BLUE OCEAN ADVISOR [BOA] księga I NewConnect

wszystko na temat spółek publicznych
sephir
Podporucznik
Posty: 10099
Rejestracja: 04 mar 2007 01:57
Lokalizacja: K*TOWI*E
Kontakt:

BLUE OCEAN ADVISOR [BOA] księga I NewConnect

Postautor: sephir » 28 lip 2010 02:44

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 2/2010
data dodania 2010-07-27 16:41:07
spółka DR KENDY S.A.
Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Dr Kendy S.A. informuje, iż w dniu 23 lipca 2010 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek dotyczy 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda, 21.186 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda i 875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda, tj. łącznie 2.096.186 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda.


Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

* Riad Bekkar - Prezes Zarządu

...................................................................................................
Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 18/2012
data dodania 2012-10-18 11:00:39
spółka BOA S.A.
Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji Emitenta
Zarząd BOA S.A z siedzibą w Warszawie (poprzednio Dr Kendy S.A.) ("Emitent") informuje, że w dniu 17 października 2012 roku powziął informacje o opublikowaniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. komunikatu, którego treść przekazuje poniżej:

Komunikat:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki DR KENDY S.A. (PLDRKND00010) na BOA S.A., począwszy od dnia 18 października 2012 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą "BOA" i oznaczeniem "BOA".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

Riad Bekkar - Prezes Zarządu
Ostatnio zmieniony 06 lut 2014 10:42 przez sephir, łącznie zmieniany 1 raz.
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
Obrazek
***


sephir
Podporucznik
Posty: 10099
Rejestracja: 04 mar 2007 01:57
Lokalizacja: K*TOWI*E
Kontakt:

Postautor: sephir » 12 sie 2010 00:12

Uchwała Nr 806/2010
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C
spółki DR KENDY S.A.

§ 1
Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki DR KENDY S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:
1) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii A,
2) 21.186 (dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji serii B,
3) 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
Obrazek
***

Gregor_277087
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2814
Rejestracja: 17 gru 2009 11:49

Postautor: Gregor_277087 » 12 sie 2010 08:09

Czym to się zajmuje :roll:

sephir
Podporucznik
Posty: 10099
Rejestracja: 04 mar 2007 01:57
Lokalizacja: K*TOWI*E
Kontakt:

Postautor: sephir » 12 sie 2010 23:25

Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
Obrazek
***

sephir
Podporucznik
Posty: 10099
Rejestracja: 04 mar 2007 01:57
Lokalizacja: K*TOWI*E
Kontakt:

Postautor: sephir » 12 sie 2010 23:26

Emitent jest dystrybutorem cukierków twardych (landrynek) oferowanych w prestiżowym i funkcjonalnym opakowaniu (metalowe puszki). Ponadto Emitent jest operatorem marki „Dr Kendy” na rynku polskim oraz na rynku francuskim i włoskim. Emitent zarządza i administruje marketingiem marki Dr Kendy. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego produkty Spółki są oferowane w łącznie kilkudziesięciu punktach sprzedaży na terenie całego kraju. Emitent prowadzi sprzedaż poprzez sieci dystrybucyjne takich spółek jakEurocash S.A., Kolporter Service Sp. z o.o., Emperia Holding S.A., Statoil Poland Sp. z o.o. McLane Polska Sp. z o.o., czy METRO Group Buying (w którego skład wchodzą m. in: makro Cash and Carry Polska S.A., „real” Sp. z o.o.). Od połowy 2009 r. Emitent prowadzi działania marketingowe mające na celu rozszerzenie skali dystrybucji oferowanych przez niego wyrobów. Jednym z elementów takiego działania jest rozpoczęcie sprzedaży cukierków poza granicami Polski. Główne kierunki eksportu towarów Emitenta to: Francja i Włochy. Emitent prowadzi działania mające na celu rozpoczęcie sprzedaży na rynkach w Anglii, Hiszpanii oraz na Cyprze.
Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym Emitent wykorzystuje pełny outsourcing produkcji i konfekcjonowania słodyczy, dzięki czemu może skoncentrować swoje działania na marketingu i dystrybucji gotowego wyrobu. Produkcja słodyczy prowadzona jest u kilku dostawców zewnętrznych. Emitent dokonuje również outsourcingu produkcji metalowych opakowań na cukierki, które produkowane są w Niemczech przez producenta posiadającego atesty HACCP.
Konfekcjonowanie cukierków w prestiżowych opakowaniach odbywa się również na zlecenie Emitenta w magazynach zlokalizowanych w województwie śląskim oraz mazowieckim. Sprzedaż prowadzona jest przez dwa podstawowe kanały: sprzedaż sieciową i tradycyjną sprzedaż hurtową. Emitent posiada dwa centra logistyczne, zajmujące się magazynowaniem i dystrybucją w Katowicach i Warszawie, a także magazyn w Radzyminie, z którego prowadzona jest sprzedaż eksportowa. Gotowe wyroby dostarczane są do punktu centralnego sieci dystrybucyjnej danego odbiorcy. Natomiast sprzedaż zagraniczna oparta jest na działalności agentów Spółki, którzy samodzielnie dystrybuują produktu Spółki na lokalnych rynkach.
Model wykorzystywany przez Emitenta wzorowany jest na profilach działalności firm zachodnioeuropejskich (m.in. firmy Red Bull GmbH z siedzibą w Fuschl am See). Spośród spółek działających na rynku polskim podmiotem o zbliżonym profilu działalności jest spółka Viaguara S.A. z siedziba w Warszawie. Atutem tego modelu jest wysoka efektywność kosztowa. Dzięki bardzo niskiemu jednostkowemu kosztowi produkcji całkowite koszty rosną znacząco wolniej niż skala prowadzonej działalności
Ostatnio zmieniony 12 sie 2010 23:36 przez sephir, łącznie zmieniany 1 raz.
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
Obrazek
***

butterfly1
Chorąży sztabowy
Posty: 6926
Rejestracja: 30 lip 2008 16:03

Postautor: butterfly1 » 12 sie 2010 23:33

Czym to się zajmuje :roll:
cukiereczki :lol: :wink:

erffanus
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2917
Rejestracja: 03 lut 2006 17:23

Postautor: erffanus » 12 sie 2010 23:44

Niedlugo warzywniaki w doslownym sensie beda na NC wprowadzac :shock:

3mldEUR
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7069
Rejestracja: 07 lip 2010 13:13

Postautor: 3mldEUR » 12 sie 2010 23:45

A już myslałem, że kolejny biotech :lol: :lol: :lol:
Mój portfel giełdowy:
100% F51

Każdy może sprawdzić, czy uda mi się osiągnąć mój cel inwestycyjny do końca 2019, później portfel zostanie utajniony

Powyższy tekst nie stanowi rekomendacji

3mldEUR
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7069
Rejestracja: 07 lip 2010 13:13

Postautor: 3mldEUR » 12 sie 2010 23:48

Powidzcie tylko, czy trzeba mieć na to receptę, bo nazwa chyba zobowiązuje :roll:
Mój portfel giełdowy:
100% F51

Każdy może sprawdzić, czy uda mi się osiągnąć mój cel inwestycyjny do końca 2019, później portfel zostanie utajniony

Powyższy tekst nie stanowi rekomendacji

sephir
Podporucznik
Posty: 10099
Rejestracja: 04 mar 2007 01:57
Lokalizacja: K*TOWI*E
Kontakt:

Postautor: sephir » 12 sie 2010 23:53

*
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii C, udział akcjonariuszy posiadających mniej niż 10% udziału w kapitale zakładowych Emitenta wynosi 23,65%. Ponadto Emitent posiada umowę z animatorem rynku, którym będzie Dom Maklerski IDM S.A. Jednocześnie IDM S.A. objął 50.000 Akcji serii C, stanowiących 2,39% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Wskazana powyżej struktura akcjonariatu może znacznie ograniczyć ryzyko niskiej płynności akcji Spółki.
*
Akcje serii A: 1.200.000 akcji po 50gr (nominalna=emisyjna)
Akcje serii B: 21.186 akcji po 50 gr objęte po cenie 7,08 zł za akcję.
Akcje serii C: 875.000 akcji po 50gr objęte po cenie 1 zł za akcję (4 inwestorów)
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
Obrazek
***

3mldEUR
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7069
Rejestracja: 07 lip 2010 13:13

Postautor: 3mldEUR » 13 sie 2010 07:25

*
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii C, udział akcjonariuszy posiadających mniej niż 10% udziału w kapitale zakładowych Emitenta wynosi 23,65%. Ponadto Emitent posiada umowę z animatorem rynku, którym będzie Dom Maklerski IDM S.A. Jednocześnie IDM S.A. objął 50.000 Akcji serii C, stanowiących 2,39% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Wskazana powyżej struktura akcjonariatu może znacznie ograniczyć ryzyko niskiej płynności akcji Spółki.
*
Akcje serii A: 1.200.000 akcji po 50gr (nominalna=emisyjna)
Akcje serii B: 21.186 akcji po 50 gr objęte po cenie 7,08 zł za akcję.
Akcje serii C: 875.000 akcji po 50gr objęte po cenie 1 zł za akcję (4 inwestorów)
Na pewno ograniczy. Ja, gdybym miał akcje serii C po 1 zł, wiedząc, że drobni obejmowali po 7 zł z pewnością zadbałbym o ograniczenie ryzyka niskiej płynności. Czego to się nie robi dla akcjonariusza mniejszościowego :lol:
Mój portfel giełdowy:
100% F51

Każdy może sprawdzić, czy uda mi się osiągnąć mój cel inwestycyjny do końca 2019, później portfel zostanie utajniony

Powyższy tekst nie stanowi rekomendacji

sephir
Podporucznik
Posty: 10099
Rejestracja: 04 mar 2007 01:57
Lokalizacja: K*TOWI*E
Kontakt:

Postautor: sephir » 13 sie 2010 08:02

*
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii C, udział akcjonariuszy posiadających mniej niż 10% udziału w kapitale zakładowych Emitenta wynosi 23,65%. Ponadto Emitent posiada umowę z animatorem rynku, którym będzie Dom Maklerski IDM S.A. Jednocześnie IDM S.A. objął 50.000 Akcji serii C, stanowiących 2,39% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Wskazana powyżej struktura akcjonariatu może znacznie ograniczyć ryzyko niskiej płynności akcji Spółki.
*
Akcje serii A: 1.200.000 akcji po 50gr (nominalna=emisyjna)
Akcje serii B: 21.186 akcji po 50 gr objęte po cenie 7,08 zł za akcję.
Akcje serii C: 875.000 akcji po 50gr objęte po cenie 1 zł za akcję (4 inwestorów)
Na pewno ograniczy. Ja, gdybym miał akcje serii C po 1 zł, wiedząc, że drobni obejmowali po 7 zł z pewnością zadbałbym o ograniczenie ryzyka niskiej płynności. Czego to się nie robi dla akcjonariusza mniejszościowego :lol:
zawsze dobrze jest przeczytać DI - to trochę rozjaśnia różne sprawy...
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
Obrazek
***

baniak
Starszy chorąży
Posty: 1328
Rejestracja: 09 cze 2010 13:34

RIAD BEKKAR - DYREKTOR WARZYWNIAKA!!! W CZASIE WOLNYM ZAWIJA

Postautor: baniak » 16 sie 2010 18:36

..cukierki . A czy to ten sam co ma akcje EFH???? Jesli tak , to współczuję posiadaczom EFH ???? Cała emisja zostanie "zawinięta"!!!

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_ ... RK&id_tr=4

QLIMAX_184344
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3165
Rejestracja: 22 lut 2008 19:19
Lokalizacja: ----__=Lublin=__----- Ale urwał: 10/10

Postautor: QLIMAX_184344 » 16 sie 2010 19:50

Powidzcie tylko, czy trzeba mieć na to receptę, bo nazwa chyba zobowiązuje :roll:
Trzeba tylko pamiętać, żeby było na czczo i bez znieczulenia :lol: :wink:Ps. Jak sie nazywała ta spółka z NC, która debiutowała z brakiem FF i zarząd który uzasadniał to tym, że oni nie potrzebują aktualnie pieniędzy, sypał chyba akcjami kupionymi po 1gr o ile pamietam od 20 do 40 (jak kiedys patrzyłem na wykres) gr ?
“Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. How do you know this is the experience you need? Because this is the experience you are having at this moment.”

baniak
Starszy chorąży
Posty: 1328
Rejestracja: 09 cze 2010 13:34

Postautor: baniak » 16 sie 2010 20:17

Powidzcie tylko, czy trzeba mieć na to receptę, bo nazwa chyba zobowiązuje :roll:
Trzeba tylko pamiętać, żeby było na czczo i bez znieczulenia :lol: :wink:Ps. Jak sie nazywała ta spółka z NC, która debiutowała z brakiem FF i zarząd który uzasadniał to tym, że oni nie potrzebują aktualnie pieniędzy, sypał chyba akcjami kupionymi po 1gr o ile pamietam od 20 do 40 (jak kiedys patrzyłem na wykres) gr ?
Nie wiem jak się nazywała spółka , októrą Ci chodzi/ nie chce mi się myśleć / , ale wiem jak się będzie nazywała następna!!!


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości