ARMATURA KRAKÓW [ARM] cz. I

wszystko na temat spółek publicznych
indyan
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 343
Rejestracja: 16 paź 2006 11:06

ARMATURA KRAKÓW [ARM] cz. I

Postautor: indyan » 30 lip 2007 16:50

Jutro (31.07.07) piewszy dzień notowań pda.
PDA Armatury zadebiutują na GPW we wtorek, 31 lipca
(2007-07-30 15:58:00)

PDA Armatury zadebiutują na GPW we wtorek, 31 lipca

30.7.Warszawa (PAP) - Prawa do akcji serii D Armatury Kraków
zadebiutują na GPW we wtorek, 31 lipca - poinformowała GPW w
poniedziałek w komunikacie.

W transzy indywidualnej Armatura sprzedała 5 mln akcji, a w
transzy instytucjonalnej 15 mln. Cenę emisyjną akcji serii D
Armatury Kraków ustalono na poziomie 1,8 zł, czyli w górnej
granicy widełek, które wynosiły 1,40-1,80 zł.

Budowa księgi popytu została przeprowadzona w dniach 18-19 lipca,
a zapisy dla inwestorów indywidualnych były przyjmowane w dniach
20-24 lipca, a dla instytucji 20-25 lipca.

Środki z emisji spółka przeznaczy na zasilenie kapitału
obrotowego w celu sfinansowania rozwoju podstawowej działalności
operacyjnej, na inwestycje w rozbudowę posiadanej infrastruktury
magazynowej oraz poprawę logistyki i optymalizację procesów
produkcji.(PAP)

ape/ ana/


uźyszkodnik
Sierżant sztabowy
Posty: 103
Rejestracja: 30 lip 2007 16:54

Re: ARMATURA KRAKÓW [ARM] cz. I

Postautor: uźyszkodnik » 30 lip 2007 16:55

a co to za zakladanie samowolne watkow szczylu!!!???

zbysidek
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2428
Rejestracja: 09 paź 2006 18:58

Re: ARMATURA KRAKÓW [ARM] cz. I

Postautor: zbysidek » 31 lip 2007 01:40

Jutro (31.07.07) piewszy dzień notowań pda.
W obrocie akcji za 36 mln z czego od drobnych za 9 mln.
Super.
Patrząc na ostatnie debiuty to cała oferta już na otwarciu może zmienić własciciela
:D

supernova
Plutonowy
Posty: 11
Rejestracja: 18 lip 2007 18:59
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: supernova » 31 lip 2007 08:55

O spółce, parametrach oferty oraz celach emisji
Armatura Kraków SA to najwiekszy w Polsce producent armatury sanitarnej z
udziałem w rynku na poziomie 37%. Spółka jest równie! wiodacym dystrybutorem
aluminiowych grzejników. Głównymi produktami Armatury Kraków sa baterie
jednouchwytowe i dwuuchwytowe (odpowiednio 39% i 22% przychodów ze sprzeda!y w
2006 r.), wykorzystywane przede wszystkim w łazienkach i kuchniach. W 2006 r. Spółka
wyprodukowała blisko 1,2 mln sztuk baterii, ale w 2007 r. produkcja ma siegnac 1,5 mln
baterii. Firma oferuje klientom swoje towary za posrednictwem 70 hurtowni instalacyjnosanitarnych
oraz ponad 100 hipermarketów budowlanych, takich jak Castorama, OBI, Leroy
Merlin czy Praktiker. Ponadto, dysponuje siecia 367 Sklepów Patronackich.
Strategia Armatury Kraków zakłada umocnienie pozycji lidera na dynamicznie
rosnacym polskim rynku armatury. Docelowo krakowska Firma planuje kontrolowac ponad
40% rynku. Ponadto Spółka zamierza rozwijac eksport, przede wszystkim na rynki wschodnie
(m.in. Rosja, Ukraina). W 2006 roku Armatura Kraków S.A. zrealizowała ok. 20%
przychodów za granica. Planowany wzrost sprzeda!y bedzie mo!liwy dzieki rozwojowi
krakowskiego zakładu poprzez zwiekszanie mocy produkcyjnych oraz rozbudowe
powierzchni magazynowych.
Istotny wpływ na dalszy rozwój i realizacje zało!en strategicznych ma miec m.in.
emisja nowych akcji, z której Armatura chce pozyskac około 34,4 mln zł. Maksymalnie15,4
mln zł Spółka zamierza przeznaczyc na zasilenie kapitału obrotowego. Działania te sa
niezbedne w sytuacji planowanego dalszego rozwoju produkcji i sprzeda!y. Około 10 mln zł
Spółka wyda na rozbudowe powierzchni magazynowej. Nowy obiekt magazynowy ma miec
ponad 6 tys. m2 powierzchni oraz kubature rzedu 48 tys. m2. Moce produkcyjne Armatury
2
Kraków zostana zwiekszone kosztem około 9 mln zł. W ramach tej kwoty wybudowana
zostanie nowa tasma transportowa oraz zostanie wykonany remont pomieszczen, a tak!e
nastapi reorganizacja procesów produkcyjnych.
Zapisy na akcje Armatury Kraków w przypadku inwestorów indywidualnych potrwaja
od 20 do 24 lipca. Z kolei w transzy instytucjonalnej o jeden dzien dłu!ej. Cena emisyjna
nowych akcji została ustalona na poziomie 1,8 zł. W ramach transzy indywidualnej
zaoferowanych zostanie 5 mln walorów. Inwestorzy instytucjonalni beda mogli sie zapisywac
na 15 mln akcji. Zamkniecie oferty nastapi 25 lipca. Zapisy na akcje beda przyjmowane w
placówkach Domu Maklerskiego PKO BP. Po emisji najwiekszym udziałowcem nadal bedzie
PZU Cycie, do którego nale!ec bedzie 67% walorów.
• Finanse, parametry wskazników rynkowych
Spółka jest podmiotem o stabilnej kondycji finansowej. Ostatnie 3 lata funkcjonowania na
rynku przyniosły wzrost przychodów z poziomu 101,3 mln zł do 130,4 mln zł, czyli o niemal
30%. W tym czasie zysk netto jednak ka!dego roku spadał. Jeszcze w 2004 roku siegał
poziomu 2,7 mln zł, podczas gdy w 2006 roku zamknał sie kwota 2,15 mln zł. Warto jednak
zauwa!yc, !e w tym samym okresie zysk z działalnosci operacyjnej wzrósł z poziomu 2,5 mln
zł do 4,1 mln zł. Tak du!a ró!nica w kształtowaniu sie wyniku netto oraz zysku operacyjnego
wynikała przede wszystkim z gwałtownego wzrostu kosztów zwiazanych z obsługa
zadłu!enia oraz leasingu. Przyrost tych pozycji bilansowych wynikał z kolei bezposrednio z
realizowanej przez Spółke inwestycji budowy nowej fabryki. W przewa!ajacej czesci wydatki
inwestycyjne finansowane były w tym przypadku własnie przy wykorzystaniu kapitałów
obcych – zarówno kredytów bankowych, jak i leasingu
Prognozy na bie!acy rok zakładaja wyrazna poprawe zysku netto. Jego poziom ma
wzrosnac w stosunku do roku 2006 a! o 90% do 4,1 mln zł. W tym samym czasie przychody
maja wzrosnac o 14%, a zysk operacyjny o 66% odpowiednio do poziomów 149,2 mln zł i
6,8 mln zł. Dane te wskazuja, !e rentownosc netto ukształtuje sie w bie!acym roku na
poziomie 2,7% wobec1,7% w roku poprzednim. Wpływ na planowana poprawe wyników
finansowych w bie!acym roku, niewatpliwie obok swietnej koniunktury budowlanej, miała
równie! wyjatkowo ciepła zima.
Obecnie Spółki giełdowe działajace w sektorze materiałów budowlanych wyceniane
sa przez rynek wysoko. Niemniej ze wzgledu na spodziewana dalsza poprawe ich wyników,
parametry wskazników rynkowych tych firm niewatpliwie ulegna poprawie. Obecny sredni
3
wskaznik C/Z dla sektora materiałów budowlanych, to 46. Z kolei wskaznik C/WK przyjmuje
wartosc na poziomie 5,3. Uwzgledniajac tegoroczna prognoze Armatury oraz ustalony
poziom ceny emisyjnej nowych akcji, mo!na zało!yc, !e po wynikach za czwarty kwartał
2007 Spółka bedzie notowana ze wskaznikiem C/Z na poziomie 34 oraz wskaznikiem C/WK
na poziomie 1,5.
• Podsumowanie
Armatura Kraków to podmiot działajacy w bran!y materiałów budowlanych. Od wielu
miesiecy spółki o takim profilu ciesza sie niesłabnaca popularnoscia. Wynika to m.in. ze
swietnej koniunktury na rynku budowlanym, co bezposrednio w korzystny sposób rzutuje
niemal na wszystkie firmy, które wytwarzaja i sprzedaja dobra dla tego sektora. Obok
przynale!nosci do bran!y, silnym atutem Spółki jest bardzo mocna pozycja rynkowa (udział
Armatury w polskim rynku armatury sanitarnej siega poziomu 37%). Istotnym atutem jest
równie! sprawdzona i rozpoznawalna marka, czy te! wysoka jakosc wyrobów.
W latach 2004-2006 Spółka ani razu nie zdołała poprawic zysku netto. Rósł w tym
czasie natomiast poziom przychodów. W 2006 roku wzrósł wyraznie tak!e poziom zysku
operacyjnego. Za spadajacy wynik na poziomie netto odpowiedzialny był w tym okresie
przede wszystkim gwałtownie rosnacy poziom zobowiazan zarówno krótko, jak i
długoterminowych. Wynikało to przede wszystkim z prowadzonych inwestycji.
Wyniki w bie!acym roku maja ulec wyraznej poprawie. Spółka planuje osiagnac 4,1
mln zł zysku netto, co bedzie oznaczało dynamike poprawy w stosunku do roku poprzedniego
rzedu 90%. Przychody ze sprzeda!y maja wzrosnac o 14% do poziomu 149,2 mln zł, a zysk
operacyjny wzrosnie w stosunku do poprzedniego roku o 66% do poziomu 6,8 mln zł.
Rentownosc netto zgodnie z prognoza wzrosnie w bie!acym roku do 2,7% wobec 1,7% przed
rokiem.
Na koncowy wynik niewatpliwie beda wpływac czynniki ryzyka, takie jak zmiana cen
surowców, kursu walut. Nie bez znaczenia jest równie! zagro!enie ze strony konkurencji.
Oferta publiczna Armatury powinna cieszyc sie powodzeniem chocia!by ze wzgledu
na przynale!nosc do bran!y, która ju! od dłu!szego czasu jest bardzo dobrze postrzegana
przez inwestorów. Wykonanie tegorocznych prognoz spowoduje, !e Spółka przy ustalonej
cenie emisyjnej na poziomie 1,8 zł bedzie notowana po wynikach za 4 kwartał 2007 roku ze
wskaznikiem C/Z na poziomie 34. Tymczasem sektor materiałów budowlanych bazujac na
wynikach za ostatnie 12 miesiecy notowany jest ze srednim wskaznikiem C/Z na poziomie
4
około 47*. Niemniej spodziewana poprawa wyników konkurentów powinna przyczynic sie do
dalszego spadku wartosci sredniego wskaznika C/Z dla bran!y, a tym samym w perspektywie
6-7 miesiecy obni!yc sie mo!e atrakcyjnosc inwestycyjna akcji Armatury.
Reasumujac mo!na ocenic, !e Spółka powinna w kolejnych latach nadal stabilnie sie
rozwijac. Dynamika wzrostu zysku netto w przyszłym roku z pewnoscia bedzie du!o ni!sza
ni! w roku bie!acym. Ostatecznie o poziomie zysku netto zadecyduje koniunktura w sektorze,
a tak!e czynniki ryzyka.
Ze wzgledu na wcia! utrzymujacy sie pozytywny klimat na rynku debiutantów,
spodziewac sie mo!na, !e tak!e i ten debiut bedzie bardzo udany. Z kolei w srednim terminie
spodziewałbym sie stabilizacji notowan

supernova
Plutonowy
Posty: 11
Rejestracja: 18 lip 2007 18:59
Lokalizacja: Gliwice

Postautor: supernova » 31 lip 2007 08:59

Wywiad z Prezesem przyszłego debiutanta - spółki Armatura Kraków SA
2007-07-20 17:07, Piotr CieślakWywiad z Panem Konradem Hernikiem, Prezesem Armatury Kraków SAArmatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej z udziałem w rynku na poziomie 37%. Spółka jest również wiodącym dystrybutorem aluminiowych grzejników. W 2006 r. Spółka wyprodukowała blisko 1,2 mln sztuk baterii, ale już w 2007 r. produkcja ma sięgnąć 1,5 mln baterii. Spółka oferuje klientom swoje towary za pośrednictwem 70 hurtowni instalacyjno-sanitarnych oraz ponad 100 hipermarketów budowlanych, takich jak Castorama, OBI, Leroy Merlin czy Praktiker. Ponadto, dysponuje siecią 367 Sklepów Patronackich.


Armatura Kraków SA wkrótce powinna pojawić się na giełdzie. Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje już od 20 lipca. Spółka chce pozyskać z rynku około 34,4 mln zł. Co wpłynęło na decyzję o emisji akcji?

Najkrócej mówiąc – dojrzeliśmy do tego etapu rozwoju. W ostatnich latach przemieniliśmy Armaturę Kraków w nowoczesne i szybko rozwijające się przedsiębiorstwo. Na początku roku Rada Nadzorcza przyjęła strategię rozwoju Spółki do roku 2010. Zakłada ona dalszy dynamiczny rozwój skali prowadzonej działalności, do której dostosować należy także infrastrukturę magazynową i logistyczną. Chcemy zarówno poszerzyć zakres naszej oferty handlowej, jak również dążyć do dalszego wzrostu wydajności produkcji. W celu sfinansowania tych zamierzeń zadecydowaliśmy, że najbardziej efektywną formą pozyskania kapitału będzie oferta publiczna. Liczymy także, że upublicznienie Spółki oraz zaproszenie do nabycia akcji naszych kontrahentów, zapewne wpłynie także na podniesienie wiarygodności Armatury Kraków jako partnera handlowego.Jak duże jest zainteresowanie ofertą wśród inwestorów finansowych?

Bardzo duże. Potwierdza to ustalona po przeprowadzonej budowie księgi popytu cena emisyjna. Jest równa górnym widełkom przedziału cenowego. Należy podkreślić, że przecież inwestorzy nie inwestują w obecny stan finansów, tylko kupują przyszłość. Podczas wielu spotkań z inwestorami przekonaliśmy ich do naszej wizji rozwoju Spółki. Inwestorzy doceniają nasz szybki rozwój w ostatnich latach, dynamicznie rosnące wyniki działalności operacyjnej i przede wszystkim bardzo dobre perspektywy rynkowe. Jestem przekonany, że boom jaki widzimy dziś na rynku budowlanym i mieszkaniowym zapewni stały wzrost popytu na nasze produkty w kolejnych latach.Spółka jest obecnie liderem rynku armatury sanitarnej w Polsce, poprawia wyniki finansowe, chce inwestować... Proszę wskazać pozostałe atuty Spółki?

Spółka skupia w sobie największy w tym segmencie rynku potencjał produkcyjny i handlowy. Jego pełne wykorzystanie powinno systematycznie zmieniać oblicze Spółki. Bardzo dobre relacje handlowe z naszymi odbiorcami wskazuję, że mamy dalszą możliwość rozszerzania oferty rynkowej. Konkurujemy na rynku przede wszystkim jakością, dobrym marketingiem, ale także profesjonalną siecią serwisową. Własny potencjał produkcyjny wraz z kompetentnymi konstruktorami i projektantami daje nam także duże możliwości modyfikowania i ulepszania, bądź wprowadzania nowych produktów. Taka elastyczność działania zdecydowanie zwiększa konkurencyjność naszych produktów.Obecny udział spółki w rynku armatury sanitarnej to 37%. Kiedy zostanie przekroczona bariera 40%?

Pułap 40% jest bardziej barierą psychologiczną. To nasz średnioterminowy cel. Aktualnie bardzo chłonny, dynamicznie rosnący rynek utrudnia precyzyjne szacowanie udziałów. Tak naprawdę, chcemy aby nasza Spółka rosła szybciej od konkurentów. Zakładamy, że skala naszej działalności operacyjnej powinna w najbliższych latach dynamicznie rosnąć.Proszę wskazać najważniejsze czynniki zagrożenia dla dalszego rozwoju i funkcjonowania Firmy?

Jesteśmy narażeni na ryzyka typowe dla firm produkcyjnych. Można tu wymienić dla przykładu zmiany cen surowców, kursów walutowych, czy niższe od spodziewanego, tempo wzrostu rynku budowlano-mieszkaniowego. Rynek, na którym działamy można uznać także jako wysoce konkurencyjny. Jak jednak pokazują ostatnie lata udaje nam się skutecznie przeciwdziałać tym ryzykom, zwiększając udział w krajowym rynku armatury.Czy Zarząd upatruje zagrożenia w tanich wyrobach sanitarnych importowanych z Chin?

Uważam, że stanowią one dla nas coraz mniejsze zagrożenie – z pewnością dużo mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Wyraźnie widzimy, że klienci coraz większą wagę przywiązują do jakości, nawet jeśli dany produkt jest nieco droższy. Tendencja wzrostu zamożności naszych klientów powoduje, że popyt systematycznie przesuwa się z tanich produktów niskiej jakości na tak zwaną średnią półkę. Jednocześnie jakość i wzornictwo naszych produktów nie odbiega od wyrobów renomowanych firm zagranicznych. Tworzymy więc także alternatywę dla tych klientów, którzy nie chcą przepłacać.Czy zmiana cen surowców wpływa w jakiś sposób na wynik finansowy Spółki?

Naszym głównym surowcem są metale, w szczególności miedź i cynk. Ich ceny ustalane są na światowych rynkach, tak więc mamy na nie dość ograniczony wpływ.

Wzrosty cen metali istotnie wpływają na poziom naszych kosztów wytworzenia. Dotyczy to jednak także wszystkich innych producentów armatury, co oznacza, że w naturalny sposób odzwierciedlane są w cenach produktów końcowych. Staramy się jednak wykorzystać wahania cen metali i odpowiednio zabezpieczać warunki dostaw.Czy akcjonariusze mogą się spodziewać w przyszłym roku dalszego dynamicznego wzrostu przychodów oraz zysku netto? Czy jest szansa na poprawę marży netto?

Prognozy na 2007 r. zakładają wzrost przychodów w porównaniu z 2006 r. o 14% do niemal 150 mln zł, EBITDA o 66% do 13,2 mln zł, a zysku netto o 90% do 4,1 mln zł. Ze względu na nie planowaną „ciepłą” zimę, zakładamy, że wykonanie prognozy jest jak najbardziej realne. Należy wskazać także, że relatywnie wysoki udział kosztów stałych w naszych kosztach wytworzenia, powoduje, iż wraz ze wzrostem sprzedaży wyniki działalności operacyjnej będą rosły niewspółmiernie szybciej. Jestem przekonany, że w kolejnych latach te pozytywne trendy będą utrzymane. Nasza strategia zakładała osiągnięcie 50-proc. wzrostu przychodów w stosunku do 2006 r. najpóźniej w 2010 r. W świetle obecnych możliwości nie można wykluczyć, że zrealizujemy te zamierzenia znacznie wcześniej.Czy w Pańskiej opinii akcje Armatury będą dobrą inwestycją?

Głęboko w to wierzę. Sam jestem akcjonariuszem Armatury Kraków.

Dorsz
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2534
Rejestracja: 05 paź 2005 12:03
Lokalizacja: z Kikoła pod Toruniem

Postautor: Dorsz » 31 lip 2007 09:28

Zapakowane walorki :lol:
----------------------------------------------------
Straty wielu składają sie na zyski nielicznych

alus
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7567
Rejestracja: 14 wrz 2006 15:44
Lokalizacja: Pruszków ;)

Postautor: alus » 31 lip 2007 10:17

Ciekawie wygląda całkowita kwota emisji. 1.8 * 2 = 36 mln. Oznacza to, że jest to spółka o jednej z najmniejszych kapitalizacji obecnie na gpw. A co to zapowiada można się tylko domyśleć ;)
Allel recesywny – allel, którego działanie ujawnia się fenotypowo jedynie w organizmie o genotypie homozygoty recesywnej.

analyzer1986
Podporucznik
Posty: 13518
Rejestracja: 23 cze 2006 09:50

Postautor: analyzer1986 » 31 lip 2007 10:19

Ciekawie wygląda całkowita kwota emisji. 1.8 * 2 = 36 mln. Oznacza to, że jest to spółka o jednej z najmniejszych kapitalizacji obecnie na gpw. A co to zapowiada można się tylko domyśleć ;)
Nie bąź śmieszny :lol:

57 mln akcji jest

alus
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7567
Rejestracja: 14 wrz 2006 15:44
Lokalizacja: Pruszków ;)

Postautor: alus » 31 lip 2007 10:22

Ciekawie wygląda całkowita kwota emisji. 1.8 * 2 = 36 mln. Oznacza to, że jest to spółka o jednej z najmniejszych kapitalizacji obecnie na gpw. A co to zapowiada można się tylko domyśleć ;)
Nie bąź śmieszny :lol:

57 mln akcji jest
Acha. To ok. Zmienia trochę postać rzeczy. Ale i tak debiut wygląda ciekawie moim zdaniem. W porównaniu do tego co pokazały inne spółki.
Allel recesywny – allel, którego działanie ujawnia się fenotypowo jedynie w organizmie o genotypie homozygoty recesywnej.

Dorsz
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2534
Rejestracja: 05 paź 2005 12:03
Lokalizacja: z Kikoła pod Toruniem

Postautor: Dorsz » 31 lip 2007 10:22

Ale do obrotu dopuszczonych jest 20 mln akcji,
Godzina handlu i prawie 1/4 walorów przemielona.
----------------------------------------------------
Straty wielu składają sie na zyski nielicznych

alus
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7567
Rejestracja: 14 wrz 2006 15:44
Lokalizacja: Pruszków ;)

Postautor: alus » 31 lip 2007 10:28

Ale do obrotu dopuszczonych jest 20 mln akcji,
Godzina handlu i prawie 1/4 walorów przemielona.
Właśnie na to samo wpadłem po przeczytaniu prospektu emisyjnego. Co z tego, że akcje ma PZU skoro nimi nie mogą handlować. Oferta w obrocie obecnie ma kapitalizację ok 40mln.

http://www.dm.pkobp.pl/index.php/id=arm ... ction=ogol
Allel recesywny – allel, którego działanie ujawnia się fenotypowo jedynie w organizmie o genotypie homozygoty recesywnej.

analyzer1986
Podporucznik
Posty: 13518
Rejestracja: 23 cze 2006 09:50

Postautor: analyzer1986 » 31 lip 2007 10:29

Ale do obrotu dopuszczonych jest 20 mln akcji,
Godzina handlu i prawie 1/4 walorów przemielona.
Właśnie na to samo wpadłem po przeczytaniu prospektu emisyjnego. Co z tego, że akcje ma PZU skoro nimi nie mogą handlować. Oferta w obrocie obecnie ma kapitalizację ok 40mln.

http://www.dm.pkobp.pl/index.php/id=arm ... ction=ogol
Kapitalizacje liczysz na podstawie akcji jakie są w obrocie? :-k

alus
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7567
Rejestracja: 14 wrz 2006 15:44
Lokalizacja: Pruszków ;)

Postautor: alus » 31 lip 2007 10:32

Kapitalizacje liczysz na podstawie akcji jakie są w obrocie? :-k
KAPITALIZACJA EMISJI AKCJI BĘDĄCYCH W OBROCIE. To liczę.
Allel recesywny – allel, którego działanie ujawnia się fenotypowo jedynie w organizmie o genotypie homozygoty recesywnej.

analyzer1986
Podporucznik
Posty: 13518
Rejestracja: 23 cze 2006 09:50

Postautor: analyzer1986 » 31 lip 2007 10:34

Kapitalizacje liczysz na podstawie akcji jakie są w obrocie? :-k
KAPITALIZACJA EMISJI AKCJI BĘDĄCYCH W OBROCIE. To liczę.[/quote] #-o

parsefal
Chorąży sztabowy
Posty: 4179
Rejestracja: 30 lis 2006 15:03

Postautor: parsefal » 31 lip 2007 10:40

Kapitalizacje liczysz na podstawie akcji jakie są w obrocie? :-k
KAPITALIZACJA EMISJI AKCJI BĘDĄCYCH W OBROCIE. To liczę.
#-o[/quote]

:lol: :lol: :lol:
Every one wants everything for nothing
once u started from nothing
you can do everything


Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości