Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

wszystko na temat spółek publicznych
|Czarne.Koszula|
Starszy chorąży
Posty: 1988
Rejestracja: 10 gru 2017 20:21

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: |Czarne.Koszula| » 15 lip 2019 14:50

Dzien dobry ! :)

Witaj Hafid


|Czarne.Koszula|
Starszy chorąży
Posty: 1988
Rejestracja: 10 gru 2017 20:21

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: |Czarne.Koszula| » 15 lip 2019 16:05

rkaem6 nie jesteś już sam na Poldku :)) (sorry że tu ale nie muszą wałkarze czytać)

inkub
Starszy sierżant
Posty: 82
Rejestracja: 05 cze 2011 20:15

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: inkub » 15 lip 2019 16:33

Teraz na PND naganiacie ?

A co z PXM ?

|Czarne.Koszula|
Starszy chorąży
Posty: 1988
Rejestracja: 10 gru 2017 20:21

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: |Czarne.Koszula| » 15 lip 2019 16:38

Teraz na PND naganiacie ?

A co z PXM ?

A co ma być z PXM? dalej trzymam i nie mam zamiaru sprzedawać a po 6 latach wróciłem do ryszardowej perły

Obrazek

nie ma powodu do spadku cen mieszkań, stopy procentowe spadają, dostępność gruntów pod zabudowę ograniczona, mieszkanie+, PKK i chyba naiwny myśli że upchną od PKP grunty przy "torach".

Jest konflikt i kopią się po kostkach akcjonariacie

Trader
Chorąży sztabowy
Posty: 4906
Rejestracja: 16 paź 2009 14:40

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: Trader » 15 lip 2019 19:14

Markują spadki, a spaść nie mogą. Wniosek jest bardzo prosty, idą wzrosty. 3 zł może być w każdej chwili.

|Czarne.Koszula|
Starszy chorąży
Posty: 1988
Rejestracja: 10 gru 2017 20:21

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: |Czarne.Koszula| » 16 lip 2019 15:25

Markują spadki, a spaść nie mogą. Wniosek jest bardzo prosty, idą wzrosty. 3 zł może być w każdej chwili.
Tak długo jak PKO manipuluje to mamy pałowanie kursu.

inkub
Starszy sierżant
Posty: 82
Rejestracja: 05 cze 2011 20:15

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: inkub » 16 lip 2019 15:33

3 zł może być w każdej chwili.
Dokładnie, nawet za 5 lat.

|Czarne.Koszula|
Starszy chorąży
Posty: 1988
Rejestracja: 10 gru 2017 20:21

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: |Czarne.Koszula| » 16 lip 2019 15:37

3 zł może być w każdej chwili.
Dokładnie, nawet za 5 lat.

Inkub pilnuj TPE bo na 1.30 zakończą zjazd :)))
Tacy byliście pewni przy 1,90zł, ja swoją dolę oddałem , nie wiem jak Trader.

To nie tylko ELB ale to musi wyjść blok 910 MW w JAW.

inkub
Starszy sierżant
Posty: 82
Rejestracja: 05 cze 2011 20:15

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: inkub » 16 lip 2019 15:48

Panowie, tnijcie straty.

Pilnuj swego Tauron :)) bo faszerują rynek towarem
Wczoraj na zamknięciu sprzedane.
:roll: :roll:

|Czarne.Koszula|
Starszy chorąży
Posty: 1988
Rejestracja: 10 gru 2017 20:21

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: |Czarne.Koszula| » 16 lip 2019 15:53Pilnuj swego Tauron :)) bo faszerują rynek towarem
Wczoraj na zamknięciu sprzedane.
:roll: :roll:

OK! dobra decyzja!

inkub
Starszy sierżant
Posty: 82
Rejestracja: 05 cze 2011 20:15

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: inkub » 16 lip 2019 15:57

Czas pokaże.

|Czarne.Koszula|
Starszy chorąży
Posty: 1988
Rejestracja: 10 gru 2017 20:21

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: |Czarne.Koszula| » 16 lip 2019 16:02

Czas pokaże.

bankowe ćpuny pompują i zrzucają, nie liczą się z niczym.

Trader
Chorąży sztabowy
Posty: 4906
Rejestracja: 16 paź 2009 14:40

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: Trader » 16 lip 2019 16:17

3 zł może być w każdej chwili.
Dokładnie, nawet za 5 lat.

Inkub pilnuj TPE bo na 1.30 zakończą zjazd :)))
Tacy byliście pewni przy 1,90zł, ja swoją dolę oddałem , nie wiem jak Trader.

To nie tylko ELB ale to musi wyjść blok 910 MW w JAW.
Tauron sprzedany.

|Czarne.Koszula|
Starszy chorąży
Posty: 1988
Rejestracja: 10 gru 2017 20:21

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: |Czarne.Koszula| » 16 lip 2019 16:38Dokładnie, nawet za 5 lat.

Inkub pilnuj TPE bo na 1.30 zakończą zjazd :)))
Tacy byliście pewni przy 1,90zł, ja swoją dolę oddałem , nie wiem jak Trader.

To nie tylko ELB ale to musi wyjść blok 910 MW w JAW.
Tauron sprzedany.

:lol: :lol: :lol:

Nie daj się wciągnąć tylko w Rafako!!

|Czarne.Koszula|
Starszy chorąży
Posty: 1988
Rejestracja: 10 gru 2017 20:21

Re: Polimex-Mostostal [PXM] - Księga XI - for future

Postautor: |Czarne.Koszula| » 16 lip 2019 17:18

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-16
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zarząd PolimexMostostal S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje o zawarciu umowy o robotybudowlane w systemie generalnego wykonawstwa _"Umowa"_ pomiędzy PERN S.A. z siedzibą w Płocku a _"Zamawiający"_ a konsorcjum, w skład którego wchodzi Naftoremont-Naftobudowasp. z o.o. z siedzibą w Płocku _spółka zależna od Emitenta_ _"NN"_ oraz Przedsiębiorstwem"AGAT" S.A. z siedzibą w Koluszkach _"AGAT"_ _NN i AGAT łącznie jako "Konsorcjum"_.Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Konsorcjum na rzecz Zamawiającego zbiornikamagazynowego 32000 m³ dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejsca oczekiwania cystern na załadunek w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach _"Zadanie"_.

Wynagrodzenie na rzecz Konsorcjum za wykonanie Zadania jest zryczałtowane i wynosi łącznie 50.975.000,00 PLN netto, z czego 25.727.684,00 PLN netto przypada na NN. Wynagrodzeniejest płatne w częściach, w zależności od etapu realizacji Zadania. Na podstawie UmowyKonsorcjum zobowiązało się wykonać Zadanie w terminie do 31 maja 2020 r. Na podstawieUmowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres od 12 do 72 miesięcy w zależnościod przedmiotu gwarancji. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi z tytułu wad fizycznych Zadania przez okres 5 lat liczącod dnia odbioru końcowego.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Konsorcjum wniesie zabezpieczenienależytego wykonania Umowy w formie środków pieniężnych przekazanych na rachunek Zamawiającego,gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 10% wynagrodzenia netto.Zabezpieczenie będzie obowiązywało do 60 dni od dnia podpisania przez Konsorcjum zZamawiającym protokołu pogwarancyjnego.
Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych za niewykonanielub nienależyte wykonanie Umowy m.in. w następujących przypadkach i wysokościach:_i_ opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum w oddaniu Zadania – 0,2%wynagrodzenia netto Konsorcjum za dzień, _ii_ opóźnienie z przyczyn leżących po stronieKonsorcjum w oddaniu każdego z etapów – 0,2% wynagrodzenia netto danego etapu zadzień, _iii_ opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum w usunięciu stwierdzonychwad – 0,1% wynagrodzenia za dzień, _iv_ za odstąpienie od Umowy przez Konsorcjum lubZamawiającego – 10% wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych została ograniczonaco do zasady, do wysokości 35% przysługującego Konsorcjum wynagrodzenia. Ponadto,Zamawiający może dochodzić dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.

Konsorcjum może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych przez Kodeks cywilny.Zamawiający może odstąpić od Umowy, w całości lub części z przyczyn dotyczących Konsorcjum,w szczególności gdy: _i_ opóźnienia Konsorcjum z wykonaniem robót przekroczyły 30dni roboczych, _ii_ Konsorcjum zawarło umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,_iii_ Konsorcjum istotnie naruszyło Umowę i nie usunęło skutków tych naruszeń w terminie.

Pozostałe postanowienia Umowy, w szczególności w zakresie podwykonawców, ubezpieczenia,obowiązków stron, praw autorskich nie odbiegają znacząco od postanowień zawieranychw umowach tego rodzaju.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości