Gaz, czynsz, wywóz śmieci - wszystko drożeje

luźne dyskusje inwestorów
KOSA/
Młodszy chorąży
Posty: 652
Rejestracja: 27 maja 2019 10:00

Gaz, czynsz, wywóz śmieci - wszystko drożeje

Postautor: KOSA/ » 16 lip 2019 14:16

930 złotych miesięcznie – tyle na utrzymanie domu wydaje statystyczna polska rodzina – wynika z szacunków Bartosz Turka z HRE Investments. To o 15 złotych więcej niż przed rokiem. Podwyżki zawdzięczamy przede wszystkim droższym usługom wywozu śmieci (20 proc. r/r), ale też wyższym czynszom i rachunkom za gaz. Wzrostu nie zatrzymało więc zamrożenie cen energii. Poniżej publikujemy komentarz eksperta w całości

https://businessinsider.com.pl/twoje-pi ... ts/mndmljz


pawelz2
Starszy plutonowy
Posty: 21
Rejestracja: 15 mar 2019 18:27

Re: Gaz, czynsz, wywóz śmieci - wszystko drożeje

Postautor: pawelz2 » 16 lip 2019 16:08

Co wyborcom PO-PSL najbardziej spodobało się po ośmiu latach rządów?
· Podwyżka podstawowej stawki VAT z 22% na 23 %.
· Podwyżka stawki VAT z 7% na 8% (leki, budownictwo mieszkaniowe).
· Podwyżka stawki VAT na nieprzetworzoną żywność z 3 % do 5 %.
· Podwyżka stawki VAT na produkty objęte dotychczas preferencjami podatkowymi
(ubranka dziecięce z 8% na 23 % , książki z 0 % na 5 %).
· Podwyżka akcyzy, m.in. na olej opałowy, gaz ziemny, alkohol, papierosy.
· Podniesienie składki rentowej dla przedsiębiorców z 4,5% do 6,5%.
· Zamrożenie progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od
podatku, co wobec wzrostu inflacji oznacza automatyczne zwiększenie obciążeń.
· Zamiast obiecywanej likwidacji podatku Belki rozszerzono jego zakres na zyski z
jednodniowych lokat bankowych.
· Obciążenie podatkiem „miedziowym” spółki KGHM, która płaci ok. 6,5 mln zł
daniny dziennie.
· Obciążenia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu niespłaconych pożyczek z
budżetu państwa w latach 2009 – 2014 wyniosą łącznie 37,7 mld zł.
· Wzrost Państwowego Długu Publicznego w stosunku do 2007 roku o 363,2 mld zł,
tj. o 68,9%.
· Zwiększenie łącznego długu firm i gospodarstw domowych do 78 % PKB na koniec
2012 roku (w 2000 roku wynosił on 37% PKB ).
· Spadek oszczędności gospodarstw domowych z około 12% – 14% na przełomie
poprzedniej dekady do około 2% – 5%.
· Obciążenia podatkowe rodzin z dwójką dzieci od 2009 roku wzrosły o 1,2 pkt. proc.
i wyniosły w 2012 roku 29,6%, przy średniej dla krajów OECD 26,1%.
2
· W 2013 roku łączne opodatkowanie zysków wynosiło w Polsce 41,6 % i było wyższe
od średniej krajów UE i EFTA (41,1%).
· Likwidacja ulgi budowlanej (zwrotu VAT za materiały budowlane na remonty).
· Likwidacja „ulgi internetowej”.
· Ograniczenie ulgi na tzw. „auto z kratką”.
· Ograniczenie możliwości odliczeń kosztów przez twórców.
· Wprowadzenie limitu odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku
umów o dzieło.
· „Skok” na oszczędności Polaków zgromadzone w OFE w celu załatania dziury
budżetowej i iluzorycznego zmniejszenia państwowego długu publicznego.
· Sukcesywne zmniejszanie Funduszu Rezerwy Demograficznej, który miał chronić
Polaków w przyszłości. W latach 2010 – 2014 zabrano z tego Funduszu 19,4 mld zł.
• Wzrost obciążeń fiskalnych z powodu nieaktualizowania kwoty wolnej od podatku
(w Polsce obowiązuje jedna z najniższych kwot wolnych od podatku w całej
Europie, pod tym względem jesteśmy gorsi nawet od Zambii i Tanzanii).
• Planowane rozszerzenie dwuprocentowego podatku od czynności
cywilnoprawnych na nowe kategorie.
• Planowane rozszerzenie podatku od nieruchomości na m.in. sieci kablowe i obiekty
energetyczne.
• Planowane wprowadzenie powszechnego podatku audiowizualnego.
• Przygotowanie przepisów blokujących możliwość odliczania VAT od paliwa.
• Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto Polski na koniec 2012 roku wyniosła
259,8 mld EUR (czyli ok. 68,1% PKB) i była ujemna, podobnie jak w poprzednich
latach rządów PO-PSL.
• Brak spójności i koordynacji promocji polskiej gospodarki.
• Liczba pracujących w przemyśle ogółem zmniejszyła się do końca 2012 roku
o 136,2 tys. osób.
3
• Dwukrotne zmniejszenie limitu obrotów (z 40 do 20 tys. zł), powyżej których
mikroprzedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną.
• Wyprzedawanie majątku Skarbu Państwa, tylko w 2012 roku sprzedano m.in.
95 mln akcji PKO BP, 11 mln akcji Banku Gospodarki Żywnościowej, 131 mln akcji
PGE S.A, systematycznie zbywane są akcje firm należących do kluczowych sektorów
polskiej gospodarki.
• W okresie 2005-2007 łączne przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
wyniosły 6,35 mld zł, w latach 2008-2012 było to ok. 55,2 mld zł, co wiązało się ze
sprzedażą setek polskich przedsiębiorstw, w tym kluczowych dla polskiego
przemysłu.
• Demontaż OFE zmniejsza płynność polskiego rynku. Wyceny polskich papierów
skarbowych oraz złotego będą bardziej wrażliwe na nastroje rynków globalnych.
Koszt obsługi zadłużenia zagranicznego wzrośnie o 14,2%.
• Polskie firmy pod względem innowacyjności są na przedostatnim miejscu
w Europie. Liczba zgłaszanych wniosków patentowych przez Polaków jest
11-krotnie mniejsza od średniego poziomu dla krajów UE.
• Polska staję się „montownią” wielkich korporacji. Niskie jednostkowe koszty pracy
powodują, że zagraniczni inwestorzy wykorzystują stosunkowo tanią siłę roboczą w
Polsce.
• Polski przemysł charakteryzuje się niskim stopniem innowacyjności, nie posiadamy
silnych rozpoznawalnych na świecie marek.
• Eksploatacja polskiego gazu łupkowego została potraktowana jako materiał do
kampanii wyborczej. Najwięksi inwestorzy opuścili Polskę, a liczba zrealizowanych
odwiertów nie umożliwia nawet oszacowania ilości gazu niekonwencjonalnego
w Polsce.
• Brak silnej polityki gospodarczej realizowanej na szczeblu UE w związku z polityką
klimatyczną powoduje ogromne zagrożenie dla konkurencyjności polskiego sektora
przemysłu ciężkiego i energochłonnego.
4
• Nieprawidłowości w przetargach stały się powszechne, zarzuty o utrudnianie
uczciwej konkurencji dotyczą nawet Ministerstwa Sprawiedliwości.
• Ogromny potencjał funduszy europejskich został nieefektywnie wykorzystany,
wiele inwestycji nie zostało zakończonych na czas, realizowane programy nie
przyczyniły się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki i przedsiębiorstw
oraz trwałego wzrostu liczby miejsc pracy, rząd uzależnił się pod względem
decyzyjno – inwestycyjnym od kapitału UE.
• Potencjał środków z UE przyczynił się głównie do redukcji negatywnych zjawisk
rejestrowanych w statystykach narodowych, związanych z kryzysem
ekonomicznym, zamiast służyć budowie fundamentów silnej, nowoczesnej
gospodarki w Polsce.
· Opóźnienie wprowadzania systemu e-podatki powoduje zmniejszenie wpływu
z VAT w kolejnych latach poprzez wyłudzenia (szacowane skutki to ok. 20 mld
rocznie).
Infrastruktura
· Brak adekwatnych efektów przy budowie autostrad wobec gigantycznych
i nieuzasadnionych wydatków na ten cel.
· Nadmiernie wysokie koszty budowy dróg i autostrad (średnia kosztów budowy
1 km autostrady w Polsce wynosi 9,6 mln euro, w Niemczech 8,24 mln euro, na
Litwie 4 mln euro).
· Doprowadzenie do upadku wielu firm branży budowlanej (w 2012 roku upadło 259
firm, w 2013 roku – 241 firm).
· Znaczący spadek zatrudnienia w branży budowlanej – o ok. 140-150 tys. etatów,
czyli o 13%.
· Spadek produkcji w branży budowlanej, zwłaszcza w inwestycjach
infrastrukturalnych (w 2013 roku spadek ten sięgnął 40%).
5
· Zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego na 42 mld zł wg. danych na
październik 2013 roku. Planowane zadłużenie na rok 2014 to aż 50 mld zł.
· Wprowadzenie systemu opłat elektronicznych ViaToll powodującego znaczne
obciążenie finansowe dla firm transportowych.
· Likwidacja linii kolejowych (planowano likwidację nawet 4000 km linii kolejowych, z
przewidzianych do wyłączenia z ruchu 90 odcinków wytypowanych przez PKP PLK
zostało zlikwidowanych już 21 odcinków linii kolejowych).
· Prywatyzacja wielu dworców kolejowych i likwidacja co najmniej 130 stacji i
przystanków PKP.
· Przesuwanie w czasie decyzji o budowie obwodnic kilkunastu polskich miast
(Olsztyn, Suwałki, Inowrocław, Pułtusk, Pomiechówek, Jarocin, Góra Kalwaria,
Kołbiel, Ostrów Wielkopolski, Niemodlin, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Wąchock,
Tomaszów Lubelski, Dąbrowa Tarnowska, Zabierzów).
· Pozbawienie podwykonawców możliwości odzyskania należnych pieniędzy od
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za wykonane prace przy budowie
dróg (tylko część z nich otrzymała należne pieniądze).
· Likwidacja infrastruktury „Polski powiatowej” (linie PKS, połączenia kolejowe, małe
szkoły, sądy rejonowe, biblioteki, placówki pocztowe, posterunki policji).
· Wykluczenie młodych mieszkańców znacznych obszarów Polski z programu
„Mieszkanie dla Młodych” – zakup nowego mieszkania przy wsparciu tego
programu został ograniczony praktycznie do dużych miast.
· Blokowanie regulacji prawnych w zakresie instalowania farm wiatrowych.

KOSA/
Młodszy chorąży
Posty: 652
Rejestracja: 27 maja 2019 10:00

Re: Gaz, czynsz, wywóz śmieci - wszystko drożeje

Postautor: KOSA/ » 16 lip 2019 16:21

Obrazekzus 2019
ObrazekPodatki

Obrazek

tak obiecywała Szydlo

Obrazek


?
wystarczy nie kraśc

Obrazek
?

Obrazek

ale kłamią !

Obrazek

?
Obrazek

++++
Obrazek

Obrazek

Obrazek

paliwo
Obrazek

prąd
Obrazek

woda
Obrazek
OC w górę
Obrazek

Obrazek

Obrazek


podsumowanie
Obrazek
+

Obrazek

+
bilans
Obrazek

propaganda kosztuje
Obrazek


Obrazek
=

ObrazekObrazekObrazek

antycenzorparkietowy
Młodszy chorąży
Posty: 657
Rejestracja: 27 lip 2018 18:04

Re: Gaz, czynsz, wywóz śmieci - wszystko drożeje

Postautor: antycenzorparkietowy » 18 lip 2019 10:10

I co się tak nabzdyczył??

A to, że LOKOMOTYWY staniały???
A tańsze PODKOWY dla koni???

No! Więc przestań marudzić!
Ogólnie koszyk dóbr staniał o cirka 3 koma 8 procenta.

Julian11
Starszy chorąży
Posty: 1540
Rejestracja: 24 wrz 2018 10:36

Re: Gaz, czynsz, wywóz śmieci - wszystko drożeje

Postautor: Julian11 » 18 lip 2019 11:30

I co się tak nabzdyczył??

A to, że LOKOMOTYWY staniały???
A tańsze PODKOWY dla koni???

No! Więc przestań marudzić!
Ogólnie koszyk dóbr staniał o cirka 3 koma 8 procenta.
zimowe obuwie w CCC staniało TYŻ, miedzy innymi dlatego inflacja jest na papierze tylko 2.6 proc.r/r :lol: 8)

miki331
Podporucznik
Posty: 16745
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: Gaz, czynsz, wywóz śmieci - wszystko drożeje

Postautor: miki331 » 18 lip 2019 15:34

A katastrofa coraz bliżej !
Produkcja przemysłowa w czerwcu spadała rok do roku w 20 branżach
Co więcej, jak podaje GUS, produkcja przemysłowa w czerwcu spadała rok do roku w 20 branżach.
Spadek produkcji odnotowano m.in.
w produkcji odzieży - 13,5 proc.,
metali - o 11,1 proc.,
w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 10,7 proc.,
w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 8,5 proc.,
wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 7,4 proc.,
mebli - o 6,2 proc.,
wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 6,0 proc.
Natomiast wzrost produkcji wystąpił m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 11,1 proc., napojów - o 6,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 3,5 proc., urządzeń elektrycznych - o 2,7 proc.
GUS podał, że udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano spadek, wyniósł 76,0 proc.

jolka778
Szeregowy
Posty: 1
Rejestracja: 23 lip 2019 23:11
Kontakt:

Re: Gaz, czynsz, wywóz śmieci - wszystko drożeje

Postautor: jolka778 » 23 lip 2019 23:13

Tylko w naszych portfelach nic nie przybywa.


Wróć do „Hyde Park”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości