ASSECO POLAND [ACP] księga III

wszystko na temat spółek publicznych
Uparciuch7
Chorąży sztabowy
Posty: 5544
Rejestracja: 31 mar 2009 22:36

ASSECO POLAND [ACP] księga III

Postautor: Uparciuch7 » 19 kwie 2016 10:12

Witam

Czas plynie może wolno, ale plynie

Nastala czesc III watku naszego lidera informatycznego i nowoczesnych technologii

Rowno w 6 rocznice otwarcia części II !!

Link do części II

viewtopic.php?t=160689&start=2235

Wszystkich zachęcam do aktywności

:-)


Black_Horse
Podporucznik
Posty: 10366
Rejestracja: 04 lut 2015 22:03

Postautor: Black_Horse » 19 kwie 2016 10:13

jak wszystkich to ja też strzelę posta :lol:

Uparciuch7
Chorąży sztabowy
Posty: 5544
Rejestracja: 31 mar 2009 22:36

Postautor: Uparciuch7 » 19 kwie 2016 10:14

Ostatnia transakcja przed otwarciem watku to 62,26 PLN

niedługo dywidenda, ale i tak kierunek polnocny obowiazuje

:-)

Uparciuch7
Chorąży sztabowy
Posty: 5544
Rejestracja: 31 mar 2009 22:36

Postautor: Uparciuch7 » 19 kwie 2016 10:19

Mamy ekspansje grupy

np. art. w podlodze
Asseco BS coraz więcej sprzedaje za granicą

Katarzyna Kucharczyk 16-04-2016,

Spółka jest jednym z faworytów analityków. Wraz z ekspansją zagraniczną rosną też jej zyski.

Asseco Business Solutions w tym roku radzi sobie zdecydowanie lepiej niż rynek. Jego akcje zdrożały o 22 proc., podczas gdy WIG zyskał niespełna 4 proc., a WIG-Informatyka 11 proc. Mimo dotychczasowych zwyżek ceny docelowe dla Asseco BS są wyższe od obecnego kursu. Spółka jest faworytem DM mBanku w sektorze IT. Jej atutami są 10-proc. wzrost portfela zamówień i ponad 5-proc. stopa dywidendy - wskazują analitycy.

Inwestor2010
Podporucznik
Posty: 12800
Rejestracja: 15 maja 2010 23:20

Postautor: Inwestor2010 » 19 kwie 2016 10:21

a to bylo ?

Wyższa wycena Asseco PolandAnalitycy Domu Maklerskiego BOŚ jednak nadal zalecają tylko trzymanie akcji informatycznej spółki.

Cenę docelową podnieśli do 60,2 z 56,4 zł, głównie ze względu na wzrost wskaźników porównywalnych spółek. Ich zdaniem akcje Asseco Poland nadal są mało interesującą inwestycją.

„Wyniki finansowe za IV kw. 2015 roku ujawniły znaczącą słabość spółki-matki, która ma nadal decydujący wkład w skonsolidowany powtarzalny zysk netto; zważywszy na (i) utrzymującą się słabość polskiego sektora publicznego, (ii) wyraźną presję na marże w kraju oraz (iii) powtarzające się wpadki na polu zarządzania/budżetowania długoterminowych kontrakt, w roku bieżącym nie oczekujemy znaczącej poprawy zysków spółki-matki w ujęciu rok-do –roku – napisali w komentarzu.

Co więcej, w ich przekonaniu konsensus rynkowy w odniesieniu do skonsolidowanego zysku netto Asseco Poland w 2016 roku może okazać się za wysoki.

Rekomendację wydali 11 kwietnia, gdy za akcje Asseco płacono po 60,15 zł. We wtorek po godzinie 10 ich kurs rósł o 2,27 proc., do 62,27 zł.

Uparciuch7
Chorąży sztabowy
Posty: 5544
Rejestracja: 31 mar 2009 22:36

Postautor: Uparciuch7 » 19 kwie 2016 10:28

Dla przypomnienia:

29 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), odbędzie się o godzinie 12.00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.
II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Prezentacja wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2015.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
11. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Asseco Poland
S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Asseco
Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na podmioty należące do grupy kapitałowej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Poland S.A. ze Spółką Infovide-Matrix S.A.
20. Zamknięcie obrad.

Uparciuch7
Chorąży sztabowy
Posty: 5544
Rejestracja: 31 mar 2009 22:36

Postautor: Uparciuch7 » 19 kwie 2016 10:32

Proponowana uchwala dot dywidendy

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015
i wypłaty dywidendy
§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki, postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 z działalności w
wysokości 257.107.228,33 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 33/100) podzielić w następujący sposób:
1/ kwota 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100) zostanie przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 3,01 PLN (słownie: trzy złote 01/100) na jedną
akcję.
2/ kwota 7.276.316,30 PLN (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych 30/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2016 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AdmiralPiett
Chorąży sztabowy
Posty: 5788
Rejestracja: 13 lip 2015 12:32

Postautor: AdmiralPiett » 19 kwie 2016 15:31

Malo omawiana spolka

w spokojnie urosla i wyszla rzeczywiscie na maksy

Tak tez mozna :)
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy !!!

Szczupak_Gieldowy
Chorąży sztabowy
Posty: 5318
Rejestracja: 22 sie 2015 22:50

Postautor: Szczupak_Gieldowy » 19 kwie 2016 18:34

ale ostroznie skonczyli na 62,00 :D

Uparciuch7
Chorąży sztabowy
Posty: 5544
Rejestracja: 31 mar 2009 22:36

Postautor: Uparciuch7 » 25 kwie 2016 14:56

Asseco Software Nigeria (ASN), spółka z grupy Asseco, podpisała dwa kontrakty w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym w Nigerii. Zlecenia te będą realizowane we współpracy z Asseco Poland oraz Asseco Central Europe - poinformował Simon Melchior, CEO, Asseco Software Nigeria.

forum
Sierżant
Posty: 49
Rejestracja: 02 sty 2014 19:13
Kontakt:

Postautor: forum » 25 kwie 2016 21:15

Powoli do przodu.

Szczupak_Gieldowy
Chorąży sztabowy
Posty: 5318
Rejestracja: 22 sie 2015 22:50

Postautor: Szczupak_Gieldowy » 26 kwie 2016 08:10

z aktywnoscia na watku tez powoli

ale to chya dosc typowe :D

Uparciuch7
Chorąży sztabowy
Posty: 5544
Rejestracja: 31 mar 2009 22:36

Postautor: Uparciuch7 » 29 kwie 2016 14:42

Pewnie i solidnie

Piątkowe ZWZ Asseco Poland uchwaliło przeznaczenie z zysku za 2015 r. 249,83 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 3,01 zł na akcję.

Dzień dywidendy ustalono na 16 maja, a dzień wypłaty na 2 czerwca.

W 2015 roku zysk netto grupy wyniósł 365,5 mln zł, a zysk jednostkowy 257,9 mln zł.

Z zysku za 2014 r. Asseco Poland wypłaciło 2,9 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na wypłatę 240,7 mln zł. Rok wcześniej dywidenda była na poziomie 2,6 zł na akcję, a na wypłatę trafiło 215,8 mln zł

CR
Starszy chorąży
Posty: 1231
Rejestracja: 10 mar 2016 19:37

Postautor: CR » 02 maja 2016 09:46


AdmiralPiett
Chorąży sztabowy
Posty: 5788
Rejestracja: 13 lip 2015 12:32

Postautor: AdmiralPiett » 12 maja 2016 09:42

ktos wkleil nie tam gdzie trzeba

http://marketinvest.pl/9-analizy-akcji/ ... 11-05-2016

Spółka w trakcie wczorajszej słabej sesji na GPW, zaprezentowała się silnie, za sprawą obrony wsparcia będącego niedomkniętą luką cenową z 12 lutego na 56,11 zł. Na wykresie pojawiła się biała świeca, która razem z poprzednim korpusem tworzy formację objęcia (w wersji wzrostowej). Wolumen obrotu nie był imponujący, ale porównywalny do tego z kilku poprzednich dni, co oznacza, że pod tym względem układ sił rynkowych jest wyrównany. A zatem wymowa wczorajszej formacji może zapowiadać zwrot kursu i ponowne przetestowanie oporu będącego kwietniowym maksimum na 62,41 z
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy !!!


Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Pewien_nieznany_ktos i 32 gości