MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

wszystko na temat spółek publicznych
hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7390
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: Mostostal Płock [MSP]

Postautor: hektor » 13 paź 2017 19:42

"Tygrysek-Puma" - głównym akcjonariuszom nie zależy na kursie a rynek jeszcze nie dostrzegł perły 8)


hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7390
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: hektor » 09 lis 2017 11:35

Albo rzeczywiście szykuje się wezwanie albo wyniki za III kwartał będą słabe. W przeciwnym wypadku nie widzę podstaw do takich głębokich spadków i ciągłego sypania akcjami.

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7390
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: hektor » 22 lis 2017 08:14

Zastanawiałem się dlaczego kurs tak dołuje skoro jeszcze nie ma wyników.
Okazuje się, że wyniki już zostały opublikowane w raporcie skonsolidowanym Mostostalu Warszawa. :shock:

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: Tygrysek-Puma » 29 lis 2017 09:10

[2017-11-29 06:51:05] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.

w tys.
EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
83 063
75 884
19 514
17 370
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
393
-3 278
92
-750
Zysk (strata) brutto
102
-3 429
24
-785
Zysk (strata) netto
102
-3 429
24
-785
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
933
-6 370
219
-1 458
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-641
-103
-151
-24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-44
3 242
-10
742
Przepływy pieniężne netto, razem
248
-3 231
58
-740
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
70 896
77 437
16 453
17 504
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
38 855
45 498
9 017
10 284
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
221
222
51
50
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
29 267
35 028
6 792
7 918
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
32 041
31 939
7 436
7 219
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
20 000
20 000
4 641
4 521
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
-0,72
-1,71
-0,17
-0,39
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
16,02
15,97
3,72
3,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: Tygrysek-Puma » 22 gru 2017 15:12

Spory ruch dziś na papierku i obroty niczego sobie :P 8)

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7390
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: hektor » 22 gru 2017 20:28

Dzisiaj negatywne info a pomimo tego kurs w górę na sporych obrotach.
Może sesja przełomu:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/MOSTAL ... 63750.html

Janek50
Starszy plutonowy
Posty: 29
Rejestracja: 12 gru 2017 22:25

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: Janek50 » 22 gru 2017 21:58

Widocznie niektórzy wiedzieli wcześniej.

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: Tygrysek-Puma » 05 sty 2018 12:38

[2018-01-05 12:36:03] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 33/2017

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie o wyborze przez PERN S.A. ("Zamawiający") oferty Konsorcjum Mostostal Płock S.A. ("Lider") oraz Mostostal Warszawa S.A. ("Partner") jako najkorzystniejszej w postępowaniu nr HZR-231-81/17 o udzielenie Zamówienia pn.: "GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI - ROZBUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W BAZIE GDAŃSK", w ramach realizacji zadania z Planu Inwestycji na rok 2017. Rozbudowa Parku Zbiornikowego w Bazie Gdańsk; Nr SAP: 1-10/004.
Cena zaoferowana przez Konsorcjum to 142,95 mln zł netto.
Podpisanie umowy, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego, nastąpi niezwłocznie, o czym Spółka poinformuje oddzielnym raportem.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7390
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: hektor » 05 sty 2018 12:53

Czekamy na komunikat jaka część kontraktu przypadnie Mostostalowi Płock. :roll:

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7390
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: hektor » 05 sty 2018 12:55

Mostostal Płock jest liderem Konsorcjum.
8)

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: Tygrysek-Puma » 05 sty 2018 13:17

[2018-01-05 12:47:33] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2018

W związku z wystąpieniem oczywistej pomyłki w numeracji Raporu (było 33/2018 powinno być 1/2018) powtórnie przekazujemy treść Raportu:
Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie o wyborze przez PERN S.A. ("Zamawiający") oferty Konsorcjum Mostostal Płock S.A. ("Lider") oraz Mostostal Warszawa S.A. ("Partner") jako najkorzystniejszej w postępowaniu nr HZR-231-81/17 o udzielenie Zamówienia pn.: "GENERALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI - ROZBUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W BAZIE GDAŃSK", w ramach realizacji zadania z Planu Inwestycji na rok 2017. Rozbudowa Parku Zbiornikowego w Bazie Gdańsk; Nr SAP: 1-10/004.
Cena zaoferowana przez Konsorcjum to 142,95 mln zł netto.
Podpisanie umowy, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego, nastąpi niezwłocznie, o czym Spółka poinformuje oddzielnym raportem.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7390
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: hektor » 05 sty 2018 14:09

Info nie pomogło, trzeba będzie jeszcze poczekać na wzrosty bo ktoś koniecznie chce wyjść akcji. :mrgreen:

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7390
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: hektor » 09 sty 2018 07:29

Nawiązując do wcześniejszego komunikatu o zmniejszeniu przychodów z tytułu prac w Opolu:
"Mostostal Kielce S.A. nie potwierdza wykonanych przez Emitenta prac oraz pozostałych roszczeń jako robót dodatkowych i traktuje je jako wykonane w ramach wynagrodzenia podstawowego. Prace te musiały zostać wykonane, aby możliwe było oddanie kompletnego dzieła jakim był montaż konstrukcji stalowej kotła i kotłowni dla bloków 5 i 6 w ramach przedmiotowej inwestycji."

Mostostal Kielce w 100% należy do Mostostalu Warszawa. MWarszawa jest głównym akcjonariuszem Mostostalu Płock. Trochę dziwnie wyglądają przepychanki pomiędzy tymi dwoma spółkami.

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3788
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: Tygrysek-Puma » 24 sty 2018 15:47

[2018-01-24 12:32:48] Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2018

Zarząd Mostostal Płock S.A. zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty kwartalne (SA-Q):
I kwartał 2018 r. - 30.05.2018 r.
III kwartał 2018 r. - 29.11.2018 r.

Raport półroczny za I półrocze 2018 roku (SA-P) - 28.09.2018 r.

Raport roczny za 2017 rok (SA-R) - 30.04.2018 r.

Jednocześnie Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 w. wym. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7390
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: MOSTOSTAL PŁOCK [MSP]

Postautor: hektor » 25 sty 2018 09:32

Coś długo nie ma infa o podpisanej umowie z PERN. :roll:


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości