ROBINSON [RBS] księga I NewConnect

wszystko na temat spółek publicznych
dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 26 cze 2012 12:32

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 15/2012
data dodania 2012-06-26 11:28:45
spółka Robinson Europe Spółka Akcyjna

Rozpoczęcie realizacji skupu akcji własnych.
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż zgodnie z punktem 2 ust. 1.1 Regulaminu Wykupu Akcji Własnych w dniu 25 czerwca 2012 roku spółka ROBINSON EUROPE S.A. rozpoczęła skup akcji własnych.
Skup akcji własnych realizowany będzie w oparciu o przyjęty przez Zarząd Emitenta w dniu 21 czerwca 2012 roku Regulaminu. Tym samym Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. informuje, iż na podstawie uchwały nr 16 ZWZA z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w dniu 25 czerwca 2012 roku wynosi 510 (słownie: pięćset dziesięć) sztuk po średniej cenie 9,71 złotych za akcję. Akcje nabyte stanowią 0,043 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,043 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 510 (słownie: pięćset dziesięć) sztuk akcji własnych, co stanowi 0,043 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,043 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 9,71 złotych.
Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie ZWZA do nabycia nie więcej niż 237.500 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji własnych w terminie do 15 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".
Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Busz - Członek Zarządu


dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 11 lip 2012 17:39

Raport ESPI
Raport RB_ASO

Numer: 6/2012
Data sporządzenia: 11-07-2012


Spółka: ROBINSON EUROPE S.A.

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% w kapitale zakładowym w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z dnia 09 lipca 2012 r. informującego o rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C i serii D, na podstawie art. 70 pkt 1) w związki z art. 69 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, ROBINSON EUROPE S.A. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza spółki - ABS INVESTMENT S.A. - o przekroczeniu progu 10% w kapitale zakładowym Emitenta.
W wyniku rejestracji kapitału zakładowego Emitenta, akcjonariusz wraz z podmiotem zależnym na dzień dzisiejszy posiada 144.740 akcji ROBINSON EUROPE S.A., co stanowi 10,02% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 10,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego stan posiadania akcjonariusza warz z podmiotem zależnym wynosił 118.740 akcji, co stanowiło 9,99% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do 118.740 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów.
Ponadto akcjonariusz informuje, iż dalsze zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia, w celu realizacji korzyści ekonomicznych ze zbycia lub wzrostu akcji, będzie zależało od sytuacji ekonomiczne na rynku.Podpisy osób reprezetujących spółkę:
11-07-2012 Paweł Busz Członek Zarządu

dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 11 lip 2012 19:26

Raport ESPI
Raport RB_ASO

Numer: 5/2012
Data sporządzenia: 11-07-2012


Spółka: ROBINSON EUROPE S.A.

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiTreść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z dnia 09.07.2012 r. informującego o rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C i serii D, na podstawie art. 70 pkt 1) w związku z art. 69 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ROBINSON EUROPE S.A. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza spółki - PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Sp. j. - o posiadaniu bezpośrednio 112.842 akcji serii C Emitenta.
PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Sp.j poinformował, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej podwyższenia kapitału zakladowego spółki ROBINSON EUROPE S.A. z kwoty 1.187.500 zł do kwoty 1.444.642 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i serii D PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Sp. j został posiadaczem 112.842 akcji serii C spółki ROBINSON EUROPE S.A., co stanowi 7,81% kapitału zakładowego ROBINSON EUROPE S.A., z których przysługuje PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Sp. j 112.842 głosy, co stanowi 7,81% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
11-07-2012 Paweł Busz Członek Zarządu

dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 24 lip 2012 11:52

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 19/2012
data dodania 2012-07-24 09:28:47
spółka Robinson Europe Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy inwestycyjnej.
Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 23 lipca 2012r. Spółka podpisała umowę inwestycyjną z Panem Łukaszem Golonka i Panem Pawłem Miśkiewiczem, którzy w Bielsku-Białej prowadzą działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, pod firmą OUTDOORZY S.C. Paweł Miśkiewicz i Łukasz Golonka. Zgodnie z ww. umową kontrahenci zobowiązali się przekształcić swoją spółkę cywilną w spółkę akcyjną, a po jej zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców zbyć na rzecz Emitenta 100% akcji w jej kapitale zakładowym (poprzez sprzedaż akcji lub wniesienie ich aportem). W ten sposób do końca roku Emitent planuje stać się jedynym akcjonariuszem nowej spółki, której przedmiotem działalności jest sprzedaż internetowa odzieży i sprzętu turystycznego za pośrednictwem portalu www.outdoorzy.pl.
Zawarcie ww. umowy pozwoli Emitentowi rozpocząć realizację strategii polegającej na budowie grupy kapitałowej, w skład której wchodziłyby spółki z pokrewnych branż związanych z szeroko pojętą turystyką i rekreacją, a także znacznie poszerzyć ofertę handlową i wejść na nowy rynek handlu internetowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Busz - Członek Zarządu

dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 13 wrz 2012 18:32

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 23/2012
data dodania 2012-09-13 11:00:21
spółka Robinson Europe Spółka Akcyjna

Zarejestrowanie przez KDPW instrumentów finansowych spółki .
Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. informuje, że otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwały Nr 680/2012 z dnia 12 września 2012 roku o zarejestrowaniu:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz
2) 144.300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Zarejestrowanie wyżej wskazanych akcji zwykłych na okaziciela serii A i D Emitenta w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o rozpoczęciu ich notowań w tym samym alternatywnym systemie obrotu, do którego wprowadzone zostały inne akcje Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

Janusz Starko - Członek Zarządu

gracz25
Chorąży sztabowy
Posty: 5794
Rejestracja: 23 cze 2006 13:21

Postautor: gracz25 » 13 wrz 2012 18:41

:roll:
:twisted:

dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 14 wrz 2012 18:23

Raport EBI
typ raportu Raport kwartalny
numer 24/2012
data dodania 2012-09-14 09:51:23
spółka Robinson Europe Spółka Akcyjna

Raport kwartalny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2012 roku .
Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2012 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:

ROBINSON_120914_raport_kwartalny_IIIkw2012.pdf rozmiar: 4682.8 kB


Osoby reprezentujące spółkę:

Janusz Starko - Członek Zarządu

rajchel
Sierżant sztabowy
Posty: 171
Rejestracja: 17 sie 2011 09:23

Postautor: rajchel » 14 wrz 2012 19:52

Ale zainteresowanie . Widać nikt nie chce sprzedawać . Albo....

dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 17 wrz 2012 20:39

Ale zainteresowanie . Widać nikt nie chce sprzedawać . Albo....
dwucyfrówka :D

patryczeq
Młodszy chorąży
Posty: 456
Rejestracja: 13 sie 2012 15:34

Postautor: patryczeq » 02 paź 2012 13:28

Zapoznaj się z naszą analizą techniczną kursu Robinson Europe S.A. Dowiedz się, co może czekać jej notowania w przyszłości:

http://www.debiutync.pl/strefa-rynku/15 ... 02102012-r

dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 10 paź 2012 12:57

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 28/2012
data dodania 2012-10-10 11:51:07
spółka Robinson Europe Spółka Akcyjna

Skup akcji własnych.
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż na podstawie uchwały nr 16 ZWZA z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji w dniach od 03.10.2012 roku do 09.10.2012 roku wynosi 100 sztuk (słownie: sto) sztuk po średniej cenie 8,90 złotych za akcję. Akcje nabyte stanowią 0,007% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,007% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 3145 (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści pięć) sztuk akcji własnych, co stanowi 0,22 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,22 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wynosi 8,46 złotych.
Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie ZWZA do nabycia nie więcej niż 237.500 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji własnych w terminie do 15 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".
Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Busz - Członek Zarządu

bieszczad
Chorąży
Posty: 860
Rejestracja: 30 paź 2008 17:02

Postautor: bieszczad » 11 paź 2012 16:42

Nabyłem i ja okazyjnie w okolicach 5 złotych. Ładnie urosło

dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 11 paź 2012 21:37

Nabyłem i ja okazyjnie w okolicach 5 złotych. Ładnie urosło
tak, i ja kapkę, bo tam jakiś desperados oddawał darmo - żal było nie podnieśc i nie pomóc :D

dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 19 paź 2012 14:29

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 30/2012
data dodania 2012-10-19 14:10:55
spółka Robinson Europe Spółka Akcyjna

Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej.
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. informuje, iż w dniu 19.10.2012 roku na mocy Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartym przez Spółkę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. wydłużony został Emitentowi termin spłaty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 1.500.000 PLN do 20.09.2013 r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Warunki Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. Emitent przekazuje powyższą informację, ponieważ w jego ocenie powyższa umowa posiada status istotnej ze względu na wartość przedmiotu umowy.
Postawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Busz - Członek Zarządu

dareknal
Chorąży sztabowy
Posty: 4619
Rejestracja: 10 gru 2006 15:27
Lokalizacja: kraków - szuwarkowo

Postautor: dareknal » 19 paź 2012 14:31

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 31/2012
data dodania 2012-10-19 14:14:33
spółka Robinson Europe Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy kredytu rewolwingowego.
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. informuje, iż w dniu 19.10.2012 roku na mocy Umowy kredytu rewolwingowego zawartym przez Spółkę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. udostępniony został kredyt rewolwingowy w kwocie 400.000 PLN. Bank udzielił Emitentowi kredytu w powyższej kwocie na okres od 19.10.2012 roku do 18.10.2013 roku z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Warunki Umowy o kredyt rewolwingowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. Emitent przekazuje powyższą informację, ponieważ w jego ocenie powyższa umowa posiada status istotnej ze względu na wartość przedmiotu umowy.
Postawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Busz - Członek Zarządu


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: blah8760, CFD, comtrader, Lapto..p, manu12, Trader i 2 gości