BBI Development [BBD] cz. XIII

wszystko na temat spółek publicznych
wizytator_576027
Starszy chorąży
Posty: 1799
Rejestracja: 04 gru 2011 09:39
Lokalizacja: Śląsk

Postautor: wizytator_576027 » 29 mar 2012 22:38

Obrazek
-----------------
siadaj kurduplu !


rubicon
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 220
Rejestracja: 24 paź 2011 11:01

Postautor: rubicon » 30 mar 2012 20:20

Zarząd BBI Development NFI S.A. (?Fundusz?, ?BBID?) informuje, że w dniu 30 marca 2012 roku zawarł ze Spółdzielnią Hale Banacha z siedzibą w Warszawie (?Spółdzielnia?), porozumienie dotyczące realizacji inwestycji budowlanej w pobliżu zbiegu ulic Grójeckiej i Banacha w Warszawie (?Porozumienie?).

Przedmiotem Porozumienia jest wybudowanie budynku o przeznaczeniu biurowo?handlowo- mieszkaniowym, po uprzednim uzyskaniu przez Spółdzielnię lub podmiot powiązany ze Spółdzielnią, bądź wskazany przez Spółdzielnię, prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego (tytułu prawnego) do nieruchomości gruntu o powierzchni 0,8994 ha położonego w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95/95a (?Nieruchomość?), na której posadowione są dwa pawilony handlowe, o powierzchni odpowiednio 2874 m. kw. i 2939,8 m. kw, a której posiadaczem jest Spółdzielnia.

Podstawowymi warunkami realizacji inwestycji są:
1) uzyskanie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności Nieruchomości,
2) uzyskanie przez Fundusz ostatecznej i niezaskarżalnej, w administracyjnym toku instancji, decyzji o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie Budynku lub spowodowanie uchwalenia, dla terenu, na którym położona jest Nieruchomość, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również uzyskanie dla Inwestycji ostatecznego, w administracyjnym toku instancji, pozwolenia na budowę Budynku,
3) pozyskanie przez BBID finansowania realizacji Inwestycji z zewnętrznych źródeł, także poprzez uzyskanie kredytu bankowego,
4) podejmowanie przez BBID działań mających na celu zawarcie przez Spółdzielnię, przy pełnej współpracy ze strony Spółdzielni, umowy najmu zastępczej powierzchni handlowej o warunkach uzgodnionych przez Strony po zawarciu niniejszego porozumienia, w terminie do dnia zawarcia Umowy Przedwstępnej
5) rozpoczęcia i zakończenia prac rozbiórkowych obecnych budynków/pawilonów handlowych posadowionych na Nieruchomości,
6) rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych założonych w planie Inwestycji

Strony Porozumienia ustaliły, że w terminie 60 dni od uzyskania przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego lub własności, zawrą Przedwstępną Umowę przeniesienia po wartości rynkowej (ustalonej przez Strony na dzień przeniesienia, tj. na datę zawarcia Umowy Przyrzeczonej) na rzecz BBI Development NFI SA (lub powołaną przez nią spółkę specjalnego przeznaczenia) przez Spółdzielnię prawa własności/użytkowania wieczystego Nieruchomości i własności posadowionych na niej budynków handlowych będących obecnie w posiadaniu Spółdzielni.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta przez Strony w terminie nie później niż 3 miesięcy, po spełnieniu się wszystkich warunków, przede wszystkim uzyskania przez Fundusz ostatecznego w administracyjnym toku postępowania, pozwolenia na budowę budynku na Nieruchomości oraz ustalenia, że rozliczenie całej ceny przeniesienia na BBI Development prawa własności lub wieczystego użytkowania Nieruchomości i własności posadowionych na niej budynków handlowych nastąpi pomiędzy Stronami w drodze przeniesienia na Spółdzielnię własności lokali w wybudowanym budynku w ilości określonej w przyszłej Umowie Przedwstępnej.
Jednocześnie, BBI Development NFI SA zobowiąże się do ewentualnego zwrotnego przeniesienia nieruchomości z powrotem na Spółdzielnię w razie niewybudowania budynku przez Fundusz w terminie ustalonym przez Strony w Umowie Przyrzeczonej. Niniejsze zobowiązanie zostanie dodatkowo zabezpieczone przez BBID udzieleniem w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej, na rzecz Spółdzielni, m.in. pełnomocnictwa do zawarcia umowy zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości na Spółdzielnię.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony wynoszący 4 lata z możliwością przedłużenia.

Z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia jest obecnie posiadaczem Nieruchomości, jednak nie dysponuje do niej tytułem prawnym, ostateczna realizacja inwestycji przez Emitenta jest uzależniona od zdarzeń przyszłych i niepewnych.

usuniety_paq13
Starszy plutonowy
Posty: 35
Rejestracja: 30 mar 2012 19:44

Postautor: usuniety_paq13 » 30 mar 2012 20:24

Zarząd BBI Development NFI S.A. (?Fundusz?, ?BBID?) informuje, że w dniu 30 marca 2012 roku zawarł ze Spółdzielnią Hale Banacha z siedzibą w Warszawie (?Spółdzielnia?), porozumienie dotyczące realizacji inwestycji budowlanej w pobliżu zbiegu ulic Grójeckiej i Banacha w Warszawie (?Porozumienie?).

Przedmiotem Porozumienia jest wybudowanie budynku o przeznaczeniu biurowo?handlowo- mieszkaniowym, po uprzednim uzyskaniu przez Spółdzielnię lub podmiot powiązany ze Spółdzielnią, bądź wskazany przez Spółdzielnię, prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego (tytułu prawnego) do nieruchomości gruntu o powierzchni 0,8994 ha położonego w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95/95a (?Nieruchomość?), na której posadowione są dwa pawilony handlowe, o powierzchni odpowiednio 2874 m. kw. i 2939,8 m. kw, a której posiadaczem jest Spółdzielnia.

Podstawowymi warunkami realizacji inwestycji są:
1) uzyskanie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności Nieruchomości,
2) uzyskanie przez Fundusz ostatecznej i niezaskarżalnej, w administracyjnym toku instancji, decyzji o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie Budynku lub spowodowanie uchwalenia, dla terenu, na którym położona jest Nieruchomość, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również uzyskanie dla Inwestycji ostatecznego, w administracyjnym toku instancji, pozwolenia na budowę Budynku,
3) pozyskanie przez BBID finansowania realizacji Inwestycji z zewnętrznych źródeł, także poprzez uzyskanie kredytu bankowego,
4) podejmowanie przez BBID działań mających na celu zawarcie przez Spółdzielnię, przy pełnej współpracy ze strony Spółdzielni, umowy najmu zastępczej powierzchni handlowej o warunkach uzgodnionych przez Strony po zawarciu niniejszego porozumienia, w terminie do dnia zawarcia Umowy Przedwstępnej
5) rozpoczęcia i zakończenia prac rozbiórkowych obecnych budynków/pawilonów handlowych posadowionych na Nieruchomości,
6) rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych założonych w planie Inwestycji

Strony Porozumienia ustaliły, że w terminie 60 dni od uzyskania przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego lub własności, zawrą Przedwstępną Umowę przeniesienia po wartości rynkowej (ustalonej przez Strony na dzień przeniesienia, tj. na datę zawarcia Umowy Przyrzeczonej) na rzecz BBI Development NFI SA (lub powołaną przez nią spółkę specjalnego przeznaczenia) przez Spółdzielnię prawa własności/użytkowania wieczystego Nieruchomości i własności posadowionych na niej budynków handlowych będących obecnie w posiadaniu Spółdzielni.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta przez Strony w terminie nie później niż 3 miesięcy, po spełnieniu się wszystkich warunków, przede wszystkim uzyskania przez Fundusz ostatecznego w administracyjnym toku postępowania, pozwolenia na budowę budynku na Nieruchomości oraz ustalenia, że rozliczenie całej ceny przeniesienia na BBI Development prawa własności lub wieczystego użytkowania Nieruchomości i własności posadowionych na niej budynków handlowych nastąpi pomiędzy Stronami w drodze przeniesienia na Spółdzielnię własności lokali w wybudowanym budynku w ilości określonej w przyszłej Umowie Przedwstępnej.
Jednocześnie, BBI Development NFI SA zobowiąże się do ewentualnego zwrotnego przeniesienia nieruchomości z powrotem na Spółdzielnię w razie niewybudowania budynku przez Fundusz w terminie ustalonym przez Strony w Umowie Przyrzeczonej. Niniejsze zobowiązanie zostanie dodatkowo zabezpieczone przez BBID udzieleniem w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej, na rzecz Spółdzielni, m.in. pełnomocnictwa do zawarcia umowy zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości na Spółdzielnię.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony wynoszący 4 lata z możliwością przedłużenia.

Z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia jest obecnie posiadaczem Nieruchomości, jednak nie dysponuje do niej tytułem prawnym, ostateczna realizacja inwestycji przez Emitenta jest uzależniona od zdarzeń przyszłych i niepewnych.

wyje.bać ci jełopie

StrongWill
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2160
Rejestracja: 27 wrz 2007 08:00

Postautor: StrongWill » 30 mar 2012 20:25

Zarząd BBI Development NFI S.A. (?Fundusz?, ?BBID?) informuje, że w dniu 30 marca 2012 roku zawarł ze Spółdzielnią Hale Banacha z siedzibą w Warszawie (?Spółdzielnia?), porozumienie dotyczące realizacji inwestycji budowlanej w pobliżu zbiegu ulic Grójeckiej i Banacha w Warszawie (?Porozumienie?).

Przedmiotem Porozumienia jest wybudowanie budynku o przeznaczeniu biurowo?handlowo- mieszkaniowym, po uprzednim uzyskaniu przez Spółdzielnię lub podmiot powiązany ze Spółdzielnią, bądź wskazany przez Spółdzielnię, prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego (tytułu prawnego) do nieruchomości gruntu o powierzchni 0,8994 ha położonego w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95/95a (?Nieruchomość?), na której posadowione są dwa pawilony handlowe, o powierzchni odpowiednio 2874 m. kw. i 2939,8 m. kw, a której posiadaczem jest Spółdzielnia.

Podstawowymi warunkami realizacji inwestycji są:
1) uzyskanie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności Nieruchomości,
2) uzyskanie przez Fundusz ostatecznej i niezaskarżalnej, w administracyjnym toku instancji, decyzji o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie Budynku lub spowodowanie uchwalenia, dla terenu, na którym położona jest Nieruchomość, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również uzyskanie dla Inwestycji ostatecznego, w administracyjnym toku instancji, pozwolenia na budowę Budynku,
3) pozyskanie przez BBID finansowania realizacji Inwestycji z zewnętrznych źródeł, także poprzez uzyskanie kredytu bankowego,
4) podejmowanie przez BBID działań mających na celu zawarcie przez Spółdzielnię, przy pełnej współpracy ze strony Spółdzielni, umowy najmu zastępczej powierzchni handlowej o warunkach uzgodnionych przez Strony po zawarciu niniejszego porozumienia, w terminie do dnia zawarcia Umowy Przedwstępnej
5) rozpoczęcia i zakończenia prac rozbiórkowych obecnych budynków/pawilonów handlowych posadowionych na Nieruchomości,
6) rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych założonych w planie Inwestycji

Strony Porozumienia ustaliły, że w terminie 60 dni od uzyskania przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego lub własności, zawrą Przedwstępną Umowę przeniesienia po wartości rynkowej (ustalonej przez Strony na dzień przeniesienia, tj. na datę zawarcia Umowy Przyrzeczonej) na rzecz BBI Development NFI SA (lub powołaną przez nią spółkę specjalnego przeznaczenia) przez Spółdzielnię prawa własności/użytkowania wieczystego Nieruchomości i własności posadowionych na niej budynków handlowych będących obecnie w posiadaniu Spółdzielni.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta przez Strony w terminie nie później niż 3 miesięcy, po spełnieniu się wszystkich warunków, przede wszystkim uzyskania przez Fundusz ostatecznego w administracyjnym toku postępowania, pozwolenia na budowę budynku na Nieruchomości oraz ustalenia, że rozliczenie całej ceny przeniesienia na BBI Development prawa własności lub wieczystego użytkowania Nieruchomości i własności posadowionych na niej budynków handlowych nastąpi pomiędzy Stronami w drodze przeniesienia na Spółdzielnię własności lokali w wybudowanym budynku w ilości określonej w przyszłej Umowie Przedwstępnej.
Jednocześnie, BBI Development NFI SA zobowiąże się do ewentualnego zwrotnego przeniesienia nieruchomości z powrotem na Spółdzielnię w razie niewybudowania budynku przez Fundusz w terminie ustalonym przez Strony w Umowie Przyrzeczonej. Niniejsze zobowiązanie zostanie dodatkowo zabezpieczone przez BBID udzieleniem w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej, na rzecz Spółdzielni, m.in. pełnomocnictwa do zawarcia umowy zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości na Spółdzielnię.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony wynoszący 4 lata z możliwością przedłużenia.

Z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia jest obecnie posiadaczem Nieruchomości, jednak nie dysponuje do niej tytułem prawnym, ostateczna realizacja inwestycji przez Emitenta jest uzależniona od zdarzeń przyszłych i niepewnych.
:D
New Connect- prawie jak gielda...

manek
Chorąży
Posty: 862
Rejestracja: 27 maja 2008 09:48

Postautor: manek » 30 mar 2012 20:25

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-30
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT NFI
Temat
Zawarcie przez BBI Development NFI S.A. porozumienia w sprawie realizacji nowego projektu deweloperskiego "Hale Banacha" w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BBI Development NFI S.A. ("Fundusz", "BBID") informuje, że w dniu 30 marca 2012 roku zawarł ze Spółdzielnią Hale Banacha z siedzibą w Warszawie ("Spółdzielnia"), porozumienie dotyczące realizacji inwestycji budowlanej w pobliżu zbiegu ulic Grójeckiej i Banacha w Warszawie ("Porozumienie").

Przedmiotem Porozumienia jest wybudowanie budynku o przeznaczeniu biurowo–handlowo- mieszkaniowym, po uprzednim uzyskaniu przez Spółdzielnię lub podmiot powiązany ze Spółdzielnią, bądź wskazany przez Spółdzielnię, prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego (tytułu prawnego) do nieruchomości gruntu o powierzchni 0,8994 ha położonego w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95/95a ("Nieruchomość"), na której posadowione są dwa pawilony handlowe, o powierzchni odpowiednio 2874 m. kw. i 2939,8 m. kw, a której posiadaczem jest Spółdzielnia.

Podstawowymi warunkami realizacji inwestycji są:
1) uzyskanie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności Nieruchomości,
2) uzyskanie przez Fundusz ostatecznej i niezaskarżalnej, w administracyjnym toku instancji, decyzji o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie Budynku lub spowodowanie uchwalenia, dla terenu, na którym położona jest Nieruchomość, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również uzyskanie dla Inwestycji ostatecznego, w administracyjnym toku instancji, pozwolenia na budowę Budynku,
3) pozyskanie przez BBID finansowania realizacji Inwestycji z zewnętrznych źródeł, także poprzez uzyskanie kredytu bankowego,
4) podejmowanie przez BBID działań mających na celu zawarcie przez Spółdzielnię, przy pełnej współpracy ze strony Spółdzielni, umowy najmu zastępczej powierzchni handlowej o warunkach uzgodnionych przez Strony po zawarciu niniejszego porozumienia, w terminie do dnia zawarcia Umowy Przedwstępnej
5) rozpoczęcia i zakończenia prac rozbiórkowych obecnych budynków/pawilonów handlowych posadowionych na Nieruchomości,
6) rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych założonych w planie Inwestycji

Strony Porozumienia ustaliły, że w terminie 60 dni od uzyskania przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego lub własności, zawrą Przedwstępną Umowę przeniesienia po wartości rynkowej (ustalonej przez Strony na dzień przeniesienia, tj. na datę zawarcia Umowy Przyrzeczonej) na rzecz BBI Development NFI SA (lub powołaną przez nią spółkę specjalnego przeznaczenia) przez Spółdzielnię prawa własności/użytkowania wieczystego Nieruchomości i własności posadowionych na niej budynków handlowych będących obecnie w posiadaniu Spółdzielni.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta przez Strony w terminie nie później niż 3 miesięcy, po spełnieniu się wszystkich warunków, przede wszystkim uzyskania przez Fundusz ostatecznego w administracyjnym toku postępowania, pozwolenia na budowę budynku na Nieruchomości oraz ustalenia, że rozliczenie całej ceny przeniesienia na BBI Development prawa własności lub wieczystego użytkowania Nieruchomości i własności posadowionych na niej budynków handlowych nastąpi pomiędzy Stronami w drodze przeniesienia na Spółdzielnię własności lokali w wybudowanym budynku w ilości określonej w przyszłej Umowie Przedwstępnej.
Jednocześnie, BBI Development NFI SA zobowiąże się do ewentualnego zwrotnego przeniesienia nieruchomości z powrotem na Spółdzielnię w razie niewybudowania budynku przez Fundusz w terminie ustalonym przez Strony w Umowie Przyrzeczonej. Niniejsze zobowiązanie zostanie dodatkowo zabezpieczone przez BBID udzieleniem w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej, na rzecz Spółdzielni, m.in. pełnomocnictwa do zawarcia umowy zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości na Spółdzielnię.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony wynoszący 4 lata z możliwością przedłużenia.

Z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia jest obecnie posiadaczem Nieruchomości, jednak nie dysponuje do niej tytułem prawnym, ostateczna realizacja inwestycji przez Emitenta jest uzależniona od zdarzeń przyszłych i niepewnych.

wizytator_576027
Starszy chorąży
Posty: 1799
Rejestracja: 04 gru 2011 09:39
Lokalizacja: Śląsk

Postautor: wizytator_576027 » 31 mar 2012 00:19

nic nie mówiłem :? , spadki pewne :?

:lol:


dlaczego szwagier dobiera od kilku dni ?

:arrow: 7,20 zł.

a może Unię sprzedadzą ? :?
Obrazek
-----------------
siadaj kurduplu !

max80
Chorąży
Posty: 934
Rejestracja: 01 gru 2009 14:53

hale banacha

Postautor: max80 » 31 mar 2012 08:47

nono - hale banacha to super działka - duża - 9 tys m kw - i obok pól mokotowskich i dobrze skomunikowana... I nie muszą jej kupować - rozliczą się powierzchnią - super.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012 09:12 przez max80, łącznie zmieniany 1 raz.

max80
Chorąży
Posty: 934
Rejestracja: 01 gru 2009 14:53

Postautor: max80 » 31 mar 2012 08:48


max80
Chorąży
Posty: 934
Rejestracja: 01 gru 2009 14:53

Postautor: max80 » 02 kwie 2012 00:06

trzeba przyznać BBIDEV, ze PR mają na wysokim poziomie:

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... szawy.html


często jest o nich w prasie - i to pozytywnie

max80
Chorąży
Posty: 934
Rejestracja: 01 gru 2009 14:53

Postautor: max80 » 02 kwie 2012 00:07

ale ja się najbardziej cieszę w ostatnim czasie z Hal Banacha - to super miejsce - a i wielka działka.

ŁukaszenkoGPW_688237
Młodszy chorąży
Posty: 447
Rejestracja: 31 mar 2012 19:03

Postautor: ŁukaszenkoGPW_688237 » 02 kwie 2012 07:08

investment friends pana patrowicza idzie z fixow na ciagłe 5 kwietnia

http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/30.03.12_Kom12.pdf

miki331
Podporucznik
Posty: 16614
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 02 kwie 2012 17:18

ale ja się najbardziej cieszę w ostatnim czasie z Hal Banacha - to super miejsce - a i wielka działka.
bedzie dobrze

gandi
Starszy chorąży
Posty: 1667
Rejestracja: 31 gru 2010 10:37
Lokalizacja: Las Vegas

Postautor: gandi » 05 kwie 2012 15:31

Będzie Bardzo Dobrze

pytanie tylko kiedy
Tylko najlepsze produkty finansowe.
Konta bankowe do wyboru. Finanse bez tajemnic

Dowiedz się jak założyć sklep internetowy i zacznij sprzedaż w internecie

wizytator_576027
Starszy chorąży
Posty: 1799
Rejestracja: 04 gru 2011 09:39
Lokalizacja: Śląsk

Postautor: wizytator_576027 » 06 kwie 2012 15:31

Obrazek
-----------------
siadaj kurduplu !

max80
Chorąży
Posty: 934
Rejestracja: 01 gru 2009 14:53

Postautor: max80 » 09 kwie 2012 23:54

w bbidev idzie im rzeczywiście dobrze - Plac Unii sie buduje, hale banacha pozyskane.

Ale spadki na giełdach się zaczeły miesiąc temu - a teraz zaczynają przyspieszać - jutro bedzie na szerokim rynku zwała.

Co by w bbidev nie robili - wbrew trendom na rynku giełdowym kurs nie podrosnie...

I tak ładnie się trzymają w porówaniu do innych deweloperów.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości