BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

wszystko na temat spółek publicznych
łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 06 wrz 2018 10:51

Komuś zabrakło cierpliwości i zamiast spokojnie kupować podbił trochę cenę. Ale póki co brakuje kontynuacji.
to be in the black...


łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 08 wrz 2018 21:10

TFI Nationale-Nederlanden zwiększyło zaangażowanie w akcjonariacie BOŚ w drugim kwartale o 348,381 akcji.
to be in the black...

Klakier17
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 307
Rejestracja: 09 paź 2017 18:04
Lokalizacja: Szikago / Żyrardów

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: Klakier17 » 09 wrz 2018 09:27

In plus
"BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (34/2018) Informacja o zamiarze wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii D"
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wia ... ch-serii-d
Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji Obligacji Serii D Banku Ochrony Środowiska S.A. Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych oraz wykup instrumentów finansowych, które obecnie w sposób nieefektywny wpływają na poprawę wskaźników adekwatności kapitałowej. Powyższe działanie jest zgodne z realizowanym przez Bank Programem Postępowania Naprawczego. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła w dniu 23 sierpnia 2018 r. zgodę na zrealizowanie przez BOŚ S.A. przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 złotych, które na podstawie decyzji KNF z dnia 6 października 2011 roku zostały zaklasyfikowane do funduszy uzupełniających (obecnie kapitał Tier II) BOŚ S.A.

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 12 wrz 2018 15:36

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) opublikuje prospekt emisyjny akcji serii V na swojej stronie internetowej w czwartek, 13 września, podał bank. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 11 września.
Prospekt umożliwia wprowadzenie do obrotu publicznego na rynku regulowanym 30 074 426 akcji BOŚ Banku.

"Zatwierdzenie prospektu zamyka proces podnoszenia kapitału zakładowego BOŚ S.A., rozpoczęty w marcu br. W ramach podwyższenia kapitału bank pozyskał 300,7 mln zł. Wprowadzenie do obrotu akcji serii V otwiera kolejne możliwości rozwoju banku, w oparciu o założenia Programu Postępowania Naprawczego, oraz sprawnej realizacji strategii. Realizując PPN i strategię, bank prowadzi konsekwentne działania zmierzające do podnoszenia swojej wartości rynkowej oraz umacniania pozycji wiarygodnego partnera, finansującego inwestycje proekologiczne klientów korporacyjnych, firm z sektora SME i klientów indywidualnych" - czytamy w komunikacie.

"Kwota umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku na finansowanie działań proekologicznych wyniosła 581,1 mln zł (z czego umowy na kwotę 298,1 mln zł zawarto w II kwartale br.) i była o 82,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Od początku swojego funkcjonowania bank sfinansował inwestycje proekologiczne o łącznej wartości 50 mld zł, z czego ponad 60% stanowią inwestycje z dziedziny ochrony atmosfery" - czytamy dalej.

Kilka dni temu BOŚ otrzymał również zgodę KNF na wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych serii D. Wcześniejszy wykup pozwoli przede wszystkim na eliminację z bilansu banku instrumentów finansowych, które wpływają na wysoki poziom kosztów odsetkowych, podkreślono także w materiale.

W połowie maja br. w ramach subskrypcji prywatnej BOŚ Bank przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł. Akcje serii V , których cena emisyjna wynosiła 10 zł/szt. zostały objęte przez 11 uprawnionych inwestorów. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą wyniosła 40 000 000.

W połowie lutego 2017 r. akcjonariusze BOŚ zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk nowych akcji bez prawa poboru, zaś pod koniec marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - główny akcjonariusz BOŚ Banku - zadeklarował przeznaczenie kwoty 210 mln zł na podwyższenie kapitału banku w ramach oferty prywatnej do 40 mln akcji serii V bez pp.
to be in the black...

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 09 paź 2018 20:02

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zwiększyła swoje zaangażowanie w akcjonariacie BOŚ. Aktualnie posiada 5,54%.
to be in the black...

Klakier17
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 307
Rejestracja: 09 paź 2017 18:04
Lokalizacja: Szikago / Żyrardów

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: Klakier17 » 09 lis 2018 10:04

Ok ale już jak już zaorają NewConnect a na Gpw skończą się dni żywych trupów to i w takiego Bosia będziemy inwestować i chwalić sobie stabilność ... :P

No i właśnie :arrow:
https://www.pb.pl/jest-plan-na-bos-bank-945172

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 14 lis 2018 17:31

14.11.2018, Warszawa (PAP) - Zysk netto grupy BOŚ Banku w III kwartale 2018 roku wyniósł 24,5 mln zł, czyli wzrósł o 80 proc. rdr i o 37 proc. kdk - podał bank w raporcie.
Grupa BOŚ wypracowała w trzech kwartałach 2018 roku zysk netto w wysokości 58,7 mln zł czyli 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik ROE wynosi 2,4 proc.

Marża odsetkowa zwiększyła się do 2 proc. z 1,9 proc. w 2017 roku, a wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 64,1 proc. wobec 64,5 proc. w 2017 roku.

Suma bilansowa grupy na 30 września 2018 roku wyniosła 18,4 mld zł i była niższa o 6,5 proc. w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2017 roku.

Wartość bilansowa należności od klientów grupy wyniosła 11,86 mld zł, czyli od początku roku spadła o 3,9 proc. Udział segmentu detalicznego w kredytach ogółem zmniejszył się o 0,6 p.p. do 32,4 proc.

Portfel kredytów mieszkaniowych wynosi 3,1 mld zł. Najwyższy udział w kredytach mieszkaniowych (54,9 proc.) mają kredyty w walutach obcych.

Udział kredytów mieszkaniowych w CHF w całym portfelu kredytowym grupy wynosi 8,3 proc.

Saldo kredytów proekologicznych pod koniec III kwartału 2018 roku wynosiło 4,45 mld zł, w tym kwota kredytów udzielonych na farmy wiatrowe 1,9 mld zł.

Bank podał, że w 2018 roku obserwuje sukcesywną poprawę sytuacji finansowej podmiotów z branży energetyki wiatrowej.

W trzech kwartałach 2018 roku bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 1,7 mld zł, tj. o 2,1 proc. więcej niż rok wcześniej.(PAP Biznes)
to be in the black...

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 14 lis 2018 17:34

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska liczy na poprawę ratingu, nadawanego przez agencję Fitch po opublikowaniu wyników za 2018 rok, poinformował prezes Bogusław Białowąs.
"Pracujemy nad poprawą ratingu banku, ponieważ ma on wpływ na koszt pozyskiwania środków. Liczymy na poprawę ratingu po wynikach za 2018 rok" - powiedział Białowąs podczas konferencji prasowej.

Jak dodał wiceprezes Konrad Raczkowskik, bank spełnia wszelkie kryteria do podniesienia ratingu i liczy, że stanie się to podczas przeglądu ratingów, którego Fitch dokona w lutym przyszłego roku.

Fitch Ratings w lutym br. potwierdził oceny ratingowe BOŚ, w tym m.in. rating długoterminowy IDR w walucie obcej na poziomie B+ oraz krajowy długoterminowy rating na poziomie BB+(pol), z perspektywą stabilną.

Wówczas do czynników, które mogą wpłynąć na podwyższenie ratingu Fitch zaliczył m.in. ograniczenie koncentracji ryzyka kredytowego, stałe generowanie zysków oraz utrzymywanie silniejszych buforów kapitałowych.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 58,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,93 mln zł zysku rok wcześniej.
to be in the black...

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 14 lis 2018 17:36

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska odnotował 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,83 mln zł zysku kwartał wcześniej, podał bank w raporcie.
"Wynik w III kwartale br. był wyższy o 6,7 mln zł, tj. o 37,3% niż w II kwartale br. i o 8,1 mln zł, tj. o 49,8% niż w I kwartale 2018 roku. Przebudowa portfela kredytowego mająca na celu zwiększenie udziału kredytów o wyższych marżach a także obniżanie kosztowości depozytów i ograniczanie finansowania w formie obligacji własnych, skutkowały sukcesywną poprawą wyniku z tytułu odsetek, który w III kwartale br., wyniósł 99,8 mln zł i był najwyższy w historii Grupy" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 99,8 mln zł wobec 93,8 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 21,36 mln zł wobec 25,15 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 18,4 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 19,68 mld zł na koniec 2017 r.

"Grupa BOŚ S.A. w III kwartale 2018 roku, w ramach wdrażania Strategii i Programu Postępowania Naprawczego, prowadziła działania mające na celu podniesienie efektywności funkcjonowania oraz wzrost przychodów, także we współpracy z akcjonariuszami. Kontynuowano prace zmierzające do zwiększenia roli elektronicznych kanałów dystrybucji i dostosowania tradycyjnych kanałów dystrybucji do obecnych wyzwań rynkowych i oczekiwań klientów. Liczne działania ukierunkowane były na obniżenie kosztów o charakterze osobowym i rzeczowym. Polegały m.in. na redukcji lub renegocjacji umów serwisowych, konsolidacji infrastruktury i licencji informatycznych. Działania optymalizacyjne objęły również kontynuację restrukturyzacji sieci placówek banku" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 58,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,93 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa BOŚ S.A. wypracowała w trzech kwartałach 2018 roku zysk netto w wysokości 58,7 mln zł wobec zysku w wysokości 56,9 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Należy zaznaczyć, iż na wynik ubiegłego roku wpływ miały zdarzenia jednorazowe: sprzedaż przez Spółkę zależną Banku posiadanych akcji spółki notowanej na GPW (wpływ na wynik w kwocie 6,8 mln zł) oraz korekta naliczonych odsetek w związku z przedterminowym wykupem obligacji własnych serii G (wpływ na wynik w kwocie 6 mln zł). W bieżącym roku osiągnięto poprawę głównych wskaźników finansowych: marża odsetkowa zwiększyła się do 2,0% z poziomu 1,9% w 2017 roku a wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 64,1% wobec 64,5% w 2017 roku" - czytamy w raporcie.

Ogólne koszty administracyjne grupy były niższe o 14,3 mln zł wobec trzech kwartałów ub.r., głównie na skutek niższej o 8,5 mln zł składki na BFG. Koszty rzeczowe obniżono o 3,3 mln zł, tj. o 3,8% a amortyzacja zmniejszyła się o 1,9 mln zł, tj. o 9%. Koszty świadczeń pracowniczych Grupy BOŚ S.A. w trzech kwartałach 2018 roku były niższe o 0,6 mln zł, tj. o 0,5% r/r, przy zmniejszeniu zatrudnienia w BOŚ S.A. o 5,6% a w całej grupie o 4,4% w relacji do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Bank w ramach realizacji strategii, restrukturyzuje sieć oddziałów. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku zmniejszono o 6 liczbę placówek banku. Mniejsza liczba placówek nie powoduje negatywnego wpływu na wyniki, ponieważ bank równolegle rozwija rozwiązania związane z alternatywnymi kanałami dystrybucji, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 52,99 mln zł wobec 42,17 mln zł zysku rok wcześniej.
to be in the black...

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 14 lis 2018 17:37

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zwiększa udział kredytów korporacyjnych w całym portfelu kredytowym i w tym segmencie widzi źródła dodatkowej marży odsetkowej netto. Zarówno 2018, jak i przyszły rok nie stanowią żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o realizację planu naprawczego, poinformowali przedstawiciele banku.
"Nasza marża jest zbliżona do poziomów rynkowych. Bank finansuje się w znacznej mierze depozytami i strona kosztowa jest odchylona od grupy rówieśniczej i rynku. Upatrujemy źródła dodatkowej marży w kredytach korporacyjnych. Bank ma możliwość wygenerowania dobrych kredytów" - powiedział dyrektor działu kotrolingu Bartłomiej Vytlacil podczas konferencji prasowej.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,09% w III kw., co oznacza wzrost o 16 pb wobec II kw. 2018 r.

Bank poinformował, że zwiększył udział kredytów korporacyjnych w portfelu ogółem do 36,4% na koniec września wobec 33,5% kwartał wcześniej, ograniczając jednocześnie udział w portfelu dłużnych papierów wartościowych - do 30,5% na koniec III kw. wobec 33,5% kwartał wcześniej.

Klienci korporacyjni są głównym obszarem koncentracji działań sprzedażowych banku. Sprzedaż kredytów dla tego segmentu wrosła o 240% w skali roku do 1 489 mln zł w I-III kw. 2018 r. Udział tych kredytów w nowej sprzedaży wyniósł 86% w br. wobec 74% rok wcześniej.

BOŚ Bank prowadzi jednocześnie działania w celu minimalizacji udziału najbardziej kosztownych składników pasywów, tj. obligacji własnych oraz terminowych depozytów klientów. Udział depozytów terminowych wyniósł 38,1% na koniec III kw. wobec 41,5% kwartał wcześniej.

"Jest to intencjonalne działanie, związane z obniżaniem z obniżaniem kosztów odsetkowych. W czwartym kwartale zostało to zatrzymane" - powiedział wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk.

Koszty odsetkowe spadły o 10,4% w skali kwartału i o 9,4% w ujęciu rocznym.

Wiceprezes poinformował, że portfel kredytów BOŚ Banku związany z farmami wiatrowymi ma obecnie wartość poniżej 2 mld zł. Jest to łącznie to ok. 15% sumy aktywów kredytowych.

"Portfel farm wiatrowych to nie jest problem - bank wykonał ciężką pracę i w tym momencie jest to jeden z lepszych portfeli w banku" - podkreślił Garbarczyk.

Wskazał, że bank widzi korzystne perspektywy dla dalszej działalności farm wiatrowych w związku z kilkoma zmianami rynkowymi, m.in. wzrostem indeksów cenowych zielonych certyfikatów na TGE, prognozowanym przez ekspertów trendem wzrostowym cen energii elektrycznej w perspektywie długoterminowej, a także przywróceniem w znowelizowanej ustawie o OZE korzystniejszych dla inwestorów zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości, począwszy od stycznia 2018 r. Pozwoli to ograniczyć ryzyko banku związane z finansowaniem klientów z tego portfela kredytów.

Bank Ochrony Środowiska odnotował 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,83 mln zł zysku kwartał wcześniej. W I-III kw. 2018 r. bank miał 58,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak podkreślił prezes BOŚ Banku Bogusław Białowąs, poprawa rentowności i wyniku netto po trzech kwartałach ma charakter trwały.

"Plan naprawy realizujemy w pełni, a jego horyzont to koniec 2021 roku. Bank ma generować istotne strumienie finansowe i dać akcjonariuszom dywidendę. Zarówno ten rok, jak i przyszły nie stanowią żadnego zagrożenia jeśli chodzi o realizację planu naprawczego" - powiedział prezes.
to be in the black...

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 20 lis 2018 22:11

ank Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadził wykup wszystkich obligacji podporządkowanych serii D, o łącznej wartości nominalnej 100 000 000 zł, wyemitowanych 18 maja 2011 r. Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację wartości nominalnej tj. 10 000 zł, powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu, podał bank.
"Podstawę prawną wcześniejszego wykupu stanowią warunki emisji obligacji podporządkowanych serii D, które umożliwiały bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D po upływie 5 lat od daty ich emisji pod warunkiem, że na wcześniejszy zwrot przez emitenta środków pieniężnych uprzednio wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
to be in the black...

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 26 lis 2018 22:47

GPW, AgioFunds TFI, Beta Securities Poland oraz Dom Maklerski BOŚ podpisały list intencyjny o współpracy ws. promocji i rozwoju rynku Exchange Traded Funds w Polsce - podała GPW. Dodano, że to pierwsza w historii tego typu inicjatywa kapitału izraelskiego na polskim rynku finansowym.
"26 listopada br., w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przedstawiciele GPW oraz AgioFunds TFI, Beta Securities Poland i Domu Maklerskiego BOŚ podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju nowych produktów na polskim rynku kapitałowym oraz edukacji inwestorów" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie GPW.

Podano, że AgioFunds TFI przeprowadzi emisję pierwszego ETF-a w Polsce, a Dom Maklerski BOŚ będzie pełnił funkcję oferującego i animatora funduszy Beta ETF.

"Warszawska giełda stawia na rozwój nowych produktów finansowych i uatrakcyjnienie polskiego rynku kapitałowego, czego dowodem jest podpisany dziś list intencyjny z AgioFunds TFI i DM BOŚ. Liczę, że współpraca polskiego TFI z izraelskim inwestorem przełoży się na wzrost zainteresowania ofertą produktową GPW" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes GPW Marek Dietl.

Dodał, że w planach są kolejne działania wspierające zarówno edukacyjnie, jak i marketingowo rozwój rynku ETF-ów w Polsce.

Jak poinformowano, Beta Securities Poland wspólnie z AgioFunds TFI i DM BOŚ pracują nad stworzeniem i wprowadzeniem na warszawskiej giełdzie pierwszych funduszy ETF pod nazwą Beta ETF, które będą replikować główne indeksy akcji polskich i zagranicznych oraz indeksy obligacji. "Beta Securities jest własnością izraelskich finansistów, biorących udział w tworzeniu rynku ETF-ów w Polsce" - napisano.

"Obecnie światowy rynek funduszy typu ETF wynosi ponad 5 000 mld USD i składa się z ponad 5700 produktów ETF replikujących różne indeksy akcyjne, obligacyjne oraz towarowe. Instrumenty te *** elastyczność, przejrzystość informacji i handel w czasie rzeczywistym. W przyszłym roku planujemy utworzyć nowe fundusze ETF" - mówił, cytowany w komunikacie, Robert Sochacki z zarządu Beta Securities Poland. (PAP)
to be in the black...

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 26 lis 2018 22:48

Akcjonariusze Alior Banku na poniedziałkowym NWZ zdecydowali o zmianach w statucie banku oraz możliwości nabywania i zbywania udziałów lub akcji innej spółki o wartości powyżej 100 mln zł - poinformował bank w uchwałach po walnym zgromadzeniu.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża zgodę na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Bank udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych, w każdym przypadku w związku z realizacją przez Bank zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku, w tym zbywania przez Bank na rzecz osób trzecich przedmiotu zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku z zachowaniem odpowiednich regulacji wewnętrznych Banku" - napisano.

Akcjonariusze zdecydowali także m.in o możliwości przejęcia przez Alior: banku podlegającego likwidacji, przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części - w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - na podstawie decyzji lub za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego lub spółdzielczej kasy-oszczędnościowo-kredytowej lub wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na podstawie decyzji KNF. (PAP Biznes)
to be in the black...

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 28 lis 2018 18:12

Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) przyjął aktualizację Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska w perspektywie na lata 2018-2021. Cele strategiczne w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik (C/I) poniżej 47%, podał bank.
"Punktem wyjścia do aktualizacji przedmiotowej strategii są sprzyjające uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, a także zmiana modelu biznesowego banku. Przeprowadzona w I półroczu 2018 roku emisja akcji banku pozwoli na finansowanie akcji kredytowej oraz realizację przedsięwzięć rozwojowych" - czytamy w komunikacie.

Wybrane cele strategiczne banku w 2021 roku to: zysk netto powyżej 180 mln zł, zwrot z kapitałów (ROE) powyżej 7,7% oraz wskaźnik koszty do dochodów (C/I) poniżej 47%.

"W aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ zakłada się:

- ewolucję modelu biznesowego w kierunku koncentracji na bankowości instytucjonalnej, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstwach, przy jednoczesnym sprofilowaniu oferty dla klientów indywidualnych - związaną ze specjalizacją w zakresie ekologii i wykorzystaniem potencjału na rynku finansowania przedsięwzięć proekologicznych,

- przejście z etapu działań stabilizacyjnych i naprawczych mających miejsce w latach 2016-2018 do etapu rozwoju biznesu, związanego z implementacją nowego modelu biznesowego oraz nowej roli banku w rządowych działaniach na rzecz ochrony środowiska,

- wykorzystanie sprzyjających czynników wzrostu inwestycji proekologicznych, poprzez finansowanie projektów proekologicznych i sprawną dystrybucję środków przeznaczonych na działania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważony rozwój" - czytamy również.

W marcu br. bank przedstawił zmodyfikowane niektóre założenia, zawarte w Ramowej Strategii na lata 2016-2020 i wydłużył jej horyzont do 2021 roku. Zakładały one, że w 2021 r. wynik finansowy banku netto będzie na poziomie powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,3% oraz C/I na poziomie ok. 44%. Prezes Bogusław Białowąs poinformował wówczas, że intencją banku jest odchodzenie od dotychczasowej wizji banku uniwersalnego i docelowy powrót do specjalizacji proekologicznej.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 58,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
to be in the black...

łukasz
Starszy chorąży
Posty: 1314
Rejestracja: 19 lip 2005 00:20

Re: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA [BOS]

Postautor: łukasz » 29 lis 2018 19:44

Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła BOŚ Bankowi wysokość dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z kredytów walutowych na poziomie 0,50 pp dla łącznego współczynnika kapitałowego - poinformował bank w komunikacie.
Bank podał, że dodatkowy wymóg kapitałowy dla współczynnika kapitału Tier I wynosi 0,37 pp.

W ubiegłym roku KNF zalecała bankowi utrzymywanie dodatkowego bufora w wysokości 0,88 pp dla łącznego współczynnika kapitałowego i 0,66 pp dla współczynnika kapitału Tier
to be in the black...


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: blah8760, Lapto..p i 135 gości