www.newconnect.pl/?page=1061&ph_ ... mn_id=3554


Uchwała Nr 508/2010
2010.05.31


Uchwała Nr 508/2010
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 31 maja 2010 r.


w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki E-ENERGO S.A.

§ 1
Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki E ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A,
2) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii B.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

krzysztof357
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2126
Rejestracja: 02 sty 2007 00:57

Postautor: krzysztof357 » 01 cze 2010 14:24

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 3/2010
data dodania 2010-06-01 14:22:04
spółka EENERGO

Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Emitenta E-ENERGO S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 508/2010 z dnia 31 maja 2010 roku postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące instrumenty finansowe Emitenta:
1)5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2)900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

krzysztof357
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2126
Rejestracja: 02 sty 2007 00:57

Postautor: krzysztof357 » 02 cze 2010 20:41


krzysztof357
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2126
Rejestracja: 02 sty 2007 00:57

Postautor: krzysztof357 » 02 cze 2010 20:42


krzysztof357
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2126
Rejestracja: 02 sty 2007 00:57

Postautor: krzysztof357 » 03 cze 2010 21:22

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 4/2010
data dodania 2010-06-03 20:47:10
spółka E-ENERGO Spółka Akcyjna

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-ENERGO S.A. na dzień 29.06.2010 r.
Zarząd E-ENERGO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29.06.2010 r., na godz. 12:00, w lokalu położonym w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, I p., sala konf.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ E-ENERGO S.A..pdf rozmiar: 31.9 kB
Projekty uchwał ZWZ E-ENERGO S.A..pdf rozmiar: 38.8 kB
Wzór formularza pełnocnictwa.pdf rozmiar: 78.7 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

krzysztof357
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2126
Rejestracja: 02 sty 2007 00:57

Postautor: krzysztof357 » 03 cze 2010 21:22


krzysztof357
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2126
Rejestracja: 02 sty 2007 00:57

Postautor: krzysztof357 » 07 cze 2010 09:59

E-Energo Spółki portfelowe trafią na NewConnect
Andrzej Szurek 07-06-2010, ostatnia aktualizacja 07-06-2010 07:33
Fundusz E-Energo w drugiej połowie czerwca ma zadebiutować na NewConnect. Następnie chce wprowadzić na małą giełdę spółki portfelowe.

W ubiegłym tygodniu firma dostała pozwolenie od GPW na wejście na rynek alternatywny. Dwa lata temu władze giełdy sprzeciwiły się debiutowi E-Energo ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa obrotu. Wówczas strategia firmy skupiała się na inwestowaniu w małe i średnie spółki notowane na GPW.

Teraz fundusz koncentruje się na rynku niepublicznym. W jego portfelu znajduje się siedem firm, z czego dwie w tym roku mają trafić na małą giełdę. – Do końca roku planujemy wprowadzić na NewConnect Partex (E-Energo ma 5 proc. udziałów – red.) i Instytut Analiz i Szkoleń Gospodarczych (6 proc. – red). Oferta pierwszej z nich będzie przeprowadzona jeszcze w tym miesiącu – zapowiada Krzysztof Konopka, prezes i główny akcjonariusz E-Energo.

Partex, producent materiałów wykończeniowych, zamierza pozyskać ok. 1 mln zł, a w obrocie ma się pojawić do końca przyszłego kwartału. Z kolei oferta firmy szkoleniowej Instytut Analiz i Szkoleń Gospodarczych planowana jest na czwarty kwartał. W przyszłym roku fundusz ma wprowadzić na NewConnect dwie kolejne spółki portfelowe.

Do końca roku E-Energo chce zainwestować w dwie – trzy nowe spółki. Władze funduszu nie zdradzają, ile wydadzą na ich udziały. – Interesują nas pakiety, które pozwalają wpływać na operacyjną działalność firm – podkreśla Konopka.

PARKIET

krzysztof357
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2126
Rejestracja: 02 sty 2007 00:57

Postautor: krzysztof357 » 12 cze 2010 13:23

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 5/2010
data dodania 2010-06-11 23:57:34
spółka E-ENERGO SPÓŁKA AKCYJNA

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B na rynku NewConnect
Zarząd E-ENERGO S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 czerwca 2010 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B E-ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji serii A i B jest 22 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

krzysztof357
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2126
Rejestracja: 02 sty 2007 00:57

Postautor: krzysztof357 » 16 cze 2010 22:00

E-Energo zadebiutuje na NewConnect 22 czerwca 19:20 16.06.2010
środa16.06. Warszawa (PAP) - Pierwsze notowanie akcji E-Energo na rynku NewConnect odbędzie się 22 czerwca - poinformowała giełda w środowym komunikacie.

W alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect notowanych ma być 5.900.000 akcji serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawową działalność E-Energo jest nabywanie akcji lub udziałów oraz innych papierów wartościowych. Spółka zamierza koncentrować się na rynku inwestycji private equity/venture capital. W portfelu spółki znajduje się siedem firm. (PAP)


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości