Petrolinvest [OIL] - księga LVIII

wszystko na temat spółek publicznych
qgen
Porucznik
Posty: 36144
Rejestracja: 30 paź 2006 23:13

Postautor: qgen » 29 wrz 2016 02:41

PETROLINVEST SA (25/2016) Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki


Raport bieżący 25/2016


Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 września 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie § 174c ust. 2 oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy w związku z § 4 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALETRÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, postanowił zawiesić w okresie od dnia 3 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (włącznie) obrót akcjami Spółki. Zgodnie z treścią Uchwały nr 1003/2016, decyzja Zarządu Giełdy została podjęta z uwagi na zakwalifikowanie akcji Spółki po raz jedenasty z rzędu do segmentu LISTA ALETRÓW oraz brak podjęcia przez Spółkę odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości.Zarządu Spółki informuje, że dotychczas Spółka podjęła następujące działania zmierzające do usunięcia przesłanek kwalifikacji: (i) w dniu 23 września 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), biorąc pod uwagę wymagania stawiane spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy, podjęło uchwałę w sprawie scalenia akcji Spółki, (ii) w dniu 3 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie o rejestracji zmian Statutu Spółki, wynikających z podjętej przez ZWZ uchwały, (iii) Zarząd Spółki zakończył uzgadnianie warunków umowy w sprawie pokrycia niedoborów scaleniowych i zamierza doprowadzić do jej zawarcia w możliwie najkrótszym czasie. Zawarcie umowy stanowi ostatni etap harmonogramu scalenia akcji, którego realizacja warunkuje możliwość rozpoczęcia operacji scalenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Giełdę.


trzeci
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3581
Rejestracja: 10 lut 2006 19:48
Lokalizacja: Kraków

Postautor: trzeci » 30 wrz 2016 14:53

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 28 września 2016 roku, informuje, że w dniu 29 września 2016 roku, w wykonaniu postanowień uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki ("Uchwała ZWZ"), Spółka zawarła z podmiotem będącym akcjonariuszem Spółki ("Akcjonariusz") umowę o udostępnienie akcji Spółki celem likwidacji niedoborów scaleniowych ("Umowa").
Na mocy umowy Akcjonariusz zobowiązał się, kosztem swoich praw akcyjnych przysługujących mu z akcji Spółki w ilości uzgodnionej pomiędzy stronami Umowy, zapewnić akcjonariuszom Spółki, u których wystąpią niedobory scaleniowe, pełną ich likwidację w taki sposób, aby umożliwić wydanie akcjonariuszom w zamian za akcje o dotychczasowej wartości nominalnej 10 złotych, których liczba zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (1:16) nie przełoży się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 160 złotych, po jednej akcji o nowej wartości nominalnej, tj. 160 złotych. Akcjonariusz ze skutkiem na dzień scalenia zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw przysługujących mu z akcji, które zostaną wykorzystane na likwidację niedoborów scaleniowych.


Umowa została zawarta pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu Uchwały ZWZ oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki celem scalenia akcji na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl ... enia-akcji

qgen
Porucznik
Posty: 36144
Rejestracja: 30 paź 2006 23:13

Postautor: qgen » 01 paź 2016 00:35

http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/c ... a-2016-psr


;) ze nie handluja na gieldzie juz tym trupem to jedno, ale przedawnienie roszczen na ktorym im tak zalezy trwa...ten caly tuskowy-krauzowy deal na (g)lupkach i pralania zostanie tylko porosnieta trawa.

trzeci
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3581
Rejestracja: 10 lut 2006 19:48
Lokalizacja: Kraków

Postautor: trzeci » 10 paź 2016 18:34

Raport bieżący 27/2016

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka, działając na podstawie Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki ("Uchwała ZWZ"), uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogram scalenia akcji Spółki.


Zgodnie z harmonogramem Dniem Referencyjnym, w którym nastąpi ustalenie stanu posiadania akcji podlegających scaleniu w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w wyniku scalenia, będzie dzień 18 października 2016 roku.


Dzień scalenia akcji Spółki został ustalony na 25 października 2016 roku.
Zarząd Spółki informuje, że w celu wykonania operacji scalenia akcji Spółka złożyła w dniu 10 października 2016 roku wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonanie w dniu 25 października 2016 roku scalenia akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLPTRLI00018 w liczbie 241.939.472 o wartości nominalnej 10 zł każda w stosunku 16:1. Po dokonaniu scalenia akcji Spółki w KDPW pod kodem PLPTRLI00018 zarejestrowanych będzie 15.121.217 akcji o wartości nominalnej 160,00 zł każda.
W dniu 10 października 2016 roku Spółka złożyła również wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o (i) wznowienie obrotu akcjami Spółki w dniu wynikającym z uzgodnionego harmonogramu scalenia, tj. 26 października 2016 roku, zawieszonego na mocy Uchwały nr 1003/2016 Zarządu GPW z dnia 28 września 2016 roku oraz (ii) zaprzestanie kwalifikowania akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW i notowanie ich w systemie notowań ciągłych, począwszy od sesji giełdowej, na której akcje te będą notowane po scaleniu, tj. od dnia 26 października 2016 roku (włącznie).


http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl ... kdpw-i-gpw

qgen
Porucznik
Posty: 36144
Rejestracja: 30 paź 2006 23:13

Postautor: qgen » 10 paź 2016 18:42

Raport bieżący 27/2016

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka, działając na podstawie Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki ("Uchwała ZWZ"), uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogram scalenia akcji Spółki.


Zgodnie z harmonogramem Dniem Referencyjnym, w którym nastąpi ustalenie stanu posiadania akcji podlegających scaleniu w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w wyniku scalenia, będzie dzień 18 października 2016 roku.


Dzień scalenia akcji Spółki został ustalony na 25 października 2016 roku.
Zarząd Spółki informuje, że w celu wykonania operacji scalenia akcji Spółka złożyła w dniu 10 października 2016 roku wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonanie w dniu 25 października 2016 roku scalenia akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLPTRLI00018 w liczbie 241.939.472 o wartości nominalnej 10 zł każda w stosunku 16:1. Po dokonaniu scalenia akcji Spółki w KDPW pod kodem PLPTRLI00018 zarejestrowanych będzie 15.121.217 akcji o wartości nominalnej 160,00 zł każda.
W dniu 10 października 2016 roku Spółka złożyła również wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o (i) wznowienie obrotu akcjami Spółki w dniu wynikającym z uzgodnionego harmonogramu scalenia, tj. 26 października 2016 roku, zawieszonego na mocy Uchwały nr 1003/2016 Zarządu GPW z dnia 28 września 2016 roku oraz (ii) zaprzestanie kwalifikowania akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW i notowanie ich w systemie notowań ciągłych, począwszy od sesji giełdowej, na której akcje te będą notowane po scaleniu, tj. od dnia 26 października 2016 roku (włącznie).


http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl ... kdpw-i-gpw
a gdzie umowa kto pokryje niedobory?

a jest:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 28 września 2016 roku, informuje, że w dniu 29 września 2016 roku, w wykonaniu postanowień uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki („Uchwała ZWZ”), Spółka zawarła z podmiotem będącym akcjonariuszem Spółki („Akcjonariusz”) umowę o udostępnienie akcji Spółki celem likwidacji niedoborów scaleniowych („Umowa”).

Na mocy umowy Akcjonariusz zobowiązał się, kosztem swoich praw akcyjnych przysługujących mu z akcji Spółki w ilości uzgodnionej pomiędzy stronami Umowy, zapewnić akcjonariuszom Spółki, u których wystąpią niedobory scaleniowe, pełną ich likwidację w taki sposób, aby umożliwić wydanie akcjonariuszom w zamian za akcje o dotychczasowej wartości nominalnej 10 złotych, których liczba zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (1:16) nie przełoży się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 160 złotych, po jednej akcji o nowej wartości nominalnej, tj. 160 złotych. Akcjonariusz ze skutkiem na dzień scalenia zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw przysługujących mu z akcji, które zostaną wykorzystane na likwidację niedoborów scaleniowych.
Umowa została zawarta pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu Uchwały ZWZ oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki celem scalenia akcji na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
akcjoanriusz :)) pewnie sam Prokom Investments SA.


Dzis mowienie ze sukcesem jest scalenie akcji, to kpina na calego, ten podmiot nie powinien wrocic juz nigdy a dokumentacja zabezpieczona natychmiast w tym wszystkiem transakcje z DM Millennium.

trzeci
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3581
Rejestracja: 10 lut 2006 19:48
Lokalizacja: Kraków

Postautor: trzeci » 14 paź 2016 22:48

Raport bieżący 28/2016


Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 października 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") podjął uchwałę nr 679/16, zgodnie z którą postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki PETROLINVEST S.A. z 10 złotych na 160 złotych, dzień 25 października 2016 roku jako dzień wymiany 241.939.472 akcji Spółki oznaczonych kodem PLPTRLI00018 na 15.121.217 akcji Spółki o wartości nominalnej 160 złotych każda.


Dniem referencyjnym dla dokonania wymiany, o której mowa powyżej, jest dzień 18 października 2016 roku.


Zarząd KDPW stwierdził, iż po przeprowadzeniu operacji wymiany kodem PLPTRLI00018 oznaczonych jest 15.121.217 akcji Spółki o wartości nominalnej 160 złotych każda.

http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl ... cji-spolki

Królowa_Lilian
Młodszy chorąży
Posty: 657
Rejestracja: 27 lis 2013 14:45
Lokalizacja: Zasiedmiogórogród

Postautor: Królowa_Lilian » 14 paź 2016 22:51

Raport bieżący 27/2016

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka, działając na podstawie Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki ("Uchwała ZWZ"), uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogram scalenia akcji Spółki.


Zgodnie z harmonogramem Dniem Referencyjnym, w którym nastąpi ustalenie stanu posiadania akcji podlegających scaleniu w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w wyniku scalenia, będzie dzień 18 października 2016 roku.


Dzień scalenia akcji Spółki został ustalony na 25 października 2016 roku.
Zarząd Spółki informuje, że w celu wykonania operacji scalenia akcji Spółka złożyła w dniu 10 października 2016 roku wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonanie w dniu 25 października 2016 roku scalenia akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLPTRLI00018 w liczbie 241.939.472 o wartości nominalnej 10 zł każda w stosunku 16:1. Po dokonaniu scalenia akcji Spółki w KDPW pod kodem PLPTRLI00018 zarejestrowanych będzie 15.121.217 akcji o wartości nominalnej 160,00 zł każda.
W dniu 10 października 2016 roku Spółka złożyła również wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o (i) wznowienie obrotu akcjami Spółki w dniu wynikającym z uzgodnionego harmonogramu scalenia, tj. 26 października 2016 roku, zawieszonego na mocy Uchwały nr 1003/2016 Zarządu GPW z dnia 28 września 2016 roku oraz (ii) zaprzestanie kwalifikowania akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW i notowanie ich w systemie notowań ciągłych, począwszy od sesji giełdowej, na której akcje te będą notowane po scaleniu, tj. od dnia 26 października 2016 roku (włącznie).


http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl ... kdpw-i-gpw
a gdzie umowa kto pokryje niedobory?

a jest:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PETROLINVEST S.A.
Temat
Zawarcie umowy na pokrycie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 28 września 2016 roku, informuje, że w dniu 29 września 2016 roku, w wykonaniu postanowień uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki („Uchwała ZWZ”), Spółka zawarła z podmiotem będącym akcjonariuszem Spółki („Akcjonariusz”) umowę o udostępnienie akcji Spółki celem likwidacji niedoborów scaleniowych („Umowa”).

Na mocy umowy Akcjonariusz zobowiązał się, kosztem swoich praw akcyjnych przysługujących mu z akcji Spółki w ilości uzgodnionej pomiędzy stronami Umowy, zapewnić akcjonariuszom Spółki, u których wystąpią niedobory scaleniowe, pełną ich likwidację w taki sposób, aby umożliwić wydanie akcjonariuszom w zamian za akcje o dotychczasowej wartości nominalnej 10 złotych, których liczba zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (1:16) nie przełoży się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 160 złotych, po jednej akcji o nowej wartości nominalnej, tj. 160 złotych. Akcjonariusz ze skutkiem na dzień scalenia zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw przysługujących mu z akcji, które zostaną wykorzystane na likwidację niedoborów scaleniowych.
Umowa została zawarta pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu Uchwały ZWZ oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki celem scalenia akcji na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
akcjoanriusz :)) pewnie sam Prokom Investments SA.


Dzis mowienie ze sukcesem jest scalenie akcji, to kpina na calego, ten podmiot nie powinien wrocic juz nigdy a dokumentacja zabezpieczona natychmiast w tym wszystkiem transakcje z DM Millennium.
A Ty dalej robisz napinkę i ile to już lat :lol:
Altruista się znalazł :lol: :lol: :lol:

1mati1
Starszy chorąży
Posty: 1427
Rejestracja: 13 paź 2016 23:09
Lokalizacja: ŁKS Łódź
Kontakt:

Postautor: 1mati1 » 15 paź 2016 19:44

W 2007 roku pewna firma prowadzona przez aktywnych agentów wywiadu zaoferowała Krauze rzetelny raport na temat "złoża" w Kazachstanie. Koszt: 1 mln dolarów amerykańskich. Pan Rysiek wyśmiał ich wtedy. Po niespełna roku dotarł jednak do firmy i chciał kupić ten raport. Oficerowie wqrwieni niekompetencją tego misia podnieśli cenę do 4 mln dolarów. I tak by Pan Rysiek na tym ochroni 2,5 mld zł. Pan Rysiek stwierdził, że na to nie pójdzie. W 2010 i 2011 docierał w pospiechu do tej firmy, ale ona sprzedała sławetny raport firmom EBOiR i jednemu dużemu inwestycyjnemu bankowi.
Teraz gruby Rysio nie ma już 2,5 mld zł. Nie ma nic. Jest autentycznym bankrutem. Aby Rysio wiedział, że piszę prawdę to dodam, że usiłuje wrócić na rynek poprzez fundusz na literę A. Miały być niesamowite pieniądze na Mabionie, na Polnordzie a znowu wyszła lipa. Słabym punktem Panie Rysiu jest Pana koleżnka, której co nie co Pan podpowiedzia dzięki czemu mogła zarobić na spłatę kredytu hipotecznego. Pozdrawiamy. :lol:
korekta

Królowa_Lilian
Młodszy chorąży
Posty: 657
Rejestracja: 27 lis 2013 14:45
Lokalizacja: Zasiedmiogórogród

Postautor: Królowa_Lilian » 15 paź 2016 21:02

W 2007 roku pewna firma prowadzona przez aktywnych agentów wywiadu zaoferowała Krauze rzetelny raport na temat "złoża" w Kazachstanie. Koszt: 1 mln dolarów amerykańskich. Pan Rysiek wyśmiał ich wtedy. Po niespełna roku dotarł jednak do firmy i chciał kupić ten raport. Oficerowie wqrwieni niekompetencją tego misia podnieśli cenę do 4 mln dolarów. I tak by Pan Rysiek na tym ochroni 2,5 mld zł. Pan Rysiek stwierdził, że na to nie pójdzie. W 2010 i 2011 docierał w pospiechu do tej firmy, ale ona sprzedała sławetny raport firmom EBOiR i jednemu dużemu inwestycyjnemu bankowi.
Teraz gruby Rysio nie ma już 2,5 mld zł. Nie ma nic. Jest autentycznym bankrutem. Aby Rysio wiedział, że piszę prawdę to dodam, że usiłuje wrócić na rynek poprzez fundusz na literę A. Miały być niesamowite pieniądze na Mabionie, na Polnordzie a znowu wyszła lipa. Słabym punktem Panie Rysiu jest Pana koleżnka, której co nie co Pan podpowiedzia dzięki czemu mogła zarobić na spłatę kredytu hipotecznego. Pozdrawiamy. :lol:
Ty się Ani Stopki nie czepiaj :wink: :lol: :lol:

Czarna.koszula
Podporucznik
Posty: 17465
Rejestracja: 22 wrz 2012 22:49

Postautor: Czarna.koszula » 15 paź 2016 21:21

W 2007 roku pewna firma prowadzona przez aktywnych agentów wywiadu zaoferowała Krauze rzetelny raport na temat "złoża" w Kazachstanie. Koszt: 1 mln dolarów amerykańskich. Pan Rysiek wyśmiał ich wtedy. Po niespełna roku dotarł jednak do firmy i chciał kupić ten raport. Oficerowie wqrwieni niekompetencją tego misia podnieśli cenę do 4 mln dolarów. I tak by Pan Rysiek na tym ochroni 2,5 mld zł. Pan Rysiek stwierdził, że na to nie pójdzie. W 2010 i 2011 docierał w pospiechu do tej firmy, ale ona sprzedała sławetny raport firmom EBOiR i jednemu dużemu inwestycyjnemu bankowi.
Teraz gruby Rysio nie ma już 2,5 mld zł. Nie ma nic. Jest autentycznym bankrutem. Aby Rysio wiedział, że piszę prawdę to dodam, że usiłuje wrócić na rynek poprzez fundusz na literę A. Miały być niesamowite pieniądze na Mabionie, na Polnordzie a znowu wyszła lipa. Słabym punktem Panie Rysiu jest Pana koleżnka, której co nie co Pan podpowiedzia dzięki czemu mogła zarobić na spłatę kredytu hipotecznego. Pozdrawiamy. :lol:
Widze ze powoli mity o mchu i paproci powstaja :wink: historia Rysazrda jest prosta jak drut, chcial byc cwanszy i myslal ze w warstwach podsolnych dokopie sie czarnego zlota, a tu jesienia z National 1650 trysknela maz, ktora do przerobu przemyslowego sie nie nadawala, wiec pomyslal ze powierci na Shirak, dowiercil sie do 1250m a pozniej to byla juz jedna wielka iluzja i do dzis trzymaja ow skarb bo moze nikt sie nie polapie co bylo pozniej :wink:

Czarna.koszula
Podporucznik
Posty: 17465
Rejestracja: 22 wrz 2012 22:49

Postautor: Czarna.koszula » 15 paź 2016 21:22

Ty się Ani Stopki nie czepiaj :wink: :lol: :lol:
Tak jest, nie ma co z Pompy (Czarcia Dolina) fotek pani sekretarz pokazywac :lol:

Czarna.koszula
Podporucznik
Posty: 17465
Rejestracja: 22 wrz 2012 22:49

Postautor: Czarna.koszula » 15 paź 2016 21:27

A Ty dalej robisz napinkę i ile to już lat :lol:
Altruista się znalazł :lol: :lol: :lol:
Królowa a co jakas walka o tron? Dziecko kochane, siedz na tronie i sie ciesz i nie pytaj a przede wszystkim nie mysl.

1mati1
Starszy chorąży
Posty: 1427
Rejestracja: 13 paź 2016 23:09
Lokalizacja: ŁKS Łódź
Kontakt:

Postautor: 1mati1 » 15 paź 2016 21:31

W 2007 roku pewna firma prowadzona przez aktywnych agentów wywiadu zaoferowała Krauze rzetelny raport na temat "złoża" w Kazachstanie. Koszt: 1 mln dolarów amerykańskich. Pan Rysiek wyśmiał ich wtedy. Po niespełna roku dotarł jednak do firmy i chciał kupić ten raport. Oficerowie wqrwieni niekompetencją tego misia podnieśli cenę do 4 mln dolarów. I tak by Pan Rysiek na tym ochroni 2,5 mld zł. Pan Rysiek stwierdził, że na to nie pójdzie. W 2010 i 2011 docierał w pospiechu do tej firmy, ale ona sprzedała sławetny raport firmom EBOiR i jednemu dużemu inwestycyjnemu bankowi.
Teraz gruby Rysio nie ma już 2,5 mld zł. Nie ma nic. Jest autentycznym bankrutem. Aby Rysio wiedział, że piszę prawdę to dodam, że usiłuje wrócić na rynek poprzez fundusz na literę A. Miały być niesamowite pieniądze na Mabionie, na Polnordzie a znowu wyszła lipa. Słabym punktem Panie Rysiu jest Pana koleżnka, której co nie co Pan podpowiedzia dzięki czemu mogła zarobić na spłatę kredytu hipotecznego. Pozdrawiamy. :lol:
Widze ze powoli mity o mchu i paproci powstaja :wink: historia Rysazrda jest prosta jak drut, chcial byc cwanszy i myslal ze w warstwach podsolnych dokopie sie czarnego zlota, a tu jesienia z National 1650 trysknela maz, ktora do przerobu przemyslowego sie nie nadawala, wiec pomyslal ze powierci na Shirak, dowiercil sie do 1250m a pozniej to byla juz jedna wielka iluzja i do dzis trzymaja ow skarb bo moze nikt sie nie polapie co bylo pozniej :wink:

Żadne mity czarna koszulo. Ale Ryszard słuchał innych, czytał inne raporty. Ale to już stara historia.
korekta

Czarna.koszula
Podporucznik
Posty: 17465
Rejestracja: 22 wrz 2012 22:49

Postautor: Czarna.koszula » 15 paź 2016 21:40

W 2007 roku pewna firma prowadzona przez aktywnych agentów wywiadu zaoferowała Krauze rzetelny raport na temat "złoża" w Kazachstanie. Koszt: 1 mln dolarów amerykańskich. Pan Rysiek wyśmiał ich wtedy. Po niespełna roku dotarł jednak do firmy i chciał kupić ten raport. Oficerowie wqrwieni niekompetencją tego misia podnieśli cenę do 4 mln dolarów. I tak by Pan Rysiek na tym ochroni 2,5 mld zł. Pan Rysiek stwierdził, że na to nie pójdzie. W 2010 i 2011 docierał w pospiechu do tej firmy, ale ona sprzedała sławetny raport firmom EBOiR i jednemu dużemu inwestycyjnemu bankowi.
Teraz gruby Rysio nie ma już 2,5 mld zł. Nie ma nic. Jest autentycznym bankrutem. Aby Rysio wiedział, że piszę prawdę to dodam, że usiłuje wrócić na rynek poprzez fundusz na literę A. Miały być niesamowite pieniądze na Mabionie, na Polnordzie a znowu wyszła lipa. Słabym punktem Panie Rysiu jest Pana koleżnka, której co nie co Pan podpowiedzia dzięki czemu mogła zarobić na spłatę kredytu hipotecznego. Pozdrawiamy. :lol:
Widze ze powoli mity o mchu i paproci powstaja :wink: historia Rysazrda jest prosta jak drut, chcial byc cwanszy i myslal ze w warstwach podsolnych dokopie sie czarnego zlota, a tu jesienia z National 1650 trysknela maz, ktora do przerobu przemyslowego sie nie nadawala, wiec pomyslal ze powierci na Shirak, dowiercil sie do 1250m a pozniej to byla juz jedna wielka iluzja i do dzis trzymaja ow skarb bo moze nikt sie nie polapie co bylo pozniej :wink:

Żadne mity czarna koszulo. Ale Ryszard słuchał innych, czytał inne raporty. Ale to już stara historia.
Moze zacznijmy od pierwszych krokow, od 2006r, od slynnej jesien...Odszedl z klasa z rynku kapitalowego i niech cieszy sie zyciem bo dokonal cos co bylo jego historia, obalil mur ktory sam sobie wymurowal, ale ze pluje mi na Kamienna Gore to wesolosci nie przynosi, to tak jak wyprzec sie wlasnych korzeni, to zapomniec ...

60 lat to szatanskie "6" i "0" formalnego bytu na rynku kapitalowym, niech sie cieszy Fundacja Nova, wszak Ryszarda Krauze to juz wstyd? ale moze rynny wyremontowal wszak chyba corocznie oplatkiem trzeba sie podzielic :wink:

Królowa_Lilian
Młodszy chorąży
Posty: 657
Rejestracja: 27 lis 2013 14:45
Lokalizacja: Zasiedmiogórogród

Postautor: Królowa_Lilian » 15 paź 2016 21:51

A Ty dalej robisz napinkę i ile to już lat :lol:
Altruista się znalazł :lol: :lol: :lol:
Królowa a co jakas walka o tron? Dziecko kochane, siedz na tronie i sie ciesz i nie pytaj a przede wszystkim nie mysl.
Byłam względnie miła...ale widać, że od prostactwa do wolności tylko jeden krok :evil:


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości