Spis nasz powszechny

wszystko na temat spółek publicznych
miki331
Podporucznik
Posty: 19666
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Spis nasz powszechny

Postautor: miki331 » 15 maja 2021 00:21

Jak uniknąć spisu powszechnego?
https://www.youtube.com/watch?v=NDithNwqu2g


miki331
Podporucznik
Posty: 19666
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: miki331 » 15 maja 2021 00:27

Obowiązkowy spis powszechny = kłopoty
https://www.youtube.com/watch?v=12nmjBBT3Fk

miki331
Podporucznik
Posty: 19666
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: miki331 » 15 maja 2021 00:39

Spis powszechny 2021. Po co GUS-owi tyle danych?
https://www.youtube.com/watch?v=T9-9u3imgPo

miki331
Podporucznik
Posty: 19666
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: miki331 » 15 maja 2021 00:41

Inwigilacja, Inwigilacja ? INWIGILACJA !

miki331
Podporucznik
Posty: 19666
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: miki331 » 15 maja 2021 00:55

Bareja miałby gotowy scenariusz do filmu o tym spisie

miki331
Podporucznik
Posty: 19666
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: miki331 » 15 maja 2021 01:00

z netu :
"NIE MA kary GRZYWNY w ustawie o spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wiec to co podają media o karze grzywny od 5 tys. zł to KŁAMSTWO. Kolejne kłamstwo.
W spisie w 2011 r. w ustawie był art.23 który mówił, że kto nie wypełnia obowiązku spisu podlega karze grzywny. W aktualnej ustawie nie ma takiej zapisu (jest ona opublikowana w Dz.U z 18 września 2019, poz. 1775).

Po maseczkach, szczepioneczkach mamy teraz kolejny NAKAZ ujawniania swoich wrażliwych danych i stanu mienia mieszkalnego. Zakres danych wymaganych przez spis powszechny 2021 ludności, mieszkań, domów wymaga PODANIA szczegółowych danych osobowych ale też na przykład lokalizacji i branży naszego zakładu pracy, wykształcenia, zawodu wykonywanego, wyznawanej religii, wyposażenia technicznego mieszkań, rodzaju paliwa stosowanego do ogrzewania mieszkania, powierzchni użytkowej, roku budowy domu. Dane podane przez internet mogą być zweryfikowane bezpośrednio czyli osobiście wiec coś co miało być rzekomo statystyczne będzie sprawdzane jak podczas kontroli urzędu skarbowego. Na spis w 2021 roku przeznaczono z budżetu aż 342 miliony zł.

To nie wszystko. Załącznik nr 2 do ustawy, wymaga aby wszystkie urzędy podlegające pod różne ministerstwa PRZEKAZAŁY do GUS w ramach tego spisu szczegółowe i praktycznie WSZYSTKIE informacje o osobach żyjących na terenie Polski.

Na przykład dane o prowadzonej działalności gospodarczej lub dacie zawarcia związku małżeńskiego, dacie rozwodu, śmierci małżonka, numerach pesel Twoich rodziców, szczegółowe dane Twoich dzieci, informacje o pobieranych świadczeniach rodzinnych, o alimentach, o osobach nie płacących alimentów, dane DZIECI (przedszkolaków, uczniów, studentów) do jakich chodzą SZKÓŁ, ADRESY tych szkół czy przedszkoli (CHROŃCIE SWOJE DZIECI), o rodzinach wielodzietnych, o cudzoziemcach, zezwoleniach na prace, pełne dane nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów, uczniów, dane z rejestrów gruntów, budynków, własności, pełne dane płatników i osób ubezpieczonych w ZUS, dane z KRUS, z NFZ, z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o stopniu niepełnosprawności, dane z rejestrów map, ze starostw o budynkach, obiektach, od dostawców usług telekomunikacyjnych o NUMERZE TELEFONU i dane abonenta a nawet dodatkowy numer kontaktowy, jeżeli jest dostępny.

Nie ma tylko obowiązku informacji o rozmiarze "pasiaka" o przepraszam ubrania i butów delikwenta. Za chwilę uzupełnią te dane o kartoteki zdrowia pacjentów.

Nierząd nie ma prawa spisywać i przekazywać do GUS takich danych obywateli, jest to niezgodne z art. 47 i art. 51 Konstytucją RP, z art.7 i 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, z art.220 Kodeksu postępowania administracyjnego, z przepisami RODO, z klauzulami w umowach o zachowaniu tajemnicy umów, ujawnianie takich wrażliwych danych osobowych podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech."

Kajka-reaktywacja
Szeregowy
Posty: 1
Rejestracja: 16 maja 2021 18:03

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: Kajka-reaktywacja » 16 maja 2021 19:06

Chyba nie tak prosto z tym brakiem grzywny. Jest zapisana w ustawie o statystyce publicznej.

smalec_alfa
Starszy chorąży
Posty: 1449
Rejestracja: 17 sie 2020 23:46

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: smalec_alfa » 16 maja 2021 20:04

na yt poradniki widziałem, jak się wymigać. jeden filmik to nawet bodajże od wilka, tego z konfederacji :roll:

ANTYCHRYST
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2948
Rejestracja: 30 cze 2018 11:46

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: ANTYCHRYST » 16 maja 2021 21:30

jeżeli macie dość i nie chcecie katotalibanu w Polsce, koniecznie spiszcie się jako BEZWYZNANIOWI :!: :idea:

smalec_alfa
Starszy chorąży
Posty: 1449
Rejestracja: 17 sie 2020 23:46

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: smalec_alfa » 16 maja 2021 21:37

jeżeli macie dość i nie chcecie katotalibanu w Polsce, koniecznie spiszcie się jako BEZWYZNANIOWI :!: :idea:
a kysz szatanie :roll:

AdmiralPiett
Chorąży sztabowy
Posty: 5825
Rejestracja: 13 lip 2015 12:32

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: AdmiralPiett » 17 maja 2021 14:54

jeżeli macie dość i nie chcecie katotalibanu w Polsce, koniecznie spiszcie się jako BEZWYZNANIOWI :!: :idea:
a nie można jako buddysta ???

:mrgreen:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy !!!

Nowy incoqnito
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2794
Rejestracja: 21 cze 2019 19:59

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: Nowy incoqnito » 17 maja 2021 15:27

Ale q#rwa macie problem...
Spisałem się dziś. Związek z partnerką bezwyznaniowy itd itd.
O jakich danych tu piszecie :mrgreen:

ANTYCHRYST
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2948
Rejestracja: 30 cze 2018 11:46

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: ANTYCHRYST » 17 maja 2021 16:30

jeżeli macie dość i nie chcecie katotalibanu w Polsce, koniecznie spiszcie się jako BEZWYZNANIOWI :!: :idea:
a nie można jako buddysta ???

:mrgreen:
można, byle nie rydzykowska sekta pedofilska :!:

miki331
Podporucznik
Posty: 19666
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: miki331 » 21 maja 2021 10:32

KONSTYTUCJA
Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno
zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie
dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać
istoty wolności i praw.

Art. 47.
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia
oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 51.
2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o
obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Art. 53.
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego
światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

USTAWA
o statystyce publicznej

Art. 8
[Zakaz zbierania danych wrażliwych w ramach badań statystycznych prowadzonych na
zasadzie obowiązku]
Dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem" nie mogą być zbierane na zasadzie obowiązku w badaniach
statystycznych prowadzonych z udziałem osób fizycznych.

Rozdział 8
Przepisy karne

Art.54. Kto narusza tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art.55. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane
statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na
zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 5.
Art.56.1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem
faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
2.Wwypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.
Art.57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo
udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega
grzywnie.
Art.58. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego
terminu, podlega karze grzywny.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Artykuł 9
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

1. Zabrania się przetwarzania danych *** pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w
celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

miki331
Podporucznik
Posty: 19666
Rejestracja: 02 maja 2006 13:08
Lokalizacja: Gliwice

Re: Spis nasz powszechny

Postautor: miki331 » 21 maja 2021 10:37

Jak odmówić udziału w spisie powszechnym - PiS nielegalnie chce przesłuchać Polaków
https://www.youtube.com/watch?v=puZmECBwfz8


Wróć do „Akcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości