JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

wszystko na temat spółek publicznych
dingdong887
Młodszy chorąży
Posty: 647
Rejestracja: 13 lip 2017 17:12

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: dingdong887 » 09 mar 2018 13:39

Sygnał techniczny: neutralny

Uzasadnienie: - wczorajszy zwrot nie zmienia generalnie dość pozytywnego obrazu technicznego Spółki, ale nakazuje zwiększoną ostrożność. Ewentualna utrata wsparcia zlokalizowanego na poziomie 96,45 PLN będzie sygnałem, że popyt traci kontrolę nad rynkiem, a powrót w obszar krótkoterminowej konsolidacji okazał się ruchem fałszywym. To zaś, będzie można traktować w kategoriach zanegowania sygnałów kupna http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... czny-jsw11


_QuQu_
Starszy chorąży
Posty: 1139
Rejestracja: 24 lis 2017 20:45

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: _QuQu_ » 12 mar 2018 21:07

https://stooq.pl/n/?f=1224076

wystarczy nie kraść = PO


12.03.2018, Warszawa (PAP) - Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2017 roku 747,8 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. EBITDA wyniosła w tym okresie 1,12 mld zł.

Według wyliczeń PAP Biznes zysk operacyjny grupy w czwartym kwartale wyniósł prawie 910 mln zł, a przychody sięgnęły 2,19 mld zł.

W całym 2017 roku przychody grupy wzrosły do 8,88 mld zł z 6,73 mld zł w 2016 roku. Zysk operacyjny wzrósł do 3,116 mld zł z 226,6 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto JSW przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2017 roku 2,539 mld zł. W 2016 rok zysk wynosił 6,7 mln zł.

JSW oceniła w komunikacie prasowym, że poprawa wyników finansowych to "efekt korzystnych cen węgla koksowego, działań optymalizacyjnych oraz konsekwentnej realizacji programu restrukturyzacji".

EBITDA JSW wzrosła w 2017 r. do 3,941 mld zł z 1,065 mld zł przed rokiem.

EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła w ubiegłym roku 3,509 mld zł wobec 1,17 mld zł w 2016 roku.

Wśród zdarzeń jednorazowych spółka wymieniła m.in. rozwiązanie części rezerwy na potencjalne spory sądowe dotyczące deputatu węglowego dla emerytów i rencistów (w wysokości 1.249,2 mln zł). Negatywnie na wyniki wpłynął z kolei m.in. odpis aktualizujący zakładów JSW (w wysokości 759,1 mln zł).

W segmencie węglowym zysk EBITDA wyniósł w 2017 roku 3,68 mld zł wobec 1,32 mld zł zysku rok wcześniej. W segmencie koksowym spółka zaraportowała zysk EBITDA na poziomie 48,9 mln zł wobec 57,7 mln zł zysku przed rokiem. Wynik EBITDA pozostałych segmentów wyniósł 113,3 mln zł wobec 124,1 mln zł rok wcześniej.

W 2017 roku kopalnie JSW wyprodukowały 14,8 mln ton węgla (16,8 mln ton w 2016 roku), w tym 10,7 mln ton węgla koksowego i 4,1 mln ton węgla do celów energetycznych, natomiast produkcja koksu wyniosła 3,5 mln ton.

Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych osiągnęły w ubiegłym roku poziom 4,9 mld zł i były wyższe o 38 proc. rdr. Wzrosły również przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych. W analizowanym okresie osiągnęły poziom 3,7 mld zł i były wyższe o 30 proc. rdr.

W 2017 roku uzyskana przez JSW średnia cena węgla wyniosła 471,10 zł/tonę, co oznacza wzrost o 56 proc. rdr. Ceny węgla koksowego wzrosły o 65,3 proc. do 656,7 zł/t, a ceny węgla do celów energetycznych wzrosły o 10,3 proc. do 206,71 zł/t.

Natomiast uzyskana średnia cena sprzedaży koksu wyniosła 936,01 zł/tonę (na bazie FCA), co oznacza wzrost w stosunku do 2016 roku o 60,4 proc.

Mining cash cost za 2017 rok ukształtował się na poziomie 4.615,6 mln zł, tj. o 383,6 mln zł (9,1 proc.) wyższym niż w 2016 roku. W ujęciu jednostkowym gotówkowy koszt wydobycia wyniósł 312,54 zł/tonę, tj. o 24,3 proc. więcej rdr, przy niższej o 11,9 proc. produkcji węgla netto.

Spółka podała w raporcie, że na wzrost wartości gotówkowego kosztu wydobycia wpłynęły głównie: wyższe o 305,7 mln zł (+14,8 proc.) koszty świadczeń na rzecz pracowników oraz wyższe o 117,6 mln zł (+10,2 proc.) koszty usług obcych. Jest to związane m.in. z wyższym wykonaniem usług wiertniczo-górniczych w związku z wyższym o 2.584 mb zakresem robót korytarzowych ruchowych.

W 2017 roku gotówkowy koszt konwersji koksu wyniósł 517 mln zł i w porównaniu do roku 2016 był niższy o 36,3 mln zł, tj. o 6,6 proc. Spadek spowodowany jest przede wszystkim sprzedażą w III kwartale 2016 roku spółki WZK Victoria, w związku z tym przedstawione wyniki za 2017 rok nie obejmują kosztów tej koksowni.

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły w ubiegłym roku ok. 1 mld zł.(PAP Biznes)

yksen
Młodszy chorąży
Posty: 618
Rejestracja: 17 maja 2011 15:45

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: yksen » 12 mar 2018 21:10

kurs pod presją sprzedaży jednak

dingdong887
Młodszy chorąży
Posty: 647
Rejestracja: 13 lip 2017 17:12

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: dingdong887 » 19 mar 2018 13:48

cofnięcie notowań do 200-sesyjnej średniej stawia popyt w trudnej sytuacji. Przedział 91,70 - 92,51 zł stanowi bowiem ostatni bastion obrony. Zejście niżej byłoby zaproszeniem do rozwinięcia ruchu do okolic 88,00 zł. Sygnałem negującym spadki i pierwszym symptomem możliwej zmiany średnioterminowego trendu będzie dopiero zamknięcie powyżej pierwszego istotnego oporu jakim jest 95,50 zł.
http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... -jsw-famur

Simon_k
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 302
Rejestracja: 03 sty 2014 11:27

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: Simon_k » 22 mar 2018 09:12

powitac

Simon_k
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 302
Rejestracja: 03 sty 2014 11:27

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: Simon_k » 22 mar 2018 09:39

JSW bliska decyzji o przejęciu kopalni Dębieńsko od Prairie Mining - prasa
ISBnews - Biznes
22 mar 2018, 8:03


Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) jest już prawie zdecydowana na zakup od Prairie Mining spółki Karbonia mającej koncesję wydobywczą w kopalni Dębieńsko, wynika z ustaleń "Dziennika Gazety Prawnej"
"Mogę jedynie potwierdzić, że jesteśmy otwarci na współpracę z polskimi firmami, która będzie prowadziła do budowy kopalni węgla koksującego i stworzenia tysięcy miejsc pracy w Polsce" - powiedział "DGP" prezes Prairie Mining Ben Stoikovich.

Prairie kupiło koncesję wydobywczą na Dębieńsko w 2016 r. od stojącego na granicy bankructwa NWR za 2 mln euro, przypomniała gazeta.

"Nie wydaje się natomiast, by Jastrzębska porozumiała się z Australijczykami w sprawie odkupienia ich drugiego projektu - kopalni Jan Karski planowanej w sąsiedztwie Bogdanki na Lubelszczyźnie" - czytamy dalej.

Prairie ogłosiła w lutym, że z jej badań wynika, iż w planowanej kopalni znajdują się złoża węgla koksującego.

"Dla JSW mogłoby to być interesujące - spółka już dziś jest największym w UE producentem takiego surowca, który jest bazą do produkcji stali. Nasi rozmówcy zbliżeni do JSW twierdzą, że węgiel z Karskiego jest zbyt mocno zasiarczony. To obniża atrakcyjność projektu" - napisał dziennik.

Na początku lutego br. Prairie Mining Limited podało, że przeprowadziło wstępne rozmowy z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) o współpracy. Według informacji opublikowanych wcześniej przez "DGP", JSW mogła być zainteresowana odkupieniem od Prairie projektu kopalni węgla koksującego Dębieńsko. JSW potwierdziła wtedy, że odbyło się spotkanie w sprawie współpracy.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

dingdong887
Młodszy chorąży
Posty: 647
Rejestracja: 13 lip 2017 17:12

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: dingdong887 » 26 mar 2018 21:52

Uzasadnienie: - Notowania walczą o utrzymanie kluczowego wsparcia na 91,70 zł (minima z przełomu lutego i marca). Piątkowe zejście poniżej przebiegu 200sesyjnej średniej (93,15 zł) aktywowało kupujących, którym udało się zarysować wyraźny dolny cień na dziennej świecy. Aby myśleć o rozpoczęciu korekty popyt musi zatem w dniu dzisiejszym „pójść za ciosem” i doprowadzić do zamknięcia powyżej luki bessy z piątku (93,30 zł), co równoznaczne byłoby z ponownym wyjściem ponad 200-sesyjną średnią.... http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... ny-jsw2222

Simon_k
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 302
Rejestracja: 03 sty 2014 11:27

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: Simon_k » 28 mar 2018 11:19

ja pie...le

dingdong887
Młodszy chorąży
Posty: 647
Rejestracja: 13 lip 2017 17:12

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: dingdong887 » 29 mar 2018 13:52

Uzasadnienie: - notowania kontynuują dynamiczną wyprzedaż, która dotarła do wsparcia w postaci maksimów z kwietnia i maja 2017 roku. Co prawda dynamika ruchu nie zachęca do łapania dołka, ale silne wyprzedanie na wsparciu może zainicjować próbę odreagowania w kolejnych dniach. Do zmiany kierunku trendu będzie potrzebne jednak zamknięcie luki bessy z wczoraj i wyjście powyżej pierwszego istotnego oporu jakim jest 85,00 zł. http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... dukt-lotos

NiKtoś
Chorąży
Posty: 881
Rejestracja: 13 sie 2017 15:44

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: NiKtoś » 30 mar 2018 11:10

Ding Dong koniec rundy , 3x nokaut , zawodnik siedzi w rogu i marzy o przerwie swiatecznej. Uzasadnienie : Spolka sterowana recznie nie kierujaca sie rachunkiem ekonomicznym , bankrut ktory przetrwal jedynie dzieki zrzucie ( kolejnej nas wszystkich ) Wysokie ceny wegla wykorzystuje na przejadanie zyskow.. Dywidenda... A co to jest??

Simon_k
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 302
Rejestracja: 03 sty 2014 11:27

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: Simon_k » 10 kwie 2018 14:27

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej wskazują, że rzeczywiście w latach 2019-2020 upływa termin obowiązywania pięciu koncesji wydobywczych dla kopalni JSW: Budryk, Jas-Mos, Knurów, Szczygłowice i Pniówek udzielonych w 1994 roku. W tamtych latach udzielano wszystkim kopalniom koncesji na 20-25 lat.


- Normalne więc, że kiedyś się kończą. W stosownym czasie należy wystąpić o wydłużenie terminu ważności obowiązujących koncesji wydobywczych i tak też zrobiliśmy - mówi dla portalu WNP.pl Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - JSW spełniła wszystkie wymagania dokumentacyjne i warunki do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Nie ma więc obecnie żadnego zagrożenia co do terminów uzyskania nowych koncesji zarówno ze strony władz gmin, jak i Ministerstwa Środowiska - podkreśla.

dingdong887
Młodszy chorąży
Posty: 647
Rejestracja: 13 lip 2017 17:12

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: dingdong887 » 13 kwie 2018 14:47

wczorajszy wzrost cen akcji JSW ma, póki co, charakter korekty. Odreagowanie zostało zatrzymane w strefie oporu pomiędzy 88,00 - 88,70 zł. Tak długo jak opór nie zostanie złamany w cenach zamknięcia, ruch ten będzie jedyną korektą. Dwie ostatnie świece pokazują że popyt nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, choć wczorajszy górny cień potwierdza znaczenie oporu. Potwierdzeniem sygnału zmiany trendu byłoby zamknięcie powyżej 88,70 zł. Strefa 84,78 - 85,00 zł jest zatem pierwszym wsparciem, którego utrata byłaby zaproszeniem do ponownego testu okolic 80,00 zł. http://marketinvest.pl/gielda/komentarz ... millennium

Simon_k
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 302
Rejestracja: 03 sty 2014 11:27

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: Simon_k » 16 kwie 2018 09:23

Produkcja węgla JSW wzrosła r/r do 4,11 mln ton w I kw. 2018 r.
ISBnews - Biznes
16 kwi 2018, 7:54


Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 4,11 mln ton w I kw. 2018 r. wobec 3,98 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,47 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka.
Produkcja węgla koksowego w I kw. br. wyniosła 3,04 mln ton, a produkcja węgla do celów energetycznych 1,07 mln ton wobec odpowiednio 2,83 mln ton i 1,15 mln ton.

Sprzedaż węgla ogółem w I kw. 2018 r. wyniosła 3,96 mln ton wobec 3,83 mln ton rok wcześniej.

"Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w I kw. 2018 r. ok. 70% wolumenu ogółem" - czytamy w komunikacie.

Produkcja koksu w JSW w III kw. 2017 r. wyniosła 0,92 mln ton wobec 0,84 mln ton rok wcześniej. Sprzedaż zewnętrzna koksu wyniosła 0,85 mln ton wobec 0,66 mln ton rok wcześniej, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

yanek z hor
Młodszy chorąży
Posty: 692
Rejestracja: 25 lip 2017 08:40

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: yanek z hor » 16 kwie 2018 14:59

gdzie mozna zobaczyć ceny wegla koksującego on line ?
"bandyty nie ma" - Cymcyk
GPW L 2247 SL 1900 :mrgreen:

Zysk 1300 pkt Nasdaq. wig20 + 245pkt

Simon_k
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 302
Rejestracja: 03 sty 2014 11:27

Re: JSW [JSW] księga V (Jastrzębska Spółka Węglowa)

Postautor: Simon_k » 18 kwie 2018 12:25

Chyba umknelo wszystkim na forum rekomendacja Vestors DM dla JSW - cena docelowa 99 pln


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Lapto..p i 2 gości