ISiAG *NewConnect*

wszystko na temat spółek publicznych
Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

ISiAG *NewConnect*

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 13 cze 2011 23:39

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 1/2011
data dodania 2011-06-13 10:34:25
spółka Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 roku "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst".


Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej Grodzki - Prezes Zarządu
Danuta Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 2/2011
data dodania 2011-06-13 10:41:32
spółka Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. do obrotu na rynku NewConnect
Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku złożono do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.:
1) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej Grodzki - Prezes Zarządu
Danuta Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu
Ostatnio zmieniony 07 lip 2011 14:35 przez Doradca Inwestycyjny S.A., łącznie zmieniany 3 razy.


kia!1
Starszy chorąży
Posty: 1741
Rejestracja: 29 mar 2009 15:50
Lokalizacja: ja to wiem...

Postautor: kia!1 » 14 cze 2011 07:46

doradca, a ładnie tytułu nie napisze. :lol:
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Obrazek

Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 14 cze 2011 21:54

ISiAG wchodzi na NC z jedną serią akcji bez oferty prywatnej, chyba nie muszę mówić co to oznacza!!!!!!!!!!!!!

deepeddy_186781
Porucznik
Posty: 20449
Rejestracja: 09 mar 2008 12:40
Lokalizacja: Szczecin-Koszalin-Koluszki

Postautor: deepeddy_186781 » 14 cze 2011 21:59

doradca, a ładnie tytułu nie napisze. :lol:

wtajemniczeni i tak rozkminia temata :lol:
deepeddy & no-tsu team
:)
Obrazek

Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 14 cze 2011 22:03

doradca, a ładnie tytułu nie napisze. :lol:

wtajemniczeni i tak rozkminia temata :lol:
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
trochę przydługo. ISiAG

Ciekawe jak "przeanalizowali" kwestię debiutu?

Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 15 cze 2011 23:07

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 757/2011
2011.06.15

Uchwała Nr 757/2011
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

zaczyna się!!!!!!!!!!!!!!

Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 16 cze 2011 08:52

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 41/2011
data dodania 2011-06-16 08:49:33
spółka EENERGO
Informacja istotna
Zarząd Emitenta E-ENERGO S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 757/2011 o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.o wartości nominalnej 10 gr każda.
Emitent jednocześnie informuje, że Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. jest spółką portfelową Gekko Capital Management S.A. zależnej w 100% od E-ENERGO S.A. Gekko Capital Management S.A. planuje po przeprowadzeniu oferty prywatnej 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości 7.000.000 zł. debiut na rynku NewConnect w III kwartale 2011 r. Gekko Capital Management S.A. posiada 300 000 akcji serii A Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 21 cze 2011 23:28

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 4/2011
data dodania 2011-06-21 15:12:55
spółka Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A
Zarząd Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. informuje, że został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki.

Proponowanym dniem pierwszego notowania akcji serii A jest 28 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej Grodzki - Prezes Zarządu
Danuta Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu

Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 21 cze 2011 23:29

Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 3/2011
data dodania 2011-06-21 15:11:08
spółka Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.
podpisanie umowy z Województwem Pomorskim
Zarząd Emitenta informuje, w dniu wczorajszym tj. 20 czerwca 2011 roku została podpisana umowa z Województwem Pomorskim, której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, seminarium i wizyt studyjnych przez Emitenta dla pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach projektu pt."Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowite wynagrodzenie Emitenta stanowi iloczyn liczby uczestników szkolenia i ceny jednostkowej dla jednego uczestnika, nie więcej jednak niż 886.310,05 zł.
Umowa została zawarta na okres od dnia 20 czerwca 2011 roku do dnia 5 grudnia 2011 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej Grodzki - Prezes Zarządu
Danuta Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu

Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 21 cze 2011 23:29

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 788/2011
2011.06.21

Uchwała Nr 788/2011
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 czerwca 2011 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 28 czerwca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela
serii A spółki INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH S.A.
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLINSAG00011”;
2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ISIAG” i oznaczeniem „ISG”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 21 cze 2011 23:38

28 czerwca 2011 r.

we wtorek start.

_axl_
Chorąży
Posty: 859
Rejestracja: 29 wrz 2009 19:20

Postautor: _axl_ » 21 cze 2011 23:41

5baniek makulatury a jaka byla emisyjna?

Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 21 cze 2011 23:44

wchodzą 1 serią bez oferty prywatnej.
nie dokopałem się jeszcze do kursu odniesienia ...

reds powraca
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2458
Rejestracja: 05 lut 2011 07:47

Postautor: reds powraca » 22 cze 2011 09:00

ISiAG wchodzi na NC z jedną serią akcji bez oferty prywatnej, chyba nie muszę mówić co to oznacza!!!!!!!!!!!!!
to ja ci powiem co to oznacza szukanie jelenia kto odbierze akcje obejmowane po nominale ,a do tego co to za innowacja? :lol: :lol: to mial byc rynek dla innowacyjnych spolek a takich jak ta jest mnostwo ,sam sobie to kupuj :lol: :lol: :lol: :lol:

Doradca Inwestycyjny S.A.
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 246
Rejestracja: 29 maja 2011 13:23

Postautor: Doradca Inwestycyjny S.A. » 22 cze 2011 09:03

na pewno we wtorek to zrobię - $$$ czeka.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: blah8760, kafal i 157 gości