ENERGA w drodze na giełdę

wszystko na temat spółek publicznych
rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

ENERGA w drodze na giełdę

Postautor: rhoex » 12 wrz 2013 12:36

ENERGA: Minister skarbu złożył w środę prospekt Energi do KNF

Minister Skarbu Państwa złożył w środę do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny Energi - poinformował w Sejmie Zdzisław Gawlik, sekretarz stanu w ministerstwie skarbu.

"Wczoraj minister Skarbu Państwa złożył prospekt Energii do KNF" - powiedział Gawlik.
Skarb Państwa ma obecnie 85 proc. akcji Energi. Do końca 2013 roku spółka ma trafić na giełdę pod warunkiem sprzyjającej sytuacji rynkowej. Wcześniej resort skarbu zapowiadał, że po IPO chce zachować 50 proc. akcji, aby utrzymać nad spółką kontrolę korporacyjną.

Dzięki uprzywilejowaniu części akcji Skarb Państwa teoretycznie będzie mógł zejść w akcjonariacie do poziomu 35 proc. akcji, zachowując prawo do wykonywania 50 proc. głosów na WZ.
Globalnymi koordynatorami będą UBS i JP Morgan. Pozostałe podmioty to: Citi Handlowy, PKO BP, UniCredit CAIB, Banco Espirito Santo, Merrill Lynch Bank of America, Ipopema Securities, DI BRE Banku oraz BNP Paribas.
Ważne
W grupie Energa około 2 tys. osób skorzystało z programu dobrowolnych odejść. Szacuje się, że może to zrobić jeszcze kolejnych 500 pracowników - poinformował w czwartek wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik.
"W różnym przedziale czasu około 2 tys. osób skorzystało z możliwości odejścia ze spółki na podstawie realizowanych programów dobrowolnych odejść. Odprawy jednostkowe dla pracowników, którzy skorzystali z oferty złożonej przez zarządy spółek-córek wynosiły od 100 do 150 tys. zł. (...) Restrukturyzacja musi być kontynuowana i będzie kontynuowana na tych samych zasadach" - powiedział Gawlik w Sejmie.
"Według ocen prezentowanych przez zarząd spółki, z grupy Energa może odejść jeszcze maksymalnie do 500 osób w ramach PDO, gros w obszarze dystrybucji. Z pozostałych spółek odejścia mogą obejmować ok. 100 osób" - dodał wiceminister.
Przypomniał, że w 2007 roku podpisana została umowa społeczna. Do 31 lipca 2017 roku pracownicy spółki związani umową społeczną mają gwarancję zatrudnienia.W grupie Energa zatrudnionych jest ponad 10 tys. pracowników.
Zagranica
MSP zakłada, że oferta publiczna akcji Energi skierowana będzie do inwestorów w kraju i za granicą, w tym w USA. Ofercie sprzedaży akcji przez Skarb Państwa może towarzyszyć emisja nowych akcji.
Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24 TWh energii rocznie.
Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii do 2020 roku grupa Energa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych Energa przeznaczy około 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje.
Grupa Energa wypracowała po trzech kwartałach 2012 roku 662 mln zł zysku netto (spadek o 13,4 proc. rdr) oraz 1,467 mld zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 4,5 proc. rdr. Przychody wzrosły o 10 proc. rdr do 8,26 mld zł.
Po trzech kwartałach 2012 roku produkcja energii brutto wyniosła w grupie 3,2 TWh, w tym 1 TWh z OZE. Wytwarzanie ciepła wyniosło 2.819 TJ. Sprzedaż energii odbiorcom finalnym wyniosła 14,5 TWh, a dystrybucja 14,9 TWh.

PAP


rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

ENERGA: Strategia Grupy ENERGA na lata 2013-2020

Postautor: rhoex » 12 wrz 2013 12:42

ENERGA: Strategia Grupy ENERGA na lata 2013-2020
Piątek, 19 lipca (13:25)

Wyższy poziom usług, inwestycje w sieci dystrybucyjne i odnawialne źródła energii oraz stabilność finansowa - to główne założenia zaktualizowanej Strategii Grupy ENERGA na lata 2013-2020. Dokument został przyjęty przez Zarząd oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
Wskutek dynamicznych zmian stawiających przed Grupą liczne nowe wyzwania, Zarząd ENERGA SA postanowił zaktualizować Strategię rozwoju wraz z Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych (Program inwestycyjny). Ważną grupą czynników, które zostały uwzględnione w zmodyfikowanym dokumencie, były tendencje zaobserwowane w elektroenergetyce oraz uwarunkowania prawne (Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne czy Polityka energetyczna Polski do 2030 r.)
Dzięki dostosowaniu założeń strategicznych do zmieniającego się otoczenia rynkowego ENERGA chce osiągać lepsze wyniki finansowe oraz poprawić komfort życia i pracy swoich klientów.
- Główne kierunki przyjętej w 2008 roku strategii Grupy ENERGA pozostają aktualne, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych przez nas wynikach. Jednak trendy w elektroenergetyce czy uwarunkowania prawne skłaniają nas do szukania innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym będziemy w stanie lepiej reagować na zmieniające się otoczenie rynkowe i potrzeby klientów - mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu ENERGA SA. - Modyfikacja strategii pozwoli nam nie tylko osiągnąć pozycję preferowanego i niezawodnego dostawcy energii, ale również ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne i zachować stabilność finansową poprzez inwestowanie w obszar częściowo regulowany, czyli dystrybucję.
Z myślą o klientach, środowisku i efektywności energetycznej
Strategia ta wynika również z przeformułowanej misji Grupy, która obecnie brzmi "poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów". U podstaw Strategii Grupy ENERGA leży dążenie do stworzenia zwartej, efektywnej i innowacyjnej grupy, która - dzięki współpracy i wzajemnemu wspieraniu się spółek - utrzyma pozycję lidera spośród polskich spółek użyteczności publicznej, podnosząc efektywność i jakość oferowanych usług.
Budowa wartości Grupy Kapitałowej ENERGA będzie odbywać się poprzez realizację celów strategicznych opartych na trzech obszarach:
1. W relacjach z klientami będziemy koncentrować się w szczególności na:
"oferowaniu produktów i usług poprzez optymalne wykorzystanie potencjału aktywów wytwórczych Grupy,
"sprawnej obsłudze,
"realizacji wspólnych (z klientami) przedsięwzięć w zakresie efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii.
2.Dążąc do ograniczenia wpływu na środowisko naturalne, naszą uwagę skierujemy na:
"stosowanie technologii istotnie zmniejszających emisję gazów cieplarnianych w wytwarzaniu i dystrybucji energii,
"dobór efektywnych technologii wykorzystujących naturalne zasoby krajowe do produkcji energii,
"wdrażanie innowacji w zakresie efektywności energetycznej i poprawę procesów wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.
3. Rozwój działalności dystrybucyjnej będzie w szczególności polegał na:
"modernizacji i rozbudowie sieci dystrybucyjnej (w tym na zwiększaniu możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii elektrycznej),
"trwałym wzroście efektywności operacyjnej,
"poprawie ciągłości zasilania,
"podnoszeniu standardów obsługi, w zgodzie z oczekiwaniami klientów i organów regulacyjnych.
Blisko 21 mld zł na inwestycje do 2021 roku
Program Inwestycyjny Grupy ENERGA na lata 2013-2021 przewiduje, że całkowite nakłady wyniosą ok. 21 mld zł, z przeznaczeniem:
- ok. 12,5 mld zł na inwestycje w segmencie dystrybucji,
- pozostałej kwoty na inwestycje w: elektrownie konwencjonalne i gazowe, CHP, OZE i inne.
Dzięki realizacji programu Iiwestycyjnego Grupa ENERGA wzmocni pozycję lidera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i będzie charakteryzować się niską emisyjnością dwutlenku węgla, umiarkowanym poziomem zadłużenia oraz ograniczonym ryzykiem związanym z budową nowych mocy wytwórczych. Pozwoli to Grupie elastycznie reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie polskiej energetyki w kolejnych latach.
Poprawa kluczowych wskaźników
Realizacja Strategii powinna przyczynić się do osiągnięcia przez Grupę ENERGA następujących celów finansowych i operacyjnych do 2020 roku:
"ponad 10% średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA, przy czym 80% EBITDA pochodzić będzie z działalności istniejącej, a 20% z nowych projektów;
"utrzymania bezpiecznego i konserwatywnego poziomu wskaźników finansowych, w tym "Długu netto/EBITDA" nie większego niż 2,5;
"ograniczenia nakładów na pojedynczy projekt do kwoty nieprzekraczającej rocznej wartości EBITDA Grupy;
"utrzymania ratingów na poziomie inwestycyjnym;
o konsekwentnej redukcji wskaźnika SAIDI (tj. przeciętnego czasu trwania przerwy długiej
i bardzo długiej, wyrażonego w minutach na jednego odbiorcę w ciągu roku), zgodnie
z pierwotnymi założeniami strategicznymi, do poziomu 190 minut na odbiorcę rocznie, zaś wskaźnika SAIFI (tj. przeciętnej częstości przerw długich i bardzo długich) o ok. 65% do 1,9 przerw na odbiorcę rocznie;
- zwiększenia zainstalowanej mocy;
- spadku emisyjności CO2: z 0,72 Mg/MWh w 2012 roku do mniej niż 0,40 Mg/MWh w 2022 roku;
- wzrostu mocy przyłączeniowej OZE do wartości 6 GW (z obecnego poziomu 1,6 GW);
- dalszego obniżenia całkowitego wskaźnika strat w dystrybucji.
mzb
INTERIA.PL

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

ENERGA: Grupa ENERGA podsumowuje wyniki

Postautor: rhoex » 12 wrz 2013 12:44

ENERGA: Grupa ENERGA podsumowuje wyniki
Poniedziałek, 26 sierpnia (13:46)

Przychody w wysokości 5,8 mld zł, zysk EBITDA na poziomie 1,1 mld zł, zysk netto rzędu 533 mln zł - Grupa ENERGA podsumowuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 roku. 5,8 mld zł przychodów w I półroczu 2013.
Przychody ze sprzedaży Grupy ENERGA po sześciu miesiącach 2013 roku wyniosły 5,8 mld zł, i były o 174 mln (3 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Poprawa wyników związana była głównie z rosnącą taryfą dystrybucyjną.
Po dwóch kwartałach Grupa zwiększyła również wypracowany zysk EBITDA osiągając wartość na poziomie 1 mld 127 mln zł (z marżą w wysokości 19 proc.), co oznacza prawie 6-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy zysk EBITDA wyniósł 1 mld 067 mln zł. Wynik za pierwsze półrocze 2013 r. byłby jeszcze wyższy gdyby nie zdarzenie o charakterze jednorazowym, ujęte w koszcie własnym sprzedaży Grupy tj. odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Elektrowni B w Ostrołęce w wysokości ok. 123 mln zł w I kwartale. Dodatkowo, na wzrost kosztu własnego sprzedaży wpłynęły wyższe koszty zakupu energii elektrycznej. Gdyby nie konieczność dokonania odpisu, EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniosłaby ponad 1,25 mld zł i byłaby wyższa o ok. 17 proc. rok do roku.
Z kolei zysk netto Grupy ENERGA po sześciu miesiącach 2013 roku wyniósł 533 mln zł i był nieznacznie wyższy (o 4 proc.) od zysku netto osiągniętego w I połowie 2012 roku. Poza czynnikami wskazanymi powyżej, na wynik istotnie wpłynęły koszty finansowe, które wzrosły o 8 proc. (11,5 mln zł) rok do roku- głównie za sprawą kosztów odsetkowych od rosnącego zadłużenia zewnętrznego Grupy.
W I półroczu 2013 roku Grupa ENERGA poprawiła także kluczowe wskaźniki operacyjne. Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 15,44 TWh i była o 9 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.
Z kolei produkcja energii elektrycznej brutto w omawianym okresie w Grupie wyniosła 2,5 TWh.
Ponad 1 mld zł na inwestycje
W pierwszym półroczu 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy ENERGA wyniosły ponad 1 mld zł i były o ponad 200 mln zł ( 28 proc.) wyższe wobec analogicznego okresu roku poprzedniego (801 mln zł). Ze względu na strategię Grupy, zakładającą przede wszystkim inwestycje w rozwój i modernizację sieci, największy udział w tej kwocie miały wydatki spółki ENERGI-OPERATOR (553 mln zł).Dzięki zainwestowanym środkom ENERGA konsekwentnie poprawia bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii.
W dwóch kwartałach tego roku Grupa dostarczyła ponad 10 TWh do ponad 2,9 mln odbiorców.
Zgodnie z Programem Inwestycyjnym Grupy ENERGA na lata 2013-2021 nakłady na inwestycje w segmencie dystrybucji wyniosą 12,5 mld zł.W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji w czerwcu tego roku Grupa ENERGA podpisała umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Na jej mocy spółka ENERGA-OPERATOR otrzyma wsparcie w wysokości 800 mln zł, które pomoże jej m.in. w uruchomieniu zaawansowanego systemu pomiarowego, będącego częścią inteligentnych rozwiązań sieciowych wdrażanych w Grupie.
Poza inwestycjami w segmencie dystrybucji Grupa koncentruje się na rozwoju źródeł energii przyjaznych środowisku. Dlatego w czerwcu tego roku ENERGA wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna przejęły farmy wiatrowe od duńskiej spółki DONG Energy. Na mocy transakcji portfel wytwórczy ENERGI powiększył się o farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz projekty o mocy około 252 MW. Dzięki temu moc OZE zainstalowana w Grupie wzrosła do ponad 0,4 GW. Natomiast produkcja energii elektrycznej z OZE w I półroczu 2013 roku wyniosła netto 0,962 TWh
W czerwcu ENERGA wspólnie z partnerem podpisały również z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę na przejęcie udziałów w aktywach spółki IBERDROLA Renewables Polska. Umowa zagwarantowała firmie przejęcie dwóch farm wiatrowych - Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim - o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o mocy około 1186 MW.
opr.MZB
INTERIA.PL

Troglodyta2
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3907
Rejestracja: 20 lip 2013 16:07

Postautor: Troglodyta2 » 12 wrz 2013 22:19

tylko niech nie wpychaja Energi do WIG20 bo na razie sektor energetyczny jest wystarczajacy :)
Gielda w ruinie :-(

Kiedy w końcu odbijamy od dna ??

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

MSP: debiut Energi prawdopodobnie w listopadzie

Postautor: rhoex » 19 wrz 2013 15:19

MSP: debiut Energi prawdopodobnie w listopadzie

Debiut Energi na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych może nastąpić w listopadzie - poinformował w czwartek dziennikarzy wiceminister skarbu Paweł Tamborski. Dodał, że wcześniej na warszawski parkiet powinno trafić PKP Cargo.
Wiceminister skarbu podkreślił, że przygotowania do prywatyzacji PKP Cargo są bardziej zaawansowane niż w przypadku Energi. Pytany, czy listopad jest realnym terminem debiutu Energi na GPW ocenił, że tak.

"Myślę, że PKP Cargo będzie pierwsze, bo jest bardziej zawansowane (w procesie prywatyzacji - PAP)" - dodał Tamborski.

Skarb Państwa ma obecnie 85 proc. akcji Energi. Resort skarbu wielokrotnie deklarował, że spółka ma trafić na giełdę do końca 2013 roku, pod warunkiem sprzyjającej sytuacji rynkowej. Prospekt emisyjny Energi już trafił do Komisji Nadzoru Finansowego.

W pierwszej połowie 2013 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) grupy Energa wzrosła o 6 proc. rdr do 1,128 mld zł, a przychody wyniosły 5,79 mld zł, co oznacza wzrost o 3 proc.

Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24 TWh energii.

PKP Cargo złożyło prospekt emisyjny w KNF w drugiej połowie lipca. To największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. W 2012 r. skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 267 mln zł, EBITDA 767 mln zł, a przychody - ok. 5,2 mld zł. Są to wyniki wyliczone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Oficjalny termin debiutu przewoźnika na giełdzie to czwarty kwartał br. Na warszawskiej giełdzie ma być sprzedanych między 25 proc. a 50 proc. akcji przewoźnika minus jedna akcja. Pakiet kontrolny zostanie na razie w rękach dotychczasowego właściciela, czyli PKP SA.

PAP

Piranja
Starszy chorąży
Posty: 1991
Rejestracja: 28 maja 2009 15:11

Postautor: Piranja » 19 wrz 2013 15:22

niech tusk z rostkowskim i zus uczesniacza w emisji

Piranja
Starszy chorąży
Posty: 1991
Rejestracja: 28 maja 2009 15:11

Postautor: Piranja » 19 wrz 2013 15:23

osrał ich emisje

junakos_studentos
Chorąży
Posty: 847
Rejestracja: 04 maja 2011 14:15

Postautor: junakos_studentos » 19 wrz 2013 15:26

a sie pamieta czasy odkupu akcji od pracownikow za 0,6zl czyli 6zl na teraz hehe :D

Amacki
Starszy kapral
Posty: 8
Rejestracja: 27 wrz 2012 17:34

Wyniki 3Q

Postautor: Amacki » 28 paź 2013 19:07

Całkiem niezłe wyniki za 3 kwartał. Stabilnie zwiększają zyski, szkoda nowych zmian w OZE, ale jak zachowają dynamikę dystrybucji to i tak będzie dobrze :) na pewno lepsi niż pozostałe spółki energetyczne

andrea.
Sierżant sztabowy
Posty: 112
Rejestracja: 09 sty 2013 19:14

Postautor: andrea. » 28 paź 2013 21:34

PRZEKRĘT W PKP CARGO?? Czytać

http://pulsinwestora.pb.pl/3392953,1345 ... zbyt-tanie
Patrowicz Damian z Stowarzyszenie Inwestorów GiełdowychDd 200 do 300 mln zł — nawet tyle według Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych mógł stracić skarb państwa na prywatyzacji PKP Cargo. SIG zbiera w tej sprawie stosowne dokumenty i zastanawia się nad zgłoszeniem do prokuratury.

Ostateczna cena sprzedaży akcji PKP Cargo dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w ofercie publicznej została ustalona na 68 zł za akcję.

Oferta debiutującej na GPW spółki jest największą od początku tego roku w Polsce. Mogła być jednak jeszcze większa i korzystniejsza dla skarbu państwa. Maksymalna planowana cena za akcję PKP Cargo wynosiła 74 zł. Tyle skłonne były zapłacić m.in. TFI.

Jednak krajowe fundusze otrzymały niewielki ułamek z pakietu akcji, na które się zapisały. Mennica Zbigniewa Jakubasa, która oferowała cenę 70 zł za akcję, w ogóle została w procesie przydziału pominięta. Taki sposób reglamentacji akcji budzi wątpliwości Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych. Oferujący odchudził książkę popytu poprzez redukcję, bez podwyższania ceny emisyjnej. W ten sposób duże pakiety akcji trafiły do największych graczy, a dla reszty pozostało niewiele. Zdaniem SIG, zarząd faworyzował w ten sposób zagraniczne instytucje kosztem rodzimych inwestorów.


KARKOSIK I PATROWICZ NIE CHCĄ OFE:Link CZYTAĆĆĆĆ


http://www.biztok.pl/Emeryturami-Polako ... e-a9308/10


Kolejny znany polski biznesmen poddaje w wątpliwość rolę i strategię OFE na polskiej giełdzie.
- Te portfele (chodzi o to w jakich firmach OFE lokują pieniądze emerytów w Polsce - przyp. red.) nie wyglądają zbyt dobrze. Proszę spojrzeć na DSS, Polimex czy PBG. W każdej spółce były OFE. Według mnie w ciągu dwóch lat zagraniczne banki zaczną się wycofywać z funduszy emerytalnych. Niewykluczone, że OFE kupią Chińczycy, Rosjanie, ktokolwiek. Jedyną przeszkodą w przejęciach może być nadzór KNF, ale ciężko mu będzie długo blokować zmiany właścicielskie - przewiduje Roman Karkosik, miliarder i guru giełdy w Polsce w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. - Można oczekiwać sporego zawirowania w związku z sytuacją otwartych funduszy emerytalnych - ocenia.

Karkosik dołączył tym samym do Mariusza Patrowicza, który - pierwszy ze znanych polskich inwestorów - skrytykował działania otwartych funduszy w Polsce.

- Opowiadamy się za całkowitą likwidacją OFE, względnie za dobrowolnością przy wyborze dla przyszłych emerytów czy chcą zostać w OFE czy przejść do ZUS - powiedział Patrowicz w odpowiedzi na pytania czytelników "Pulsu Biznesu" na ten temat. - Obecnie ze względu na dosyć sporą liczbę nietrafionych inwestycji przez zarządzających OFE, przyszli emeryci mogą być zniechęceni do inwestowania w akcje. Jeśli zniknie przymusowość - więcej osób może być chętnych do inwestowania samodzielnie na GPW - dodał wprost.

Jego zdaniem argument zwolenników zachowania OFE, że dla części spółek z ich portfela zabraknie kapitału świadczy o tym, iż spora część inwestycji OFE jest, delikatnie mówiąc, nietrafiona.

Rafał Mościcki, rafal.moscicki@biztok.pl

rhoex
Chorąży
Posty: 905
Rejestracja: 02 sty 2006 14:23

Do 34,2 proc. Energi w IPO w IV kw.

Postautor: rhoex » 04 lis 2013 17:01

Do 34,2 proc. Energi w IPO w IV kw.
2013-11-04 12:11

Energa ogłosiła dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej do 141.522.067 akcji, oferowanych przez Skarb Państwa i stanowiących 34,18% kapitału. Akcje te mają trafić do obrotu na rynku głównym GPW. Oferta planowana jest na IV kw. br.

"W związku z ofertą, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ma zamiar sprzedać akcje oferowane stanowiące do 34,18% istniejącego kapitału zakładowego spółki. W ramach oferty nie zostaną wyemitowane nowe akcje spółki" - głosi komunikat spółki.

Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW jest uzależnione od uzyskania wszelkich niezbędnych zgód regulacyjnych, w tym uzyskania odpowiednich rejestracji w, zatwierdzeń przez i/lub dokonania odpowiednich zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, jak również rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz podjęcia odpowiednich uchwał przez GPW, podkreślono w materiale.

W ub. tygodniu "Dziennik Gazeta Prawna" podał, powołując się na swoje ustalenia, że prospekt emisyjny Energi może zostać zatwierdzony przez KNF 13 listopada. Jeśli tak się stanie, w ciągu kilku dni uruchomiony zostanie roadshow, a IPO Energi odbyłoby się w pierwszej połowie grudnia.

W dzisiejszym komunikacie podano, że oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych uprawnionych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, a "jej przeprowadzenie jest planowane w trakcie IV kwartału 2013 r., w zależności od warunków rynkowych".

J.P. Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.

Grupa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 17%, wg stanu na grudzień 2012 r.

Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc wytwórcza jest oparta na zdywersyfikowanych źródłach energii, takich jak węgiel, woda, wiatr i biomasa. Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi 1,3 GW, z czego 38% (0,5 GW) pochodzi z OZE.

W 2012 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych przez Grupę wyniosła 20,5 TWh, podczas gdy wolumen energii elektrycznej sprzedanej na rynku hurtowym wyniósł 7,8 TWh. W tym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy wyniosła 4,1 TWh brutto. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. sprzedaż energii elektrycznej przez Grupę do odbiorców końcowych oraz na rynku hurtowym wyniosła, odpowiednio, 13,6 TWh oraz 9,1 TWh, a produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,8 TWh.

W 2012 r. Grupa wygenerowała przychód w wysokości 11,2 mld zł, EBITDA w wysokości 1,6 mld zł, oraz zysk netto w wysokości 456 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody Grupy wyniosły 8,5 mld zł, podczas gdy EBITDA wyniosła 1,5 mld zł, a zysk netto 598 mln zł.

http://pulsinwestora.pb.pl/3403309,8029 ... zna-energi

stifler
Młodszy chorąży
Posty: 556
Rejestracja: 06 lip 2013 11:18

Postautor: stifler » 05 lis 2013 08:01

myslicie, ze jest szansa na powtorke z PKP Cargo?

bo debiucik wkrotce :)

junakos_studentos
Chorąży
Posty: 847
Rejestracja: 04 maja 2011 14:15

Postautor: junakos_studentos » 05 lis 2013 09:18

akcje mozna bylo odkupywac od pracownikow na biezaco w ciagu ostatnich 3 lat od 0,6zl czyli jakby od teraz po 6zl

włoc_man
Chorąży sztabowy
Posty: 5968
Rejestracja: 10 kwie 2007 16:40
Lokalizacja: W-ek

Postautor: włoc_man » 05 lis 2013 16:31

akcje mozna bylo odkupywac od pracownikow na biezaco w ciagu ostatnich 3 lat od 0,6zl czyli jakby od teraz po 6zl
po 60 gr to bardzo dawno temu łosie sprzedawały i raczej nieliczne.

adonDEK
Młodszy chorąży
Posty: 432
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: adonDEK » 06 lis 2013 13:15

Oj , chyba trzeba będzie reaktywować rachunki maklerskie bliższej i dalszej rodziny. :D
Jestem na GPW od 1993r bezstresowo bo biorę swoje 25-30% ... i spadam


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nowy incoqnito i 188 gości