WAŁ NA EUROWIZJI

luźne dyskusje inwestorów
CHE
Młodszy chorąży
Posty: 515
Rejestracja: 16 kwie 2014 10:02

WAŁ NA EUROWIZJI

Postautor: CHE » 11 maja 2014 21:42

Donatan
Eurowizja 2014: według głosowania widzów Polska zajęła piąte miejsce
Gdyby pod uwagę brać je­dy­nie głosy od­da­ne przez wi­dzów, to Pol­ska za­ję­ła­by w Kon­kur­sie Eu­ro­wi­zji piąte miej­sce – do­niósł na swoim Fa­ce­bo­oku Do­na­tan. Pro­du­cent przed­sta­wił, jak na Pol­skę gło­so­wa­ły po­szcze­gól­ne pań­stwa. Czte­ryy kraje przy­zna­ły nam naj­wyż­szą notę – 12 punk­tów, dwa po 10 i od sied­miu państw Pol­ska otrzy­ma­ła 8 punk­tów.

"BAR­DZO WAŻNE! Lu­dzie wy­bra­li CLEO! Wła­śnie otrzy­ma­li­śmy dane o ilo­ści gło­sów/punk­tów od­da­nych na nasz wy­stęp przy po­mo­cy Wa­sze­go gło­so­wa­nia sms. Oka­zu­je się że wy­glą­da­ło to tak ( 12 punk­tów to maks z da­ne­go kraju ) :Nor­we­gia 12

Ir­lan­dia 12

Ukra­ina 12

Wiel­ka Bry­ta­nia 12

Ho­lan­dia 10

Is­lan­dia 10

Au­stria 8

Bia­ło­ruś 8

Wło­chy 8

Bel­gia 7

Dania 1

Ma­ce­do­nia 8

Fran­cja 8

Niem­cy 8

Gre­cja 6

Węgry 4

Łotwa 1

Litwa 7

Malta 2

Moł­da­wia 3

Hisz­pa­nia 5

Szwe­cja 8

Szwaj­ca­ria 4

Razem: 164

Gdyby li­czy­ły się głosy słu­cha­czy CLEO za­ję­ła­by 5 miej­sce we­dług ze­bra­nych punk­tów - nie­ste­ty de­cy­zyj­ne jest rów­nież "żyri" które dając 0 punk­tów w danym kraju może cał­ko­wi­cie zni­we­lo­wać nada­ną przez ludzi mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów...​NIE WAŻNE KTO GŁO­SU­JE WAŻNE KTO LICZY GŁOSY ( nie­ste­ty ).


CHE
Młodszy chorąży
Posty: 515
Rejestracja: 16 kwie 2014 10:02

Postautor: CHE » 11 maja 2014 21:44

W większości przypadków jury głosowało inaczej niż widzowie. W Wielkiej Brytanii, gdzie w głosowaniu widzów przyznano nam 12 punktów, według jury Polska zajęła ostatnie, 25. miejsce. W podsumowaniu oznaczało to, że Polska nie otrzymała punktów od Wielkiej Brytanii

lusterko
Młodszy chorąży
Posty: 431
Rejestracja: 16 mar 2014 20:22

Postautor: lusterko » 11 maja 2014 23:18

Dostala wiecej z tych krajów gdzie jest Polska emigracja: Norwegia, UK, Irlandia, Holandia, Niemcy. Ciężko stwierdzić ile by było głosów bez polskich emigrantów.
Teraz pownni zrobić festiwal Euromiss mokrego podkoszulka tutaj może być pierwsze miejsce, bo w śpiewaniem było gorzej.

lusterko
Młodszy chorąży
Posty: 431
Rejestracja: 16 mar 2014 20:22

Postautor: lusterko » 11 maja 2014 23:21

Dostala wiecej z tych krajów gdzie jest Polska emigracja: Norwegia, UK, Irlandia, Holandia, Niemcy. Ciężko stwierdzić ile by było głosów bez polskich emigrantów.
Teraz pownni zrobić festiwal Euromiss mokrego podkoszulka tutaj może być pierwsze miejsce, bo w śpiewaniem było gorzej.

Martins_57614
Podporucznik
Posty: 18729
Rejestracja: 14 gru 2005 16:19
Lokalizacja: Wrocław

Re: WAŁ NA EUROWIZJI

Postautor: Martins_57614 » 11 maja 2014 23:28

Donatan
Eurowizja 2014: według głosowania widzów Polska zajęła piąte miejsce
Gdyby pod uwagę brać je­dy­nie głosy od­da­ne przez wi­dzów, to Pol­ska za­ję­ła­by w Kon­kur­sie Eu­ro­wi­zji piąte miej­sce – do­niósł na swoim Fa­ce­bo­oku Do­na­tan. Pro­du­cent przed­sta­wił, jak na Pol­skę gło­so­wa­ły po­szcze­gól­ne pań­stwa. Czte­ryy kraje przy­zna­ły nam naj­wyż­szą notę – 12 punk­tów, dwa po 10 i od sied­miu państw Pol­ska otrzy­ma­ła 8 punk­tów.

"BAR­DZO WAŻNE! Lu­dzie wy­bra­li CLEO! Wła­śnie otrzy­ma­li­śmy dane o ilo­ści gło­sów/punk­tów od­da­nych na nasz wy­stęp przy po­mo­cy Wa­sze­go gło­so­wa­nia sms. Oka­zu­je się że wy­glą­da­ło to tak ( 12 punk­tów to maks z da­ne­go kraju ) :Nor­we­gia 12

Ir­lan­dia 12

Ukra­ina 12

Wiel­ka Bry­ta­nia 12

Ho­lan­dia 10

Is­lan­dia 10

Au­stria 8

Bia­ło­ruś 8

Wło­chy 8

Bel­gia 7

Dania 1

Ma­ce­do­nia 8

Fran­cja 8

Niem­cy 8

Gre­cja 6

Węgry 4

Łotwa 1

Litwa 7

Malta 2

Moł­da­wia 3

Hisz­pa­nia 5

Szwe­cja 8

Szwaj­ca­ria 4

Razem: 164

Gdyby li­czy­ły się głosy słu­cha­czy CLEO za­ję­ła­by 5 miej­sce we­dług ze­bra­nych punk­tów - nie­ste­ty de­cy­zyj­ne jest rów­nież "żyri" które dając 0 punk­tów w danym kraju może cał­ko­wi­cie zni­we­lo­wać nada­ną przez ludzi mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów...​NIE WAŻNE KTO GŁO­SU­JE WAŻNE KTO LICZY GŁOSY ( nie­ste­ty ).
daj linka
SUKCES JEST WYNIKIEM WŁAŚCIWEJ DECYZJI

analityk2006
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2138
Rejestracja: 11 lut 2006 19:06

Postautor: analityk2006 » 11 maja 2014 23:35

to wa lkarze

Neuter
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 7817
Rejestracja: 12 kwie 2014 22:02

Postautor: Neuter » 11 maja 2014 23:42

W większości przypadków jury głosowało inaczej niż widzowie. W Wielkiej Brytanii, gdzie w głosowaniu widzów przyznano nam 12 punktów, według jury Polska zajęła ostatnie, 25. miejsce. W podsumowaniu oznaczało to, że Polska nie otrzymała punktów od Wielkiej Brytanii
wredne i zazdrosne Brytole :evil:

fiolet
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 9622
Rejestracja: 08 gru 2005 14:49

Re: WAŁ NA EUROWIZJI

Postautor: fiolet » 11 maja 2014 23:48

Donatan
Eurowizja 2014: według głosowania widzów Polska zajęła piąte miejsce


.
daj linka
http://muzyka.onet.pl/newsy/eurowizja-2 ... jsce/0jjsx

Łoren_Bafet
Młodszy chorąży
Posty: 484
Rejestracja: 31 paź 2013 23:02

Re: WAŁ NA EUROWIZJI

Postautor: Łoren_Bafet » 12 maja 2014 00:17

Donatan
Eurowizja 2014: według głosowania widzów Polska zajęła piąte miejsce
Gdyby pod uwagę brać je­dy­nie głosy od­da­ne przez wi­dzów, to Pol­ska za­ję­ła­by w Kon­kur­sie Eu­ro­wi­zji piąte miej­sce – do­niósł na swoim Fa­ce­bo­oku Do­na­tan. Pro­du­cent przed­sta­wił, jak na Pol­skę gło­so­wa­ły po­szcze­gól­ne pań­stwa. Czte­ryy kraje przy­zna­ły nam naj­wyż­szą notę – 12 punk­tów, dwa po 10 i od sied­miu państw Pol­ska otrzy­ma­ła 8 punk­tów.

"BAR­DZO WAŻNE! Lu­dzie wy­bra­li CLEO! Wła­śnie otrzy­ma­li­śmy dane o ilo­ści gło­sów/punk­tów od­da­nych na nasz wy­stęp przy po­mo­cy Wa­sze­go gło­so­wa­nia sms. Oka­zu­je się że wy­glą­da­ło to tak ( 12 punk­tów to maks z da­ne­go kraju ) :Nor­we­gia 12

Ir­lan­dia 12

Ukra­ina 12

Wiel­ka Bry­ta­nia 12

Ho­lan­dia 10

Is­lan­dia 10

Au­stria 8

Bia­ło­ruś 8

Wło­chy 8

Bel­gia 7

Dania 1

Ma­ce­do­nia 8

Fran­cja 8

Niem­cy 8

Gre­cja 6

Węgry 4

Łotwa 1

Litwa 7

Malta 2

Moł­da­wia 3

Hisz­pa­nia 5

Szwe­cja 8

Szwaj­ca­ria 4

Razem: 164

Gdyby li­czy­ły się głosy słu­cha­czy CLEO za­ję­ła­by 5 miej­sce we­dług ze­bra­nych punk­tów - nie­ste­ty de­cy­zyj­ne jest rów­nież "żyri" które dając 0 punk­tów w danym kraju może cał­ko­wi­cie zni­we­lo­wać nada­ną przez ludzi mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów...​NIE WAŻNE KTO GŁO­SU­JE WAŻNE KTO LICZY GŁOSY ( nie­ste­ty ).
daj linka
http://www.eurovision.tv/page/results?e ... 3&voter=GB
Obrazek Obrazek

CHE
Młodszy chorąży
Posty: 515
Rejestracja: 16 kwie 2014 10:02

Postautor: CHE » 12 maja 2014 07:47

Donanatan „Dzięki za Wasze głosy i wsparcie! Numer 14 – trzeci najlepszy wynik w historii Polskiej Eurowizji – mimo iż z dziewczynami byliśmy tu mniejszością seksualną. Gratulacje dla Austrii – wybór Europy” – napisał polski raper. :lol:

Zawodowiec40
Chorąży sztabowy
Posty: 6113
Rejestracja: 21 gru 2011 18:34
Lokalizacja: SirVulcano-St.Choraży Sztabowy "zdradzony o świcie"

Postautor: Zawodowiec40 » 12 maja 2014 07:50

Dokladnie, jakby tluszcza we wszystkim glosowala to pewnie wygraliby Rosjanie wysylajac 4 mld smsow na koszt Putina.. Musi byc jury ktore bierze pod uwage tez walory artystyczne.. Dobrze wiedziec jednak ze emigracja jest taka mocna. Nasi sa wszedzie !!! Reszta Europy moze byc oburzona na nas np za Conchite.. Wszyscy prawie glosowali na nia na pierwszych miejsach a nas ani pukcika.. fajny show.. 14 miejsce dobre.. Warto zapamietac kto nas nie lubi.. Elity UK i Irlandii najwyrazniej maja dosc polakow..Zawczasu polska dyplomacja powinna aktywnie poprawiac nasze postrzeganie rodakow przez te kraje bo wyjepia milion polakow io bedzie klopot.. A jedyne co slysze zeby Cameron nie zabieral im socjalu...To nie przysporzy sympatii naszej nacji...
Dostala wiecej z tych krajów gdzie jest Polska emigracja: Norwegia, UK, Irlandia, Holandia, Niemcy. Ciężko stwierdzić ile by było głosów bez polskich emigrantów.
Teraz pownni zrobić festiwal Euromiss mokrego podkoszulka tutaj może być pierwsze miejsce, bo w śpiewaniem było gorzej.

have_a_nice_trip
Chorąży
Posty: 962
Rejestracja: 03 lis 2010 16:32

Postautor: have_a_nice_trip » 12 maja 2014 09:35

Dokladnie, jakby tluszcza we wszystkim glosowala to pewnie wygraliby Rosjanie wysylajac 4 mld smsow na koszt Putina.. Musi byc jury ktore bierze pod uwage tez walory artystyczne.. Dobrze wiedziec jednak ze emigracja jest taka mocna. Nasi sa wszedzie !!! Reszta Europy moze byc oburzona na nas np za Conchite.. Wszyscy prawie glosowali na nia na pierwszych miejsach a nas ani pukcika.. fajny show.. 14 miejsce dobre.. Warto zapamietac kto nas nie lubi.. Elity UK i Irlandii najwyrazniej maja dosc polakow..Zawczasu polska dyplomacja powinna aktywnie poprawiac nasze postrzeganie rodakow przez te kraje bo wyjepia milion polakow io bedzie klopot.. A jedyne co slysze zeby Cameron nie zabieral im socjalu...To nie przysporzy sympatii naszej nacji...
Dostala wiecej z tych krajów gdzie jest Polska emigracja: Norwegia, UK, Irlandia, Holandia, Niemcy. Ciężko stwierdzić ile by było głosów bez polskich emigrantów.
Teraz pownni zrobić festiwal Euromiss mokrego podkoszulka tutaj może być pierwsze miejsce, bo w śpiewaniem było gorzej.
Jakie walory artystyczne na eurowizji? Ten konkurs to plebiscyt nt kto kogo lubi a kogo nie, w warstwie artystycznej to kicz. Czy głosowała emigracja czy mieszkańcy, to już wtórne. Czy widzowie oceniali dekolty czy stan ogolenia tak samo jest wtórne. Liczą się tylko głosy oddane przez widzów. W końcu, vox populi vox deo. ;-). Emigracja zrobiła dobrą robotę, pokazała swoją siłę, oby tak dalej, w ten sposób podbija się świat :)
Inna sprawa że w Conhita wygrała tak czy inaczej.

pogodno
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3277
Rejestracja: 06 lut 2006 19:34

Postautor: pogodno » 12 maja 2014 09:44

Dokladnie, jakby tluszcza we wszystkim glosowala to pewnie wygraliby Rosjanie wysylajac 4 mld smsow na koszt Putina.. Musi byc jury ktore bierze pod uwage tez walory artystyczne.. Dobrze wiedziec jednak ze emigracja jest taka mocna. Nasi sa wszedzie !!! Reszta Europy moze byc oburzona na nas np za Conchite.. Wszyscy prawie glosowali na nia na pierwszych miejsach a nas ani pukcika.. fajny show.. 14 miejsce dobre.. Warto zapamietac kto nas nie lubi.. Elity UK i Irlandii najwyrazniej maja dosc polakow..Zawczasu polska dyplomacja powinna aktywnie poprawiac nasze postrzeganie rodakow przez te kraje bo wyjepia milion polakow io bedzie klopot.. A jedyne co slysze zeby Cameron nie zabieral im socjalu...To nie przysporzy sympatii naszej nacji...
Dostala wiecej z tych krajów gdzie jest Polska emigracja: Norwegia, UK, Irlandia, Holandia, Niemcy. Ciężko stwierdzić ile by było głosów bez polskich emigrantów.
Teraz pownni zrobić festiwal Euromiss mokrego podkoszulka tutaj może być pierwsze miejsce, bo w śpiewaniem było gorzej.
Musze Cie zmartwić ale Conchita była na 4 miejscu w głosowaniu widzów w Polsce, za to polskie jury dało jej mało punktów.

warren_b
Chorąży
Posty: 889
Rejestracja: 10 maja 2011 00:04

Postautor: warren_b » 12 maja 2014 11:09

Za rok wyślemy Annę Grodzką i wygramy w cuglach :D

szeliga
Starszy kapral
Posty: 9
Rejestracja: 13 maja 2014 12:15

Postautor: szeliga » 13 maja 2014 12:24

Za rok wyślemy Annę Grodzką i wygramy w cuglach :D
Dokładnie, Polska musi być reprezentowana przez kogoś z jajami.


Wróć do „Hyde Park”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości