AIRWAY MEDIX [AWM]

wszystko na temat spółek publicznych
shimatsu
Chorąży sztabowy
Posty: 6102
Rejestracja: 15 kwie 2010 11:41

AIRWAY MEDIX [AWM]

Postautor: shimatsu » 17 gru 2014 11:15

Zapowiedź debiutu
2014.12.16 | AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA

17 grudnia br. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka AIRWAY MEDIX.


Informacje podstawowe

Spółka na NC: 432
Debiut w 2014: 21
Oferta prywatna akcji serii B
wartość oferty/sprzedaży* 6.000.000 zł
cena emisyjna/sprzedaży: 1,00 zł
kurs odniesienia: 1,00 zł
wartość spółki: 49.518.444 zł
wartość instrumentów
wprowadzanych: 6.000.000 zł

*wg ceny emisyjnej akcji serii B wynoszącej 1,00 zł

Historia i działalność emitenta
Spółka Airway Medix S.A. powstała w dniu 25.09.2013 w wyniku połączenia spółek Airway Medix sp. z o.o. oraz Airway Medix Bis Sp. z o. o. Połączenie nastąpiło poprzez zawiązanie nowej spółki Airway Medix S.A, na którą przeszedł cały majątek Airway Medix sp. z o.o. oraz Airway Medix Bis sp. z o.o.

Spółka Airway Medix sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w dniu 29.09.2010 jako podmiot rozwijający innowacyjne wyroby medyczne w celu ich późniejszej komercjalizacji. Działalność ta była prowadzona nieprzerwanie do dnia połączenia ze spółką Airway Medix Bis sp. z o.o. a następnie kontynuowana przez Emitenta – Airway Medix S.A.

Kluczowe wydarzenia w historii Emitenta:
29.09.2010 – założenie Airway Medix sp. z o.o. (poprzednia nazwa Venton Sp. z o.o.)
15.10.2010 – podpisanie porozumienia o współpracy z Oron Zachar, Elad Einav (Wynalazcy)
07.2011 – 04.2012 – łączne wpłaty na kapitał Spółki przez Biovo sp. z o.o. w kwocie ok. 4,6 mln zł w celu finansowania działalności Spółki
18.07.2011 – założenie w Izraelu własnego laboratorium badawczo-rozwojowego – Biovo Technologies Ltd. (pierwotnie spółka należała w 100% do Wynalazców)
08.03.2012 – pierwszy innowacyjny produkt (Airway Medix Closed Suction System) otrzymuje dopuszczenie do obrotu w EU (znak CE)
29.08.2012 – nabycie pakietu kontrolnego w spółce Biovo Technologies Ltd.
11.2012 – 04.2013 – prywatna runda finansowania, pozyskanie ok. 2,5 mln PLN od prywatnych inwestorów po cenie emisyjnej w przeliczeniu ok. 1 PLN na obecną akcję Spółki
25.09.2013 – zakończenie procesu transformacji, w wyniku czego Emitent, AirWay Medix S.A przejmuje wszelkie prawa i obowiązki poprzedników, spółek Airway Medix sp. z o.o. oraz AirWay Medix Bis sp. z o.o.
05.2014 – wejście w finalną fazę negocjacji umowy strategicznej na rozwiązanie Airway Medix Closed Suction System z trzema światowymi liderami rynkowymi w zakresie dystrybutorów sprzętu medycznego dla oddziałów intensywnej terapii i anestezjologii
18.06.2014 – podpisanie Listu Intencyjnego (LOI – Letter of Intent) z wybranym partnerem strategicznym – spółką Ambu A/S z siedzibą w Ballerup, w Danii - światowym liderem w branży urządzeń i rozwiązań stosowanych w diagnostyce i medycynie ratunkowej

Emitent poprzez spółkę zależną Biovo Technologies Ltd. z siedzibą w Izraelu rozwija i komercjalizuje innowacyjne wyroby medyczne, które wykorzystywane są u pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz anestezjologii – linia projektowa „Airway Medix”.
W ramach linii projektowej „Airway Medix” tworzone oraz rozwijane są wyroby medyczne mogące być wykorzystywane u pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej oraz unieruchomionych. Produkty rozwijane przez Emitenta w istotnej mierze polepszają bezpieczeństwo i komfort pacjentów, pomagają zapobiegać powstawaniu odrespiratorowego zapalenia płuc, co w efekcie może prowadzić do zmniejszenia liczby niezbędnych, kosztownych dni wentylacji mechanicznej.

W ramach linii produktowej Emitenta znajdują się następujące wyroby medyczne:
1) Closed Suction System („CSS”) – zamknięty system czyszczenia dotchawiczej rurki intubacyjnej
2) Oral Care („OC”) – zestaw do czyszczenia jamy ustnej
3) Endotracheal Tube („ETT”) – dotchawicza rurka intubacyjna z nowej generacji mankietem mocującym
4) Produkty będące w fazie wczesnego rozwoju – przed fazą prototypu.

Od początku powstania Emitent skupia swoje aktywności na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji ekonomicznych pod względem kosztów nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), u pacjentów z zagrożeniem życia oraz na oddziałach anestezjologii.

Rodzina produktów opracowywanych przez Emitenta służy ograniczaniu u chorych rozwoju błony biologicznej (biofilm), zmniejszaniu flory bakteryjnej jamy ustnej i poprawie mocowania oraz szczelności rurek intubacyjnych. Ograniczanie tworzenia biofilmu oraz zapobieganie przedostawania się zainfekowanych treści do płuc pomaga zapobiegać powstawaniu odrespiratorowego zapalenia płuc („VAP”, ang. Ventialtion Associated Pneumonia).

Produkty wchodzące w skład portfolio i opracowywane przez Emitenta stanowią odpowiedź na najpilniejsze potrzeby kliniczne i uzupełniają lukę w zakresie urządzeń medycznych dostępnych na rynku. Dają pacjentom, opiekunom i instytucjom finansującym opiekę zdrowotną istotne korzyści kliniczne i ekonomiczne. Rynek dla rodziny produktów AirWay Medix szacowany jest przez Emitenta na poziomie 900 milionów USD ze stałym tempem wzrostu (>5%).

Główny produkt Spółki – zamknięty układ czyszczący, rozwiązanie AirWay Medix Closed Suction System (CSS) jest już dostępny na rynku. Przez ostatnie miesiące Spółka prowadziła negocjacje z kilkoma potencjalnymi partnerami strategicznymi, które zakończyły się złożeniem przez potencjalnych partnerów ofert współpracy (w formie warunków potencjalnych umów dystrybucyjnych i/lub transferu technologii). W czasie tych negocjacji każdy z potencjalnych partnerów przeprowadzał własną analizy due diligence dotyczące rozwiązania AirWay Medix Closed Suction System przy różnych scenariuszach współpracy. Z jednym z nich, spółką Ambu A/S z siedzibą w Ballerup, w Danii - światowym liderem w branży urządzeń i rozwiązań stosowanych w diagnostyce i medycynie ratunkowej w dniu 18.06.2014 został podpisany list intencyjny (LOI – Letter of Intent), który określa warunki wieloletniego partnerstwa strategicznego. Strony uzgodniły w nim zamiar dystrybuowania rozwiązania AirWay Medix Closed Suction System przez wspomnianego powyżej partnera przez okres 12 miesięcy oraz warunkowe, potencjalne warunki dalszej współpracy. Płatności na rzecz Emienta uzależnione będą od realizacji ściśle określonych celów – w pierwszej fazie będą to cele strategiczne, tzw. milestone’y badawczo-rozwojowe (otrzymanie dopuszczenia FDA, zakończenie ewaluacji klinicznych, redukcja kosztów produkcji, wdrożenie produktu na czterech wybranych rynkach, oraz przeniesienie technologii i produkcji do dystrybutora), a następnie będzie to osiągnięcie ustalonych celów sprzedażowych (płatności na rzecz Emitenta uzależnione będą od osiąganych wolumenów sprzedażowych). Dodatkowo Emitent otrzymywał będzie prowizję od sprzedaży realizowanej przez dystrybutora w postaci royalty fee aż do wygaśnięcia patentów.

Zgodnie z listem intencyjnym podpisanym w dniu 18.06.2014, dnia 11.11.2014 Emitent zawarł umowę dystrybucyjną z firmą Ambu A/S z siedzibą w Ballerup, w Danii - światowym liderem w branży urządzeń i rozwiązań stosowanych w diagnostyce i medycynie ratunkowej. W ramach zawartej umowy Ambu A/S będzie dystrybuowało rozwiązanie Airway Medix Closed Suction System (CSS) na terenie Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Australii. Umowa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku i została zawarta na 12 miesięcy. Emitent oczekuje, że w ramach umowy zostanie rozdystrybuowanych minimum 12.000 szt. urządzenia o wartości około 200.000,00 USD. Strony umowy postanowiły, iż po jej wygaśnięciu dokonają oceny jej wyników oraz zdecydują o rozszerzeniu współpracy.

Strategia Emitenta
Podstawowymi elementami strategii działania i rozwoju Emitenta są:
― zlokalizowanie całości praw do własności intelektualnych i patentów związanych z opracowywanymi produktami w Spółce,
― wykorzystanie własnego zespołu badawczo-rozwojowego (Centrum badawczo-rozwojowe w spółce zależnej Biovo Technologies Ltd. w Izraelu działającej na zlecenie Emitenta) do opracowania, opatentowania, wdrożenia i udoskonalania wyrobów medycznych, przy czym zamiarem Emitenta jest dążenie do ustabilizowania kosztów Centrum badawczo-rozwojowego na stałym poziomie zbliżonym do 2-2,5 mln USD rocznie z możliwością równoległej pracy nad 2-3 produktami będącymi w różnych fazach rozwoju,
― koncentracja na wyrobach medycznych klasy I i IIa, z uproszczoną procedurą dopuszczenia do obrotu (szczegóły w pkt 5.20 Dokumentu Informacyjnego), co umożliwia bardzo szybkie wprowadzenie produktu na rynek,
― ścisła współpraca z wiodącymi ośrodkami terapeutycznymi na świecie w danym obszarze medycznym w celu udoskonalania wprowadzonych produktów i uzyskania odpowiednich referencji przed ich właściwą komercjalizacją,
― komercjalizacja opracowanych produktów poprzez zawieranie umów dystrybucyjnych lub transferu technologii z liderami w danym obszarze terapeutycznym, bez tworzenia własnego zespołu sprzedaży, z zamiarem osiągania przychodów uzależnionych od osiągnięcia ustalonych celów (milestones) o charakterze zadaniowym (np. rejestracja, wyniki badań klinicznych etc.) lub sprzedażowym (wielkość sprzedaży na określonych rynkach); w celu właściwej komercjalizacji Emitent współpracuje
z potencjalnymi klientami już na etapie udoskonalania produktu i uzyskiwania referencji od wiodących ośrodków medycznych w danym obszarze terapeutycznym,
― na podstawie obecnie prowadzonych negocjacji Emitent zakłada, że przychody z pierwszego komercjalizowanego produktu w perspektywie ok. 1-2 lat powinny pokrywać bieżące koszty gotówkowe działalności Emitenta, a kolejne ewentualne komercjalizacje powinny pozwolić na uzyskanie nadwyżek finansowych,
― potencjalne uzyskane nadwyżki finansowe Emitent zamierza wypłacać w formie dywidendy lub inwestować w nowe innowacyjne projekty w innych obszarach terapeutycznych poprzez akwizycję koncepcji/patentów/zespołów badawczych.


shimatsu
Chorąży sztabowy
Posty: 6102
Rejestracja: 15 kwie 2010 11:41

Postautor: shimatsu » 17 gru 2014 11:16

nowa perła :roll:

-Lpatop
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2800
Rejestracja: 25 lis 2014 16:21

Postautor: -Lpatop » 17 gru 2014 11:17

ladnie buja ale ja zcekam na perelke z plocka he

shimatsu
Chorąży sztabowy
Posty: 6102
Rejestracja: 15 kwie 2010 11:41

Postautor: shimatsu » 17 gru 2014 11:19

ladnie buja ale ja zcekam na perelke z plocka he
znowu don :?: :roll:

Barnaba_Jones
Starszy chorąży
Posty: 1792
Rejestracja: 08 lis 2014 21:21

Postautor: Barnaba_Jones » 17 gru 2014 11:21

ladnie buja ale ja zcekam na perelke z plocka he
znowu don :?: :roll:
Wasyl :lol: :lol:
w ciągu ostatnich 7 lat rząd sprzedał majątek narodowy o wartości 65 mld zł. Pomimo tego zadłużenie naszego kraju wzrosło w tym czasie aż o 100 procent do ponad biliona złotych

-Lpatop
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2800
Rejestracja: 25 lis 2014 16:21

Postautor: -Lpatop » 17 gru 2014 11:21

ladnie buja ale ja zcekam na perelke z plocka he
znowu don :?: :roll:
chyba nie ale szkola dona he

Barnaba_Jones
Starszy chorąży
Posty: 1792
Rejestracja: 08 lis 2014 21:21

Postautor: Barnaba_Jones » 17 gru 2014 11:33

tylko z ciekawości do raportów zajrzałem
w ciągu ostatnich 7 lat rząd sprzedał majątek narodowy o wartości 65 mld zł. Pomimo tego zadłużenie naszego kraju wzrosło w tym czasie aż o 100 procent do ponad biliona złotych

-Lpatop
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2800
Rejestracja: 25 lis 2014 16:21

Postautor: -Lpatop » 17 gru 2014 11:34

tylko z ciekawości do raportów zajrzałem
i co bpo tu ladnie buja he

Barnaba_Jones
Starszy chorąży
Posty: 1792
Rejestracja: 08 lis 2014 21:21

Postautor: Barnaba_Jones » 17 gru 2014 11:35

tylko z ciekawości do raportów zajrzałem
i co bpo tu ladnie buja he
no właśnie nic :lol:
w ciągu ostatnich 7 lat rząd sprzedał majątek narodowy o wartości 65 mld zł. Pomimo tego zadłużenie naszego kraju wzrosło w tym czasie aż o 100 procent do ponad biliona złotych

TONY HALIK
Podporucznik
Posty: 19790
Rejestracja: 30 maja 2006 18:38
Lokalizacja: z Jamajki.

Postautor: TONY HALIK » 17 gru 2014 11:38

jadą z koksem 1zł nom :lol:
" Kryterium przedsięwzięcia w biznesie jest jego zyskowność " Peter Drucker
" WINNERS never quit, and quitters never WIN !"

TONY HALIK
Podporucznik
Posty: 19790
Rejestracja: 30 maja 2006 18:38
Lokalizacja: z Jamajki.

Postautor: TONY HALIK » 17 gru 2014 11:40

" Kryterium przedsięwzięcia w biznesie jest jego zyskowność " Peter Drucker
" WINNERS never quit, and quitters never WIN !"

megaZWALA
Chorąży sztabowy
Posty: 6611
Rejestracja: 28 lis 2005 15:56

Postautor: megaZWALA » 17 gru 2014 11:42

w ekipie zydki,


pojdzieta z torbami


:shock: :shock: :shock:

TONY HALIK
Podporucznik
Posty: 19790
Rejestracja: 30 maja 2006 18:38
Lokalizacja: z Jamajki.

Postautor: TONY HALIK » 17 gru 2014 11:44

w ekipie zydki,


pojdzieta z torbami


:shock: :shock: :shock:

teraz mają hanuka to może prezenty rozdzadzą :lol: :lol: :lol:
podobno 7dni mają prezenty na hanuka :lol: :lol:
" Kryterium przedsięwzięcia w biznesie jest jego zyskowność " Peter Drucker
" WINNERS never quit, and quitters never WIN !"

shimatsu
Chorąży sztabowy
Posty: 6102
Rejestracja: 15 kwie 2010 11:41

Postautor: shimatsu » 17 gru 2014 11:46

a jednak walo aż furczy :lol:

megaZWALA
Chorąży sztabowy
Posty: 6611
Rejestracja: 28 lis 2005 15:56

Postautor: megaZWALA » 17 gru 2014 11:47

18.06.2014 – podpisanie Listu Intencyjnego (LOI – Letter of Intent)

buhahahaahah to jest najlepsze niech napisza jeszcze jakim kolorem dlugopisu podpisywali

poch.. mi te wstawki ang. w polskich komunikatach

P.I.E.R. enie


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: AdmiralPiett, blah8760, CNA, demotywator i 82 gości