MOSTOSTAL ZABRZE [MSZ] księga II w XXI wiek

wszystko na temat spółek publicznych
miki331
Podporucznik
Posty: 16214
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 21 mar 2017 20:34

MOSTALZAB: Aktualizacja wyceny kontraktu oraz odpisy aktualizujące wartość należności
Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-03-21
Raport bieżący nr 10/2017
Skrócona nazwa emitenta MOSTALZAB
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A. ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu 7/2017 informuje, że podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje przeszacowaniem przychodów dotyczących kontraktu pn.: ''Modyfikacja kotła w fabryce celulozy Sodra Cell Varo w Szwecji'' w łącznej kwocie ok. 2 mln EUR (tj. 8,9 mln PLN) oraz o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 1,6 mln EUR (tj. 6,9 mln PLN).
Powyższe działania przełożą się na pogorszenie wyniku na tym kontrakcie, a tym samym wpłyną na obniżenie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto za rok 2016 w łącznej wysokości 3,7 mln EUR (tj. 15,8 mln PLN). Podjęta przez Zarząd Emitenta decyzja wynika z faktu braku porozumienia podczas rozmów przeprowadzonych w dniu 21 marca 2017 r. z Valmet AB (dalej: ""Zamawiający", "Klient") w sprawie, o której mowa poniżej.

Ponadto, ze względu na fakt, iż Zamawiający zgłosił nieuzasadnione w opinii Emitenta roszczenia z tytułu poniesionych przez Zamawiającego dodatkowych kosztów w związku z realizacją robót, jak również z tytułu kar umownych, w łącznej kwocie 2,8 mln EUR (tj. 12,2 mln PLN), Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu skierowanie sprawy na drogę arbitrażową.

Rozbieżne stanowiska Stron dotyczące wzajemnych roszczeń wynikają z różnicy w ocenie przyczyn 23-dniowego przedłużenia prac modernizacyjnych kotła. W ocenie Emitenta wpływ na przebieg prac obejmujących modernizację "wiekowego", a zarazem czynnego kotła miały opóźnienia projektowe Klienta, nie przekazywania na czas przez Valmet frontów robót, a także częstych zmian harmonogramu prac wynikających ze złej koordynacji przez Valmet prac jego podwykonawców. Na moment wyłączenia kotła ze strony Emitenta zmobilizowanych było prawie 300 pracowników, niemniej jednak w momencie jego otwarcia nie przekazano odpowiedniego frontu robót, co spowodowało zakłócenie uzgodnionego planu realizacji projektu i przełożyło się na niższą ogólną wydajność pracy. W związku z faktem, iż przesunięcie harmonogramu nastąpiło z przyczyn niezależnych od Emitenta, a Spółka realizowała roboty ponosząc dodatkowe koszty, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, dla sprawnego zakończenia inwestycji, rozliczenie robót przełożono na zakończenie kontraktu. Niestety pomimo wielomiesięcznych rozmów wyjaśniających Zamawiający stopniowo zmieniał swoje stanowisko i ostatecznie zgłosił roszczenia względem Emitenta.

Uznanie w pełni roszczeń zgłoszonych przez Zamawiającego po uwzględnieniu dokonanych obecnie odpisów aktualizujących wartość wstrzymanych należności spowodowałoby dodatkowe pogorszenie wyniku o 1,2 mln EUR, (tj. 5,3 mln PLN). Ze względu na niemające merytorycznego ani prawnego uzasadnienia żądania Zamawiającego Emitent podjął decyzję o nie obejmowaniu dodatkowych roszczeń w kwocie 1,2 mln EUR rezerwą.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Aleksander Balcer 2017-03-21


POWROT_DZEDI
Starszy chorąży
Posty: 1615
Rejestracja: 15 lut 2017 11:28

Postautor: POWROT_DZEDI » 21 mar 2017 21:29

toś se Mikki walora wybrał :lol:

miki331
Podporucznik
Posty: 16214
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 21 mar 2017 23:05

toś se Mikki walora wybrał :lol:
Szaleństwo nie jedno ma imię

msz222
Starszy plutonowy
Posty: 29
Rejestracja: 27 wrz 2008 20:03

Postautor: msz222 » 22 mar 2017 14:20

Zaczęto od Altusa,ciekawe na jakim kontrakcie zakończą..

miki331
Podporucznik
Posty: 16214
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 10 kwie 2017 21:49

MOSTALZAB: Aktualizacja informacji dot. kontraktu zawartego z KGHM Polska Miedź S.A.
Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-04-10
Raport bieżący nr 11/2017
Skrócona nazwa emitenta MOSTALZAB
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2017 r. został obustronnie podpisany aneks do umowy zawartej z KGHM Polska Miedź S.A. na zadanie inwestycyjne pn.: "Dostawa Kotła Odzysknicowego do zabudowy w ciągu technologicznym Huty Miedzi "Głogów I" za Piecem Zawiesinowym".
O podpisaniu powyższej umowy Emitent informował raportem bieżącym 65/2012, a następnie w raportach bieżących i okresowych.
Aneks obejmuje zwiększenie prac o dostawę i montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej Kotła Odzysknicowego i tłumików bocznych drgań oraz zwiększenie wynagrodzenia kontraktowego netto o 452 tys. PLN oraz o 28 tys. EUR. Tym samym, aktualna wartość kontraktu netto wynosi 28.354. tys. PLN oraz 13.025 tys. EUR, co stanowi na dzień zawarcia aneksu równowartość 55.097 tys. PLN.
Łączna wartość umowy wynosi tym samym 83.451 tys. PLN.
Ponadto ze względu na rozszerzony zakres przedmiotu kontraktu, aneks przewiduje nowy termin realizacji zadania tj. przekazania do eksploatacji. Termin ten aktualnie przypada na 31 maja 2017 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że podczas planowanego przestoju kotła, który będzie miał miejsce w maju br. Spółka zamierza przeprowadzić prace przygotowawcze i ewentualne modyfikacje mające na celu doprowadzenie kotła do gotowości do przeprowadzenia pomiarów parametrów technologicznych, gwarantowanych umową.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Aleksander Balcer 2017-04-10

Badd
Chorąży sztabowy
Posty: 6605
Rejestracja: 14 mar 2006 09:55

Postautor: Badd » 19 kwie 2017 09:54

Raport bieżący nr 12/2017
Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. została zawarta umowa z Hitachi Zosen Inova AG, z siedzibą w Zurichu w Szwajcarii.

Przedmiotem umowy są prace montażowe dwóch kotłów parowych w zakresie konstrukcji stalowej części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Enegry Limited w Wielkiej Brytanii _"Zamawiający"_ w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ferrybridge Multifuel 2".

Wartość umowy wynosi ok. 11,7 mln GBP netto, co stanowi na dzień przekazania niniejszego raportu równowartość ok. 58,6 mln PLN netto.

Okres realizacji umowy: od czerwca 2017 r. do marca 2018 r.

miki331
Podporucznik
Posty: 16214
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 21 kwie 2017 13:25


miki331
Podporucznik
Posty: 16214
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 21 kwie 2017 13:28

MOSTALZAB: Aktualizacja budżetu realizowanej długoterminowej umowy budowlanej
Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-04-20
Raport bieżący nr 13/2017
Skrócona nazwa emitenta MOSTALZAB
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku z prowadzonymi okresowymi rewizjami długoterminowych umów budowlanych w zakresie szacowanych przychodów i kosztów, po dokonaniu rewizji jednego z kontraktów krajowych realizowanego dla branży petrochemicznej, podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji budżetu przedmiotowego kontraktu, uwzględniając zidentyfikowane na tym etapie zdarzenia, które znalazły, a także znajdą odzwierciedlenie w dodatkowych kosztach oraz przychodach.
Efektem aktualizacji budżetu jest obniżenie wyniku na realizowanym kontrakcie, co przełoży się na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2016 r. o kwotę 19,9 mln zł.
Przedmiotowy kontrakt, który jest w końcowej fazie realizacji, został zawarty w lutym 2016 r. i w momencie jego zawierania nie stanowił kontraktu istotnego, uwzględniając m. in. wartość umowy nie przekraczającą ówczesnej wartości 10% kapitałów własnych Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Aleksander Balcer 2017-04-20

miki331
Podporucznik
Posty: 16214
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 21 kwie 2017 13:30

Cytat ( a właściwie krzyk rozpaczy) jednego z posiadaczy akcji:
" Czy w zarządzie tej firmy pracują jacyś fachowcy czy jak zwykle politycy i histerycy. Minus 15,8 mln, a teraz minus 19,9 mln zł świadczy o jakiś chaosie i braku pojęcia o gospodarce, inwestycjach i własnych możliwościach przez decydentów. Może w tej firmie ukrywa się jeszcze bolszewia z PRLu i myśli jakoś to będzie, byle do pierwszego. Walka w arbitrażu to długoletnie i kosztowne zmagania, a wynik niepewny. Czas przewietrzyć korytarze."

miki331
Podporucznik
Posty: 16214
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 21 kwie 2017 21:52

MOSTALZAB: Aktualizacja informacji dot. umów spółki zależnej Emitenta
Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-04-21
Raport bieżący nr 14/2017
Skrócona nazwa emitenta MOSTALZAB
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2016 dotyczącego szacowanej łącznej sprzedaży rocznej uzyskanej z umów zawartych pomiędzy spółką zależną Emitenta: MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. a firmami: Liebherr Werk Ehingen GmbH (Niemcy) oraz Liebherr Werk Nenzing GmbH (Austria), niniejszym informuje, iż łączna wartość przychodów ze sprzedaży za rok 2016 wynikająca z przedmiotowych umów wyniosła 25 mln Euro, co stanowi równowartość 109 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż szacowana łączna wartość rocznej sprzedaży na kolejne lata, wynikająca z powyższych umów, będzie kształtowała się na poziomie ok. 95 mln zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Aleksander Balcer 2017-04-21

Badd
Chorąży sztabowy
Posty: 6605
Rejestracja: 14 mar 2006 09:55

Postautor: Badd » 21 kwie 2017 22:51

MOSTALZAB: Aktualizacja informacji dot. umów spółki zależnej Emitenta
Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-04-21
Raport bieżący nr 14/2017
Skrócona nazwa emitenta MOSTALZAB
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2016 dotyczącego szacowanej łącznej sprzedaży rocznej uzyskanej z umów zawartych pomiędzy spółką zależną Emitenta: MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. a firmami: Liebherr Werk Ehingen GmbH (Niemcy) oraz Liebherr Werk Nenzing GmbH (Austria), niniejszym informuje, iż łączna wartość przychodów ze sprzedaży za rok 2016 wynikająca z przedmiotowych umów wyniosła 25 mln Euro, co stanowi równowartość 109 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż szacowana łączna wartość rocznej sprzedaży na kolejne lata, wynikająca z powyższych umów, będzie kształtowała się na poziomie ok. 95 mln zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Aleksander Balcer 2017-04-21
a ile z tego będzie zysku? tyle co w pysku? zarządu ?

miki331
Podporucznik
Posty: 16214
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 21 kwie 2017 23:01

MOSTALZAB: Aktualizacja informacji dot. umów spółki zależnej Emitenta
Raport bieżący

Data sporządzenia 2017-04-21
Raport bieżący nr 14/2017
Skrócona nazwa emitenta MOSTALZAB
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2016 dotyczącego szacowanej łącznej sprzedaży rocznej uzyskanej z umów zawartych pomiędzy spółką zależną Emitenta: MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. a firmami: Liebherr Werk Ehingen GmbH (Niemcy) oraz Liebherr Werk Nenzing GmbH (Austria), niniejszym informuje, iż łączna wartość przychodów ze sprzedaży za rok 2016 wynikająca z przedmiotowych umów wyniosła 25 mln Euro, co stanowi równowartość 109 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż szacowana łączna wartość rocznej sprzedaży na kolejne lata, wynikająca z powyższych umów, będzie kształtowała się na poziomie ok. 95 mln zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Aleksander Balcer 2017-04-21
a ile z tego będzie zysku? tyle co w pysku? zarządu ?
Pewnie znowu kary umowne, przeszacowania itp. Ale przecież zarząd sie wyżywi a nawet przyzna sobiewysokie premie !
Krzywda tym sokołom "byznesu" stać się nie może !

rysiozklanu
Starszy chorąży
Posty: 1878
Rejestracja: 18 gru 2008 21:35
Lokalizacja: z klanu

Postautor: rysiozklanu » 28 kwie 2017 12:02

Co tu taki syf ostatnio? Ładnie żarło i zdechło.

POWROT_DZEDI
Starszy chorąży
Posty: 1615
Rejestracja: 15 lut 2017 11:28

Postautor: POWROT_DZEDI » 28 kwie 2017 12:33

tu Mikki rządzi :lol:

miki331
Podporucznik
Posty: 16214
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: miki331 » 28 kwie 2017 17:36Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości