GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

wszystko na temat spółek publicznych
hektor
Starszy chorąży sztabowy
Posty: 8345
Rejestracja: 23 lut 2008 19:34

Re: GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

Postautor: hektor » 07 gru 2018 17:49

To już wiemy dlaczego takie obroty......


hantar
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 2193
Rejestracja: 23 sie 2008 19:22

Re: GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

Postautor: hantar » 07 gru 2018 18:15

Gino oddaje bankowi Simple za 500 tys zl, wiec wyglada na to, ze bank ma dogadanego kupca na Simple i mozna zalozyc, ze bedzie nim Monnari.

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3834
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

Postautor: Tygrysek-Puma » 07 gru 2018 18:26

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.
ISBnews - Biznes
7 gru 2018, 18:09


Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - CCC wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję, podała spółka. Pośredniczącym jest Dom Maklerski PKO BP.
"Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami opisanymi w pkt 29 i 30 wezwania, tj:
- złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż co najmniej 33 219 842 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 33 219 842 głosów na walnym zgromadzeniu sółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
- spełnienia warunku prawnego w postaci wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorców polegającą na przejęciu kontroli nad spółką w drodze nabycia przez wzywającego akcji lub upływu ustawowego terminu na wydanie takiej decyzji;
- zawarcia przez wzywającego i spółkę umowy organizacyjnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy strategicznej, zapewnienia przez wzywającego wsparcia finansowego dla zachowania płynności spółki oraz jej integracji w ramach grupy kapitałowej wzywającego, jak również:
- zawierającej zobowiązanie zarządu spółki do niepodejmowania uchwały w przedmiocie upoważniania zawartego w § 6c statutu spółki, tj. z: uprawnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 20 000 000 zł w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych w ramach kapitału docelowego oraz zawierającej zgodę spółki na przeprowadzenie badania due dilligence spółki przez wzywającego, a także zawierającej plan restrukturyzacji spółki, który zapewni redukcję o 50% istniejących zobowiązań spółki (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) wobec takich wierzycieli, których suma wierzytelności na danego wierzyciela na dzień wezwania przekracza 100 000 zł w drodze ich częściowego umorzenia, oraz wskazującej kwoty i terminy wsparcia płynności spółki przez wzywającego;
- zawarcia przez spółkę ze wszystkimi wierzycielami spółki, których suma wierzytelności z tytułu zobowiązań spółki (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) na danego wierzyciela na dzień Wezwania przekracza kwotę 100.000 zł umów dotyczących redukcji kwoty takich zobowiązań o 50% w drodze ich częściowego umorzenia;
- w przypadku podjęcia przez zarząd spółki decyzji w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki na podstawie § 6c statutu spółki, podjęcia przez radę nadzorczą spółki uchwały w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego" - czytamy w komunikacie.
W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu, zapisy potrwają od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r., podano także.
"Jednocześnie wzywający informuje, iż w dniu 7 grudnia 2018 r. zawarł z akcjonariuszami mniejszościowymi spółki, tj.: z panem Janem Pilchem, posiadającym pośrednio (tj. poprzez FRM 4E Capital spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Krakowie oraz Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie) łącznie 10 334 997 akcji, stanowiących 20,53% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 20,53% ogółu liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz z panem Krzysztofem Bajołkiem, posiadającym bezpośrednio 70 615 akcji oraz pośrednio (tj. poprzez Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie) 4 770 000 akcji, łącznie 4 840 615 akcji, stanowiących 9,62% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 9,62% ogółu liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki umowę, na podstawie której akcjonariusze zobowiązali się spowodować, że zależne od nich lub powiązane z nimi podmioty bezpośrednio posiadające akcje złożą zapisy na sprzedaż w wezwaniu łącznie 15 104 997 akcji, stanowiących 30,01% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 30,01% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej.
Dodatkowo, Krzysztof Bajołek zobowiązał się do złożenia zapisu na sprzedaż w wezwaniu 70 615 akcji, stanowiących 0,14% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 0,14% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki (tj. łącznie 15 175 612 akcji, stanowiących 30,15% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 30,15% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu spółki). Akcjonariusze zobowiązali się ponadto, że przedmiotowe zapisy na sprzedaż akcji w ramach wezwania nie zostaną wycofane ani unieważnione, także w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu, podano także.
"Dodatkowo, w ramach tej samej umowy, pod warunkiem zawieszającym zakończenia i rozliczenia wezwania oraz skutecznego nabycia wszystkich akcji posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez akcjonariuszy, wzywający zobowiązał się do nabycia od podmiotów zależnych od, odpowiednio, akcjonariusza 1 i akcjonariusza 2 lub powiązanych z nimi wierzytelności wekslowych o łącznej wartości nominalnej 5 280 000 zł" - czytamy dalej.
Wzywający informuje również, iż zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim warunkową umowę sprzedaży wierzytelności na podstawie której wzywający, po spełnieniu się warunków zawieszających przewidzianych w umowie oraz wypełnieniu przez strony czynności zamknięcia, nabędzie wszelkie istniejące na dzień przeniesienia wierzytelności pieniężne (wymagalne i przyszłe) banku wobec spółki wynikające z umów kredytowych zawartych pomiędzy bankiem a spółką w łącznej wysokości około 70 mln zł, podano także.
"Cena za nabywane wierzytelności została ustalona pomiędzy stronami z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej spółki. Razem z przenoszonymi wierzytelnościami wzywający nabędzie wszystkie prawa akcesoryjne lub związane z tymi wierzytelnościami, w szczególności przeniesione zostaną zabezpieczenia wierzytelności" - czytamy również.
Zważywszy, że spółka i spółki z jej grupy kapitałowej są stronami umów zabezpieczeń, które zabezpieczają także zobowiązania spółki Simple Creative Products oraz spółek z jej grupy kapitałowej, struktura tych zabezpieczeń zostanie zmodyfikowana (poprzez zmianę właściwych dokumentów lub ich zwolnienie) w taki sposób, że wszelkie zabezpieczenia ustanowione na majątku spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej zabezpieczać będą wyłącznie zobowiązania spółki (tj. wierzytelności nabyte od banku), podano dalej.
"Warunki określone w umowie są typowe dla tego typu transakcji, a przejście tytułu prawnego do przenoszonych wierzytelności planowane jest na 18 grudnia 2018 r." - podano dalej.
Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3834
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

Postautor: Tygrysek-Puma » 07 gru 2018 18:46

Gino Rossi złożyło PKO BP ofertę sprzedaży 100 proc. spółki Simple za 0,5 mln zł
PAP - Biznes
7 gru 2018, 18:34


7.12.2018, Warszawa (PAP) - Gino Rossi złożyło PKO BP ofertę sprzedaży 100 proc. spółki Simple za 0,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.
"Zapłata za akcje może nastąpić w drodze przelewu na rzecz emitenta części wierzytelności banku wobec Simple w wysokości równowartości ceny sprzedaży. W przypadku nabycia wierzytelności wobec Simple, emitent dokona jej umorzenia poprzez zwolnienie z długu lub odsprzedaży na rzecz banku za odrębnie uzgodnioną kwotę. Wraz z przyjęciem oferty bank zwolni emitenta z poręczenia wekslowego za zobowiązania Simple wynikające z umów kredytowych zawartych pomiędzy bankiem a Simple" - podała spółka.
Termin na przyjęcie oferty przez PKO BP jest od 14 grudnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
Wcześniej Gino Rossi prowadziło negocjacje o sprzedaży Simple Creative Products z Monnari i OTCF, właścicielem marki 4F.
W piątek CCC wezwało do sprzedaży 100 proc. akcji Gino Rossi.
CCC zawarło z PKO BP warunkową umowę, na podstawie której CCC po spełnieniu się warunków zawieszających przewidzianych w umowie oraz wypełnieniu przez strony czynności zamknięcia, nabędzie wszelkie istniejące na dzień przeniesienia wierzytelności pieniężne (wymagalne i przyszłe) banku wobec Gino Rossi lub innych podmiotów zobowiązanych, wynikające z umów kredytowych zawartych pomiędzy bankiem a Gino Rossi w łącznej wysokości około 70 mln zł.(PAP Biznes)

True80
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 272
Rejestracja: 30 lis 2018 17:09

Re: GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

Postautor: True80 » 07 gru 2018 18:52

przebijemy 55 groszy i polecimy w kosmos?

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3834
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

Postautor: Tygrysek-Puma » 07 gru 2018 21:43

[2018-12-07 19:20:49] Warszawa (PAP) - Grupa CCC, która ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji Gino Rossi i podpisała umowę nabycia od PKO BP wierzytelności Gino Rossi z tytułu umów kredytowych, chce przeprowadzić kompleksową restrukturyzację spółki i wesprzeć jej rozwój - podało CCC w komunikacie prasowym.

W piątek CCC wezwało do sprzedaży 50.333.095 akcji Gino Rossi, stanowiących 100 proc. głosów na WZA po 0,55 zł za sztukę. Do sprzedaży swych akcji w wezwaniu zobowiązali się już główni akcjonariusze Gino Rossi, Jan Pilch oraz Krzysztof Bajołek, kontrolujący łącznie ok. 30 proc. akcji spółki.

CCC podpisało także umowę nabycia wszystkich istniejących wierzytelności kredytowych Gino Rossi względem PKO BP.

"Przejęcie Gino Rossi to rozszerzenie naszej dotychczasowej współpracy. Liczymy, że ogłoszone wezwanie, nabycie wierzytelności kredytowych Gino Rossi oraz konstruktywna postawa pozostałych wierzycieli spółki pozwolą nam zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie firmy. Zamierzamy wspólnie z zarządem Gino Rossi poprawić sytuację finansową, zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych spółki w jej fabrykach w Polsce, utrzymać obecne miejsca pracy oraz wzmocnić markę i firmę. Jeżeli wezwanie zakończy się pozytywnie, naszą intencją będzie dalsza integracja Gino Rossi z grupą CCC i zaoferowanie produktów tej marki w sklepach naszej Grupy w całym regionie CEE i Europie Zachodniej" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes grupy CCC Dariusz Miłek.

W połowie września CCC oraz Gino Rossi podpisały umowę dotyczącą współpracy biznesowej oraz licencji obejmującą, m.in. dystrybucję towarów Gino Rossi oraz udzielenie licencji na korzystanie ze znaków towarowych i oznaczeń przez CCC.

Jak podano w wezwaniu, 21 listopada zarząd Gino Rossi zwrócił się do CCC z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego, bez którego umowa z dużym prawdopodobieństwem nie będzie mogła być realizowana, wskazując jednocześnie na ryzyko utraty płynności.

"Sytuacja finansowa Gino Rossi od dłuższego czasu była trudna. Potencjalne pozyskanie tak silnego partnera kapitałowego jak grupa CCC to dla nas bardzo duża szansa na nie tylko kontynuowanie działalności, ale też rozwój. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby, w dłuższej perspektywie, uzdrowić Gino Rossi i już w nowej formule powrócić na ścieżkę wzrostu" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Tomasz Malicki, prezes Gino Rossi.

Zapisy w wezwaniu na akcje Gino Rossi będą trwały od 2 do 31 stycznia 2019 r. Ogłoszone wezwanie jest warunkowane m.in. nabyciem przez CCC w wyniku wezwania akcji stanowiących co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów, podpisaniem umowy zawierającej plan restrukturyzacji obejmujący redukcję o 50 proc. wartości zobowiązań handlowych (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) przez wierzycieli posiadających wierzytelności o wartości co najmniej 100 tys. zł oraz zgodą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli w wyniku wezwania CCC będzie posiadać nie mniej niż 90 proc. akcji Gino Rossi zamierza podjąć działania ukierunkowane na docelowe zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie ich z obrotu na GPW.

Na piątkowym zamknięciu akcje Gino Rossi kosztowały 0,43 zł. (PAP Biznes)

pel/ gor/
Z2

Tygrysek-Puma
Młodszy chorąży sztabowy
Posty: 3834
Rejestracja: 19 paź 2005 17:23

Re: GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

Postautor: Tygrysek-Puma » 07 gru 2018 21:47

przebijemy 55 groszy i polecimy w kosmos?
55 gr i ściągnięcie spółki z GPW przez CCC o ile wszytkie warunki stawiane przez CCC się ziszczą.Jak nie to bankructwo nie uniknione.

True80
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 272
Rejestracja: 30 lis 2018 17:09

Re: GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

Postautor: True80 » 09 gru 2018 11:45

jutro mega obroty kurs max 55 groszy nie wierze ze podwyzsza cene w wezwaniu

galileogalileo
Starszy chorąży
Posty: 1730
Rejestracja: 09 gru 2018 11:41

Re: GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

Postautor: galileogalileo » 09 gru 2018 14:03

wszystko jest jasne i czytelne
ci co marudza powinni sie cieszyc ze ktokolwiek chce to brac w takiej cenie
jesli wezwanie sie nie uda
najpewniej bedzie upadlosc
i spolka zombie

mojagielda
Sierżant sztabowy
Posty: 101
Rejestracja: 12 mar 2019 12:17

Re: GINO ROSSI [GRI] księga I światełko w tunelu?

Postautor: mojagielda » 16 maja 2019 09:44Wróć do „Akcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości