GETIN HOLDING [GTN] księga XI

wszystko na temat spółek publicznych
aleplama
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2866
Rejestracja: 14 sty 2008 20:50

GETIN HOLDING [GTN] księga XI

Postautor: aleplama » 05 lip 2011 16:58

http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... start=2250Jak ominąć nowe regulacje z podatkiem Belki
Tak jak można było oczekiwać, wraz ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowych przepisów, banki zaczną szukać nowych sposobów na ominięcie podatku. Jedna z pierwszych propozycji pojawiła się właśnie w Idea Banku. Roczna lokata Tax Free pozwala zarobić 5,9 proc. (odpowiednik tradycyjnej lokaty na 7,5 proc) i nie dzielić się zyskiem z fiskusem. Sposób na ominięcie podatku jest prosty: bank wypłaci wszystkie odsetki jeszcze w tym roku. Z tego względu przez pierwsze sześć miesięcy (do końca 2011 r.) oprocentowanie będzie wynosić aż 13,54 proc. w skali roku, a od stycznia 0,1 proc. W efekcie utrzymując depozyt przez pełne 12 miesięcy, klient zarobi 5,9 proc. Oczywiście, jeśli klient zechce wycofać oszczędności wcześniej, utraci wypracowane odsetki.


Ze względu na specyficzną konstrukcję produktu, maksymalna kwota lokaty to 6 tys. zł. Klient może jednak założyć dowolną ilość lokat. Można je zakładać przez internet i nie trzeba mieć konta w Idea Banku. Oferta jest ważna tylko do 11 lipca 2011 r.


fiolet
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 9621
Rejestracja: 08 gru 2005 14:49

Postautor: fiolet » 05 lip 2011 17:08

Tak było na początku poprzedniej księgi :oops:

Obrazek

Tak jest teraz :idea:

Obrazek

Plany :!:


Getin Holding zostanie podzielony, Getin Noble Bank trafi do Allianz Banku Polska (update)
PAP - Biznes
28 Cze 2011, 18:42


28.06. Warszawa (PAP) - Getin Holding zostanie podzielony - zakłada strategia spółki. Oddział firmy, składający się m.in. z Getin Noble Bank, trafi do Allianz Banku Polska.
"(...) podział Getin Holding nastąpi (...) poprzez wydzielenie do Allianz Banku Polska Oddziału Getin Holding w Warszawie, którego majątek składa się między innymi z pakietu wszystkich posiadanych przez emitenta akcji Getin Noble Bank SA w liczbie stanowiącej 93,71 proc. kapitału zakładowego GNB oraz ogólnej liczby głosów na jego walnym zgromadzeniu" - napisano w komunikacie.

Dotychczasowi akcjonariusze Getin Holding dostaną akcje Allianz Banku Polska (AZB) nowej emisji, proporcjonalnie do ich stanu posiadania akcji w Getin Holding, przy zastosowaniu parytetu wymiany akcji ustalonego w oparciu o wyceny AZB oraz wydzielanego oddziału Getin Holding.

"Podział Getin Holding będzie połączony z przeprowadzeniem procesu wprowadzenia akcji AZB do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - napisano w raporcie.

Warunkiem przeprowadzenia podziału jest m.in. brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie przez AZB akcji GNB wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanego z Getin Holding.

Po podziale powstaną dwie grupy kapitałowe - Getin Holding, w skład której wejdzie Idea Bank i podmioty prowadzące pozostałą działalność finansową w Polsce, w tym działalność ubezpieczeniową oraz międzynarodową działalność finansową oraz druga grupa, obejmująca AZB i GNB.

"Kolejnym zakładanym krokiem będzie planowane na pierwsze półrocze 2012 roku połączenie AZB oraz GNB, przy czym planuje się, że spółką przejmującą będzie AZB" - napisano w raporcie.

Firma chce, by kadra menedżerska Getin Holdingu koncentrowała się na nowych lub rozwijających się przedsięwzięciach.

"Getin Holding, co do zasady, jako spółka holdingowa, został powołany z myślą o pełnieniu przez niego funkcji inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Jednak w chwili obecnej w składzie portfela inwestycyjnego emitenta przeważają przedsiębiorstwa dojrzałe. Aktywa Oddziału Spółki w Warszawie, na które składają się między innymi akcje GNB stanowią już bardzo istotną część bilansu emitenta, jak i grupy kapitałowej Getin Holding" - napisano w raporcie.

Spółka uzasadnia też decyzję o podziale m.in. brakiem płynności akcji GNB w obrocie regulowanym. Na korzyść zmian przemawia również skomplikowana struktura organizacyjna grupy Getin Holding.

"Przeprowadzenie podziału połączone równocześnie z planowanym objęciem akcji przez Getin Holding w podwyższonym kapitale Idea Bank SA pozwoli na stworzenie na rynku polskim dwóch oddzielnych grup bankowych - GNB o charakterze uniwersalnym oraz Getin Holding dostarczającej produkty i usługi dla przedsiębiorców, za pośrednictwem rozwijającego się Idea Bank SA" - napisano w raporcie. (PAP)
I rekomendacje :!:JP Morgan zaleca "przeważaj" dla Getinu
PAP - Biznes
5 Lip 2011, 8:04


05.07. Warszawa (PAP/Bloomberg) - JP Morgan rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Getinu od zalecenia "przeważaj", ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 17,4 zł.
W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs spółki wyniósł 12,7 zł. (PAP)

veto.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2970
Rejestracja: 21 sty 2008 16:56

Postautor: veto. » 18 lip 2011 15:01

Spada jak najgorszy śmieć z NC , pewnie z obawy przed wyższymi rezerwami na kredyty w franku .

veto.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2970
Rejestracja: 21 sty 2008 16:56

Postautor: veto. » 21 lip 2011 15:28

To jest powodem odbicia


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
ZMIANA KLUCZOWYCH ZAŁOŻEŃ DO REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH
PRZYJĘCIE REGULAMINU PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uchwałą zmiany kluczowych założeń do Regulaminu Opcji Menedżerskich (opublikowane raportem bieżącym nr 25/2011 z dnia 31 marca 2011 roku), a następnie podjęła uchwałę zatwierdzającą Regulamin Programu Opcji Menedżerskich w Spółce, stanowiący załącznik do niniejszego raportu.

Rada Nadzorcza ustaliła następujące kluczowe założenia do regulaminu Opcji Menedżerskich:
1. Uczestnikami Programu Opcji Menadżerskich będą osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby wchodzące w skład Zarządów spółek powiązanych z Getin Holding SA, jak i osoby należące do kluczowej kadry kierowniczej Spółki lub spółki powiązanej, wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Uczestnicy Programu Opcji Menedżerskich zobowiązani będą do nierozporządzania akcjami Spółki nabytymi w ramach Programu Opcji Menedżerskich do dnia wygaśnięcia opcji call obejmującej odsprzedaż wszystkich akcji przez Menedżera na rzecz Getin Holding, gdy skonsolidowany zysk netto Grupy Getin Holding za lata 2011-2013, przypisany akcjonariuszom dominującym, nie osiągnie poziomu minimalnego, tj. 1.800.000.000,- zł.
3. Rozpoczęcie Programu Opcji Menedżerskich nastąpi w 2011 roku, a jego zakończenie przewiduje się na rok 2014,
4. Opcje zostaną przyznane za lata 2011, 2012, 2013.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 w związku z art.56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.Dz.u. z 2009r, nr 185, poz.1439 z późn.zm.)

aleplama
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2866
Rejestracja: 14 sty 2008 20:50

Postautor: aleplama » 22 lip 2011 12:36

Parytet wymiany akcji Getin Holding na akcje Get Banku wyniesie 2,926888
ISB - BiznesWarszawa, 22.07.2011 (ISB) – Parytet wymiany akcji Getin Holding na akcje Get Bank został określony na 2,926888, zaś liczba akcji które wyemituje Get Bank wyniesie 2.142.465.631, poinformował Getin Holding w komunikacie.

W związku z planowanym podziałem Getin Holding, majątek wnoszony do Get Banku został wyceniony na 5,8 mln zł.

Getin Holding podał, że liczba akcji i parytet wymiany zostały obliczone przy uwzględnieniu podziału akcji Get Bank poprzez obniżenie ich wartości nominalnej do 1 zł, a także przy uwzględnieniu, że Getin Holding wprowadzi, przed dniem podziału, do obrotu na GPW w Warszawie 209 083 akcji emisji serii P w związku z realizacją programu opcji menedżerskich.

W czerwcu Getin Holding poinformował, że planuje wydzielić z grupy Getin Noble Bank, który połączy się z przejętym wcześniej Allianz Bankiem (jego nowa nazwa to Get Bank) w kwietniu 2012 roku.

Transakcja będzie miała trzy główne etapy – przekształcenia w grupie, wydzielenie Getin Noble Banku oraz połączenie z Allianz Bankiem.

W pierwszym etapie nazwa Allianz Banku, który został przejęty w maju tego roku, zostanie zmieniona na Get Bank. Etap drugi to podział Getin Holding poprzez wydzielenie do Allianz Banku oddziału Getin Holding w Warszawie, który posiada m.in. pakiet 93,7% akcji Getin Noble Banku.

Obecni akcjonariusze Getin Holding otrzymają akcje nowej emisji Allianz Banku zgodnie z dotychczasowym udziałem w GH. Następnym krokiem będzie wprowadzenie na giełdę Get Banku, co planowane jest na listopad tego roku. Wcześniej, w październiku walne zgromadzenia Getin Holding i Allianz Banku podejmą uchwały dotyczące podziału.

W ostatnim etapie nastąpi połączenie Get Banku i Getin Noble Banku. Przejmującym będzie Get Bank, ale połączony bank zmieni nazwę na Getin Noble Bank.

Grupę Getin Noble Bank będą tworzyć obok banku spółki Open Finance, Noble Funds, Noble Securities oraz Getin Leasing.

W grupie Getin Holding działalność bankowa będzie realizowana przez Idea Bank, który koncentruje się na obsłudze przedsiębiorstw. Ponadto w grupie pozostaną Getin International, skupiający działalność zagraniczną (m.in. Plus Bank, Carcade Leasing), Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, Powszechny Dom Kredytowy, PF Leasing i MW Trade. (ISB)

Fere
Chorąży
Posty: 835
Rejestracja: 11 mar 2011 14:01

Getin: w kierunku oporu

Postautor: Fere » 22 lip 2011 13:30


piotrek26
Sierżant sztabowy
Posty: 124
Rejestracja: 25 paź 2007 13:53
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Postautor: piotrek26 » 26 lip 2011 00:04

Getin maszynka Czarneckiego moze dla inwestora ok, ale dla kredytobiorcy tragiczna instytucja.

---
Banki

Fere
Chorąży
Posty: 835
Rejestracja: 11 mar 2011 14:01

GETIN w trendzie spadkowym

Postautor: Fere » 27 lip 2011 09:35


aleplama
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2866
Rejestracja: 14 sty 2008 20:50

Postautor: aleplama » 27 lip 2011 11:01

Getin Noble Bank ma przeprosić śląskiego dziennikarza radiowego Adama Grzesika i wypłacić mu 57 tys. zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych - zdecydował we wtorek Sąd Okręgowy w Katowicach. Wyrok nie jest prawomocny.
Kilka lat temu, kiedy Grzesikowi ukradziono dokumenty, informacja o tym nie trafiła do międzybankowego rejestru. Na nazwisko Grzesika przestępcy wyłudzali kredyty, co oznaczało dla niego liczne kłopoty - przesłuchania na policji, zajęcie pensji przez komornika i brak możliwości otrzymania kredytu.Zgodnie z wtorkowym wyrokiem, bank w sobotnio-niedzielnym wydaniu "Gazety Wyborczej" ma przeprosić Grzesika za naruszenie jego dóbr osobistych - godności, czci, dobrego imienia i poczucia bezpieczeństwa - poprzez bezpodstawne i bezprawne zaniechanie zastrzeżenia jego dowodu osobistego zgodnie ze złożoną przez niego dyspozycją.Sędzia Joanna Kozera przypomniała, że zaniechanie naraziło Grzesika na postępowania egzekucyjne i karne, a w odbiorze społecznym - na opinię osoby nierzetelnej, niewypłacalnej, a nawet współdziałającej w wyłudzaniu kredytów. Grzesik był narażony na niewybredne dowcipy, sprawa była komentowana w mediach i w internecie - mówiła sędzia.Zgodnie z wyrokiem bank ma wypłacić powodowi 57 tys. zł zadośćuczynienia (sąd przyjął, że należy mu się tysiąc złotych za każdy miesiąc naruszania dóbr osobistych). Części tej kwoty - chodzi o 10 tys. zł - sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Na wypłatę takiej właśnie kwoty zgodziła się strona pozwana na początku procesu. Bank ma też zwrócić 7,4 tys. zł kosztów procesu - zdecydował sąd.- Trudno mówić o finansowej satysfakcji; traktuję to jako symbol. Po raz pierwszy w takiej sprawie sąd orzekł taki wyrok. To zwycięstwo dla mnie i tysięcy Polaków, którzy czekali na ten moment, i mam nadzieję, że od tej pory nie będą się bali składać spraw przeciw bankom - skomentował wyrok Grzesik. - Do dzisiaj mówiło się, że z bankiem się nie wygra. Od dziś mamy dowód na to, że z bankiem można wygrać - dodał Grzesik, który przekonuje, że podobna historia może spotkać każdego.
niestety mam więcej sygnałów że bank jest nie fer wobec klientów , i jeszcze póki co jest w holdingu

Tryglodyta
Chorąży
Posty: 793
Rejestracja: 16 lip 2011 23:36

Postautor: Tryglodyta » 27 lip 2011 16:50

Andrzej Błażejewski, Członek RN, nabył w dniu 22 lipca 800 akcji po średniej cenie jednostkowej 12.42 PLN

veto.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2970
Rejestracja: 21 sty 2008 16:56

Postautor: veto. » 27 lip 2011 17:31

Szmatławiec spadał bez odbicia , kończy na minimach !

zoomie
Chorąży
Posty: 975
Rejestracja: 23 maja 2006 09:42
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: zoomie » 27 lip 2011 20:16

Wyglada na to że droga na 10,80 otwarta. Co za papier pierwszy do spadku nostatni do wzrostu.
GTN - ten papier uczy cierpliwości!!!

GrandForever
Chorąży
Posty: 836
Rejestracja: 08 sie 2010 21:17
Kontakt:

Postautor: GrandForever » 27 lip 2011 21:17

A ja sądzę, że czas zrobić zakupy... Spójrzcie na tygodniowy, w obecnym miejscu jest też sporo zniesień Fibonacciego, kto brał na zamknięciu ten wygrał?

veto.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2970
Rejestracja: 21 sty 2008 16:56

Postautor: veto. » 28 lip 2011 09:10

Dzisiaj też -5 czy -3 wystarczy :?: :!:

zoomie
Chorąży
Posty: 975
Rejestracja: 23 maja 2006 09:42
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: zoomie » 28 lip 2011 09:17

To zależy ile będą chcieli uwalić W20 Jeżeli zjedzie o kolejny -1% to GTN zamknie się w granicach 10.90
GTN - ten papier uczy cierpliwości!!!


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Lapto..p i 141 gości