LENTEX [LTX] księga IV

wszystko na temat spółek publicznych
Simon_k
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 311
Rejestracja: 03 sty 2014 11:27

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: Simon_k » 29 sty 2018 10:44

Siemka.

Jak na razie siadam w drugim rzędzie i kibicuje.


miki331
Podporucznik
Posty: 16814
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 29 sty 2018 21:31

Ja nie wytrzymałem i troche kupiłem

miki331
Podporucznik
Posty: 16814
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 30 sty 2018 00:05

Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku ? 18 maja 2018 roku
Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku ? 16 listopada 2018 roku
Raporty półroczne:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku ? 31 sierpnia 2018 roku.
Raporty roczne:
Raport roczny za 2017 rok ? 28 marzec 2018 roku.
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok ? 28 marzec 2018 roku.
Jednocześnie Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku na podstawie § 101 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm., dalej "Rozporządzenie?).
Działając na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Zarząd Spółki oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Podstawa prawna: § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-18 Barbara Trenda Członek Zarządu

lysy30.
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2034
Rejestracja: 29 lut 2008 16:19

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: lysy30. » 30 sty 2018 12:19

lysy30. » 10 sie 2017 11:39
bylo dzis8,6

ja jednak rezygnuje z zakupu akcji lentexu
cos mi tu smierdzi

ale mialem nosa ze nie kupilem tego gowna
byl bym w czarnej dupie

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18276
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: dochodzeniowy » 05 lut 2018 15:17

Lentex 7.26 R

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18276
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: dochodzeniowy » 06 lut 2018 19:09

7.06 R

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18276
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: dochodzeniowy » 09 lut 2018 18:35

6.96 R
:idea:

miki331
Podporucznik
Posty: 16814
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 21 lut 2018 12:40


dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18276
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: dochodzeniowy » 26 lut 2018 18:55

6.88 R

miki331
Podporucznik
Posty: 16814
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 26 lut 2018 21:02

Obroty niezłe a kurs ...

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18276
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: dochodzeniowy » 26 lut 2018 23:08

Najlepsze dla Lentexu było połączenie z Novitą i pewnie dalej jest . Tu sie nic nie zmieniło. :idea:

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18276
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: dochodzeniowy » 27 lut 2018 19:41

6.84 R

dochodzeniowy
Podporucznik
Posty: 18276
Rejestracja: 01 maja 2006 16:06
Lokalizacja: Olsztyn

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: dochodzeniowy » 01 mar 2018 20:59

6.78 R

miki331
Podporucznik
Posty: 16814
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 05 kwie 2018 21:27

LENTEX (LTX): Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 (raport nr 2/2018)
03.04.2018 13:15


Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka?), mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki, interes jej Akcjonariuszy oraz osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2017 zysk netto w wysokości 31.050.756,72 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (dalej "ZWZ?) wypłaty dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy. Ponadto Zarząd zarekomenduje ZWZ ustalenie dnia dywidendy na dzień 06 lipca 2018 roku, natomiast dnia wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2018 roku. Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

miki331
Podporucznik
Posty: 16814
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: LENTEX [LTX] księga IV

Postautor: miki331 » 05 kwie 2018 21:29

LENTEX (LTX): Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki (raport nr 3/2018)
03.04.2018 14:54

Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka?), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej "Rozporządzenie MAR?) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, tj. Pana Wojciecha Hoffmanna ? Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki sporządzone w oparciu o art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-03 Barbara Trenda Członek Zarządu


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Aki, jarek111 i 203 gości