ZANIZANIE INDEKSOW PRZEZ DYWIDENDY ZA 2015 R

dyskusja na temat instrumentów pochodnych
Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 06 kwie 2016 16:25

ZNOWU PRZYBLEDO WATEK POMYLILES ! :twisted:
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)


Uparciuch7
Chorąży sztabowy
Posty: 5443
Rejestracja: 31 mar 2009 22:36

Postautor: Uparciuch7 » 07 kwie 2016 16:53

Asseco Pol projekt

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy

§1
1. .. postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 z działalności w wysokości 257.107.228,33 PLN podzielić w następujący sposób:

1/ kwota 249.830.912,03 PLN zostanie przeznaczona do podziału między
Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 3,01 PLN (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję.

2/ kwota 7.276.316,30 PLN (zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2016 roku.

Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 28 kwie 2016 09:33

JAK KTOS NIE ZAUWAZYL TO W NOCY UKRADZIONO NIEMAL 5 PKT Z INDEKSU, POD PRETEKSTEM 13 ZETA DYWIDENDY BZ WBK ! :twisted:
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

horianek
Podporucznik
Posty: 11257
Rejestracja: 26 kwie 2010 21:26

Postautor: horianek » 04 maja 2016 15:37

M = U + 44
"bandyty nie ma" - Cymcyk
10 pkt

S 7371 Anglik S7431
S 5227 francuz

Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 11 maja 2016 10:05

Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 11 maja 2016 roku podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 .
Zarząd Spółki zadeklarował, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu następujący podział zysku netto za 2015 rok, w wysokości 841 165 914,38 zł:

1)wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 202 892 885,86 zł, tj. 0,49 zł na akcję (24,1% zysku),

...

Zgodnie z długoterminową polityką dywidendową przedstawioną inwestorom w Prospekcie Emisyjnym, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 roku, Zarząd zadeklarował, że kwoty dywidendy rekomendowane Walnemu Zgromadzeniu, począwszy od dywidendy za 2014 rok będą wynosiły 500 mln zł, korygowane o odpowiedni dla danego roku wskaźnik inflacji.
Analizując wyniki finansowe Spółki, obserwując zmieniające się otoczenie rynkowo-regulacyjne, a także mając na uwadze bieżące i planowane inwestycje Grupy ENERGA, proponujemy akcjonariuszom wypłatę niższej dywidendy niż to wynika z polityki dywidendowej.
Wypłata dywidendy w proponowanej wysokości pozytywnie wpłynie na sytuację finansowo-płynnościową Grupy ENERGA, na możliwość realizacji bieżących planów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju Grupy ENERGA, przy założeniu utrzymania inwestycyjnej oceny zdolności kredytowej przez agencje ratingowe oraz ograniczenia ryzyka naruszenia kowenantów finansowych zdefiniowanych w warunkach pozyskanego przez Spółkę finansowania dłużnego.
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 12 maja 2016 15:02

Zarząd PZU w ciągu dwóch tygodni przedstawi rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za 2015 rok, chce utrzymać trend jej wypłaty na poziomie z ostatnich lat - poinformował Sebastian Klimek, członek zarządu odpowiedzialny za finanse w grupie PZU.

"Chcemy utrzymać trend wypłaty dywidend z ostatnich lat. Mamy propozycję wypłaty dywidendy. Chcemy to przedstawić w ciągu najbliższych dwóch tygodni" - powiedział Klimek.

PZU planuje ogłosić nową politykę dywidendową na przełomie sierpnia i września

"Prace nad nową polityką dywidendową zostały rozpoczęte. Ciężko powiedzieć, czy rozpiętość z obecnej polityki dywidendowej na poziomie 50-100 proc. się zmieni" - powiedział Klimek.

Obecna polityka zakłada wypłatę dywidend kalkulowanych na podstawie skonsolidowanego zysku netto, przy czym wartość wypłaconej dywidendy nie może być niższa niż 50 proc. i nie wyższa niż 100 proc. Zgodnie z polityką całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy za lata 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł.

Klimek poinformował, że nowa strategia PZU może być przedstawiona pod koniec czerwca, lub na początku lipca
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 12 maja 2016 15:03

I Z TYCH NAJWAZNIEJSZYCH CZYLI NAJACYCH NAJWIEKSZY WPLYW NA KRADZIEZE PUNKTOW Z INDEKSU JESZCZE O PKO BP

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że PKO BP spełnia kryteria do wypłaty dywidendy za 2015 rok, zaleca zatrzymanie co najmniej 50 proc. zysku - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

"Bank otrzymał zalecenie dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50 proc. zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r."
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 12 maja 2016 15:12

TROCHE MNIEJSZA, ALE TEZ ZNACZACA

PGE wkrótce poinformuje o rekomendacji dywidendy. Zgodnie z polityką dywidendową może wypłacić 0,92-1,15 zł akcję - poinformował prezes Henryk Baranowski.

"Polityka dywidendowa jest utrzymana, wkrótce poinformujemy o rekomendacji wypłaty za 2015 rok" - powiedział Baranowski podczas telekonferencji.

Zgodnie z polityką dywidendy, zaktualizowaną w sierpniu 2015 roku, zarząd spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

To oznacza, że PGE może wypłacić dywidendę w przedziale 0,92-1,15 zł na akcję.

W 2015 roku spółka wypłaciła 1,46 mld zł dywidendy, czyli 0,78 zł na akcję.
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Uparciuch7
Chorąży sztabowy
Posty: 5443
Rejestracja: 31 mar 2009 22:36

Postautor: Uparciuch7 » 13 maja 2016 09:10

Asseco Pol projekt

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy

§1
1. .. postanawia zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 z działalności w wysokości 257.107.228,33 PLN podzielić w następujący sposób:

1/ kwota 249.830.912,03 PLN zostanie przeznaczona do podziału między
Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 3,01 PLN (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję.

2/ kwota 7.276.316,30 PLN (zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

2. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 maja 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2016 roku.
dziś kurs Assecco już bez dywidendy 3,01 zeta

Inwestor2010
Podporucznik
Posty: 12774
Rejestracja: 15 maja 2010 23:20

Postautor: Inwestor2010 » 16 maja 2016 14:51

Jedna z 3 czy 4 istotnych niewiadomych moze wkrotce sie wyjasnic:

Zarząd KGHM powinien wydać rekomendację co do wypłaty dywidendy w tym tygodniu - poinformował dziennikarzy Krzysztof Skóra, prezes miedziowej spółki.

Prezes pytany o rekomendację zarządu odnośnie dywidendy, powiedział: "w tym tygodniu będzie miało miejsce posiedzenie zarządu i poinformujemy rynek o rekomendacji w raporcie bieżącym".(

Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 18 maja 2016 10:13

NO I DALI PROPOZYCJE

Zarząd KGHM rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 300 mln zł, co oznacza 1,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Proponowany dzień prawa do dywidendy to 15 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić w dwóch transzach: 18 sierpnia (150 mln zł) oraz 17 listopada (150 mln zł).

Zarząd będzie rekomendował ZWZ pokrycie straty za rok 2015 z kapitału zapasowego spółki oraz powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy poprzez użycie kapitału zapasowego spółki w części pochodzącej z zysku.

KGHM zanotował w 2015 r. 2,79 mld zł straty na poziomie jednostkowym i 5 mld zł straty na poziomie skonsolidowanym. Na wyniki spółki wpływ miały odpisy. Bez odpisów jednostkowy zysk netto koncernu wyniósłby 2,43 mld zł, a zysk skonsolidowany 1,87 mld zł.
Polityka dywidendowa KGHM zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spółki oraz grupy kapitałowej.
Rok wcześniej KGHM wypłacił 4 zł dywidendy na akcję. W sumie na dywidendę trafiło 800 mln zł.
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 19 maja 2016 10:50

Zarząd Alior Banku nie planuje rekomendować wypłaty dywidendy za 2016 rok. Później zarząd rozważy zmianę polityki w zakresie dywidendy i może zarekomendować jej wypłatę, jednak ocenia, że dywidenda z zysku za 2017 r. może okazać się niemożliwa - poinformował bank w prospekcie emisyjnym.
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 23 maja 2016 00:07

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2016 roku postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,

w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1.796.127.840,00 złotych (słownie: jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych),

tj. 2,08 złotych (słownie: dwa złote i 08 groszy) na jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd PZU SA proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 września 2016 roku oraz wypłata dywidendy nastąpiła 21 października 2016 roku.


:twisted: :lol:
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)

Inwestor2010
Podporucznik
Posty: 12774
Rejestracja: 15 maja 2010 23:20

Postautor: Inwestor2010 » 23 maja 2016 09:44

a mozna nie oszukiwac ?

Mozna !

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 19 maja 2016 r.
(Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., na sesji w dniu 20 maja 2016 r. akcje spółki ALIOR (ISIN PLALIOR00045) nie będą uwzględniane przy obliczaniu indeksów WIG20 oraz WIG30.

Operacja ta jest związana z pierwszym notowaniem akcji spółki ALIOR „bez prawa poboru” na sesji 20 maja 2016 r. i wynikającą z tego znaczącą różnicą pomiędzy kursem zamknięcia akcji tej spółki na sesji 19 maja 2016 r. i kursem odniesienia na sesję następną.


To dlaczego przy innych sytuacjach i szczegolnie znaczacych dywidendach (choc lepiej z zasady!) tak nie robia ???????? :P

Jot23
Kapitan
Posty: 55367
Rejestracja: 06 cze 2005 00:53

Postautor: Jot23 » 24 maja 2016 16:54

Z INNEGO WATKU ZA RJG66

Zarząd PGE rekomenduje wypłatę 1,72 mld zł na dywidendę, czyli 0,92 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Proponowany dzień dywidendy to 23 września, natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 14 października 2016 r.

:twisted: :lol:
POWODZENIA-a ja i tak będę robił po swojemu :-)


Wróć do „Kontrakty, opcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości