TRANS POLONIA [TRN] księga II

wszystko na temat spółek publicznych
fatboy
Sierżant sztabowy
Posty: 108
Rejestracja: 10 lip 2005 18:17

TRANS POLONIA [TRN] księga II

Postautor: fatboy » 16 maja 2012 09:51

link do poprzedniego wątku
http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... anspolonia

Niedocenania spółka o rosnącej dynamice przychodów i zysków. Wniki za I kwartał mówią same za siebie.

Trans Polonia SA: Podwojenie zysku netto z emisją nowych akcji na horyzoncie

Trans Polonia, lider w przewozie chemii płynnej, wypracowała 1,1 mln zł zysku netto (wzrost o 108,9% r/r) przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 11,6 mln zł (wzrost o 95,3% r/r). Kolejny kwartał z rzędu Spółka prezentuje bezprecedensową dynamikę przychodów i wyników finansowych. To efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju biznesu, w tym aktywnej działalności w obszarze logistyki płynnych chemikaliów oraz zrealizowanego programu inwestycyjnego. Dla podtrzymania dynamicznego wzrostu w kolejnych latach, Trans Polonia zamierza w najbliższym czasie podnieść kapitał zakładowy.
Pierwsze trzy miesiące br. roku Trans Polonia może uznać za bardzo udane. Spółka utrzymała wysoką dynamikę wzrostu wyników, obserwowaną przez cały 2011 rok, pomimo zjawiska sezonowości, wpływającego zazwyczaj na niższe wyniki za I kwartał w porównaniu z pozostałymi kwartałami roku kalendarzowego. Od stycznia do marca br. przychody ze sprzedaży wzrosły o 95,3% w stosunku do analogicznego okresu ub.r. W tym czasie zysk operacyjny wzrósł o 74,3% (z 0,39 mln zł do 0,68 mln zł), natomiast zysk netto był ponad dwukrotnie wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku i wyniósł 1,1 mln zł.
– „Od początku 2011 roku realizowaliśmy program inwestycyjny obliczony na powiększenie naszego parku maszynowego. Zakupione w tym czasie jednostki transportowe w sposób istotny przyczyniły się do wypracowania dobrych wyników finansowych w I kwartale br. Wprowadzenie do ruchu nowoczesnego taboru, przystosowanego do przewozu materiałów niebezpiecznych, zwiększyło zarówno kompleksowość naszej oferty, jak również pozwoliło dopasować ją do rosnących oczekiwań klientów. Efekty widoczne są w bardzo dobrych wynikach finansowych Spółki i podobną dynamikę wzrostu chcielibyśmy utrzymać również w kolejnych kwartałach.” – podsumował Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia SA

WYNIKI FINANSOWE

w tys. zł 1 kw. 2012 1 kw. 2011 Dynamika r/r
Przychody ze sprzedaży 11 609 5 944 195,3%
EBITDA 1 172 607 193,1%
Zysk netto 1 103 528 208,9%


Największy udział w całkowitych przychodach Spółki ze sprzedaży miał transport kołowy płynnych ładunków chemicznych, który w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 roku odpowiadał za 5,1 mln zł wpływów. Widząc ogromny potencjał wzrostu, Trans Polonia konsekwentnie rozwija swoje usługi w transporcie intermodalnym. Dzięki organizacji przewozów większych partii ładunków na długich dystansach, przy wykorzystaniu przewag różnych środków transportu, jest w stanie w sposób kompleksowy odpowiadać na potrzeby swoich klientów. W efekcie realizacji nowej strategii w I kwartale 2012 roku przychody z obszaru transportu intermodalnego wyniosły 3,5 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 20% w stosunku do przychodów uzyskanych z tego tytułu w IV kwartale 2011 roku, kiedy wyniosły one 3 mln zł.
NOWE USŁUGI W OFERCIE TRANS POLONII

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Trans Polonia konsekwentnie wchodzi na nowe perspektywiczne rynki. Możliwości, jakie stwarza transport intermodalny, w połączeniu z unikalnym know how w zakresie przewozów chemii płynnej, zachęciły Spółkę do rozszerzenia portfolio usług o logistykę płynnych ładunków spożywczych. Pierwsze przychody, wynoszące w I kwartale 2012 roku 0,5 mln zł, Spółka zanotowała w nowym obszarze w efekcie rozwoju przewozów niepłynnych artykułów spożywczych przy wykorzystaniu naczep-chłodni.
Nadal istotną pozycję w ogólnych przychodach Spółki zajmuje przewóz mas bitumicznych. W pierwszych trzech miesiącach br. przychody w tym obszarze wyniosły 1,47 mln zł i były wyższe niż przed rokiem. Uwzględniając fakt, że asfalt jest niezbędny do ukończenia niemal każdej budowy drogowej, w powiązaniu z utrzymującym się wysokim tempem inwestycji w rozwój infrastruktury, Zarząd Spółki przewiduje, że tegoroczne wyniki sprzedażowe segmentu bitumicznego będą równie dobre co w poprzednim roku.
PROGAM INWESTYCYJNY ZREALIZOWANY
Od początku 2011 roku Spółka realizowała program inwestycyjny, którego celem było zwiększenie potencjału transportowego by sprostać większej liczby zamówień od klientów i zapewnić niezbędną elastyczność w zakresie potencjału przewozowego. Program zakończony w I kwartale 2012 roku, umożliwił rozbudowanie floty o fabrycznie nowe środki transportu (m.in. 10 ciągników siodłowych, 27 naczep-cystern, 10 podwozi kontenerowych). Zakup został sfinansowany głównie leasingiem przy udziale środków własnych. W opinii Zarządu dokonane inwestycje zagwarantują utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu skali działalności Spółki, co przełoży się na istotną poprawę jej wyników finansowych.

W PLANACH EMISJA NOWYCH AKCJI
24 maja br. odbędzie się doroczne Walne Zgromadzenie, które obok porządkowych uchwał, rozpatrzy również te o charakterze strategicznym dla rozwoju działalności Spółki. Zarząd podda akcjonariuszom pod głosowanie dwie propozycje podwyższenia kapitału zakładowego:
1) Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji – maksymalnie 580 tys. akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2) Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji – maksymalnie 800 tys. akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do których objęcia uprawniać będzie specjalnie w tym celu wyemitowane 800 tys. warrantów subskrypcyjnych serii A.
Przy obecnej wycenie rynkowej akcji Trans Polonii, oscylującej wokół 10 zł, Spółka może liczyć na pozyskanie ok. 14 mln zł na inwestycje w nowe środki transportu.
– „Na tak konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się rynku, jaki stanowi segment transportowy, inwestowanie w umacnianie swojej pozycji względem konkurentów jest racjonalne i koniecznie. Znamy potencjał rynku, mamy szerokie kompetencje i doświadczenie, dlatego też chcemy możliwie szybko pozyskać środki niezbędne do zwiększenia dynamiki rozwoju, a w szczególności do realizacji inwestycji, które pozwolą poszerzyć spektrum oferowanych usług. Poprzednia emisja, przeprowadzona w 2010 roku była naszym dużym sukcesem i przyczyniła się skokowego wzrostu naszych obrotów. Liczymy, że nasza wizja wzrostu wartości Spółki spotka się z przychylnością inwestorów.” – skomentował Krzysztof Luks, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Trans Polonia SA


koshine
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 230
Rejestracja: 05 maja 2005 16:05

Re: TRANS POLONIA [TRN] cz.2 GPW

Postautor: koshine » 16 maja 2012 11:00

link do poprzedniego wątku
http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... anspolonia

Niedocenania spółka o rosnącej dynamice przychodów i zysków. Wniki za I kwartał mówią same za siebie.

Trans Polonia SA: Podwojenie zysku netto z emisją nowych akcji na horyzoncie

Trans Polonia, lider w przewozie chemii płynnej, wypracowała 1,1 mln zł zysku netto (wzrost o 108,9% r/r) przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 11,6 mln zł (wzrost o 95,3% r/r). Kolejny kwartał z rzędu Spółka prezentuje bezprecedensową dynamikę przychodów i wyników finansowych. To efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju biznesu, w tym aktywnej działalności w obszarze logistyki płynnych chemikaliów oraz zrealizowanego programu inwestycyjnego. Dla podtrzymania dynamicznego wzrostu w kolejnych latach, Trans Polonia zamierza w najbliższym czasie podnieść kapitał zakładowy.
Pierwsze trzy miesiące br. roku Trans Polonia może uznać za bardzo udane. Spółka utrzymała wysoką dynamikę wzrostu wyników, obserwowaną przez cały 2011 rok, pomimo zjawiska sezonowości, wpływającego zazwyczaj na niższe wyniki za I kwartał w porównaniu z pozostałymi kwartałami roku kalendarzowego. Od stycznia do marca br. przychody ze sprzedaży wzrosły o 95,3% w stosunku do analogicznego okresu ub.r. W tym czasie zysk operacyjny wzrósł o 74,3% (z 0,39 mln zł do 0,68 mln zł), natomiast zysk netto był ponad dwukrotnie wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku i wyniósł 1,1 mln zł.
– „Od początku 2011 roku realizowaliśmy program inwestycyjny obliczony na powiększenie naszego parku maszynowego. Zakupione w tym czasie jednostki transportowe w sposób istotny przyczyniły się do wypracowania dobrych wyników finansowych w I kwartale br. Wprowadzenie do ruchu nowoczesnego taboru, przystosowanego do przewozu materiałów niebezpiecznych, zwiększyło zarówno kompleksowość naszej oferty, jak również pozwoliło dopasować ją do rosnących oczekiwań klientów. Efekty widoczne są w bardzo dobrych wynikach finansowych Spółki i podobną dynamikę wzrostu chcielibyśmy utrzymać również w kolejnych kwartałach.” – podsumował Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia SA

WYNIKI FINANSOWE

w tys. zł 1 kw. 2012 1 kw. 2011 Dynamika r/r
Przychody ze sprzedaży 11 609 5 944 195,3%
EBITDA 1 172 607 193,1%
Zysk netto 1 103 528 208,9%


Największy udział w całkowitych przychodach Spółki ze sprzedaży miał transport kołowy płynnych ładunków chemicznych, który w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 roku odpowiadał za 5,1 mln zł wpływów. Widząc ogromny potencjał wzrostu, Trans Polonia konsekwentnie rozwija swoje usługi w transporcie intermodalnym. Dzięki organizacji przewozów większych partii ładunków na długich dystansach, przy wykorzystaniu przewag różnych środków transportu, jest w stanie w sposób kompleksowy odpowiadać na potrzeby swoich klientów. W efekcie realizacji nowej strategii w I kwartale 2012 roku przychody z obszaru transportu intermodalnego wyniosły 3,5 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 20% w stosunku do przychodów uzyskanych z tego tytułu w IV kwartale 2011 roku, kiedy wyniosły one 3 mln zł.
NOWE USŁUGI W OFERCIE TRANS POLONII

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Trans Polonia konsekwentnie wchodzi na nowe perspektywiczne rynki. Możliwości, jakie stwarza transport intermodalny, w połączeniu z unikalnym know how w zakresie przewozów chemii płynnej, zachęciły Spółkę do rozszerzenia portfolio usług o logistykę płynnych ładunków spożywczych. Pierwsze przychody, wynoszące w I kwartale 2012 roku 0,5 mln zł, Spółka zanotowała w nowym obszarze w efekcie rozwoju przewozów niepłynnych artykułów spożywczych przy wykorzystaniu naczep-chłodni.
Nadal istotną pozycję w ogólnych przychodach Spółki zajmuje przewóz mas bitumicznych. W pierwszych trzech miesiącach br. przychody w tym obszarze wyniosły 1,47 mln zł i były wyższe niż przed rokiem. Uwzględniając fakt, że asfalt jest niezbędny do ukończenia niemal każdej budowy drogowej, w powiązaniu z utrzymującym się wysokim tempem inwestycji w rozwój infrastruktury, Zarząd Spółki przewiduje, że tegoroczne wyniki sprzedażowe segmentu bitumicznego będą równie dobre co w poprzednim roku.
PROGAM INWESTYCYJNY ZREALIZOWANY
Od początku 2011 roku Spółka realizowała program inwestycyjny, którego celem było zwiększenie potencjału transportowego by sprostać większej liczby zamówień od klientów i zapewnić niezbędną elastyczność w zakresie potencjału przewozowego. Program zakończony w I kwartale 2012 roku, umożliwił rozbudowanie floty o fabrycznie nowe środki transportu (m.in. 10 ciągników siodłowych, 27 naczep-cystern, 10 podwozi kontenerowych). Zakup został sfinansowany głównie leasingiem przy udziale środków własnych. W opinii Zarządu dokonane inwestycje zagwarantują utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu skali działalności Spółki, co przełoży się na istotną poprawę jej wyników finansowych.

W PLANACH EMISJA NOWYCH AKCJI
24 maja br. odbędzie się doroczne Walne Zgromadzenie, które obok porządkowych uchwał, rozpatrzy również te o charakterze strategicznym dla rozwoju działalności Spółki. Zarząd podda akcjonariuszom pod głosowanie dwie propozycje podwyższenia kapitału zakładowego:
1) Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji – maksymalnie 580 tys. akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2) Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji – maksymalnie 800 tys. akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do których objęcia uprawniać będzie specjalnie w tym celu wyemitowane 800 tys. warrantów subskrypcyjnych serii A.
Przy obecnej wycenie rynkowej akcji Trans Polonii, oscylującej wokół 10 zł, Spółka może liczyć na pozyskanie ok. 14 mln zł na inwestycje w nowe środki transportu.
– „Na tak konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się rynku, jaki stanowi segment transportowy, inwestowanie w umacnianie swojej pozycji względem konkurentów jest racjonalne i koniecznie. Znamy potencjał rynku, mamy szerokie kompetencje i doświadczenie, dlatego też chcemy możliwie szybko pozyskać środki niezbędne do zwiększenia dynamiki rozwoju, a w szczególności do realizacji inwestycji, które pozwolą poszerzyć spektrum oferowanych usług. Poprzednia emisja, przeprowadzona w 2010 roku była naszym dużym sukcesem i przyczyniła się skokowego wzrostu naszych obrotów. Liczymy, że nasza wizja wzrostu wartości Spółki spotka się z przychylnością inwestorów.” – skomentował Krzysztof Luks, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Trans Polonia SA
Wszystko cacy, tylko ta płynność. Ani wejśc, ani wyjść.

fatboy
Sierżant sztabowy
Posty: 108
Rejestracja: 10 lip 2005 18:17

Re: TRANS POLONIA [TRN] cz.2 GPW

Postautor: fatboy » 16 maja 2012 17:16

link do poprzedniego wątku
http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... anspolonia

Niedocenania spółka o rosnącej dynamice przychodów i zysków. Wniki za I kwartał mówią same za siebie.

Trans Polonia SA: Podwojenie zysku netto z emisją nowych akcji na horyzoncie

Trans Polonia, lider w przewozie chemii płynnej, wypracowała 1,1 mln zł zysku netto (wzrost o 108,9% r/r) przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 11,6 mln zł (wzrost o 95,3% r/r). Kolejny kwartał z rzędu Spółka prezentuje bezprecedensową dynamikę przychodów i wyników finansowych. To efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju biznesu, w tym aktywnej działalności w obszarze logistyki płynnych chemikaliów oraz zrealizowanego programu inwestycyjnego. Dla podtrzymania dynamicznego wzrostu w kolejnych latach, Trans Polonia zamierza w najbliższym czasie podnieść kapitał zakładowy.
Pierwsze trzy miesiące br. roku Trans Polonia może uznać za bardzo udane. Spółka utrzymała wysoką dynamikę wzrostu wyników, obserwowaną przez cały 2011 rok, pomimo zjawiska sezonowości, wpływającego zazwyczaj na niższe wyniki za I kwartał w porównaniu z pozostałymi kwartałami roku kalendarzowego. Od stycznia do marca br. przychody ze sprzedaży wzrosły o 95,3% w stosunku do analogicznego okresu ub.r. W tym czasie zysk operacyjny wzrósł o 74,3% (z 0,39 mln zł do 0,68 mln zł), natomiast zysk netto był ponad dwukrotnie wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku i wyniósł 1,1 mln zł.
– „Od początku 2011 roku realizowaliśmy program inwestycyjny obliczony na powiększenie naszego parku maszynowego. Zakupione w tym czasie jednostki transportowe w sposób istotny przyczyniły się do wypracowania dobrych wyników finansowych w I kwartale br. Wprowadzenie do ruchu nowoczesnego taboru, przystosowanego do przewozu materiałów niebezpiecznych, zwiększyło zarówno kompleksowość naszej oferty, jak również pozwoliło dopasować ją do rosnących oczekiwań klientów. Efekty widoczne są w bardzo dobrych wynikach finansowych Spółki i podobną dynamikę wzrostu chcielibyśmy utrzymać również w kolejnych kwartałach.” – podsumował Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia SA

WYNIKI FINANSOWE

w tys. zł 1 kw. 2012 1 kw. 2011 Dynamika r/r
Przychody ze sprzedaży 11 609 5 944 195,3%
EBITDA 1 172 607 193,1%
Zysk netto 1 103 528 208,9%


Największy udział w całkowitych przychodach Spółki ze sprzedaży miał transport kołowy płynnych ładunków chemicznych, który w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 roku odpowiadał za 5,1 mln zł wpływów. Widząc ogromny potencjał wzrostu, Trans Polonia konsekwentnie rozwija swoje usługi w transporcie intermodalnym. Dzięki organizacji przewozów większych partii ładunków na długich dystansach, przy wykorzystaniu przewag różnych środków transportu, jest w stanie w sposób kompleksowy odpowiadać na potrzeby swoich klientów. W efekcie realizacji nowej strategii w I kwartale 2012 roku przychody z obszaru transportu intermodalnego wyniosły 3,5 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 20% w stosunku do przychodów uzyskanych z tego tytułu w IV kwartale 2011 roku, kiedy wyniosły one 3 mln zł.
NOWE USŁUGI W OFERCIE TRANS POLONII

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Trans Polonia konsekwentnie wchodzi na nowe perspektywiczne rynki. Możliwości, jakie stwarza transport intermodalny, w połączeniu z unikalnym know how w zakresie przewozów chemii płynnej, zachęciły Spółkę do rozszerzenia portfolio usług o logistykę płynnych ładunków spożywczych. Pierwsze przychody, wynoszące w I kwartale 2012 roku 0,5 mln zł, Spółka zanotowała w nowym obszarze w efekcie rozwoju przewozów niepłynnych artykułów spożywczych przy wykorzystaniu naczep-chłodni.
Nadal istotną pozycję w ogólnych przychodach Spółki zajmuje przewóz mas bitumicznych. W pierwszych trzech miesiącach br. przychody w tym obszarze wyniosły 1,47 mln zł i były wyższe niż przed rokiem. Uwzględniając fakt, że asfalt jest niezbędny do ukończenia niemal każdej budowy drogowej, w powiązaniu z utrzymującym się wysokim tempem inwestycji w rozwój infrastruktury, Zarząd Spółki przewiduje, że tegoroczne wyniki sprzedażowe segmentu bitumicznego będą równie dobre co w poprzednim roku.
PROGAM INWESTYCYJNY ZREALIZOWANY
Od początku 2011 roku Spółka realizowała program inwestycyjny, którego celem było zwiększenie potencjału transportowego by sprostać większej liczby zamówień od klientów i zapewnić niezbędną elastyczność w zakresie potencjału przewozowego. Program zakończony w I kwartale 2012 roku, umożliwił rozbudowanie floty o fabrycznie nowe środki transportu (m.in. 10 ciągników siodłowych, 27 naczep-cystern, 10 podwozi kontenerowych). Zakup został sfinansowany głównie leasingiem przy udziale środków własnych. W opinii Zarządu dokonane inwestycje zagwarantują utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu skali działalności Spółki, co przełoży się na istotną poprawę jej wyników finansowych.

W PLANACH EMISJA NOWYCH AKCJI
24 maja br. odbędzie się doroczne Walne Zgromadzenie, które obok porządkowych uchwał, rozpatrzy również te o charakterze strategicznym dla rozwoju działalności Spółki. Zarząd podda akcjonariuszom pod głosowanie dwie propozycje podwyższenia kapitału zakładowego:
1) Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji – maksymalnie 580 tys. akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2) Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji – maksymalnie 800 tys. akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do których objęcia uprawniać będzie specjalnie w tym celu wyemitowane 800 tys. warrantów subskrypcyjnych serii A.
Przy obecnej wycenie rynkowej akcji Trans Polonii, oscylującej wokół 10 zł, Spółka może liczyć na pozyskanie ok. 14 mln zł na inwestycje w nowe środki transportu.
– „Na tak konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się rynku, jaki stanowi segment transportowy, inwestowanie w umacnianie swojej pozycji względem konkurentów jest racjonalne i koniecznie. Znamy potencjał rynku, mamy szerokie kompetencje i doświadczenie, dlatego też chcemy możliwie szybko pozyskać środki niezbędne do zwiększenia dynamiki rozwoju, a w szczególności do realizacji inwestycji, które pozwolą poszerzyć spektrum oferowanych usług. Poprzednia emisja, przeprowadzona w 2010 roku była naszym dużym sukcesem i przyczyniła się skokowego wzrostu naszych obrotów. Liczymy, że nasza wizja wzrostu wartości Spółki spotka się z przychylnością inwestorów.” – skomentował Krzysztof Luks, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Trans Polonia SA
Wszystko cacy, tylko ta płynność. Ani wejśc, ani wyjść.

Do momentu oferty pewnie nic sie nie zmieni. Z drugiej strony przy takiej niskiej płynności można nieżle rozbujać papier :lol: :lol: :lol:

fatboy
Sierżant sztabowy
Posty: 108
Rejestracja: 10 lip 2005 18:17

Re: TRANS POLONIA [TRN] cz.2 GPW

Postautor: fatboy » 17 maja 2012 14:29

link do poprzedniego wątku
http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... anspolonia

Niedocenania spółka o rosnącej dynamice przychodów i zysków. Wniki za I kwartał mówią same za siebie.

Trans Polonia SA: Podwojenie zysku netto z emisją nowych akcji na horyzoncie

Trans Polonia, lider w przewozie chemii płynnej, wypracowała 1,1 mln zł zysku netto (wzrost o 108,9% r/r) przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 11,6 mln zł (wzrost o 95,3% r/r). Kolejny kwartał z rzędu Spółka prezentuje bezprecedensową dynamikę przychodów i wyników finansowych. To efekt konsekwentnej realizacji strategii rozwoju biznesu, w tym aktywnej działalności w obszarze logistyki płynnych chemikaliów oraz zrealizowanego programu inwestycyjnego. Dla podtrzymania dynamicznego wzrostu w kolejnych latach, Trans Polonia zamierza w najbliższym czasie podnieść kapitał zakładowy.
Pierwsze trzy miesiące br. roku Trans Polonia może uznać za bardzo udane. Spółka utrzymała wysoką dynamikę wzrostu wyników, obserwowaną przez cały 2011 rok, pomimo zjawiska sezonowości, wpływającego zazwyczaj na niższe wyniki za I kwartał w porównaniu z pozostałymi kwartałami roku kalendarzowego. Od stycznia do marca br. przychody ze sprzedaży wzrosły o 95,3% w stosunku do analogicznego okresu ub.r. W tym czasie zysk operacyjny wzrósł o 74,3% (z 0,39 mln zł do 0,68 mln zł), natomiast zysk netto był ponad dwukrotnie wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku i wyniósł 1,1 mln zł.
– „Od początku 2011 roku realizowaliśmy program inwestycyjny obliczony na powiększenie naszego parku maszynowego. Zakupione w tym czasie jednostki transportowe w sposób istotny przyczyniły się do wypracowania dobrych wyników finansowych w I kwartale br. Wprowadzenie do ruchu nowoczesnego taboru, przystosowanego do przewozu materiałów niebezpiecznych, zwiększyło zarówno kompleksowość naszej oferty, jak również pozwoliło dopasować ją do rosnących oczekiwań klientów. Efekty widoczne są w bardzo dobrych wynikach finansowych Spółki i podobną dynamikę wzrostu chcielibyśmy utrzymać również w kolejnych kwartałach.” – podsumował Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia SA

WYNIKI FINANSOWE

w tys. zł 1 kw. 2012 1 kw. 2011 Dynamika r/r
Przychody ze sprzedaży 11 609 5 944 195,3%
EBITDA 1 172 607 193,1%
Zysk netto 1 103 528 208,9%


Największy udział w całkowitych przychodach Spółki ze sprzedaży miał transport kołowy płynnych ładunków chemicznych, który w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2012 roku odpowiadał za 5,1 mln zł wpływów. Widząc ogromny potencjał wzrostu, Trans Polonia konsekwentnie rozwija swoje usługi w transporcie intermodalnym. Dzięki organizacji przewozów większych partii ładunków na długich dystansach, przy wykorzystaniu przewag różnych środków transportu, jest w stanie w sposób kompleksowy odpowiadać na potrzeby swoich klientów. W efekcie realizacji nowej strategii w I kwartale 2012 roku przychody z obszaru transportu intermodalnego wyniosły 3,5 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 20% w stosunku do przychodów uzyskanych z tego tytułu w IV kwartale 2011 roku, kiedy wyniosły one 3 mln zł.
NOWE USŁUGI W OFERCIE TRANS POLONII

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Trans Polonia konsekwentnie wchodzi na nowe perspektywiczne rynki. Możliwości, jakie stwarza transport intermodalny, w połączeniu z unikalnym know how w zakresie przewozów chemii płynnej, zachęciły Spółkę do rozszerzenia portfolio usług o logistykę płynnych ładunków spożywczych. Pierwsze przychody, wynoszące w I kwartale 2012 roku 0,5 mln zł, Spółka zanotowała w nowym obszarze w efekcie rozwoju przewozów niepłynnych artykułów spożywczych przy wykorzystaniu naczep-chłodni.
Nadal istotną pozycję w ogólnych przychodach Spółki zajmuje przewóz mas bitumicznych. W pierwszych trzech miesiącach br. przychody w tym obszarze wyniosły 1,47 mln zł i były wyższe niż przed rokiem. Uwzględniając fakt, że asfalt jest niezbędny do ukończenia niemal każdej budowy drogowej, w powiązaniu z utrzymującym się wysokim tempem inwestycji w rozwój infrastruktury, Zarząd Spółki przewiduje, że tegoroczne wyniki sprzedażowe segmentu bitumicznego będą równie dobre co w poprzednim roku.
PROGAM INWESTYCYJNY ZREALIZOWANY
Od początku 2011 roku Spółka realizowała program inwestycyjny, którego celem było zwiększenie potencjału transportowego by sprostać większej liczby zamówień od klientów i zapewnić niezbędną elastyczność w zakresie potencjału przewozowego. Program zakończony w I kwartale 2012 roku, umożliwił rozbudowanie floty o fabrycznie nowe środki transportu (m.in. 10 ciągników siodłowych, 27 naczep-cystern, 10 podwozi kontenerowych). Zakup został sfinansowany głównie leasingiem przy udziale środków własnych. W opinii Zarządu dokonane inwestycje zagwarantują utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu skali działalności Spółki, co przełoży się na istotną poprawę jej wyników finansowych.

W PLANACH EMISJA NOWYCH AKCJI
24 maja br. odbędzie się doroczne Walne Zgromadzenie, które obok porządkowych uchwał, rozpatrzy również te o charakterze strategicznym dla rozwoju działalności Spółki. Zarząd podda akcjonariuszom pod głosowanie dwie propozycje podwyższenia kapitału zakładowego:
1) Podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji – maksymalnie 580 tys. akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
2) Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji – maksymalnie 800 tys. akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do których objęcia uprawniać będzie specjalnie w tym celu wyemitowane 800 tys. warrantów subskrypcyjnych serii A.
Przy obecnej wycenie rynkowej akcji Trans Polonii, oscylującej wokół 10 zł, Spółka może liczyć na pozyskanie ok. 14 mln zł na inwestycje w nowe środki transportu.
– „Na tak konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się rynku, jaki stanowi segment transportowy, inwestowanie w umacnianie swojej pozycji względem konkurentów jest racjonalne i koniecznie. Znamy potencjał rynku, mamy szerokie kompetencje i doświadczenie, dlatego też chcemy możliwie szybko pozyskać środki niezbędne do zwiększenia dynamiki rozwoju, a w szczególności do realizacji inwestycji, które pozwolą poszerzyć spektrum oferowanych usług. Poprzednia emisja, przeprowadzona w 2010 roku była naszym dużym sukcesem i przyczyniła się skokowego wzrostu naszych obrotów. Liczymy, że nasza wizja wzrostu wartości Spółki spotka się z przychylnością inwestorów.” – skomentował Krzysztof Luks, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Trans Polonia SA
Wszystko cacy, tylko ta płynność. Ani wejśc, ani wyjść.

Do momentu oferty pewnie nic sie nie zmieni. Z drugiej strony przy takiej niskiej płynności można nieżle rozbujać papier :lol: :lol: :lol:
Strażnik pilnuje, spadać nie chce :lol:

kau-tsu-no
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 307
Rejestracja: 15 maja 2012 20:54

Postautor: kau-tsu-no » 17 maja 2012 14:37

fachowcy.pl DE BEST :!:

patryk85
Chorąży sztabowy
Posty: 6622
Rejestracja: 01 paź 2007 22:33

Postautor: patryk85 » 14 lis 2013 09:03


patryk85
Chorąży sztabowy
Posty: 6622
Rejestracja: 01 paź 2007 22:33

Postautor: patryk85 » 15 lis 2013 10:50

Pora na przebijanie rocznych szczytów powinna przyjść niebawem:)

KAMAR
Chorąży sztabowy
Posty: 4048
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: KAMAR » 15 lis 2013 10:51

Na pokładzie

Pzdr

patryk85
Chorąży sztabowy
Posty: 6622
Rejestracja: 01 paź 2007 22:33

Postautor: patryk85 » 18 lis 2013 10:32

Ładne wymianki przed kolejną falką wzrostową :)

farel
Starszy chorąży
Posty: 1687
Rejestracja: 13 mar 2010 19:23

Postautor: farel » 18 lis 2013 10:40

Myślę ze ktos z większą ilością akcji wykorzystuje podwyższony wolumen po wynikach żeby się skrócić, bo na codzien płynnośc nie jest oszałamiająca.
Generalnie raport miodzio i od czwartku-piątku też jestem na pokładzie

patryk85
Chorąży sztabowy
Posty: 6622
Rejestracja: 01 paź 2007 22:33

Postautor: patryk85 » 18 lis 2013 10:43

Myślę ze ktos z większą ilością akcji wykorzystuje podwyższony wolumen po wynikach żeby się skrócić, bo na codzien płynnośc nie jest oszałamiająca.
Generalnie raport miodzio i od czwartku-piątku też jestem na pokładzie
Ja stawiam polemiczną tezę...raczej ktoś się doważa...jest sporo argumentów za tym, że cena już powinna być w okolicach 10 zł. A te wymianki - to moim zdaniem Quercus kombinuje, żeby jak najwięcej zebrać.

farel
Starszy chorąży
Posty: 1687
Rejestracja: 13 mar 2010 19:23

Postautor: farel » 21 lis 2013 16:04

coż za sk****wiel sprzedaje z tego ukrytego.
Zagrałby w otwarte karty i wystawił to na odkrytym to by się pomyślało i moze ktos by sie skusił

patryk85
Chorąży sztabowy
Posty: 6622
Rejestracja: 01 paź 2007 22:33

Postautor: patryk85 » 29 lis 2013 11:14

No i wychodzi na to, że miałem rację...to była bardzo sprytna akumulacja :)

KAMAR
Chorąży sztabowy
Posty: 4048
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: KAMAR » 29 lis 2013 11:35

Czy skracanie się czy akumulacja - bez znaczenia Fundamenty zdrowe, wyniki sprzedaży za X super, listopada ciepły, grudzień nie zaważy aż tak bardzo na wyniku nawet jak będzie już prawdziwa zima

Podsumowując - jak dołożą min 1 mln do wyniku a liczę na więcej to mamy 4-5 mln zysku :)

Prezes dla PB 21 listopada twierdzi, że ilość zamówień (szczególnie na przewóz asfaltu) jest na poziomie rekordowym jak w 2011 r

Wtedy z 3,44 po III kw zrobiło się 5,1 na koniec roku i tego sobie i Wam życzę.

Niech dołożą min 1,5 mln i mamy 4,5 mln zysku, 6,4 mln akcji x 12 i cena 8,5 wydaje się realna a skoro to początek ożywienia i zwiększania taboru w TransPolonii to i wyższa wycena antycypująca wyniki 2014 nie będzie dla mnie zaskoczeniem

Kupione, niech leży

Pzdr

farel
Starszy chorąży
Posty: 1687
Rejestracja: 13 mar 2010 19:23

Postautor: farel » 29 lis 2013 11:41

No i wychodzi na to, że miałem rację...to była bardzo sprytna akumulacja :)
ja nawet z perspektywy czasu nie widzę w tym sprytnego zbierania, a jezeli juz to nieudane zbieranie bo na lewo rzucane bylo bardzo mało większosc była brana z prawej własnie od tego ukrytego partyzanta.
W kazdym razie nie ma co spierac sie o detale. Ważne ze kierunek słuszny. Dla mnie to perła na najbliższe kilka miesięcy :D


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: daimond, pandorinium i 2 gości