PIK [PIK]

wszystko na temat spółek publicznych
HotDog
Młodszy chorąży
Posty: 502
Rejestracja: 10 lis 2017 09:44
Lokalizacja: Mars

Re: PIK [PIK]

Postautor: HotDog » 16 sty 2018 15:19

bez obrazy, poje...ba ..lo was. Ta zaśmiecony i zaleszczony papier. Z daleka od was, za duzo tu wisi nabitych na hak
ja tu widze jednego :lol: :lol: :lol: no dobra czas na spacer


leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 18 sty 2018 09:55


NICOLAOS
Sierżant
Posty: 64
Rejestracja: 07 sty 2018 14:23

Re: PIK [PIK]

Postautor: NICOLAOS » 18 sty 2018 19:06

Te twoje slowa :Jestem zainteresowany kupnem ale obecne musi nastąpić korekta po wzroście z 8 gr : dotycza spolki PIK takze :P

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 18 sty 2018 20:30


leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 18 sty 2018 20:36

pis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)


3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018 KNF
Data sporządzenia: 2018-01-18
Skrócona nazwa emitenta
MOBIMEDIA SOLUTION S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MobiMedia Solution S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy MobiMedia Solution S.A. a Equity Dynamics AB, z siedzibą Sandviksvägen 27B, 423 38 Torslanda, numer rejestrowy 556524-3125 („Licencjobiorca”).
Celem umowy i zgodnym zamiarem stron jest nabycie przez Equity Dynamics AB, wyłącznej licencji do komercyjnego wykorzystania narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” do którego prawa posiada Emitent. Licencja jest ograniczona terytorialnie i obejmuje wyłącznie terytorium Republiki Włoskiej.
W ramach udzielonej licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się do:
I. Dostosowanie narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” tak, aby odpowiadało potrzebom włoskiego rynku,
II. Aktywne wprowadzanie na rynek narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” na terytorium Włoch.
III. Zabezpieczenie interesów biznesowych Emitenta poprzez organizację biznesu w oparciu o wystarczające zasoby finansowe oraz o staranność ostrożnego przedsiębiorcy.
IV. Pomoc w rozwoju technicznym narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet”.
V. Pomoc w opracowaniu modelu biznesowego.
VI. Aktywną promocję narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” w celu pozyskania nowych klientów i zwiększenia ogólnej sprzedaży.
W ramach porozumienia Emitent zobowiązał się do:
MMS zobowiązuje się do:
I. Pomocy Licencjobiorcy w opracowywaniu i dostosowywaniu narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” , a także w jego przyszłym rozwoju, w celu dostosowania go do wymagań rynku objętego licencją.
II. Zapewnienia pomocy technicznej i wsparcia w związku z używaniem przez Licencjobiorcę narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” ,
III. Wsparcia Licencjobiorcy doświadczeniami (technicznymi i komercyjnymi) jakie zostaną zebrane w trakcie wykorzystaniu narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” w Szwecji oraz w Polsce.
IV. Dostarczenia Licencjobiorcy wzorców używanych do produkcji różnych materiałów promocyjnych, a także w ich przyszłym rozwoju, w celu dostosowania do wymagań rynku objętego licencją.
II. Zapewnienia pomocy technicznej oraz innego wsparcia w związku z używaniem przez Licencjobiorcę narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” .

Narzędzie „P2P Peer to Peer Wallet” będzie wprowadzone do obrotu na rynku objętym licencją pod znakiem towarowym Emitenta lub innym znakiem towarowym, na co Strony mogą wyrazić zgodę w odrębnym porozumieniu.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet” , a także do ewentualnych ulepszeń lub udoskonaleń, pozostają wyłączną własnością Emitenta.

Wartość umowy wynosi 500 000 EUR (€) z zaliczką 50% (tj. 250 000 EUR). W przypadku braku wpłaty zaliczki najpóźniej do 20 grudnia 2018 r. Niniejsza Umowa traci ważność bez dalszych zobowiązań między stronami.
Pozostałe 50% kwoty pierwszej będzie płatne po rozpoczęciu korzystania z narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet”. Ponadto Licencjobiorca zapłaci Emitentowi opłatę licencyjną w wysokości 20% przychodów netto z tytułu wykorzystania do narzędzia „P2P Peer to Peer Wallet”.

Umowa obowiązuje przez okres wstępny kończący się 20 lutego 2018 r., a następnie jest automatycznie przedłużana o trzy (3) lata, o ile nie zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem co najmniej sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie przed upływem terminu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-18 Jan Vidar HUGSTED Prezes Zarządu Jan Vidar HUGSTED

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 18 sty 2018 20:38

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
2018-01-17 14:59A A+ A+
Zarząd Pik S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka lub Emitent) informuje niniejszym, iż w nawiązaniu do raportu 37/2017, o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz 2018, otrzymał w dniu dzisiejszym obustronnie podpisaną umowę, na przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego PIK S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 oraz od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018. Badanie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej przeprowadzi Kancelariia Biegłych Rewidentów WEC Witczak i wspólnicy sp.k. z siedzibą w Łodzi, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 12377.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EB

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 18 sty 2018 20:53

PIK - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem
zobacz również wszystkie zlecenia kupna
« powrót
1,00 ......... 2000 .......... 14:08:31
1,01 ......... 1046 .......... 12:19:44
1,02 ......... 8183 .......... 10:02:14
1,02 ......... 981 ........... 11:34:07
1,04 ......... 1000 .......... 09:37:19
1,11 ......... 3500 .......... 08:30:08
1,14 ......... 3500 .......... 12:34:09
1,15 ......... 5968 .......... 11:33:30
1,19 ......... 1100 .......... 15:27:39
1,20 ......... 20000 ......... 08:41:26
1,30 ......... 10000 ......... 15:49:16
_______________________________________
1,40 ......... 20000 ......... 15:50:15
1,42 ......... 67 ............ 08:51:15
1,60 ......... 20000 ......... 15:54:16
1,80 ......... 20000 ......... 15:55:02

antywskaźnik
Sierżant
Posty: 56
Rejestracja: 25 paź 2017 08:24

Re: PIK [PIK]

Postautor: antywskaźnik » 18 sty 2018 20:55

PIK - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem
zobacz również wszystkie zlecenia kupna
« powrót
1,00 ......... 2000 .......... 14:08:31
1,01 ......... 1046 .......... 12:19:44
1,02 ......... 8183 .......... 10:02:14
1,02 ......... 981 ........... 11:34:07
1,04 ......... 1000 .......... 09:37:19
1,11 ......... 3500 .......... 08:30:08
1,14 ......... 3500 .......... 12:34:09
1,15 ......... 5968 .......... 11:33:30
1,19 ......... 1100 .......... 15:27:39
1,20 ......... 20000 ......... 08:41:26
1,30 ......... 10000 ......... 15:49:16
_______________________________________
1,40 ......... 20000 ......... 15:50:15
1,42 ......... 67 ............ 08:51:15
1,60 ......... 20000 ......... 15:54:16
1,80 ......... 20000 ......... 15:55:02
ale Cie chłopie Moska ubrał. wklejaj, wklejaj , pocieszaj się.
I Bińkowski Cie ubrał na MMS? na samych hakach wisisz?

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 13 lut 2018 11:39

Zarząd PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu określa niniejszym harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018.

Raporty okresowe jednostkowe i skonsolidowane w roku 2018 będą publikowane w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 r.;

- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.;

- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.;

- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.;

- raport okresowy roczny za 2017 r. - 30 maja 2018 r.

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2018 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 20 lut 2018 03:04

Król jest jeden PiK 8)

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 23 lut 2018 15:38

spory dziś mamy obrót

janski
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2279
Rejestracja: 24 kwie 2006 23:03
Lokalizacja: Toruń

Re: PIK [PIK]

Postautor: janski » 23 lut 2018 15:45

spory dziś mamy obrót
I aż 3 (trzy) tranzakcje :shock: :roll:

Ci, którzy dążą do bogactwa, wpadają w pokusy i zasadzki oraz liczne nierozumne i szkodliwe pożądania, które prowadzą ludzi do zguby i zatracenia.
1T6,9


http://www.youtube.com/watch?v=d9NF2edxy-M

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 01 mar 2018 16:59

Coraz ciekawiej... :mrgreen:

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 02 mar 2018 09:01

Wczoraj ciekawy obrocik :mrgreen:

leeloo
Starszy chorąży
Posty: 1250
Rejestracja: 07 sty 2013 22:32

Re: PIK [PIK]

Postautor: leeloo » 07 mar 2018 14:56

halo inwestory zyjecie ? :mrgreen:


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Julian11 i 2 gości