MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

wszystko na temat spółek publicznych
leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1712
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: leeloo » 19 sty 2018 16:32

to zalimcz , tak czasem bywa dostałes kare i tyle :lol:


bronek123
Sierżant sztabowy
Posty: 116
Rejestracja: 25 sie 2016 20:51

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: bronek123 » 21 sty 2018 10:27

https://www.bankier.pl/wiadomosc/MOBIME ... 68001.html

Zmienił się termin dla zaliczki.
Korekta raportu 2/2018 - Zawarcie istotnej umowy
2018-01-20 13:50A A+ A+
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018 KNF
Data sporządzenia: 2018-01-20
Skrócona nazwa emitenta
MOBIMEDIA SOLUTION S.A.
Temat
Korekta raportu 2/2018 - Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MobiMedia Solution S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu ESPI Nr 2/2018. Korekta jest spowodowana błędem technicznym wynikającym z tłumaczenia zapisów umowy z języka obcego.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd MobiMedia Solution S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy MobiMedia Solution S.A. a Equity Dynamics AB, z siedzibą Sandviksvägen 27B, 423 38 Torslanda, numer rejestrowy 556524-3125 („Licencjobiorca”).
Celem umowy i zgodnym zamiarem stron jest nabycie przez Equity Dynamics AB, wyłącznej licencji do komercyjnego wykorzystania narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” do którego prawa posiada Emitent. Licencja jest ograniczona terytorialnie i obejmuje wyłącznie terytorium Republiki Włoskiej.
W ramach udzielonej licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się do:
I. Dostosowanie narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” tak, aby odpowiadało potrzebom włoskiego rynku,
II. Aktywne wprowadzanie na rynek narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” na terytorium Włoch.
III. Zabezpieczenie interesów biznesowych Emitenta poprzez organizację biznesu w oparciu o wystarczające zasoby finansowe oraz o staranność ostrożnego przedsiębiorcy.
IV. Pomoc w rozwoju technicznym narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet”.
V. Pomoc w opracowaniu modelu biznesowego.
VI. Aktywną promocję narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” w celu pozyskania nowych klientów i zwiększenia ogólnej sprzedaży.
W ramach porozumienia Emitent zobowiązał się do:
MMS zobowiązuje się do:
I. Pomocy Licencjobiorcy w opracowywaniu i dostosowywaniu narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” , a także w jego przyszłym rozwoju, w celu dostosowania go do wymagań rynku objętego licencją.
II. Zapewnienia pomocy technicznej i wsparcia w związku z używaniem przez Licencjobiorcę narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” ,
III. Wsparcia Licencjobiorcy doświadczeniami (technicznymi i komercyjnymi) jakie zostaną zebrane w trakcie wykorzystaniu narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” w Szwecji oraz w Polsce.
IV. Dostarczenia Licencjobiorcy wzorców używanych do produkcji różnych materiałów promocyjnych, a także w ich przyszłym rozwoju, w celu dostosowania do wymagań rynku objętego licencją.
II. Zapewnienia pomocy technicznej oraz innego wsparcia w związku z używaniem przez Licencjobiorcę narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” .

Narzędzie „P2P Peer to Peer Wallet” będzie wprowadzone do obrotu na rynku objętym licencją pod znakiem towarowym Emitenta lub innym znakiem towarowym, na co Strony mogą wyrazić zgodę w odrębnym porozumieniu.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” , a także do ewentualnych ulepszeń lub udoskonaleń, pozostają wyłączną własnością Emitenta.

Wartość umowy wynosi 500 000 EUR (€) z zaliczką 50% (tj. 250 000 EUR). W przypadku braku wpłaty zaliczki najpóźniej do 20 grudnia 2018 r. Niniejsza Umowa traci ważność bez dalszych zobowiązań między stronami.
Pozostałe 50% kwoty pierwszej będzie płatne po rozpoczęciu korzystania z narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet”. Ponadto Licencjobiorca zapłaci Emitentowi opłatę licencyjną w wysokości 20% przychodów netto z tytułu wykorzystania do narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet”.

Umowa obowiązuje przez okres wstępny kończący się 20 lutego 2018 r., a następnie jest automatycznie przedłużana o trzy (3) lata, o ile nie zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem co najmniej sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie przed upływem terminu.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd MobiMedia Solution S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy MobiMedia Solution S.A. a Equity Dynamics AB, z siedzibą Sandviksvägen 27B, 423 38 Torslanda, numer rejestrowy 556524-3125 („Licencjobiorca”).
Celem umowy i zgodnym zamiarem stron jest nabycie przez Equity Dynamics AB, wyłącznej licencji do komercyjnego wykorzystania narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” do którego prawa posiada Emitent. Licencja jest ograniczona terytorialnie i obejmuje wyłącznie terytorium Republiki Włoskiej.
W ramach udzielonej licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się do:
I. Dostosowanie narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” tak, aby odpowiadało potrzebom włoskiego rynku,
II. Aktywne wprowadzanie na rynek narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” na terytorium Włoch.
III. Zabezpieczenie interesów biznesowych Emitenta poprzez organizację biznesu w oparciu o wystarczające zasoby finansowe oraz o staranność ostrożnego przedsiębiorcy.
IV. Pomoc w rozwoju technicznym narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet”.
V. Pomoc w opracowaniu modelu biznesowego.
VI. Aktywną promocję narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” w celu pozyskania nowych klientów i zwiększenia ogólnej sprzedaży.
W ramach porozumienia Emitent zobowiązał się do:
MMS zobowiązuje się do:
I. Pomocy Licencjobiorcy w opracowywaniu i dostosowywaniu narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” , a także w jego przyszłym rozwoju, w celu dostosowania go do wymagań rynku objętego licencją.
II. Zapewnienia pomocy technicznej i wsparcia w związku z używaniem przez Licencjobiorcę narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” ,
III. Wsparcia Licencjobiorcy doświadczeniami (technicznymi i komercyjnymi) jakie zostaną zebrane w trakcie wykorzystaniu narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” w Szwecji oraz w Polsce.
IV. Dostarczenia Licencjobiorcy wzorców używanych do produkcji różnych materiałów promocyjnych, a także w ich przyszłym rozwoju, w celu dostosowania do wymagań rynku objętego licencją.
II. Zapewnienia pomocy technicznej oraz innego wsparcia w związku z używaniem przez Licencjobiorcę narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” .

Narzędzie „P2P Peer to Peer Wallet” będzie wprowadzone do obrotu na rynku objętym licencją pod znakiem towarowym Emitenta lub innym znakiem towarowym, na co Strony mogą wyrazić zgodę w odrębnym porozumieniu.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” , a także do ewentualnych ulepszeń lub udoskonaleń, pozostają wyłączną własnością Emitenta.

Wartość umowy wynosi 500 000 EUR (€) z zaliczką 50% (tj. 250 000 EUR). W przypadku braku wpłaty zaliczki najpóźniej do 20 lutego 2018 r. Niniejsza Umowa traci ważność bez dalszych zobowiązań między stronami.
Pozostałe 50% kwoty pierwszej będzie płatne po rozpoczęciu korzystania z narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet”. Ponadto Licencjobiorca zapłaci Emitentowi opłatę licencyjną w wysokości 20% przychodów netto z tytułu wykorzystania do narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet”.

Umowa obowiązuje przez okres wstępny kończący się 20 lutego 2018 r., a następnie jest automatycznie przedłużana o trzy (3) lata, o ile nie zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem co najmniej sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie przed upływem terminu.

kokos
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 245
Rejestracja: 24 lip 2017 12:14

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: kokos » 22 sty 2018 11:38

fix 0,42 w tym tygodniu
to dużo czy mało ?
tylko tak se piszę . ... to tak z nudów .
a może się trafi 100-1000% zysku.

MarianPierdowicz
Starszy sierżant
Posty: 94
Rejestracja: 30 maja 2017 21:08

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: MarianPierdowicz » 23 sty 2018 09:26

Jak tam kokos ?? Warto to jeszce brac ??
Marian Pie rdowicz uwielbia Maryle Rodowicz :lol:

welts
Chorąży sztabowy
Posty: 6256
Rejestracja: 02 mar 2013 19:36
Lokalizacja: MACD

Kolejna fala

Postautor: welts » 23 sty 2018 10:53

No dalej jazda :!: :lol:

kokos
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 245
Rejestracja: 24 lip 2017 12:14

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: kokos » 23 sty 2018 14:54

czekamy na info :idea: :idea:
tylko tak se piszę . ... to tak z nudów .
a może się trafi 100-1000% zysku.

MarianPierdowicz
Starszy sierżant
Posty: 94
Rejestracja: 30 maja 2017 21:08

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: MarianPierdowicz » 24 sty 2018 18:53

czekamy na info :idea: :idea:
jakie info ?? wiesz cos to powiedz ??
Marian Pie rdowicz uwielbia Maryle Rodowicz :lol:

Silent@Bob
Podporucznik
Posty: 13037
Rejestracja: 18 sty 2006 14:13

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: Silent@Bob » 24 sty 2018 19:39

Ponownie w BLOCKCHAIN nie wejdą.

Byli prekursorami, a zostali na szarym końcu, a wystarczyło konsekwentnie realizować strategię...

Jak można było to tak spier... ?

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wejsci ... 68539.html

Silent@Bob
Podporucznik
Posty: 13037
Rejestracja: 18 sty 2006 14:13

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: Silent@Bob » 24 sty 2018 19:58

Ponownie w BLOCKCHAIN nie wejdą.

Byli prekursorami, a zostali na szarym końcu, a wystarczyło konsekwentnie realizować strategię...

Jak można było to tak spier... ?

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wejsci ... 68539.html
oj tak to by byla jazdunia a tak zostje krecenie wroa 14-22 :lol: :lol: :lol:
Tak spie.rzyć temat...

kokos
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 245
Rejestracja: 24 lip 2017 12:14

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: kokos » 26 sty 2018 12:11

tylko tak se piszę . ... to tak z nudów .
a może się trafi 100-1000% zysku.

Silent@Bob
Podporucznik
Posty: 13037
Rejestracja: 18 sty 2006 14:13

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: Silent@Bob » 31 sty 2018 22:10

Raport Bieżący nr 1/2018

Zarząd Spółki MobiMedia Solution S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 roku

• raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 roku

• raport roczny za 2017 r. - 31 maja 2018 roku

• raport kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 roku

• raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1712
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: leeloo » 02 lut 2018 14:54


stary_konfident
Sierżant
Posty: 63
Rejestracja: 16 cze 2017 16:23

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: stary_konfident » 03 lut 2018 18:20

bezdomny smierdziuchu mam nadzieje ,że los ci wynagrodzi za twoje naganianie

Gullliwer
Sierżant sztabowy
Posty: 113
Rejestracja: 24 lip 2017 12:41

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: Gullliwer » 06 lut 2018 09:53

I tu tez w lutym sporo zarobicie.

kokos
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 245
Rejestracja: 24 lip 2017 12:14

Re: MOBIMEDIA SOLUTION [MMS] księga I

Postautor: kokos » 13 lut 2018 10:58


co jest długo jeszcze ?
tylko tak se piszę . ... to tak z nudów .
a może się trafi 100-1000% zysku.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości