SUWARY [SUW] księga V

wszystko na temat spółek publicznych
Darexy
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3986
Rejestracja: 16 lis 2005 09:21

SUWARY [SUW] księga V

Postautor: Darexy » 31 maja 2007 21:52

Witam na Nowym Watku Suwar!
Oto link do poprzedniej czesci:

http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... 16#2130632
Niezmiernie milo jest mi dokonac ceremonii otwarcia kolejnej V ksiegi Spolki,ktora zebrala tak doborowe grono inwestorow.
Mam nadzieje,że jest to dopiero poczatek nowej "Karkosikowej" drogi rozwoju Suwar i byc moze po "wchlonieciu" czesci Boryszewa stanie sie filarem "Dywizji Polimerowej".
http://www.suwary.com.pl/gielda/SUW%20B ... 3%2006.ppt
Tytulem przypomnienia zebralem kilka istotniejszych artykulow z ostatniego okresu:

Troche Historii:
1)SUWARY (SUW): Dwie z sześciu trafione, zatopione
27.11.2006 08:35

Fot.: Michał Rozbicki / Agencja SE/East News

Lista spółek, którymi może zainteresować się Roman Karkosik, jest coraz krótsza. W piątek wykreśliliśmy z niej Suwary. Kto następny?

W lutym tego roku wybraliśmy razem z kilkoma analitykami spółki, które mogą znaleźć się na celowniku Romana Karkosika, najsłynniejszego inwestora giełdowego. Wytypowaliśmy sześć spółek. W piątek druga z nich znalazła się w orbicie jego zainteresowań. Po Hucie Ferrum (której akcje kupiła Alchemia) Roman Karkosik, przez NFI Midas, zainteresował się Suwarami, niewielką spółką z branży chemicznej, która jednak może się pochwalić największym w tej części świata udziałem w produkcji trójkątów ostrzegawczych. Na reakcję giełdowych inwestorów nie trzeba było długo czekać. Akcje rosły o ponad 120 proc. -do 94 zł.

czytaj dalej

- Nie podoba mi się reakcja giełdowych inwestorów. To przesada. Cena jest oczywiście nieadekwatna do wartości. Zobaczymy, jak to się skończy - mówi Piotr Wiśniewski, analityk Amerbrokers.

Przypomnijmy, że za jeden walor Suwar NFI Midas oferuje 38,06 zł. Chce 66 proc. głosów w firmie. Jakie ma plany? Tego jeszcze nie wiadomo.

Na naszej liście pozostało jeszcze kilka spółek. Wspominaliśmy o Dworach (tu największym udziałowcem jest Michał Sołowow) oraz o Kętach, które kontrolują instytucje finansowe.

- Dalsze przejęcia są oczywiście możliwe, choć podobnie jak w lutym trudno wskazać konkretne spółki - dodaje Piotr Wiśniewski.

Wzrost przez akwizycje jest wpisany w strategię grupy Romana Karkosika. Niedawno jego dwie najważniejsze spółki, Impexmetal i Boryszew, miały się połączyć. Z planów jednak zrezygnowano, bowiem zarząd nie zaakceptował parytetu wymiany akcji. Czy był zbyt dobry dla Impexmetalu, w którym Roman Karkosik posiada mniejszy udział, co byłoby mu nie na rękę? Zarząd tłumaczył, że nie chce fuzji, w najbliższych miesiącach bowiem wartość spółek -dzięki nowym inwestycjom - powinna się dość mocno zmienić. Która firma będzie przejmowała? Czyżby Boryszew? Problem w tym, że analitycy chętniej wskazują spółki, które mogłyby trafić do Impexmetalu. Chodzi oczywiście o Kęty. Ale to oczywiście spekulacje...

Marcin Goralewski

(Puls Biznesu)

2)
SUWARY (SUW): NFI Midas bliżej przejęcia Suwar
28.11.2006 08:08

Wszystko wskazuje na to, że wezwanie NFI Midas na akcje Suwar zakończy się sukcesem. Duża w tym zasługa Capital Partners, który "podszedł" udziałowców.

Kiedy w piątek NFI Midas ogłosił wezwanie na 590 tys. akcji Suwar po 38,06 zł (fundusz chce uzyskać 66 proc. głosów) wielu inwestorów spodziewało się fiaska planowanej transakcji. Utwierdzał ich w tym kurs pabianickiej spółki, który na zamknięciu notowań wzrósł o 103 proc., do 84 zł. W weekend pojawiły się jednak informacje, które w sposób zasadniczy zwiększają szanse funduszu należącego do Romana Karkosika na udane przejęcie.

czytaj dalej
Okazało się, że Capital Partners podpisał wcześniej umowy z częścią akcjonariuszy pabianickiej firmy, którzy zobowiązali się zbyć posiadane akcje na rzecz wskazanego przez fundusz podmiotu po cenie 38,06 zł (taką samą cenę nieprzypadkowo zaproponował NFI Midas w wezwaniu). Łącznie wspomniani udziałowcy mają 393,1 tys. akcji Suwar, stanowiących 46,85 proc. kapitału.

Aktywny pośrednik

Paweł Bala, prezes Capital Partners, nie chciał wypowiadać się na temat, skąd kierowana przez niego firma wzięła się w projekcie realizowanym przez firmę Romana Karkosika. Przyznał, że udziałowcy Suwar, podejmując rozmowy na temat zbycia akcji, nie wiedzieli, że ich docelowym właścicielem zostanie NFI Midas. Gdyby akcjonariusze pabianickiej spółki znali prawdę, prawdopodobnie znacząco podnieśliby cenę za papiery. Korzystając z pośrednika, NFI Midas sporo zaoszczędził.

Co z tego ma Capital Partners, skoro nie angażuje w całą operację własnych środków i nie zarobi na różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży pakietu Suwar?

- W całej operacji jesteśmy tylko pośrednikiem i doradcą finansowym. Naszym wynagrodzeniem będzie pewna kwota pieniędzy, którą wypłaci NFI Midas - stwierdził P. Bala. Nie chciał ujawnić jej wysokości. - Nie mamy takiego obowiązku, bo jest to suma niższa niż 10 proc. kapitałów własnych - mówił. W przypadku Capital Partners próg ten wynosi 3,2 mln zł.

Prezes funduszu nie chciał wypowiadać się na temat, czy jego spółka będzie pracować, lub już pracuje, przy kolejnych projektach inwestycyjnych realizowanych przez firmy ze stajni znanego inwestora giełdowego. - Jeśli coś takiego będzie miało miejsce, poinformujemy stosownym komunikatem - uciął.

Kursy w górę

W podobnym tonie wypowiada się Mieczysław Halk, wiceprezes NFI Midas.

- Korzystając z usług pośrednika sporo zaoszczędziliśmy. Działając oficjalnie zmuszeni bylibyśmy zapłacić znaczną premię - stwierdził przedstawiciel funduszu.

Teraz NFI Midas czeka na wyniki wezwania, które prowadzi Biuro Maklerskie BPH. Zapisy będą przyjmowane od 5 do 22 grudnia. Wiceprezes Halk nie chciał zdradzić, którzy akcjonariusze zobowiązali się wobec Capital Partners sprzedać walory w wezwaniu.

Jak ostatnie wydarzenia komentuje prezes Suwar? Czy też musi odsprzedać akcje (ma 21,5 proc. głosów)? - Zarząd pilnie postara się ustosunkować do sytuacji. Nic więcej nie chcę mówić - odpowiedział Henryk Owczarek, prezes Suwar.

W poniedziałek kursy akcji wszystkich uczestników transakcji drożały. Papiery Capital Partners wzrosły o 1,2 proc. do 7,7 zł, NFI Midas o 4,3 proc. do 42,9 zł, a walory Suwar o 8,3 proc. do 91 zł.

Komentarz
Dariusz Wolak
Capital Partners wraca do zarabiania na doradztwie

Paweł Bala w przeszłości współpracował już z Romanem Karkosikiem. Na początku 2004 r. pomógł Boryszewowi uplasować na rynku nową emisję akcji za co zainkasował 130 tys. zł. Ile giełdowy fundusz zarobił na pośrednictwie przy przejęciu kontroli nad Suwarami przez NFI Midas, tego żadna ze stron nie chce ujawnić. Kwota nie przekroczy

zapewne kilkuset tysięcy złotych. Prezes Bala

przyznał, że pracował nad projektem dwa tygodnie. Wynagrodzenie wydaje się zatem bardzo godziwe. Przedstawiciel Capital Partners nie chce się wypowiadać na temat tego, czy jest to początek dłuższej współpracy, czy jednorazowy projekt. Patrząc na wczorajsze zachowanie się kursu CP wydaje się, że inwestorzy obstawiają pierwszy ze scenariuszy.

Dariusz Wolak

3)
SUWARY (SUW): Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego wezwania (raport nr 24/2006)
30.11.2006 17:12

Raport bieżący nr 24/2006
Podstawa prawna:

Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

czytaj dalej
Działając w trybie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd SUWARY S.A. ("Spółka") przekazuje niniejszym swoje stanowisko dotyczące ogłoszonego w dniu 24 listopada 2006 roku, przez FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SPÓŁKA AKCYJNA ("Wzywający") z siedzibą w Warszawie, wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie"). Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji trwać będzie od dnia 05.12.2006 r. do dnia 22.12.2006 r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Punktów Przyjmowania Zleceń Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

1. Wezwanie

Akcje objęte Wezwaniem są akcjami zdematerializowanymi, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, w tym:

(i) Akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone kodem ISIN - PLSUWAR00014 oraz

(ii) Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, oznaczone kodem ISIN -PLSUWAR00048.

Każda akcja zwykła na okaziciela uprawnia do wykonywania 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje na Okaziciela są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i notowane na rynku oficjalnych notowań giełdowych, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12 453 Akcje Imienne przysługujące Henrykowi Owczarkowi, 8 856 Akcji Imiennych przysługujących Tadeuszowi Koniecznemu, 5 996 Akcji Imiennych przysługujących Zdzisławie Stańczak są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną Akcję Imienną przypadają trzy głosy na walnym zgromadzeniu Spółki. Uprzywilejowanie Akcji Imiennych wygasa w przypadku ich zbycia. Tym samym, w przypadku nabycia w Wezwaniu Akcji Imiennych, uprzywilejowanie Akcji Imiennych wygaśnie i każda z nich będzie uprawniać do wykonywania jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Imienne nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w treści Wezwania, w wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający zamierza nabyć 589 851 Akcji Spółki.

W Wezwaniu nie określa się minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje.

2. Podstawy Stanowiska Zarządu

W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z następującymi dostępnymi mu informacjami oraz danymi dotyczącymi Wezwania:

(i) treścią Wezwania,

(ii) cenami rynkowymi akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania,

3. Zastrzeżenia

Z wyjątkiem zapoznania się informacjami i danymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej, Zarząd Spółki nie podejmował w związku ze sporządzeniem niniejszego stanowiska żadnych dodatkowych działań w zakresie gromadzenia, analizy lub weryfikacji innych informacji za wyjątkiem informacji pochodzących od Spółki.

Za wyjątkiem pochodzących od Spółki informacji dotyczących działalności i organizacji Spółki,

Zarząd Spółki nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których zostało sformułowane niniejsze stanowisko.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż mogą istnieć inne, niż prezentowane w niniejszym stanowisku,

opinie na temat wartości Spółki.

Niniejsze stanowisko Zarządu Spółki dotyczące Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art.

42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu powinien dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem instrumentów finansowych na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę oraz

Wzywającego w wykonaniu obowiązków informacyjnych, w tym zasięgnąć indywidualnej porady uprawnionych doradców.

4. Stanowisko Zarządu

W oparciu o informacje i dane wymienione powyżej, a także z zastrzeżeniem uwag i ograniczeń wskazanych powyżej, Zarząd Spółki przedstawia swoje stanowisko dotyczące ogłoszonego Wezwania.

4.1 Opinia dotycząca wpływu Wezwania na interes Spółki, strategicznych planów Wzywającego wobec spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w spółce oraz na lokalizację działalności

Zamiary Wzywającego w stosunku do Spółki zostały podane w treści wezwania (punkt 26 Wezwania):

"Wzywający jest podmiotem inwestującym między innymi w akcje spółek publicznych działających we wzrostowych sektorach gospodarki, posiadających stabilną pozycję rynkową oraz potencjał do dalszego rozwoju. Podstawowym celem inwestycji Wzywającego w Akcje jest zwiększanie wartości Spółki. W szczególności Wzywający zamierza wspierać Spółkę w zwiększaniu przez nią przychodów ze sprzedaży i osiąganych zysków, w tym poprzez przejmowanie przez Spółkę innych podmiotów. Wsparcie Wzywającego może również polegać na zapewnieniu dostępu do nowych produktów i rynków zbytu.

Zamiarem Wzywającego jest sprzedaż Akcji w terminie 12 miesięcy od nabycia.

Wzywający nie ma zamiaru wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym."

Mając na uwadze deklaracje Wzywającego dotyczących zamiaru zwiększenia przychodów ze sprzedaży i osiąganych zysków, w tym również poprzez przejmowania innych podmiotów, jak również udostępnienie Spółce rynków zbytu i nowych produktów zarząd uważa, że przejecie kontroli przez wzywającego może być korzystne dla rozwoju Spółki.

Wzywający nie odniósł się w treści Wezwania do wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia działalności Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki nie posiada jakichkolwiek podstaw do wyrażenia uzasadnionego stanowiska w powyższym zakresie.

4.2 Stanowisko dotyczące ceny proponowanej w Wezwaniu

Cena proponowana w Wezwaniu spełnia wymogi określone w art. art. 79 ust 1 i 2 Ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Mając na uwadze dotychczasowy rozwój oraz plany Spółki, Zarząd wyraża pogląd, że cena w wysokości 38,06 złotych za jedną akcję Spółki oferowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki.

Zarząd SUWARY S.A. nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu na temat ceny akcji oferowanej w wezwaniu.

Zarząd Spółki nie posiada poufnych informacji w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, które powinny być ujawnione i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie wie o żadnych faktach dotyczących Spółki lub jej akcji, które są lub mogłyby być uznane za informacje poufne istotne dla oceny Wezwania, które nie zostały wcześniej podane przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z wymaganiami prawa.

Równocześnie zwraca uwagę, że w dniu 06 listopada 2006 roku został przekazany do publicznej wiadomości skrócony jednostkowy raport kwartalny za trzeci kwartał 2006 roku, zawierający wyniki finansowe i między innymi wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą mogły mieć wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Podstawa prawna art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).
Henryk Owczarek - Prezes Zarządu
Maciej Mróz - Członek Zarządu

4)
SUWARY (SUW): Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji SUWARY (raport nr 1/2007)
02.01.2007 17:08
Raport bieżący nr 1/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

czytaj dalej

Zarząd SUWARY S.A. na podstawie otrzymanego od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. komunikatu informuje, że w dniu 29 grudnia 2006 roku w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SUWARY S.A., notowanych na GPW zawarto transakcje na 305.038 (trzysta pięć tysięcy trzydzieści osiem) sztuk akcji.
Henryk Owczarek - Prezes Zarządu
Maciej Mróz - Członek Zarządu

(Emitent)
5)
SUWARY (SUW): Zmiany we władzach Spółki (raport nr 4/2007)
04.01.2007 17:12

Raport bieżący nr 4/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

czytaj dalej
Spółka zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, że w dniu 3.01.2007 r. miały miejsce następujące zmiany w organach Spółki:

- członkowie Rady Nadzorczej Irena Traczyk-Owczarek oraz Marcin Raszka złożyli rezygnację z dniem 3.01.2007 r.

- Rada Nadzorcza dokooptowała w miejsce rezygnujących członków Rady dwóch nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Waldemara Zwierza oraz Mirosław Połecia. Życiorysy nowych członków Spółka zamieszcza poniżej,

- wszyscy członkowie Zarządu w osobach Henryka Owczarka, Macieja Mroza oraz Krzysztofa Biskupskiego złożyli rezygnacje z dniem 3.01.2007 r.,

- Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o oddelegowaniu do czasowego wykonywania czynności członków zarządu członków Rady Nadzorczej: Waldemara Zwierza oraz Mirosława Połecia z dniem 3.01.2007 r.

Waldemar Zwierz - Członek Rady Nadzorczej p.o. Członka Zarządu
Mirosław Połeć - Członek Rady Nadzorczej p.o. Członka Zarządu

(Emitent)
6)
SUWARY (SUW): Inf. co do dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów przez NFI MIDAS S.A. (raport nr 10/2007)
09.01.2007 09:11

Raport bieżący nr 10/2007
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

czytaj dalej
Spółka SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, otrzymane w dniu 8 stycznia 2007 roku zawiadomienie NFI MIDAS S.A., następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 3 stycznia 2007 r., w którym Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS S.A. (Fundusz) informował o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SUWARY S.A. (Spółka) (raport bieżący SUWARY S.A. nr 7/2007 z dnia 4.01.07r.), Fundusz informuje o zmianie zamiaru co do dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w SUWARY S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia ww. zawiadomienia.

Zmiana zamiaru związana jest ze zmianą statusu prawnego części akcji należących do niektórych akcjonariuszy SUWARY S.A. - osób fizycznych, którzy zobowiązali się do zbycia akcji tej spółki, w ramach odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji. Wyżej wymienione akcje w łącznej liczbie 30.142 sztuk, stanowiące 3,59% kapitału zakładowego SUWARY S.A., które Fundusz planował nabyć w wyniku ogłoszenia wezwania, pozostawały zajęte w postępowaniu karnym jako zabezpieczenie grożącej akcjonariuszom grzywny względnie obowiązku naprawienia szkody.

W związku ze zmianą zabezpieczenia i zwolnieniem tych akcji, mogą one ponownie być przedmiotem obrotu, a Fundusz planuje ich nabycie.

Poza akcjami wymienionymi powyżej Fundusz nie planuje dalszego zwiększania udziału

w ogólnej liczbie głosów w SUWARY S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia ww. zawiadomienia. Zamiarem Funduszu pozostaje sprzedaż nabytych akcji w tym terminie."
Waldemar Zwierz - Członek Rady Nadzorczej p.o. Członka Zarządu
Mirosłwa Połeć - Członek Rady Nadzorczej p.o. Członka Zarządu
(Emitent)
7)
SUWARY (SUW): Podpisanie listu intencyjnego z Boryszew S.A. (raport nr 12/2007)
26.01.2007 17:05
Raport bieżący nr 12/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

czytaj dalej
Zarząd Suwary S.A. informuje, że Suwary Spółka Akcyjna podpisała w dniu 26 stycznia 2007 r. list intencyjny ze spółką Boryszew S.A. (Boryszew S.A. i Suwary S.A. dalej nazywane są jako "Strony").

Zgodnie z treścią listu, mając na uwadze komplementarny charakter działalności prowadzonej przez Suwary S.A. oraz Boryszew S.A. Oddział Boryszew w Sochaczewie, Strony zgodnie deklarują wolę podjęcia działań zmierzających do włączenia Oddziału Boryszew do Spółki Suwary S.A. i prowadzenia dalszej działalności w ramach jednego organizmu gospodarczego.

Celem strategicznym połączenia jest zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do dalszego intensywnego rozwoju w ramach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dzięki połączeniu Strony oczekują zwiększenia efektywności prowadzonej działalności poprzez uwolnienie synergii na poziomie operacyjnym (zakupy, inwestycje, usługi obce, sprzedaż) oraz osiągnięcie korzyści w zarządzaniu (jednolite zarządzanie strategiczne, wspólne funkcje centralne, redukcje kosztów). Nadrzędną przesłanką planowanej transakcji jest maksymalizacja wartości prowadzonego biznesu z punktu widzenia akcjonariuszy.

Strony niezwłocznie podejmą działania zmierzające do wyznaczenia najbardziej efektywnej ścieżki osiągnięcia deklarowanych zamierzeń. Po dokonaniu stosownych analiz prawno-ekonomicznych Zarządy obu Spółek przedstawią akcjonariuszom szczegółowe informacje na temat planowanej transakcji oraz zwrócą się do organów statutowych o wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie.
Waldemar Zwierz - Członek Zarządu
Mirosław Połeć - Członek Zarządu
(Emitent)
8 )
Suwary Kurs napędza Boryszew Sochaczew......Szczegóły fuzji będą znane w połowie lutego.Wczoraj kurs pabianickiego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych wzrósł o 9,6 proc., do 90 zł. W pierwszych godzinach sesji akcje drożały nawet o 21 proc. To reakcja na podpisanie listu intencyjnego z Boryszewem. Spółki ustaliły, że do Suwar zostanie włączony sochaczewski oddział Boryszewa.Przypomnijmy, że w zarządzie Suwar zasiadają oddelegowani członkowie rady nadzorczej związani z Boryszewem –Waldemar Zwierz i Mirosław Połeć. Boryszew jest znany głównie z produkcji płynu do chłodnic „Borygo”. Oprócz tego wytwarza inne płyny dla motoryzacji oraz wyroby z tworzyw sztucznych.

Narazie nie podano szczegółów transakcji. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to wniesienie sochaczewskiego oddziału aportem do Suwar. Wzamian za to właściciele Boryszewa dostaną nowe akcje Suwar. Jeśli to prawda, to mniejsza spółka wchłonie większą. Suwary po trzech kwartałach 2006 r.miały 34,5 mln zł przychodów i 2,5 mln zł zysku netto. Tymczasem obroty Boryszewa Sochaczew w całym roku wyniosły 205 mln zł (kwota uwzględnia transakcje wewnątrz grupy kapitałowej). Oficjalnie wiadomo, że spółka tylko w III kwartale zarobiła 8,3 mln zł. Od osoby związanej z Boryszewem usłyszeliśmy, że sochaczewski oddział jest „jak najbardziej rentowny”.

Do połączenia przedsiębiorstw ma dojść jeszcze w tym roku. Jak dowiedział się „Parkiet”, w połowie przyszłego miesiąca można się spodziewać konferencji prasowej, na kórej zostaną zaprezentowane szczegóły przedsięwzięcia. Odkońca listopada – czyli odkąd Suwarami zainteresował się znany inwestor Roman Karkosik – papiery firmy podrożały o 100 proc. R. Karkosik kontroluje zarówno Grupę Boryszew,
jak i NFI Midas, właściciela 37 proc. akcji Suwar. Fundusz ma jeszcze zamiar dokupić 3,6proc., po czym w ciągu 12 miesięcy wyjdzie z inwestycji.

Czy planowane połączenie Suwar z Boryszewem Sochaczew skoryguje plany Midasa?
– Zarząd zaakceptował strategię współpracy tych firm i uznał ją za korzystną dla obu stron – odpowiedział na to pytanie Mieczysław Halk, wiceprezes NFI Midas
9)
Suwary SA - Akcjonariat
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów % głosów
Ogółem 839 104 864 010 100,00
NFI Midas 239 890 239 890 27,76
Orłowski, Dariusz 90 066 90 066 10,42
Kowalczuk, Witold 89 555 89 555 10,36
Drugi NFI 80 000 80 000 9,26
Suwary SA 51 936 51 936 6,01


Kolejne odcinki tej pasjonujacej sagi wciaz przed nami!
:wink:
Ostatnio zmieniony 31 maja 2007 22:48 przez Darexy, łącznie zmieniany 2 razy.


sznuri
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7744
Rejestracja: 30 lis 2005 19:14

Postautor: sznuri » 31 maja 2007 21:56

Brawo za otwarcie nowego wątku

Dorsz
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2534
Rejestracja: 05 paź 2005 12:03
Lokalizacja: z Kikoła pod Toruniem

Postautor: Dorsz » 31 maja 2007 22:13

Witam i o kierunek pytam


Obrazek
----------------------------------------------------
Straty wielu składają sie na zyski nielicznych

pierwsza100
Starszy chorąży
Posty: 1778
Rejestracja: 11 maja 2006 16:51
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: pierwsza100 » 31 maja 2007 22:27

witam również na w kolejnej części
8)

btbp
Chorąży sztabowy
Posty: 4178
Rejestracja: 27 maja 2006 20:43

Postautor: btbp » 31 maja 2007 22:29

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2007
Data sporządzenia: 2007-05-31
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Data i porządek obrad WZ SUWARY S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Suwary Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 1, 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 roku w Pabianicach przy ulicy Grabowej 14/16 o godz.12,00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia, przynależnej SUWARY S.A. z tytułu posiadania akcji własnych dywidendy za rok 2005 na kapitał rezerwowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
13. Wybór członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Pabianicach przy ulicy Piotra Skargi nr 45/47, w Sekretariacie imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 20 czerwca 2007 roku do godziny 12,00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem i dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Rejestracja obecności w dniu 27 czerwca 2007 r. rozpocznie się o godzinie 11,00.

Witam pozostałych suwarowców w nowym wątku. :)

mikr
Chorąży sztabowy
Posty: 6333
Rejestracja: 20 cze 2006 18:33
Lokalizacja: Gdynia

Postautor: mikr » 31 maja 2007 23:30

Melduję się w nowej księdze!
Jeśli coś można spieprzyć, to zawsze znajdzie się ktoś, kto to zrobi.

Darexy
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3986
Rejestracja: 16 lis 2005 09:21

Postautor: Darexy » 31 maja 2007 23:43

Witam wszystkich Kolegow bardzo serdecznie. Mam nadzieje,że nasz "Spiacy wulkan" dostarczy nam jeszcze wielu emocji i powiekszy znaczaco wartosc naszych rachunkow inwestycyjnych.
PZDR
:wink:

wojteknow
Starszy chorąży
Posty: 1635
Rejestracja: 07 lip 2005 14:40
Lokalizacja: Sosnowiec

Postautor: wojteknow » 01 cze 2007 09:22

Mitycznego odpału wszystkim wytrwałym . :D

rozbona7
Starszy chorąży
Posty: 1098
Rejestracja: 06 paź 2005 17:26

Postautor: rozbona7 » 01 cze 2007 09:24

ZMIANA KODU 9 Z PRZODU.
vogue la galere
niech się dzieje co chce
co ma być,będzie
niech płynie galera

btbp
Chorąży sztabowy
Posty: 4178
Rejestracja: 27 maja 2006 20:43

Postautor: btbp » 01 cze 2007 09:41

Mitycznego odpału wszystkim wytrwałym . :D
Odpał po ustaleniu parytetu (może już w planie połączenia, zna ktoś przepisy w tym zakresie?), ale wcześniej solidna podbudowa pod odpał, żeby odpalić z poziomu 100 zł albo i powyżej. Na razie wspinamy się powolutku. :)

wojteknow
Starszy chorąży
Posty: 1635
Rejestracja: 07 lip 2005 14:40
Lokalizacja: Sosnowiec

Postautor: wojteknow » 01 cze 2007 09:53

Skromnie chce zauważyc że od dna jesteśmy już prawie 50 % up . pomalutku i powoli i słoń mrówke i takie tam . :lol:

btbp
Chorąży sztabowy
Posty: 4178
Rejestracja: 27 maja 2006 20:43

Postautor: btbp » 01 cze 2007 10:20

Skromnie chce zauważyc że od dna jesteśmy już prawie 50 % up . pomalutku i powoli i słoń mrówke i takie tam . :lol:
Na razie 42%. To druga fala wzrostowa, prawdopodobnie około szczytu.

mikr
Chorąży sztabowy
Posty: 6333
Rejestracja: 20 cze 2006 18:33
Lokalizacja: Gdynia

Postautor: mikr » 01 cze 2007 10:24

ZMIANA KODU 9 Z PRZODU.
Nie widzę :roll:
Czyżby? I nie zobacze dopóki nie kupię zestawu do odbioru telewizji satelitarnej w firmie ... :lol:
Jeśli coś można spieprzyć, to zawsze znajdzie się ktoś, kto to zrobi.

pierwsza100
Starszy chorąży
Posty: 1778
Rejestracja: 11 maja 2006 16:51
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: pierwsza100 » 01 cze 2007 10:25

UKRYTE K NA 88 8)

btbp
Chorąży sztabowy
Posty: 4178
Rejestracja: 27 maja 2006 20:43

Postautor: btbp » 01 cze 2007 10:31

UKRYTE K NA 88 8)
Jeszcze pprzed korektą parę lekkich wzrostów być może będzie.


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: CFD, Chopin#17, Lapto..p i 2 gości