Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

TFI, PTE i inne...
rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 05 cze 2012 12:10

Radzę sprawdzić, czy wasze "bezpieczne" fundusze nie mają w portfelu obligacji PBG-bo jeśli tak to potem możecie czekać pół roku, aby wyjść na "zero". Już tak bywało: Skarbiec depozytowy, DWS płynna lokata ostatnio Idea dostała(obligacje DSS).
Fundusze bezpieczne zawierają czasem największe tatałajstwo


rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Re: Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 05 cze 2012 12:46

32 fundusze inwestycyjne mogą ponieść straty w związku z ogłoszeniem upadłości układowej przez spółkę PBG. Tyle bowiem funduszy zainwestowało łącznie ponad 500 mln zł w obligacje tej spółki - wynika z szacunkowych danych opublikowanych przez firmę AnalizyOnline.

Grupa PBG złożyła w poniedziałek wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Wierzycielom zaproponowała m.in. redukcję części zadłużenia. W przypadku wierzytelności w kwocie przekraczającej 1 mln zł, redukcja miałaby sięgnąć 31 proc.

Według danych z końca grudnia 2011 roku, obligacje spółki były w posiadaniu 32 funduszy, w tym 10 gotówkowych i pieniężnych. Łącznie fundusze zainwestowały w obligacje ponad 500 mln zł.

Toksyczne obligacje

"Według naszych szacunków, ich udział w aktywach poszczególnych funduszy na koniec kwietnia wynosił od 0,2 do 5,2 proc. Przy założeniu, że aktywa w nich zgromadzone nie zmieniły się znacznie w maju, a także że w przypadku każdego z nich rozliczona zostanie 30 proc. strata na tych obligacjach, możemy oczekiwać jednorazowych obsunięć jednostek od -0,1 do -1,7 proc." - napisano w raporcie AnalizOnline.

Według szacunków AnalizOnline, najwięcej na wartości stracić mogą jednostki funduszy gotówkowych z Union Investment TFI: UniWIBID (UniFundusze SFIO) oraz UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO), a także Idea Premium SFIO, która zaledwie kilka tygodni temu straciła ponad 3 proc. odpisując obligacje DSS. W przypadku tych trzech funduszy straty mogą przekroczyć -1 proc. Na redukcji części długu może stracić także 10 funduszy dłużnych.Kilka tygodni temu problemy innej spółki z branży budowlanej - DSS - dotknęły klientów funduszy: Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych oraz kilku funduszy Idea TFI, w tym przede wszystkim - Idea Premium SFIO. Sąd ogłosił wówczas upadłość likwidacyjną spółki, a w przypadku funduszy Idea wartość papierów została przeszacowana do zera.

rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Re: Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 06 cze 2012 20:01

TFI PZU poinformował, że żaden z jego funduszy nie posiada ani akcji, ani obligacji spółki PBG, która złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Re: Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 06 cze 2012 20:08

Za to Unikorona nieźle oberwała...zdziwią się posiadacze dlaczego zysk roczny już nie 6 tylko 3%

rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Re: Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 06 cze 2012 20:28

Amplico PTE i Idea TFI żądają od PBG natychmiastowego wykupu obligacji
PAP - Biznes
6 Cze 2012, 16:38


06.06. Warszawa (PAP) - Amplico PTE i Idea TFI żądają od PBG natychmiastowego wykupu obligacji - podało PBG w komunikacie.

Chodzi o 550 obligacji korporacyjnych PBG serii D o wartości nominalnej 100 tys. zł i 17 obligacji serii C o wartości nominalnej 100 tys. zł oraz obligacji serii C wyemitowanych przez PBG, o wartości nominalnej 60 mln zł. (PAP)

rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Re: Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 08 cze 2012 11:42

Zobaczymy jak będzie przy wykupie obligacji przez Gant i Polnord...

rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Re: Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 08 cze 2012 15:48

Warszawa, 08.06.2012 (ISB) - Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjny zażądał, w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy, natychmiastowego wykupu obligacji przez PBG, poinformowała spółka w raporcie. Łączna wartość nominalna obligacji przedstawionych do wykupu wynosi ponad 305 mln zł.

"Zarząd PBG S.A. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o złożeniu w dniu 6 czerwca 2012 roku przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, żądania natychmiastowego wykupu: (i) 1409 obligacji serii C o wartości nominalnej 100.000 zł każda oraz (ii) 1642 obligacji serii D o wartości nominalnej 100.000 zł każda, wyemitowanych przez PBG S.A i posiadanych przez następujących Obligatariuszy zarządzanych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjny S.A.:

1) SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, subfundusz SKOK Gotówkowy;

2) ENERGA Trading Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem ENERGA Trading 1;

3) UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniKorona Pieniężny;

4) UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniKorona Zrównoważony;

5) UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniWIBID Zrównoważony;

6) ENERGA Trading Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem ENERGA Trading 1;

7) UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniBezpieczna Alokacja;

8) UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniKorona Pieniężny;

9) UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonym subfunduszem UniWIBID." - czytamy w raporcie.

Zgodnie z pismem Obligatariuszy, żądanie natychmiastowego wykupu zostało złożone w związku z wystąpieniem określonych w warunkach emisji tzw. przypadków niewykonania zobowiązania przez PBG, w szczególności przypadku określonego jako "wątpliwa wypłacalność emitenta".

"Zgodnie z warunkami emisji obligacji, złożenie żądania przez Obligatariuszy natychmiastowego wykupu obligacji w związku z wystąpieniem któregokolwiek z przypadków niewykonania zobowiązania przez PBG oznacza, że wierzytelności z obligacji stają się wymagalne i płatne w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania. Wykup obligacji jest dokonywany poprzez zapłatę kwoty pieniężnej stanowiącej iloczyn liczby obligacji oraz ich wartości nominalnej obligacji powiększony o odsetki naliczone do dnia wymagalności. Łączna wartość nominalna obligacji przedstawionych do wykupu obligacji wynosi: 305.100.000 zł" - czytamy dalej.

rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Re: Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 08 cze 2012 15:49

Skoro już "odpisali" do zera to może teraz warto nabyć jednostki z dodatkową opcją, że jednak PBG nie padnie i obligacje będą coś warte. Rewaluacja w jeden dzień +2%?

Misiek777
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 280
Rejestracja: 09 gru 2007 12:58
Kontakt:

Postautor: Misiek777 » 10 cze 2012 17:30

ja własnie w poniedziałek kupuje ten fundusz...

Piękny6
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 390
Rejestracja: 28 paź 2008 16:13

Postautor: Piękny6 » 12 cze 2012 15:02

są następni
Raport bieżący 55/2012
Zarząd PBG S.A. informuje o powzięciu w dniu 11 czerwca 2012 roku informacji o złożeniu

żądania natychmiastowego wykupu obligacji wraz z odsetkami przez:

1) OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działające w imieniu i na rzecz:

a.Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego S.A., w zakresie subfunduszy Novo Stabilnego Wzrostu, Novo Obligacji Przedsiębiorstw, Novo Zrównoważonego Wzrostu, Novo Papierów Dłużnych;

b.OPERA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

wnoszące o wykup 149 sztuk obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 14.900.000 zł powiększonej o należne odsetki;

2) SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, który wezwał do natychmiastowego wykupu 200 sztuk Obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł, powiększonej o należne odsetki.

Obligatariusze wezwali do natychmiastowego wykupu Obligacji w związku ze złożeniem przez PBG S.A. wniosku o upadłość układową.
Raport bieżący 53/2012
Zarząd PBG S.A. informuje o powzięciu w dniu 11 czerwca 2012 roku informacji o złożeniu

żądania natychmiastowego wykupu obligacji wraz z odsetkami przez:

1)KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działające w imieniu i na rzecz:

a.KBC GAMMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - 150 Obligacji kupowanych;

b.KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

i.KBC Subfundusz Papierów Dłużnych - 30 obligacji;

ii.KBC Subfundusz Pieniężny - 110 obligacji;

c.KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

i.Subfundusz Portfel Obligacji - 15 obligacji;

ii.Subfundusz Porftel Pieniężny - 15 obligacji;

2)PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., (działający w imieniu PKO Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, PKO Skarbowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, PKO Stabilnego Wzrostu FIO,PKO Strategicznej Alokacji FIO, PKO Zrównoważony FIO, PKO Parasolowy FIO, w ramach subfunduszy: PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus, PKO Zrównoważony Plus), które wezwało do natychmiastowego wykupu Obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł, powiększonej o należne odsetki.


Zgodnie z pismem Obligatariuszy, żądania natychmiastowego wykupu Obligacji zostały złożone w związku złożeniem przez PBG S.A. wniosku o upadłość układową.

rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Re: Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 12 cze 2012 15:55

Rentowności wiele mówią:

GNT0313 11,39%
GNT0912 9,52%

Duża firma, duży bank ziemi, "na papierze" wszystko ok, ale...
rentowności jak na junk bonds. Liczy się płynność. Elektrim też miał "majątek"
CASH IS THE KING
Podobno jedno miejsce pracy w budowlance zapewnia cztery miejsca pracy w innych sektorach- jak kryzys się rozleje, zatory platnicze. Kto następny?
A po EURO choćby potop..
Copernicus chyba mocno tkwi w papierach korporacyjnych.
Oj będzie ciekawie

rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Postautor: rad_82 » 13 cze 2012 11:41

Parkiet:
"W ciągu ostatnich kilku dni depozyty dużych greckich banków kurczyły się codziennie o 500-800 milionów euro, a z mniejszych i średnich 10-30 milionów - twierdzi agencja Reutera

Greccy obywatele przygotowują się na ewentualność secesji ze strefy euro. Zdając sobie sprawę, że ich nowa waluta szybko straci na wartości w stosunku do euro, ruszyli do swoich banków po gotówkę.

Pieniądze ulokowane na kontach nie są bezpieczne. Najbardziej prawdopodobny scenariusz opuszczenia strefy zakłada, że cała operacja zostanie przeprowadzona bez ostrzeżenia w ciągu jednego weekendu. Grecy położą się spać w piątek mając tysiąc euro na koncie, a obudzą się w poniedziałek mają tysiąc drachm, których realna wartość będzie dużo niższa. Tzw. „run na banki", który obserwujemy od pewnego czasu, jest niczym innym, jak próbą uratowania własnych oszczędności. Sprawę dodatkowo podsycają zbliżające się wybory. W najbliższą niedzielę Grecy ponownie ruszą do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do parlamentu.

- Tempo wycofywania depozytów przyspiesza z powodu zbliżających się niedzielnych wyborów i ryzyka wystąpienia kraju ze strefy euro - powiedział jeden z pragnących zachować anonimowość bankierów cytowanych przez Reutera.

Proceder ten nie podoba się Brukseli. Odpływ depozytów z greckich banków może zagrozić ich kondycji finansowej i ostatecznie może doprowadzić do zapaści sektora. Wczoraj zaproponowano, by wprowadzić ograniczenia poboru gotówki z bankomatów oraz wzmocnić kontrole na granicach. Wszystko po to, by greckie euro pozostały w Grecji.

rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Re: Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 13 cze 2012 11:53

Powrót do walut narodowych - wzrost konkurencyjności gospodarek
-wzrost zatrudnienia(kantory, banki)
o 200 000 miejsc w skali Europy.
Dziwne, ale same korzyści z euro -przy wprowadzaniu euroentuzjaści(euromatoły?) każdego przekrzyczeli rzekomymi korzyściami, teraz jeśli upadnie ten eurogniot też ...korzyści.
Niemcy nie chcą rozwiązać problemów, słabe euro jest im na rękę,
ich eksport rośnie - bezrobocie najniższe od 20 lat, odsetki od bundów rekordowo niskie, więc Grecjo trwaj

piotrek26
Sierżant sztabowy
Posty: 124
Rejestracja: 25 paź 2007 13:53
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Postautor: piotrek26 » 19 wrz 2012 01:31

Paru funduszom zrobiło się gorąco przez budowlanke...

---
Najlepsze fundusze inwestycyjne

rad_82
Starszy chorąży
Posty: 1630
Rejestracja: 24 sty 2006 15:23

Re: Posiadacze obligacyjnych i pieniężnych funduszy,a PBG

Postautor: rad_82 » 19 wrz 2012 10:31

Zobaczymy jak będzie przy wykupie obligacji przez Gant i Polnord...
Gant..........rentowności jak swego czasu DSS........zobaczymy,od czerwca wiele czerwonych lampek się zapaliło, dlatego spadło.
Jak będzie czas pokaże


Wróć do „Fundusze”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość