Apollo - Nabycie pakietu kontrolnego przez spółkę z USA

wszystko na temat spółek publicznych
News-Trader
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2526
Rejestracja: 12 cze 2012 11:38

Apollo - Nabycie pakietu kontrolnego przez spółkę z USA

Postautor: News-Trader » 18 lis 2013 11:15

Nie znalazłem wątku, więc wklejam tutaj:

APOLLO CAPITAL SA Nabycie pakietu kontrolnego akcji emitenta

18.11. Warszawa (PAP/EBI) - Raport Bieżący nr 29/2013

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 18/11/2013 otrzymał zawiadomienie od spółki CEE Opportunity Partners, LLC z siedzibą w Nowym Jorku, USA o nabyciu pakietu kontrolnego akcji Emitenta.

W wyniku transakcji zakupu akcji Emitenta spółka CEE Opportunity Partners, LLC stała się posiadaczem 62.860.000 akcji Emitenta, stanowiących 62,86% w kapitale zakładowym i głosach na WZA.

CEE Opportunity Partners, LLC jest firmą zarządzającą inwestycjami alternatywnymi oraz dostawcą elastycznych form finansowania dla spółek publicznych. Jako jeden z liderów finansowania typu Equity Line Financing (ELF) specjalizuje się w transakcjach na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej.

ELF jest elastyczną formą finansowania dla spółek publicznych, dzięki której spółki te mogą pozyskiwać kapitał w sposób szybki i efektywny, z mniejszym rozwodnieniem dla dotychczasowych akcjonariuszy niż tradycyjne oferty akcji.

Zamiarem CEE Opportunity Partners, LLC jest wykorzystanie Apollo Capital S.A. jako wehikułu do przeprowadzania transakcji ELF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na 17/12/2013 planowana jest zmiana nazwy spółki na "CEE Opportunity Partners Poland S.A."


Salceson
Młodszy chorąży
Posty: 687
Rejestracja: 09 lis 2013 09:53

Postautor: Salceson » 18 lis 2013 11:17

czytnik kupiles i co teraz z tym zrobisz :)

News-Trader
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2526
Rejestracja: 12 cze 2012 11:38

Postautor: News-Trader » 18 lis 2013 11:18

czytnik kupiles i co teraz z tym zrobisz :)
Lepiej pilnuj Pakademii bo właśnie ruszyła :wink:

News-Trader
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2526
Rejestracja: 12 cze 2012 11:38

Postautor: News-Trader » 18 lis 2013 11:40

Ktoś widział wątek spółki :?: :wink:

Salceson
Młodszy chorąży
Posty: 687
Rejestracja: 09 lis 2013 09:53

Postautor: Salceson » 18 lis 2013 11:41

czytnik kupiles i co teraz z tym zrobisz :)
Lepiej pilnuj Pakademii bo właśnie ruszyła :wink:
czuwam he

pacyfista
Młodszy chorąży
Posty: 560
Rejestracja: 07 lis 2013 13:48

Postautor: pacyfista » 18 lis 2013 11:43

na karin też amerykany były :lol:

News-Trader
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2526
Rejestracja: 12 cze 2012 11:38

Postautor: News-Trader » 18 lis 2013 11:59


bilioner
Plutonowy
Posty: 15
Rejestracja: 07 lis 2013 12:59

Postautor: bilioner » 18 lis 2013 12:08

:shock: :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

fotka z panoramą NY to wszystko na co ich stać

News-Trader
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2526
Rejestracja: 12 cze 2012 11:38

Postautor: News-Trader » 20 lis 2013 08:56

Podpisanie porozumienia inwestycyjnego dot. finansowania typu ELF ze spółką Grupa Emmerson S.A.

2013-11-20

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 20/11/2013 otrzymał podpisane trójstronne porozumienie inwestycyjne pomiędzy spółką Grupa Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką CEE Opportunity Partners, LLC z siedzibą w Nowym Jorku, USA a Emitentem (\"Inwestor\") dotyczącą finansowania typu Equity Line Financing (ELF) dla spółki Grupa Emmerson S.A.

CEE Opportunity Partners, LLC jest firmą zarządzającą inwestycjami alternatywnymi oraz dostawcą elastycznych form finansowania dla spółek publicznych. Jako jeden z liderów finansowania typu Equity Line Financing (ELF) specjalizuje się w transakcjach na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej.

ELF jest elastyczną formą finansowania dla spółek publicznych, dzięki której spółki te mogą pozyskiwać kapitał w sposób szybki i efektywny, z mniejszym rozwodnieniem dla dotychczasowych akcjonariuszy niż tradycyjne oferty akcji.

CEE Opportunity Partners, LLC poprzez Apollo Capital S.A. zamierza przeprowadzać transakcje ELF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jak informował Emitent komunikatem bieżącym EBI z dnia 18/12/2013, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na 17/12/2013 planowana jest zmiana nazwy spółki z Apollo Capital S.A. na CEE Opportunity Partners Poland S.A.

Najważniejsze założenia zawartego Porozumienia:

1) Zamiarem Stron jest zapewnienie Spółce przez okres 36 miesięcy finansowania jej bieżącej działalności operacyjnej na poziomie nie wyższym niż 3 mln USD.
2) Okres obowiązywania Porozumienia wynosi 36 miesięcy.
3) Łączna wartość Akcji nabywanych przez Inwestora w okresie obowiązywania Porozumienia nie może przekroczyć 3 mln USD.
4) Spółka ma prawo (nie obowiązek) wystąpić do Inwestora z żądaniem nabycia Akcji w każdym czasie obowiązywania Porozumienia, nie częściej jednak niż raz w miesiącu (\"Żądanie nabycia Akcji\").
5) Cena nabycia jednej Akcji stanowić będzie 70% niższej z dwóch wartości: średniej ceny ważonej Akcji z 3 (trzech) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji lub średniej ceny ważonej Akcji z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji.
6) Łączna cena nabywanych Akcji objętych każdorazowo Żądaniem nabycia Akcji, nie może przekroczyć niższej z dwóch wartości: 100.000 USD lub iloczynu 300% średniej wartości dziennego obrotu Akcjami Spółki z ostatnich 30 (trzydziestu) dni sesyjnych poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji i średniej ceny zamknięcia notowań Akcji z ostatnich 30 (trzydziestu) dni sesyjnych poprzedzających dzień wystąpienia Spółki z Żądaniem nabycia Akcji. Strony w drodze odrębnych ustaleń mogą odmiennie ustalić cenę nabywanych przez Inwestora Akcji.
7) Spółka w celu realizacji Porozumienia, zobowiązuje się wobec Inwestora podjąć wszelkie wymagane prawem działania, by doprowadzić do zmian statutu Spółki poprzez wprowadzenie zapisów upoważniających zarząd Spółki do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 i n. Kodeksu Spółek Handlowych.
8.) Zabezpieczeniem transakcji finansowania dla Inwestora są istniejące akcje obecnych akcjonariuszy Spółki.
9) Tytułem wynagrodzenia za przygotowanie finansowania objętego przedmiotem Porozumienia, Spółka zapłaci Inwestorowi prowizję w wysokości 10% łącznej ceny każdorazowo nabywanych przez Inwestora Akcji.
10) Spółka nie jest zobowiązana do wykorzystania jakiejkolwiek kwoty z dostępnej linii finansowania objętej Porozumieniem.
11) W okresie obowiązywania Porozumienia Inwestor zobowiązuje się nie angażować w działania polegające na krótkiej sprzedaży akcji Spółki.
12) Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i może zostać wypowiedziane przez Spółkę w każdym czasie, a przez Inwestora nie wcześniej niż po 36 miesiącach od dnia jego podpisania chyba, że zajdą okoliczności opisane w Porozumieniu.

Grupa Emmerson S.A. jest jedną z czołowych grup kapitałowych w Polsce działających na rynku nieruchomości. Grupa Emmerson inwestuje w grunty oraz nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne. Jej spółki zależne zajmują się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, wycenami nieruchomości oraz usługami doradczymi. Więcej informacji: www.grupaemmerson.pl.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Ostatnio zmieniony 20 lis 2013 08:58 przez News-Trader, łącznie zmieniany 1 raz.

Salceson
Młodszy chorąży
Posty: 687
Rejestracja: 09 lis 2013 09:53

Postautor: Salceson » 20 lis 2013 08:57

dociskajo cie :)

sceptyczny_inwestor
Sierżant sztabowy
Posty: 124
Rejestracja: 31 maja 2012 09:38

Postautor: sceptyczny_inwestor » 20 lis 2013 08:59

i co łykasz niusa jak pelikan?

bylina
Młodszy chorąży
Posty: 400
Rejestracja: 04 cze 2012 10:38

Postautor: bylina » 20 lis 2013 09:03


hehehe, kolega to jest chyba znany z tego ze lubi kolorowe widowki. znany jest z tego ze z targow wraca z piecioma tarmowymi reklamowkami folderow :) najwazniejsze łyknąć jak najwięcej gratisów :D :D :D to teraz załadował się w innego gratisa pod nazwą apollo :D

News-Trader
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2526
Rejestracja: 12 cze 2012 11:38

Postautor: News-Trader » 20 lis 2013 09:07


hehehe, kolega to jest chyba znany z tego ze lubi kolorowe widowki. znany jest z tego ze z targow wraca z piecioma tarmowymi reklamowkami folderow :) najwazniejsze łyknąć jak najwięcej gratisów :D :D :D to teraz załadował się w innego gratisa pod nazwą apollo :D
No jak sam widzisz, pewnie wszedłem grubo - dwoma akcjami :wink:

A swoją drogą, to my się bylina znamy :?: :wink:

bylina
Młodszy chorąży
Posty: 400
Rejestracja: 04 cze 2012 10:38

Postautor: bylina » 20 lis 2013 09:11


hehehe, kolega to jest chyba znany z tego ze lubi kolorowe widowki. znany jest z tego ze z targow wraca z piecioma tarmowymi reklamowkami folderow :) najwazniejsze łyknąć jak najwięcej gratisów :D :D :D to teraz załadował się w innego gratisa pod nazwą apollo :D
No jak sam widzisz, pewnie wszedłem grubo - dwoma akcjami :wink:

A swoją drogą, to my się bylina znamy :?: :wink:
Pewnie że się znamy, na każdych targach organizowanych przez SII pomagam Ci wejść do windy z 5 reklamówkami gratisów :lol: :lol: :lol:

News-Trader
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2526
Rejestracja: 12 cze 2012 11:38

Postautor: News-Trader » 20 lis 2013 09:11

i co łykasz niusa jak pelikan?
Osobiście wolę newsy typu Ursus/Groclin/Mediatel - to były hity sezonu :wink:


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości