PRYMUS [PRS] księga II NewConnect

wszystko na temat spółek publicznych
grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

PRYMUS [PRS] księga II NewConnect

Postautor: grubas77 » 21 sie 2013 09:01demotywator
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3589
Rejestracja: 15 lis 2011 16:58

Re: PRYMUS SA *New Connect* cz.II

Postautor: demotywator » 21 sie 2013 09:04

tom II powinien mieć nazwę "niekończąca się kicha" :lol: :lol:
Jestem tu po to aby demotywować zmotywowanych !!

grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

Re: PRYMUS SA *New Connect* cz.II

Postautor: grubas77 » 21 sie 2013 09:06

tom II powinien mieć nazwę "niekończąca się kicha" :lol: :lol:
tak, wiem pisales przy 1,7zl tak,
napisz jak nagoniles wczoraj na otwarciu na zwg i bylo -10 :idea:

grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

Postautor: grubas77 » 21 sie 2013 09:07

Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2013 r., działając w oparciu o zapisy Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2013 roku, dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.Nabycie akcji własnych nastąpiło poza rynkiem regulowanym, zgodnie z Zaproszeniem do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Emitenta, opublikowanym dnia 12.07.2013 r. raportem bieżącym EBI nr 21/2013.W związku z powyższym, w dniu 20 sierpnia 2013 r. Spółka podpisała z Akcjonariuszami Umowy Kupna- Sprzedaży Akcji Prymus S.A. mocą których nabyła 17.332 (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje własne, po cenie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. Akcje te stanowią 0,17% kapitału zakładowego oraz umożliwiają do wykonywania 0,17% głosów na walnym zgromadzeniu.Realizacja zawartych w ramach skupu akcji własnych umów kupna - sprzedaży akcji, zgodnie z ich zapisami nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od ich podpisania. W przypadku nie dojścia umów do skutku Emitent będzie informował na bieżąco o wystąpieniu takich przypadków.Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

Postautor: grubas77 » 21 sie 2013 13:34

czyli z poczatkiem wrzesnia koniec skupu, czyli czas na kolejne 15% :D

grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

Re: PRYMUS SA *New Connect* cz.II

Postautor: grubas77 » 22 sie 2013 11:20

o to już w połowie kwietnia pisałem i się sprawdziło do 2018 roku kpina
:
odnosnie skup pisal 2018r skupia 5% :D

grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

Re: PRYMUS SA *New Connect* cz.II

Postautor: grubas77 » 22 sie 2013 11:28

o to już w połowie kwietnia pisałem i się sprawdziło do 2018 roku kpina
:
odnosnie skup pisal 2018r skupia 5% :D
zejdź na ziemię do 2018 roku
nie ośmieszaj inteligencji leszczy
:D

grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

Postautor: grubas77 » 22 sie 2013 11:35

Tępemu Grubemu Oszustowi pełny tekst wklejam a inni niech zobacza co Mosiek wymyslił żeby nikt nie chciał z dobrodziejstwa skorzystać
Cytat:
7. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy
W ramach niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. zamierza nabyć nie więcej niż 500.000 Akcji stanowiących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.
W przypadku, gdy liczba akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji będzie równa lub mniejsza od liczby Akcji Odkupywanych, PRYMUS S.A. dokona nabycia wszystkich Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji.
W przypadku, gdyby liczba oferowanych Spółce akcji przekroczy wielkość akcji odkupywanych Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych na sprzedaż akcji i nabędzie odpowiednio zmniejszoną ilość od każdego z Akcjonariuszy oferującego akcje Spółki.
Stopa zaspokojenia Akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego Akcji zostanie określona w sposób następujący:
Stopa zaspokojenia = Kwota/(La*Cena)
Kwota – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych
La – Liczba akcji zwykłych zgłoszonych do odkupienia
Cena – cena zaoferowana za akcje zwykłe
Zarząd Spółki dokona obliczenia liczby Akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z powyższym wzorem od każdego z Akcjonariuszy, który zgłosił chęć odsprzedaży akcji, zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej.
Informacja o redukcji zostanie podana w trybie raportu bieżącego Spółki w dniu 01.08.2013 roku.
W przypadku przyjęcia przez Spółkę Oferty Sprzedaży Akcji każdy Akcjonariusz, który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do przedmiotowego zaproszenia nabyć. Informacja ta zostanie przesłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o redukcji. Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponuje bezpośrednio Akcjonariuszom zawarcie transakcji sprzedaży akcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych, od dnia przekazania poszczególnym Akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich Akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych Akcjonariuszy mając na uwadze ich wygodę oraz poufność transakcji.
Umowa Kupna – Sprzedaży Akcji będzie zawierana według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2, udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce „Relacje Inwestorskie – Raporty EBI”.
W przypadku gdy Akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach lub nie przybędzie do siedziby Spółki w celu zawarcia Umowy Kupna - Sprzedaży Akcji w obu terminach, Zarząd będzie miał prawo, ale nie obowiązek dokonania zakupu dodatkowego akcji od pozostałych Akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji Spółki w wyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 7 i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których Akcjonariusze się uchylili.
Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji.
Akcje Odkupywane muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.

Nikt z tego nie skorzysta Tępemu Grubemu Oszustowi pełny tekst wklejam a inni niech zobacza co Mosiek wymyslił żeby nikt nie chciał z dobrodziejstwa skorzystać
Cytat:
7. Nabywanie Akcji od Akcjonariuszy
W ramach niniejszego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. zamierza nabyć nie więcej niż 500.000 Akcji stanowiących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.
W przypadku, gdy liczba akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji będzie równa lub mniejsza od liczby Akcji Odkupywanych, PRYMUS S.A. dokona nabycia wszystkich Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji.
W przypadku, gdyby liczba oferowanych Spółce akcji przekroczy wielkość akcji odkupywanych Spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży w stosunku do ilości oferowanych na sprzedaż akcji i nabędzie odpowiednio zmniejszoną ilość od każdego z Akcjonariuszy oferującego akcje Spółki.
Stopa zaspokojenia Akcjonariusza w zakresie odkupienia od niego Akcji zostanie określona w sposób następujący:
Stopa zaspokojenia = Kwota/(La*Cena)
Kwota – kwota przeznaczona na dokonanie skupu akcji własnych
La – Liczba akcji zwykłych zgłoszonych do odkupienia
Cena – cena zaoferowana za akcje zwykłe
Zarząd Spółki dokona obliczenia liczby Akcji jaką Spółka odkupi zgodnie z powyższym wzorem od każdego z Akcjonariuszy, który zgłosił chęć odsprzedaży akcji, zaokrąglając liczbę akcji w dół do najbliższej wartości całkowitej.
Informacja o redukcji zostanie podana w trybie raportu bieżącego Spółki w dniu 01.08.2013 roku.
W przypadku przyjęcia przez Spółkę Oferty Sprzedaży Akcji każdy Akcjonariusz, który prawidłowo złożył ofertę otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o ilości akcji, które Spółka jest gotowa, stosownie do przedmiotowego zaproszenia nabyć. Informacja ta zostanie przesłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o redukcji. Jednocześnie Zarząd Spółki zaproponuje bezpośrednio Akcjonariuszom zawarcie transakcji sprzedaży akcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 30 dni roboczych, od dnia przekazania poszczególnym Akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich Akcji. Zarząd wyznaczy terminy różne dla poszczególnych Akcjonariuszy mając na uwadze ich wygodę oraz poufność transakcji.
Umowa Kupna – Sprzedaży Akcji będzie zawierana według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2, udostępnionego przez Spółkę na jej stronie internetowej w zakładce „Relacje Inwestorskie – Raporty EBI”.
W przypadku gdy Akcjonariusz uchyli się od zawarcia transakcji w obu terminach lub nie przybędzie do siedziby Spółki w celu zawarcia Umowy Kupna - Sprzedaży Akcji w obu terminach, Zarząd będzie miał prawo, ale nie obowiązek dokonania zakupu dodatkowego akcji od pozostałych Akcjonariuszy, którzy zawarli transakcję odsprzedaży akcji Spółki w wyżej określonych terminach, stosując do obliczenia wzór zawarty w punkcie 7 i podstawiając za „Kwotę” wartość wynikającą z planowanych transakcji, od których Akcjonariusze się uchylili.
Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji.
Akcje Odkupywane muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego.

Nikt z tego nie skorzysta
dochodzeniowy :D

grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

Re: PRYMUS SA *New Connect* cz.II

Postautor: grubas77 » 22 sie 2013 11:39

o to już w połowie kwietnia pisałem i się sprawdziło do 2018 roku kpina
:
odnosnie skup pisal 2018r skupia 5% :D
zejdź na ziemię do 2018 roku
nie ośmieszaj inteligencji leszczy
:D
jestem ciekawy kto odpowiedział na skup, specjalnie zawiły aby leszcz się nie odzywał
grubas nadal się ośmiesza, jak rynek potraktował skup to widać na kursie
wszystkie flagowce moski na podłodze leżą i kwiczą, a oni leszcza szukają z latarnią
nie znajdą bo ludzie już zmądrzeli i na byle gów... w pazłotku się nie nabiorą
moskitiera bez kasy bo wszystkie ich spółki kuleją
jak to świętej pamięci Ambroziewicz mawiał ka-ta-stro-faaaaaaaaaa !!!!!!!

FranekBalwanek
Młodszy chorąży
Posty: 609
Rejestracja: 20 paź 2007 18:30

Postautor: FranekBalwanek » 22 sie 2013 18:05

PRYMUS SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący 26/2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art.87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") o zmianie stanu posiadania, w którym to strony porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: Pan Krzysztof Moska oraz spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), informują, iż z dniem 20.08.2013 roku doszło do zmiany posiadania przez strony niniejszego porozumienia ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Prymus S.A., w wyniku:

(i) zbycia poza rynkiem NewConnect przez Pana Krzysztofa Moskę 242 490 akcji Prymus S.A., stanowiących 2,424% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,424% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 242 490 głosów z akcji Spółki (w drodze zawartej z Prymus S.A. jako nabywcą, umowy kupna - sprzedaży akcji własnych z dnia 19.08.2013 roku),

(ii) zbycia poza rynkiem NewConnect przez Gamrat S.A. 126 051 akcji Prymus S.A., stanowiących 1,260% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,260% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 126.051 głosów z akcji Spółki, (w drodze zawartej z Prymus S.A. jako nabywcą, umowy kupna -sprzedaży akcji własnych z dnia 19.08.2013 roku).

Przed w/w transakcjami, strony porozumienia posiadały łącznie 6.102.523 akcji Spółki, stanowiących 61,025% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 61,025% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 102 523 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) Pan Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 3 035 580 akcji Spółki, stanowiących 30,355% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,355% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 035 580 głosów z akcji Spółki;

2) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 3 066 943 akcji Spółki, stanowiących 30,669% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,669% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 066 943 głosów z akcji Spółki.

Po zmianie stanu posiadania, strony ww. porozumienia posiadają łącznie 5 733 982 akcji Spółki, stanowiących 57,339% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 57,339% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 5 733 982 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 2 793 090 akcji Spółki, stanowiących 27,930% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 793 090 głosów z akcji Spółki;

2) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 2 940 892 akcji Spółki, stanowiących 29,408 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,408% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 940 892 głosów z akcji Spółki.

Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c) Ustawy o ofercie.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

Piranja
Starszy chorąży
Posty: 1991
Rejestracja: 28 maja 2009 15:11

Postautor: Piranja » 22 sie 2013 19:48

moska sposcił z kija akcje :lol:

Piranja
Starszy chorąży
Posty: 1991
Rejestracja: 28 maja 2009 15:11

Postautor: Piranja » 22 sie 2013 19:49

:arrow: 1zł

grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

Postautor: grubas77 » 22 sie 2013 20:30

:arrow: 1zł
dobry kierunek pirania odkupi sie te oddane w wezwaniu,
kasa jest :D

grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

Postautor: grubas77 » 23 sie 2013 15:53

Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – p. Ewy Kobosko, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o transakcjach dokonanych przez nią na akcjach Spółki.
Pani Ewa Kobosko zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2013 r. zawarła umowę kupna – sprzedaży akcji Prymus S.A., na podstawie której dokonała sprzedaży 81 969 akcji Spółki po cenie 3,00 zł za akcję.
Transakcje zostały zawarte poza rynkiem NewConnect.Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej – p. Ewy Kobosko, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o transakcjach dokonanych przez nią na akcjach Spółki.
Pani Ewa Kobosko zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2013 r. zawarła umowę kupna – sprzedaży akcji Prymus S.A., na podstawie której dokonała sprzedaży 81 969 akcji Spółki po cenie 3,00 zł za akcję.
Transakcje zostały zawarte poza rynkiem NewConnect.

grubas77
Podporucznik
Posty: 10847
Rejestracja: 08 kwie 2010 17:16

Postautor: grubas77 » 23 sie 2013 15:54

PRYMUS SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący 26/2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art.87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") o zmianie stanu posiadania, w którym to strony porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: Pan Krzysztof Moska oraz spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), informują, iż z dniem 20.08.2013 roku doszło do zmiany posiadania przez strony niniejszego porozumienia ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Prymus S.A., w wyniku:

(i) zbycia poza rynkiem NewConnect przez Pana Krzysztofa Moskę 242 490 akcji Prymus S.A., stanowiących 2,424% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,424% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 242 490 głosów z akcji Spółki (w drodze zawartej z Prymus S.A. jako nabywcą, umowy kupna - sprzedaży akcji własnych z dnia 19.08.2013 roku),

(ii) zbycia poza rynkiem NewConnect przez Gamrat S.A. 126 051 akcji Prymus S.A., stanowiących 1,260% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,260% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 126.051 głosów z akcji Spółki, (w drodze zawartej z Prymus S.A. jako nabywcą, umowy kupna -sprzedaży akcji własnych z dnia 19.08.2013 roku).

Przed w/w transakcjami, strony porozumienia posiadały łącznie 6.102.523 akcji Spółki, stanowiących 61,025% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 61,025% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 102 523 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) Pan Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 3 035 580 akcji Spółki, stanowiących 30,355% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,355% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 035 580 głosów z akcji Spółki;

2) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 3 066 943 akcji Spółki, stanowiących 30,669% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,669% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 066 943 głosów z akcji Spółki.

Po zmianie stanu posiadania, strony ww. porozumienia posiadają łącznie 5 733 982 akcji Spółki, stanowiących 57,339% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 57,339% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 5 733 982 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) Pan Krzysztof Moska posiada samodzielnie 2 793 090 akcji Spółki, stanowiących 27,930% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 27,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 793 090 głosów z akcji Spółki;

2) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 2 940 892 akcji Spółki, stanowiących 29,408 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,408% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2 940 892 głosów z akcji Spółki.

Pan Krzysztof Moska oraz Gamrat S.A nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c) Ustawy o ofercie.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 23.08.2013 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej - Pani Anny Pawlak, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach dokonanych przez podmiot powiązany z Panią Anną Pawlak, na akcjach Spółki.
Osoba zobowiązana zawiadamia, iż w dniu 19 sierpnia 2013 r. Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), w której Pani Anna Pawlak jest członkiem organów nadzorujących, sprzedała 126.051 akcji Spółki po cenie 3,00 zł za akcję.
Transakcje zostały zawarte poza rynkiem NewConnect, w ramach realizacji umowy kupna sprzedaży


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: bullstock, H.A.N.Z.O, Lapto..p, pandorinium i 2 gości